Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

2.3.2021

Ajankohtaistiedotteet

Tiedote 2.3.2021 – Karkkilan koronatilanne pahentunut entisestään nopeasti

Karkkilan koronatilanne on pahentunut entisestään nopeasti. Karkkilassa on tiistaina 2.3. todettu 11 uutta koronatartuntaa. Tämä on korkein päiväkohtainen tartuntaluku koko pandemian aikana.  Karkkilassa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 26 uutta koronatartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on nyt 299 / 100.000 / 2 viikkoa. Karkkilan koko pandemianaikainen tartuntojen määrä on 97.

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa nyt noin 70 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat edelleen perheensisäisiä ja työperäisiä. Koronavirusvarianttitartunnat lisääntyvät tällä hetkellä voimakkaasti myös Karviaisen alueella. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. 

Vetoamme kaikkiin karkkilalaisiin vastuullisen toiminnan puolesta! Nyt on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja voimassa olevia rajoituksia sekä hakeutua herkästi koronatestiin heti oireiden alettua. Muistutamme myös, että asianmukainen maskin käyttö, hyvä käsi- ja yskimishygienia ja 2 metrin turvavälit sekä kontaktien välttäminen suojaavat parhaiten tartunnoilta. 

Karkkilan kaupunki pitää seuraavan kokouksen koronarajoituksista Karviaisen ja Vihdin johdon kanssa keskiviikkona 3.3. illalla. Tiedotamme päätöksistä torstaina 4.3.

Toivotamme kaikille jaksamista hankalassa tilanteessa! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karviainen tiedottaa: Ikäryhmä riskiryhmien rokotuksia koskien on laajentunut

Varattavissa viikolle 9 rokotusaikoja tänä vuonna 55-69-vuotta täyttäneille/täyttäville (vuonna 1952-1966 syntyneille), joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus (Ryhmä 1). 

Katso tarkemmin rokotusjärjestyksestä ja riskiryhmistä: 
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/laakari-ja-sairaanhoitopalvelut/korona-rokotukset/ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Tiedote 26.2.2021 – Karkkilan aiemmat rajoitukset ovat toistaiseksi voimassa

Karkkilan koronatilanne on pysynyt huonona. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on todettu yhdeksän uutta tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 90 ja yhteensä todettuja tartuntoja on pandemian alusta lukien ollut 79. 

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa noin 75 % tapauksissa. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat perheensisäiset ja työperäiset tartunnat. 

Koronavirusvarianttien ilmaantuvuus on nousussa Karviaisen alueella. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) erikoissairaanhoidon ja tehohoidon koronaviruspotilaiden määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden viikon aikana. Tehohoitopotilaita on siirretty muihin yliopistosairaaloihin hoidettavaksi. Muuta suunniteltua toimintaa on jouduttu ajamaan alas sairaalahoidon tarpeen kasvaessa (muun muassa leikkauksia on peruttu). Tilanne heijastuu välillisesti myös Karviaisen alueen väestöön. 

Rajoitustoimien tilanne Karkkilassa 26.2.2021

Valtioneuvosto on antanut 25.2.2021 periaatepäätöksen, että koronaviruksen torjunnassa siirrytään toimenpidetasolle kaksi.  Tavoitteena on estää erityisesti virusmuunnoksen leviämisen aiheuttamaa epidemian kiihtymistä. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa 26.2.2021 iltapäivällä tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n toimeenpanosta. Tämä päätös vaikuttaa myös Karviaisen alueen kuntien rajoitustoimien jatkopäätöksiin. 

Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta linjaavat yhdessä Karviaisen kanssa tarkemmat alueen rajoitustoimenpiteet viikon 9 alussa. 

Karviainen on antanut 26.2.2021 suosituksen toisen asteen koulutuksen siirtymisestä etäopetukseen 1.3.2021 alkaen. Karkkilan kaupunki tekee päätökset Karkkilan rajoituksista Karviaisen suositusten pohjalta kokonaistilanteen arvioinnin perusteella.

Tällä hetkellä Karkkilassa on edelleen voimassa aiemmin annetut suositukset ja päätökset rajoitustoimenpiteistä (tiedote 19.2.2021 – Karkkilan koronarajoitukset jatkuvat maaliskuussa).  

Karkkilan lukio on 1.3. alkaen vuorottelupohjaisessa hybridimallissa. Lukio tiedottaa asiasta tarkemmin suoraan opiskelijoita/koteja. Karkkilan lukio siirtyy etäopetukseen 8.3.-31.3.2021 väliseksi ajaksi.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa on voimassa aiemmin annetut suositukset ja rajoituspäätökset, kunnes asiasta tehdään uusia päätöksiä. Tiedotamme asiasta lisää viikon 9 alussa.

Tartuntatautilain muutokset

Tartuntatautilain muutokset vahvistettiin 19.2.2021 ja ne ovat voimassa 22.2.2021 alkaen. Alla keskeiset kohdat lakimuutoksista. 

1) Tartuntatautilaki 58 d §: Tosiallisen etäisyyden pitäminen julkisissa tiloissa

Lain 58 d §:n tarkoituksena on estää tehokkaasti koronaviruksen leviämistä ja toisaalta turvata elinkeinonharjoittamisen jatkuminen. 

Alla pääkohdat, asiasta tarkempaa tietoa löytyy muun muassa Aluehallintoviraston www-sivuilta Aluehallintoviraston 24.2.2021 antamassa päätöksessä.

• Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus mahdollistaa toimitiloissaan vähintään kahden metrin turvavälin pitäminen, jotta vältetään lähikontaktia toisiin asiakkaisiin. 

• Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

• Päätös koskee laajasti niin yksityisiä kuin julkisia asiakastiloja, pois lukien ravintolat (ravintolatoiminnasta linjaa valtioneuvosto).  

• Jollei kontaktien välttäminen ole mahdollista, asiakastila voidaan Aluehallintoviraston tai kunnan päätöksellä sulkea.

2) Tartuntatautilaki 58 c §: Hygieniaohjeet

Epidemian leviämisen estämiseksi yksityisten ja julkisten toiminnassaan huolehdittava, että

• Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

• Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet

• Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.  

• Turvavälien säilyttämisestä huolehditaan. 

Tartuntatautilain 58 c § ja 58 d § koskee seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita

• Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminta

• Yksityiset elinkeinonharjoittajat

• Kunnat ja kuntayhtymät

• Uskonnolliset yhdyskunnat

• Julkisoikeudelliset laitokset

• Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät kuitenkaan koske yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Nämä velvollisuudet eivät saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eivätkä ne saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Edellä kerrotun lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 19.2.2021 antama päätös koskien yleisötilaisuuksia.  Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 6 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Korkeintaan 6 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista. Nämä rajoitukset ovat voimassa 22.2.– 14.3.2021. 

Tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista aiempiin rajoituksiin ensi viikon alussa. 

--------------------------------------------------------

Tiedote 19.2.2021 - joukkoaltistuminen Nyhkälän koulussa

Nyhkälän koulussa 5. luokalla on todettu altistuminen koronavirukselle, ja 34 oppilasta/opettajaa on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Koulu on tiedottanut asiasta altistuneita ja heidän huoltajiaan. Lisäksi Karviainen on henkilökohtaisesti yhteydessä altistuneisiin/huoltajiin. Kaikki altistuneet on ohjattu testiin tartuntatilanteen kartoittamiseksi.

Toivotamme kaikille jaksamista ikävässä tilanteessa!

________________________________________________


Tiedote 19.2.2021 – Karkkilan koronarajoitukset jatkuvat maaliskuussa


Karkkilan koronatilanne on edelleen huono. Karkkilassa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 10 uutta tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on nyt 115 / 100.000 / 2 viikkoa. Karkkilassa on koko pandemian aikana todettu yhteensä 72 tartuntaa.

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa yli 90 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat perheensisäisiä ja työperäisiä. Karviaisen alueella on todettu myös koronavirusvarianttitartuntoja. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. Nyt on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia sekä hakeutua herkästi koronatestiin. Ajanvaraus koronatestiin: 09 4258 2200 (Karviaisen takaisinsoittojärjestelmä) tai https://koronabotti.hus.fi/ 

Toivomme, että huomioisitte THL:n suositukset turvallisesta hiihtoloman vietosta ulkoillen: 
https://thl.fi/fi/-/nauti-talvilomasta-ulkoillen-hiihtoladut-maet-ja-metsat-ovat-nyt-turvallisimpia-paikkoja-lomailuun  

Karkkilan kaupunki, perusturvayhtymä Karviainen sekä Vihdin kunta ovat käyneet tilannetta yhdessä läpi perjantaina 19.2.2021. Karviainen on antanut uudet suosituksensa 19.2.

Karkkilan kaupunki on päättänyt jatkaa nyt 28.2. asti voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia 31.3. saakka muutamin muutoksin.

Muutokset rajoituksiin 1.3.2021 alkaen
- Karkkilan lukio siirtyy ns. hybridi-malliin 1.3.2021 alkaen. Lukio tiedottaa asiasta tarkemmin opiskelijoita/huoltajia
- Karkkilan kaupunki noudattaa yleisötilaisuuksien osalta Aluehallintoviraston 19.2. antamaa uutta määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osalta (alla, on velvoittava myös Karkkilassa)
- muilta osin kaupungin antamat rajoitukset ja suositukset ovat ennallaan, nämä löytyvät kaupungin tiedotteista 29.1.2021 ja 9.2.2021, linkki kaupungin tiedotteisiin
https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Poikkeusolojen-tiedotearkisto

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on 19.2.2021 antanut seuraavan määräyksen ajalle 22.2.2021-14.3.2021:
” Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 22.2.2021-14.3.2021.”

Koronarokotukset Karviaisen alueella

Väestön koronarokotukset Karkkilan ja Vihdin alueella ovat käynnistyneet. Ajankohtaista tietoa ja ohjeet rokotusajan varaamiseen löytyvät osoitteesta: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/laakari-ja-sairaanhoitopalvelut/korona-rokotukset/ 

Tilanne rokotusten määrien ja rokotuskapasiteetin suhteen elää päivittäin. Uusia rokotusaikoja saatetaan avata nopeastikin.  Rokotusasioissa kannattaa seurata aktiivisesti Karviaisen sivuja sekä sosiaalista mediaa.

