Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

19.1.2022

Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9 -20.

Aluevaalit 2022

Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon 1.3.2022 alkavaksi toimikaudeksi 79 aluevaltuutettua ja heidän varajäsenensä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin kunnista. Hyvinvointialueen tehtäviä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Lisätietoa LÄnsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta voit lukea täältä: https://www.espoo.fi/fi/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue

Ennakkoäänestyksen äänestysaktiivisuus Karkkilassa oli 22,6 %

Karkkilan ennakkoäänestysaktiivisuus aluevaaleissa oli 22,6 %. Karkkilan 7107 äänioikeutetusta 1608 henkilöä (miehiä 731, naisia 877) kävi äänestämässä ennakkoäänestysaikana kotimaassa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kaikkien kuntien ennakkoäänestysprosentit löytyvät täältä: https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/fi/aantilas03.html


Noudata näitä ohjeita äänestyspaikalla

  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
  • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista. 
  • Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
  • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon. Tiedotteeen lopusta löydät lisätietoja siitä, miten tulee toimia, jos olet koronan vuoksi eristyksessä tai karanteenissa.

Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Haettaessa väliaikaista henkilökorttia hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.


Vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikat

Karkkilan kaupunki on jaettu kolmeen äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat vaalipäivänä sunnuntaina 23.1. ovat:

1. Keskusta, Nyhkälän koulun ala-aula (Huhdintie 13)
2. Haukkamäki, Haukkamäen koulu (Vanha Turuntie 28)
3. Toivike, Toivikkeen päiväkoti (Pajakatu 15)

Äänestys alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00:aan. 

Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla.

Ne Karkkilassa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Toivikkeen äänestysalueeseen.


Jos olet vaalipäivänä eristyksessä tai karanteenissa, ota hyvissä ajoin etukäteen yhteyttä keskusvaalilautakunnan sihteeriin puh. 
044 467 5490.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. 044 467 5490.  Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.


Näin toimit, jos olet karanteenissa tai eristyksessä tai sinulla on hengitystieoireita

Hengitystieoireisia ja karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. 

Vaalipäivänä 

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan. Näissä tapauksissa äänestyksen tulee tapahtua ilman kontaktia muihin ihmisiin ja käyttämällä maskia koko ajan.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule sisälle vaalihuoneistoon, vaan ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle, jos se ei voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin. Jos oireilet voimakkaasti, pidäthän huolta omasta ja toisten terveydestä pysymällä kotona.


Lisätietoja aluevaaleista

Lisätietoja Suomen ensimmäisistä aluevaaleista löydät täältä: https://vaalit.fi/aluevaalit

Koronaohjeet äänestäjille löytyvät täältä: https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille-aluevaaleissa

Aluevaalien ehdokasnumerot on julkaistu  vaalit-sivustolla. Oheiselta sivulta löytyvät kaikkien Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaiden numerot. 


Tiedotetta päivitetty 19.1.2022/ns


17.1.2022

Koronatiedotteet

Tiedote 17.1.2022 – Etelä-Suomen AVIn jatkopäätös yleisötilaisuuksista 31.1.2022 saakka

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut 7.1.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle jatkopäätöksen (ESAVI/560/2022), jossa se kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötapahtumat ja yleiset kokoukset. Tämä päätös on velvoittava myös Karkkilassa, ja se on voimassa 18. – 31.1.2022.

Tämän lisäksi Karkkilassa on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös (ESAVI/45792/2021) tiettyjen tilojen sulkemisen osalta. Tämä päätös on voimassa 24.1.2022 asti. Olemme tiedottaneet asiasta viikkotiedotteellamme 7.1.2022.

Alla on uudemman ESAVIn päätöksen (560/2022) keskeinen sisältö. ESAVIn sivuilta löytyy päätös kokonaisuudessaan: https://avi.fi/yleistiedoksiannot-etela-suomi

Karkkilan kaupungin omia tai sen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia ei toteuteta 18.1. - 31.1.2022. Tästä poikkeuksena ovat oppilaitosten (pois lukien vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) ja varhaiskasvatuksen normaali toiminta sekä ammattiurheileminen. 

Terveysturvallista uutta talviviikkoa kaikille!

ESAVI/560/2022

"Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §) 

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. 

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §) 

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. 

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 

Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat:  

1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;   

2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;   

3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.   

Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa:  

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;  

2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;  

3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;  

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;  

5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;  

6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.  

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:  

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;  

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;  

3) kunnat ja kuntayhtymät;  

4) uskonnolliset yhdyskunnat;  

5) julkisoikeudelliset laitokset.   

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.   

Voimassaolo

Määräykset ovat voimassa ajalla 18.1.2022-31.1.2022."


_ _ _ _ _ 

Viikkotiedote 14.1.2022 – Karkkilan koronatilanne edelleen huonontunut

Karkkilan koronatilanne on tällä hetkellä muun Uudenmaan tavoin todella haastava. Karkkilan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 2092/100.000 asukasta/2 viikkoa. Kahden viime viikon aikana Karkkilassa on todettu 182 uutta tartuntaa, ja koko pandemian aikana Karkkilassa on ollut yhteensä 596 tartuntaa (tiedot 14.1.2022).

Karkkilassa voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löydät 7.1. viikkotiedotteestamme. Karkkilassa linjataan valtionhallinnon, alueviranomaisen ja paikallisen terveysviranomaisen ohjeiden ja suositusten sekä Karkkilan tartuntatilanteen perusteella voimassa olevien rajoitusten jatkosta tai muutoksista rajoituksiin ensi viikolla. Tiedotamme muutoksista viipymättä.

Alla on linkit Karviaisen päivitettyihin ohjeisiin. 

Toivomme, että kaikki karkkilalaiset jaksavat edelleen toimia vastuullisesti rajoitusten ja suositusten mukaisesti. Pandemiatilanteesta selviäminen riippuu ihan meidän jokaisen toiminnasta. Toivotamme hyvää viikonloppua! 

_ _ _ _ _ 


Viikkotiedote 7.1.2022 - Uusia rajoituksia Karkkilaan

Karkkilan koronatilanne on tällä hetkellä muun Uudenmaan tavoin erittäin haastava. Karkkilan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 1080/100.000 asukasta/2 vkoa. Kahden viime viikon aikana Karkkilassa on todettu 94 uutta tartuntaa. Koko pandemian aikana Karkkilassa on todettu yhteensä 496 tartuntaa.

Karkkilan kaupungin koulujen (perusopetus ja toinen aste) uusi lukukausi käynnistyy lähiopetuksessa. Myös varhaiskasvatus ja esiopetus toimii normaalisti. Toiminnassa huomioidaan terveysturvallisuus ja hygieniaohjeet. Seuraamme asiassa valtakunnallisia ja alueellisia ohjeita ja päätöksiä, ja tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut 7.1.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle uuden päätöksen ( ESAVI/ 45792/2021 ) koskien koronapandemian rajoituksia tiettyjen tilojen sulkemisen osalta. Tämä päätös jatkaa ja osin tarkentaa aiemmin 28.12. 2021-10 .1.2022 voimassa ollutta tilojen sulkupäätöstä. Uusi päätös on voimassa 11.1.-24.1.2022.

Lisäksi ESAVI valmistelee jatkopäätöstä 28.12. 2021-17 .1.2022 voimassa olevalle yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltopäätökselle (ESAVI/ 45135/2021 ) 31.1.2022 asti. Tiedotamme asiasta viipymättä tämän valmistelussa olevan ESAVIn jatkopäätöksen saatuamme.

Nämä ESAVIn päätökset ovat velvoittavia myös Karkkilassa.

Alla on uuden päätöksen keskeinen sisältö. Linkki ESAVIn sivuille, josta päätökset löytyvät kokonaisuudessaan: https://avi.fi/yleistiedoksiannot-etela-suomi

Päätös ESAVI/ 45792/2021 (7.1.2022)

"Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe- elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräys on voimassa ajalla 11.1. 2022-24 .1.2022."


Karkkilassa on voimassa seuraavat rajoitukset ja suositukset 10.1.2022 alkaen

1) Yleisötilaisuuksien ja harrastustoimintaan tarkoitetut tilat, kaupungin harrastustoiminta ja vapaa sivistystyö

Karkkilan kaupungin yleisötilaisuuksiin sekä harrastustoimintaan tarkoitetut sisätilat ovat suljettuina 24.1.2022 asti.

Karkkilan kaupungin em. tiloja voidaan edelleen käyttää oppilaitosten (pois lukien vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) ja varhaiskasvatuksen normaaliin toimintaan, ammattiurheilemiseen, vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen ja muun muassa koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa.

Karkkilan kaupungin toteuttama aikuisille suunnattu lähitoimintana sisätiloissa tapahtuva ryhmämuotoinen harrastustoiminta on keskeytettynä 24.1.2022 saakka. Toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ryhmien osalta, etämuotoisena ohjauksena, yksilöohjauksena sekä ulkotiloissa. Ryhmien ohjauksesta vastaavat tahot tiedottavat asiasta asiakkaitaan tarkemmin.

Karkkilan työväenopiston aikuisille suunnattu lähitoimintana sisätiloissa tapahtuva ryhmämuotoinen harrastustoiminta on keskeytettynä 24.1.2022 saakka. Toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ryhmien osalta, etämuotoisena ohjauksena, yksilöohjauksena sekä ulkotiloissa. Työväenopisto tiedottaa asiasta ohjaajia ja asiakkaitaan tarkemmin.

Karkkilan kaupunki suosittelee vapaan sivistystyön mukaisia rajoituksia myös taiteen perusopetuksen toiminnasta Karkkilassa vastaaville toimijoille.

2) Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Karkkilan kaupungin omia tai sen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia ei toteuteta 17.1.2022 asti. Tästä poikkeuksena ovat oppilaitosten (pois lukien vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) ja varhaiskasvatuksen normaali toiminta sekä ammattiurheileminen.

Tätä päätöstä tullaan jatkamaan ESAVIn valmistelussa olevan päätöksen perusteella. Tiedotamme asiasta erikseen.

3) Hengityssuojainsuositus

Karkkilassa on voimassa perusturvakuntayhtymä Karviaisen antama laaja ja vahva hengityssuojainsuositus 31.1.2022 asti.

Muutoksena aiempiin suosituksiin hengityssuojaimen käyttöä suositellaan koulupäivien aikana kaikille oppilaille ja opiskelijoille jo 1.-luokkalaisista alkaen.

Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, mikäli käytölle ei ole terveydellistä estettä. Karviaisen tarkemmat suositukset löytyvät alta olevasta linkistä:

https://karviainen.fi/…/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/

4) Etätyösuositus

Karkkilan kaupunki jatkaa työnantajana antamaansa etätyösuositusta 31.1.2022 asti.


Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyvää talvista viikonloppua!

_ _ _ _ _

Kaikki Karkkilan kaupungin pandemia-ajan tiedotteet  aikajärjestyksessä löydät täältä: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Poikkeusolojen-tiedotearkisto

Ajankohtaista tietoa koronarokotuksista ja ohjeet rokotusajan varaamiseen Karviaisen alueella löydät täältä:    https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/

Karviaisen alueen koronatiedot kootusti löytyvät täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/

Tiedotetta päivitetty 17.1.2022/ns


20.12.2021

Karkkilan tarina julkistettu maanantaina 20.12.2021!

Karkkilan kaupunki on tukenut Karkkilan viime aikojen positiivista kehitystä ja näkyvyyden vahvistumista eri keinoin. Uusin muoto Karkkilan markkinoinnissa on Karkkilan yhteinen tarina sekä sen tekeminen lyhyeksi filmiksi. Tarinaa ja filmiä on tehty karkkilalaisten tuntemien alueen vahvuuksien, upean historian ja ympäristön pohjalta.

Ajatus uudessa Karkkila-filmissä on sama kuin kaupungin uudessa strategiassa; Karkkilan historian vahva arvostus sekä rohkea uudistuminen ja tulevaisuuteen katsominen. Karkkila on selvinnyt läpi haastavien aikojen ja monien muutosten, ja selviää niistä myös jatkossa.

Karkkilan uusi tarina on tiivis kehys, jonka pohjalta kaupunki toteuttaa suunnitelmallisia näkyvyyskampanjoita tulevina vuosina. Uuden Karkkila-filmin tavoitteena on luoda mielikuvaa kehittyvästä kaupungista, mutta kuitenkin vahvan omaleimaisella ja aidolla otteella.

Tervetuloa seuraamaan Karkkilan uuden tarinan julkistamista maanantaina 20.12.2021 klo 15.30!

Julkistaminen tapahtuu turvallisesti verkon yli reaaliaikaisena lähetyksenä Karkkila-kanavalla. Mikäli et pääse mukaan suoraan lähetykseen, ei huolta - tilaisuudesta tehdään Karkkilan kanavalle myös tallenne. Lisäksi uutta Karkkila-filmiä tullaan jakamaan 20.12. julkaisun jälkeen kaikissa Karkkilan kaupungin kanavissa.

Uuden Karkkila-filmin lopussa julkistetaan myös Karkkilan kaupungin uusi logo, joka otetaan kestävällä tavalla käyttöön kaupungin materiaaleissa sitä mukaa, kun vanha materiaali käytetään loppuun.

Lämpimästi tervetuloa!

P.S. Isot kiitokset kaikille teille, jotka olitte mukana uuden tarinan ja filmin tekemisessä! Toivottavasti löydätte filmistä tuttuja hetkiä!

Karkkila-kanavan URL: https://play.quickchannel.com/explore/ability1493


2.12.2021

Hyviä uutisia Karkkilasta: Koskireitin ja Toivikkeen kunnostus edennyt hienosti

Karkkilan lähivirkistysalueiden kunnostushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti tämän vuoden aikana. Töitä on tehty sekä Toivikkeen ulkoilureiteillä että Koskireitillä. 

Toivikkeen hiihtoreiteille on tänä vuonna tehty latupohjan parannuksia, ja alueelle on pystytetty myös uusia opasteita helpottamaan ulkoilijoiden kulkua alueella. Toivikkeen majan aluettakin on siistitty. Toivottavasti saamme pian lunta Karkkilaan, jotta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan talvisen Toivikkeen maisemista!

Töitä Toivikkeella jatketaan myös ensi vuonna. Toivikkeen vaellusreiteille päästään asentamaan uusia kylttejä keväällä 2022 ja myös Toivikkeen majaa kunnostetaan vuoden 2022 aikana.

Toivikkeen lisäksi töitä on tehty myös Karkkilan Koskireitillä. Tavoitteena on parantaa nykyisen reitin opasteita ja taukopaikkoja sekä kehittää tulevaisuudessa reitti rengasreitiksi. Koskireitille on tulossa myös  uusia opasteita keväällä 2022. Pitkälänkosken alueelle on suunnitteilla Karjaanjoen ylittävä silta. Siltahanke etenee lupakäsittelyyn mahdollisimman pian. Syksyllä tehdyssä virkistysaluekyselyssä saimme paljon kehitysehdotuksia ja toiveita koskien Koskireitin parannusta sekä reitin saattamista rengasreitiksi. Tavoitteena on päästä vastaamaan näihin toiveisiin keväällä ja kesällä 2022.

Karkkilan kaupunki toteuttaa lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämistöitä Uudenmaan ELY-keskuksen hankerahoituksen tukemana. Kaupunki on ostanut Karkkilan Latu ry:ltä Koskireitin kunnostustyön, ja mukana on kiitettävä määrä karkkilalaisia talkoolaisia. Suuri kiitos työstä Karkkilan Ladulle ja kaikille talkoolaisille!Kuvan Pyhäjärvenraitilta Karjaanjoen suulta ja Koskireitin alkupäästä on ottanut tammikuussa 2021 Harry Torvinen.  


Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi