Valikko Etsi

Kuulutukset

Tämä on Karkkilan kaupungin virallinen sähköinen ilmoitustaulu, jossa julkaistaan kaikki kaupungin kuulutukset. Tämän lisäksi viralliset kuulutukset julkaistaan kaupungintalon ilmoitustaululla kaupungintalon 3. kerroksessa, palvelupiste Serverin sisääntuloaulassa, os. Valtatie 26 B.

‹‹ Takaisin luetteloon
Kuulutukset / Rakennus-, toimenpide- ja poikkeamisluvat sekä suunnittelutarveratkaisut
   
Nähtävänäolo 27.12.2017  -  29.12.2018
   

Poikkeamislupa savusaunalle Vapaniemi 224-412-9-68

Poikkeamishakemus savusaunan rakentamiselle tilalle Vapaniemi 224-412-9-68

 

Kiinteistölle Vapaniemi 224-412-9-68 on haettu poikkeamislupaa savusaunan rakentamiselle ranta-asemakaavassa osoitetun rakennuspaikan ulkopuolelle.

 

 

                                                     Karkkilan kaupunginhallitus on käsitellyt hakemuksen kokouksessaan 18.12.2017

(§ 305).   Kaupunginhallitus katsoo, että luvan myöntämiselle on maankäyttö- ja

 rakennuslain 171 §:n mukaiset perusteet.  Kaupunginhallitus suostuu

 hakemukseen, sillä ehdolla, että saunan ympärillä oleva rantapuusto säilytetään

 ja saunan käytöstä johtuvat pesuvedet ohjataan saunan taakse imeyttämällä

 maaperään.

 

                                                     Päätöksen antopäivä 28.12.2017

Asiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana 27.12.2017 – 31.12.2017 Karkkilan kirjaamossa kaupungintalolla. Palvelupiste Serverin ollessa suljettuna sisään pääsee soittamalla ovikelloa. Osoite Valtatie 26 b 03600 Karkkila. Asiakirjat ovat nähtävillä 1.1.2018 -  29.1.2018 Karkkilan kaupungintalolla 3 krs.  palvelupiste Serverissä. Osoite Valtatie 26 b 03600 Karkkila.

 

                                                     Muutoksenhaku

Kaupunginhallituksen poikkeamislupapäätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeuteen tehdyllä kirjallisella valituksella os. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki.

 

Valitusaika:

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

                                                     KAUPUNGINHALLITUS

 
 
Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi