Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä

19.4.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö 17.4.2020 8.15 

Tiedote 

Hallitus hyväksyi 16.4.2020 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisen muutoksen, jonka mukaan starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään.

Asetus mahdollistaa starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulon turvaamisen starttirahalla laajasti yhteiskuntaan, yrityksiin ja yksilöihin vaikuttavassa poikkeuksellisessa tilanteessa, jota yrittäjä ei ole voinut ennakoida yritystoimintaa aloittaessaan.

Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulo koronavirusepidemian aikana turvataan siten työttömyysturvan sijasta starttirahalla, vaikka yrittäjä ei voisi tilapäisesti harjoittaa toimintaa tai yrityksessä tehtävän työn määrä olisi vähentynyt. Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksettaisiin myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Asetus tulee voimaan 17.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti. Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3. – 30.6.2020 väliseltä ajalta.

KEHA-keskus tiedottaa muutoksesta starttirahaa saaville yrittäjille.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lisäksi hallituksen esitystä starttirahan enimmäiskeston pidentämisestä. Koronavirusepidemiasta johtuen starttirahan enimmäiskestoa on tarkoitus pidentää 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Muutoksella turvattaisiin starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronavirusepidemian aiheuttamasta tilapäisestä toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta.

Starttirahan pidentämistä koskevan esityksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Piia Rekilä, TEM, p. 050 396 3574

vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, TEM, p. 029 504 8263 (media)

maksatusjohtaja Pauliina Smolander, KEHA-keskus, p. 029 502 6152 

Tiedote: KEHA-keskus maksaa starttirahaa maksimipäiviltä koronavirusepidemian aiheuttamissa ennakoimattomissa poikkeusoloissa 


Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi