Valikko Etsi
Karkkila / Hankinnat

Karkkilan kaupungin hankinnat tammikuusta 2018 alkaen

Karkkilan kaupunki kilpailuttaa hankintansa noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin hankintaohjeita.

• Hankintalaki (1397/2016)
• Erityisalojen hankintalaki (1398/2016)
Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti.

Karkkilan kaupungin hankinnat suoritetaan hajautetusti toimialoittain. Karkkilan kaupunki on laatimassa uuden strategian pohjalta hankintapolitiikkaa ja uuden hankintalain mukaiset ohjeet päivitetään vuoden 2018 aikana.

Kilpailutuksissa kaupunki käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmä Cloudiaa. Tarjoajille tämä näyttäytyy siten, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla tarjousportaalissa, jonka kautta tapahtuu myös tarjouksen jättäminen. Pienhankinnat julkaistaan Pienhankintapalvelu-portaalissa ja suuremmat hankinnat Tarjouspalvelu-portaalissa. Samalla käyttäjätunnuksella, jolla pääsee jättämään tarjouksia Karkkilan kaupungille, voi myös jättää tarjouksia muille hankintayksiköille, jotka käyttävät Cloudia-kilpailutusjärjestelmää.

Käynnissä olevat kilpailutukset
https://pienhankintapalvelu.fi/karkkila/
https://tarjouspalvelu.fi/Karkkila
HILMA

Tietoa julkisista hankinnoista
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Työ- ja elinkeinoministeriöSivua päivitetty 9.4.2018/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi