Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2017-2021 ja valvontaohjelma vuosille 2017-2018 on hyväksytty

25.9.2017

Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta on 22.9.2017 julkipanon jälkeen hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman vuosille 2017-2021 sekä valvontaohjelman vuosille 2017-2018.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen tämän lain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on myös laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla.

Päätökseen tyytymätön kunnan jäsen voi hakea päätökseen muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella ympäristölautakunnalle. Ympäristölautakunnalle osoitettu oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä 10.10.2017 ennen klo 15.00 joko postitse os. PL 5, 03601 Karkkila sähköpostitse kirjaamo@karkkila.fi tai toimittamalla oikaisuvaatimus Palvelupiste Serveriin (Valtatie 26 B 2. krs, 03600 Karkkila) avoinna arkisin klo 9 - 12 ja 13 - 15.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Ahti Huhtaniska ahti.huhtaniska@karkkila.fi , 044 7674 830 tai asianhallintasihteeri Merja Myllyniemi merja.myllyniemi@karkkila.fi , 044 0421 182

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2017 - 2021

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuosille 2017 - 2018

Tiedotetta päivitetty 28.9.2017/ns

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi