Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Vielä ehtii vaikuttaa Karkkilan uuteen strategiaan. Sähköinen kysely on avoinna vielä juhannusviikonlopun!

21.6.2017

Strategiakyselyyn

Uuden valtuustokauden alkaessa uusitaan myös Karkkilan kaupunkistrategia. Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Edellinen Karkkilan strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2013.

Uutta strategiaa tehdään muuttuneissa oloissa ja sillä on kyettävä vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin. Vuonna 2013 Karkkilan väestöennuste näytti kasvua, mutta nyt ennuste näyttää väestömäärän kääntyvän kasvuun vasta 2020-luvulla. Myös kaupungin työpaikkaomavaraisuus on matalampi kuin 2013. Vastaavasti pendelöinti Karkkilasta Helsinkiin on kasvanut. Kaupungin käyttötalouden tila on nykyisin parempi, mutta raskaat investoinnit ovat kasvattaneet kaupungin velkataakkaa. Lisäksi olennaista on varautua strategialla uuteen tilanteeseen, jossa kunnat ovat sote- ja maakuntauudistusten jälkeen.

Strategian pohjatyö on aloitettu kaupungin johtoryhmän sekä kaupungin henkilöstön toimesta. Kevään harrastemessuilla kerättiin messukävijöiden näkemyksiä. Myös valtuusto uusine valtuutettuineen on ehtinyt kertaalleen kokoontua pohtimaan strategian lähtökohtia.

Työn alkuvaiheessa tulee löytää näkemys siitä, mihin Karkkila on menossa ja millainen kaupungin halutaan olevan tulevaisuudessa. Tätä varten kaupunki haluaa kuulla asukkaitaan vielä laajemmin.

1. – 25.6.2017 on mahdollisuus vastata kyselyymme sähköisesti. Verkkosivujemme kautta voi osallistua kehittämistyöhön ja kertoa näkemyksensä tulevaisuuden kannalta olennaisista teemoista. Linkki strategiakyselyyn 

Tarjolla on mahdollisuus vastata myös paperisella lomakkeella. Lomakkeet ovat saatavilla kirjastossa, palvelukeskuksen ruokasalissa, terveysasemalla sekä lääkärin että hammaslääkärin vastaanottotiloissa, Käsityökahvilassa sekä Karkkilan AitoKullassa. Myös palautuslaatikot kyselylomakkeille ovat edellä mainituissa paikoissa.

Pienimmille karkkilalaisille varhaiskasvatus toteuttaa kesäkuussa lasten parlamentteja unelmien Karkkilasta. Kouluissa asiaa tiedustellaan elokuussa kouluvuoden alkaessa.

Kaupunki toivoo ennakkoluulotonta ideointia ja osallistumista kaikilta, jotta valtuusto voi vuoden lopulla hyväksyä Karkkilaa hyvään tulevaisuuteen ohjaavan asukaslähtöisen strategian.

Kiitos aktiivisuudestasi!

 
Tiedotetta päivitetty 15.6.2017/ns

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi