Poistuminen | Toimielimet | Perusturvaltk | Pöytäkirja 28.05.2008

Perusturvaltk
Pöytäkirja 28.05.2008 Pykälä 53Kaupunginhallitus
§ 95
05.05.2008
Perusturvaltk
§ 53
28.05.2008

 

KOTOUTTAMISSUUNNITELMA

 

352/2/292/2005

 

 

KHAL § 95
Esittelijä: kaupunginjohtaja Minna Karhunen.

 

Lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Kimmo Mikkola,

puh. (09) 2250 5601 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

 

Kaupunginjohtaja määräsi 13.2. 2006 sivistystoimenjohtaja Kimmo Mikkolan laatimaan Karkkilan kaupungille kotouttamissuunnitelma. Eri toimialat nimesivät seuraavat henkilöt suunnitteluryhmään:

 

- perusturva: johtava hoitaja Pirkko Laukkanen, myöhemmin palveluohjaaja Leila Saarela ja projektipäällikkö Harri Romakkaniemi,

- vapaa-aika: vapaa-aikasihteeri Marja Kiviniemi

- varhaiskasvatus: varhaiskasvatuspäällikkö Kaisu Raitala

- tekninen toimi (asuntotoimi):asuntosihteri Riitta Ilkka, myöhemmin asuntosihteeri Heidi Ruotsalainen

- elinkeinotoimi:kehittämispäällikkö Elina Pekkarinen

- opetus: sivistystoimenjohtaja Kimmo Mikkola.

 

Työvoimatoimisto nimitti edustajakseen johtavan työvoimaneuvojan Henry Hellstènin. Maahanmuuttajien edustajana kuultiin Nicole Ahtokiveä.

 

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 27.2. 2006. Kokouksessa työryhmä jakaantui alatyöryhmiin: varhaiskasvatus, perusopetus, sosiaali- ja terveyspalvelut, asumispalvelut, vapaa-aika ja työvoimapalvelut. Työryhmä sopi aikataulun siten, että alatyöryhmien oli määrä jättää esityksensä 30.6. 2006 mennessä. Työryhmän oli määrä jättää esityksensä 31.8. 2006. Muut alatyöryhmät antoivat lausuntonsa sovitussa ajassa, perusturvan osalta työ valmistui 18.2.2008. Muut alatyöryhmät ajantasaistivat esitystään vuoden 2008 alussa. Työryhmä piti viimeisen kokouksen 5.3. 2008.

 

Viime vuosina ulkomaalaisten määrä Karkkilassa on noussut jyrkästi. Kun vuonna 2003 kaupungissa asui 77 ulkomaalaista, vastaava luku 28.2.2008 oli 227. Samalla kansallisuuksien kirjo on lisääntynyt . Työvoimapulan vallitsessa kehitys jatkunee samanlaisena.

 

Kaupungin kyky onnistuneeseen kotouttamiseen on tällä hetkellä puutteellinen. Kotouttamissuunnitelma sisältää kotouttamistyölle asetetut tavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet. Keskeisimpinä konkreettisina esityksinä työryhmä esittää mm. erillaisten resurssien esim. tulkkipalvelujen kohdentamista kotouttamistyöhön. Kotouttaminen vaatii myös kiinteää yhteistyötä eri osapuolten välillä niin kaupungin sisällä kuin kaupungin organisaation ulkopuolella olevien toimijoiden kanssa. Yhtenä konkreettisena toimena työryhmä esittää vähintään perusturvakuntayhtymä Karviaisen aluetta (Karkkila, Nummi-Pusula, Vihti), mahdollisesti koko Länsi-Uusimaata kattavan alueellisen kotouttamissuunnitelman laatimista. Lisäksi työryhmä esitää Karviaiseen (tai Karviaisen ja sen jäsenkunnille tukipalveluja tuottavaan liikelaitoskuntayhtymä Puhtiin) perustettavaa maahanmuuttajayksikköä laatimaan alueellinen kotouttamissuunnitelma ja koordinoimaan kotottamistoimia Karviaisen alueella.

 

Taloudelliset vaikutukset:

- tulevat esille yksittäisistä toimenpiteistä päätettäessä.

 

Esityslistan liite:

- kotouttamissuunnitelma

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kotouttamissuunnitelman.

 

Käsittely:
Kokouksessa käydyn keskustelun aikana kaupunginjohtaja teki päätösehdotukseensa kaksi lisäystä:

 

"kaupunginhallitus päättää

 

- esittää vähintään perusturvakuntayhtymä Karviaisen aluetta (Karkkila, Nummi-Pusula, Vihti), mahdollisesti koko Länsi-Uusimaata kattavan alueellisen kotouttamissuunnitelman laatimista; ja

 

- esittää Karviaiseen (tai Karviaisen ja sen jäsenkunnille tukipalveluja tuottavaan liikelaitoskuntayhtymä Puhtiin) perustettavaa maahanmuuttajayksikköä laatimaan alueellinen kotouttamissuunnitelma ja koordinoimaan kotottamistoimia Karviaisen alueella."

 

Päätös:
Kaupunginjohtajan kokouksessa täydentämä päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjan liite:

- kotouttamissuunnitelma

(liite nro 10)

 

Täytätöönpano:
työryhmä, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, sidosryhmät eri luettelon mukaisesti

 

 

PELAJ § 53Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungille laaditun kotouttamissuunnitelman ja päättänyt esittää laajemman kotouttamissuunnitelman laatimista alueellisena vähintään Nummi-Pusulan, Karkkilan ja Vihdin alueelle tai vaihtoehtoisesti koko Länsi-Uudellemaalle.

 

Perusturvajohtajan ehdotus:

 


Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen.


Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano:
Tulosaluepäälliköt

 
Poistuminen | Toimielimet | Perusturvaltk | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku
©