Karviainen etenee rokotuksissa THL:n suosittelemassa järjestyksessä. Pyydämme kuntalaisia välttämään rokotusjärjestykseen liittyviä yhteydenottoja, jotta puhelinlinjat eivät ruuhkautuisi tarpeettomasti. THL on laatinut listauksen riskiryhmiin kuuluvista sairauksista, minkä mukaisesti rokotettavien henkilöiden tulee omalla vuorollaan hakeutua rokotukselle. Alla linkki THL:n sivulle
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys 

Rokotusaika tulee varata ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta osoitteessa https://www.koronarokotusaika.fi/
Rokotukseen voi varata ajan myös puhelimitse. Numerot ovat Karkkila 09 4258 2200 ja Nummela 09 4258 2400 (valitse puhelimessa ohjeiden mukaan ’koronarokotus’). Numerossa on takaisinsoittojärjestelmä.

Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyvää viikonloppua!

-------------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 17.2.2021 – Karkkilan koronatilanne edelleen huono

Karkkilan koronatilanne on edelleen huono. Karkkilassa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 18 uutta tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on nyt 207 / 100.000 / 2 viikkoa. Karkkilassa on koko pandemian aikana todettu yhteensä 71 tartuntaa.

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa yli 90 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat perheensisäisiä ja työperäisiä. Karviaisen alueella on todettu myös koronavirusvarianttitartuntoja. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. Nyt on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia sekä hakeutua herkästi koronatestiin. Ajanvaraus koronatestiin: 09 4258 2200 (Karviaisen takaisinsoittojärjestelmä) tai https://koronabotti.hus.fi/

Toivomme, että huomioisitte THL:n suositukset turvallisesta hiihtoloman vietosta ulkoillen:  https://thl.fi/fi/-/nauti-talvilomasta-ulkoillen-hiihtoladut-maet-ja-metsat-ovat-nyt-turvallisimpia-paikkoja-lomailuun

Karkkilan kaupunki on vapauttanut 15.2. lähtien helmikuun loppuun asti lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaiden) ryhmämuotoista, ohjattua ja kontrolloitua harrastustoimintaa. Tästä olemme tiedottaneet 9.2. Muut Karkkilassa aiemmin annetut, voimassa olevat rajoitukset löytyvät 29.1. tiedotteestamme. Kaikki koronapandemian aikaiset tiedotteemme löytyvät täältä: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Poikkeusolojen-tiedotearkisto

Koronarokotukset Karviaisen alueella


Väestön koronarokotukset Karkkilan ja Vihdin alueella ovat käynnistyneet. Ajankohtaista tietoa ja ohjeet rokotusajan varaamiseen löytyvät osoitteesta: 
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/laakari-ja-sairaanhoitopalvelut/korona-rokotukset/

Karviainen etenee rokotuksissa THL:n suosittelemassa järjestyksessä. Pyydämme kuntalaisia välttämään rokotusjärjestykseen liittyviä yhteydenottoja, jotta puhelinlinjat eivät ruuhkautuisi tarpeettomasti.

Viikon 7 ja 8 aikana Karviaisessa rokotetaan

• kontrolloidusti yli 85-vuotiaita ikäihmisiä. Tehosterokotukset jatkuvat jo aloitettujen rokotesarjojen täydentämiseksi.

• tänä vuonna 65 - 69 vuotta täyttäneitä/täyttäviä, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus (ryhmä 1). Tähän ryhmään kuuluvista sairauksista on lisätietoa osoitteessa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys

Koronanäytteen otto- ja rokotusajan varaaminen toisen puolesta

Jotta voit asioida toisen aikuisen puolesta, sinulla on oltava siihen virallinen valtuutus. Valtuutuksen voi tehdä Suomi.fi-verkkopalvelussa, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Suomi.fi-palvelussa voit antaa tai pyytää toiselle henkilölle valtuuden eli oikeuden asioida omasta puolesta. Lisätietoa valtuutuksesta:
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/toisen-henkilon-puolesta-asiointi

_______________________________________________

Kulttuurin ja vapaa-ajan osiosta löydät tietoa mm. Karkkilan vapaa-ajan mahdollisuuksista, kirjaston ja työväenopiston asioista!

_____________________________________________

Tärkeät koronapandemia-ajan tiedot löydät täältä: 

Olemme koonneet  koronavirussivuillemme  ajankohtaista tietoa koronatilanteesta.  
- koronapandemian aikaiset tiedotteet on tallennettu tiedotearkistoon 
- tärkeät yhteystiedot löytyvät sivuiltamme Tärkeät yhteystiedot asiointiin ja neuvontaan 

Here you can find information on COVID-19 in English and other languages     

Karviaisen tiedotteet löydät osoitteesta www.karviainen.fi Karviaisen ajankohtaistiedotteet


Tapahtumakalenteri »
Maaliskuu 2021
ma ti ke to pe la su
2
5
6
8
9
10
13
15
16
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
Ilmoita tapahtuma »
Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi