Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

30.3.2023

Sunnuntaina 2.4.2023 eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9 - 20.

Sunnuntaina 2.4.2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Vaalipäivän äänestyspaikat Karkkilan kaupungissa

Karkkilan kaupunki on jaettu kolmeen äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat:

1.Keskusta, Nyhkälän koulun ala-aula (Huhdintie 13)
2. Haukkamäki, Haukkamäen koulu (Vanha Turuntie 28)
3. Toivike, Toivikkeen päiväkoti (Pajakatu 15)

Äänestys alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00:aan. 

Äänestyspaikka ilmoitetaan äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla. Ne Karkkilassa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Toivikkeen äänestysalueeseen.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. 044 467 5480.  Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille uuteen ikkunaan.)

Lisätietoja vaaliasioista löydät myös täältä: 
https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Eduskuntavaalit-2023


30.3.2023

Kenestä Vuoden 2022 karkkilalainen? Äänestysaika päättyy 31.3.!

Tervetuloa mukaan valitsemaan vuoden karkkilalaista merkkihenkilöä. Äänestysaika päättyy 31.3.2023!

Karkkilan kaupunki järjestää perinteisen Vuoden karkkilalainen äänestyksen, jossa valitaan vuoden karkkilalainen merkkihenkilö. Äänestys järjestetään nyt jo 17. kerran. Tule mukaan äänestämään omaa ehdokastasi!

Vuoden karkkilalainen on ansioitunut, karkkilalaisilta kunnioitusta ja huomiota saanut henkilö, joka positiivisella toiminnallaan on saavuttanut menestystä, ja toiminut kaupunkilaisten ja kaupungin hyväksi. Vuoden karkkilalainen ei välttämättä asu valintahetkellä Karkkilassa, mutta vaikuttaa positiivisesti Karkkilan toimintaan. 

Äänestysohjeet

Äänestysaika on 8.3. - 31.3.2023, äänestää voi vain yhden kerran ja vain yhtä henkilöä.
Äänestää voi joko netissä tai paperilipukkeilla.

 Äänestämään pääset tästä linkistä.

Äänestyslipukkeita on jaossa Karkkilan kaupungintalolla palvelupiste Serverissä (Valtatie 26 D), kaupunginkirjastossa (Valtatie 26 E) ja Karkkilan Matkailuneuvonta – Visit Karkkilassa (Huhdintie 10-12). 

Äänestyksen yhteydessä tulee ilmoittaa ehdokkaansa nimi perusteluineen sekä omat yhteystiedot. Äänestää ei voi kaupungin ylintä johtoa (kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat). Äänestyslipukkeiden tiedot tuhotaan kilpailun päättymisen jälkeen. 

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti voittajan valitsemaan karkkilalaiseen liikkeeseen tai myymälään (pois lukien päivittäistavarakaupat ja Alko).

Tuloksen julkistuksesta ilmoitetaan äänestysajan päättymisen jälkeen. Vuoden karkkilalaisen valurautainen kädenjälkitaulu julkistetaan Karkkilan Rautapäivillä ja ripustetaan Karkkilan kaupungintalon Veturiaulaan muiden kädenjälkitaulujen joukkoon

Aikaisempien vuosien Vuoden karkkilalaiset ovat: Vuosi 2021 Pertti Toikka, vuosi 2020 Jaska Halttunen, vuosi 2019 Tomi Toivonen, vuosi 2018 Anna Tallgren, vuosi 2017 Erkki Ollakka, vuosi 2016 Milla Malmberg, vuosi 2015 Veijo Toikka, vuosi 2014 Mika Nikander, Vuosi 2013 Erkki Nissinen, vuosi 2012 Heikki ”Hessu” Sundström, vuosi 2011 Sinikka Kataja, vuosi 2010 Heikki Valpola, vuosi 2009 Katariina Ahjoniemi, vuosi 2008 Juha Salo, vuosi 2007 Manno Laakso, Vuosi 2006 Teuvo Ranta.

Aikaisemmat Vuoden karkkilalaiset perusteluineen löytyvät tästä linkistä.

Tervetuloa mukaan valitsemaan Vuoden 2022 karkkilalaista!29.3.2023

Karkkilan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022 muuttaa kaupungin talouden ylijäämäiseksi

Karkkilan kaupunginhallitus käsitteli 27.3.2023 kokouksessaan kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen tulos on 2.494.573 euroa ylijäämäinen. Myös vuosina 2020 ja 2021 kaupunki teki ylijäämäisen tuloksen. Vuoden 2022 positiivisen tuloksen ansiosta Karkkila kaupunki saa katettua aiemmat taseessaan olleet alijäämät, ja kaupungin tase muuttuu noin 2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi tilinpäätös viedään 19.6.2023.

  • Kaupungin taloudessa vuosi 2022 on kolmas peräkkäinen ylijäämäisen tuloksen vuosi. Karkkilassa on ollut huikean positiivista kehitystä, ja Karkkila kiinnostaa nyt asumis-, yrittämis- ja vierailukohteena. Karkkilan viime vuodet ovat olleet rohkean uudistumisen aikaa, missä kaupunkilaisten yhteisöllisyys ja paikallisten yritysten, yhdistysten ja aktiivien toiminta on ollut keskeinen asia, iloitsee kaupunginjohtaja Tuija Telén.

Karkkilan kaupungin taloustilanne on erittäin haastava, minkä johdosta kaupunki valmisteli vuosina 2020-2021 erityisen talouden tasapainotusohjelman vuosille 2022-2024. Ohjelman tavoitteena on kattaa kaupungin taseeseen kertyneet aiempien tilikausien alijäämät vuonna 2023. Kuntalain mukaan alijäämien kattamiseen on aikaa vuoden 2024 loppuun asti. Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan talouden tasapainotusohjelman mukaiset muutokset vuoden 2022 talousarvioon 23.5.2022. Tällä päätöksellä aiempi vuoden 2022 alijäämäinen talousarvio (-795 t€) muuttui hienoisesti ylijäämäiseksi (+169 t€). Nyt käsitellyn tilinpäätöksen tulos on noin 2,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi.

Karkkilan kaupungin vuoden 2022 ulkoiset toimintatuotot olivat 7,1 miljoonaa ja ulkoiset toimintakulut 59,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui -52,2 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa.

Verotuloja tilinpäätösvuonna kertyi yhteensä 35,4 miljoonaa euroa, joka on 0,7 miljoonaa euroa vuoden 2022 muutettua talousarviota parempi. Verotulot kasvoivat aiempaan verrattuna niin tulo- kuin yhteisöverojenkin osalta. Valtionosuuksien kertymä oli 22,2 miljoonaa euroa, joka on 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Tilinpäätöksen vuosikate on 5,4 miljoonaa euroa, joka on 2,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Poistojen määrä vuonna 2022 oli 2,9 miljoonaa euroa.

Karkkilan kaupungin investointien nettototeutuma oli 1,1 miljoonaa euroa (tulot 0,2 miljoonaa euroa ja kulut 1,3 miljoonaa euroa). Kaupungin nettoinvestoinnit alittivat muutetun talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla. 

Karkkilan kaupungin talouden yksi keskeinen haaste on kaupungin suuri lainamäärä. Lainakanta 31.12.2022 oli yhteensä 50,8 miljoonaa euroa, joka on 5 913 euroa / asukas. Lainoja saatiin pienennettyä vuoden 2022 aikana noin 5,1 miljoonaa euroa.

  • Hyvin käynnistynyt työ kaupungin talouden saamiseksi pysyvästi kestävälle pohjalle jatkuu tulevinakin vuosina. Valtuuston joulukuussa 2021 hyväksymä Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategia on yhteisen sitoutumisemme tulos, ja antaa työllemme selkeät tavoitteet. Kaupungin toiminnassa on tärkeää jatkossakin keskittyä vaikuttavaan tekemiseen, tarkkaan taloudenpitoon ja positiiviseen yhteistyöhön, toteaa Tuija Telén.


20.3.2023

Yritysten ja yhdistysten Kesätyöseteli-työpaikat ovat haussa v. 2005 - 2007-syntyneille karkkilalaisille nuorille nyt

Karkkilan kaupunki tukee karkkilalaisia yrityksiä ja yhdistyksiä vuosina 2005-2007 syntyneiden karkkilalaisten nuorien työllistämisessä. Kaupunki on myöntänyt yksityisten työnantajien käyttöön 20 kpl à 350 €:n arvoista Kesätyöseteliä kesäksi 2023. 

Nuorten Kesätyöseteli-työpaikat ovat haettavina nyt suoraan kesätyösetelin saaneilta työnantajilta!  Työpaikkatiedot löytyvät pdf-liitteestä

Kesätyösetelillä työllistettävän nuoren kesätyön kesto on vähintään 10 päivää, työaika 5 h / pv, sis. 30 min. palkallisen lepoajan. Viikonlopputyö 4 h/pv. Kokonaistyöaika 10 pv, yhtäjaksoinen viikkolepo min. 38 h. 

Kesätyöpalkka on vähintään 360 €, ja lisäksi maksetaan lomakorvaus. Nuorten palkkauksessa noudatetaan alan yleisiä työehtosopimuksia ja työaikalakia. Karkkilan kaupungin Kesätyösetelin arvo on 350 €, joka maksetaan työnantajalle laskua vastaan palkanmaksun jälkeen, kun työsuhde on päättynyt.

Kesätyösetelit olivat yhdistysten ja yritysten haettavana 5.3.2023 mennessä. Kesätyöseteleitä haettiin kaikkiaan 27 kpl, ja kaupunki myönsi niitä 20 kpl. 

Lue koko tiedote asiasta täältä!


8.3.2023

Karkkilan hammaspäivystys keskitetty Nummelaan 13.3. - 6.4.2023

Karkkilan hammaspäivystys on keskitettynä Nummelan hammashoitolaan 13.3. - 6.4.2023. Syynä on äkillinen työntekijävajaus. Pahoittelemme tilannetta!

Jari Linden, johtava ylihammaslääkäri
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue: Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti


17.2.2023

NetTicketin tapahtumaliput myynnissä Karkkilan Matkailuneuvonnassa

Karkkilan kaupungin Matkailuneuvonta – Visit Karkkilan palvelu laajenee. Matkailuneuvonnasta voi nyt ostaa ja lunastaa NetTicketin tapahtumalippuja. Tapahtumalippujen maksuvälineinä käyvät maksukortit, MobilePay ja kaikki kulttuuriedut.

Tapahtumalippujen tarjonnan löydät NetTicketin verkkosivuilta www.netticket.fi.

Karkkilan kaupungin Matkailuneuvonta - Visit Karkkila
Karkkilan linja-autoasema, Huhdintie 10-12, 03600 Karkkila
044 4675 514, visitkarkkila@karkkila.fi
Aukioloajat: ma klo 10–17, ti – ke klo 11 – 18, to – pe klo 10–17, suljettu klo 12 – 13.
https://visitkarkkila.fi/


31.1.2023

Ilmoittautuminen esiopetukseen, esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, koulun ensimmäiselle luokalle ja iltapäivätoimintaan on käynnissä

On aika ilmoittaa lapset esiopetukseen, esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, koulun ensimmäiselle luokalle ja koulun iltapäivätoimintaan sekä koulukuljetukseen. Myös erityisruokavalioista tulee ilmoittaa ruokapalveluille. 

Maksuttomaan esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittautuminen on käynnissä 19.2. saakka

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2023–2024 vuonna 2017 syntyneille lapsille. Esiopetus alkaa maanantaina 16.8. Esiopetukseen haetaan sähköisesti. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tehdään erillinen hakemus! Ilmoittautumislinkit ja lisätietoa löytyy sivultamme: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Esiopetukseen-ilmoittautuminen-alasivu Tietoa esiopetuskuljetuksista löytyy täältä: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Esiopetuskuljetukset-


Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 19.2. saakka

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan Wilman kautta. https://karkkila.inschool.fi

Vuonna 2016 tai aiemmin syntyneiden lasten huoltajille lähetetään kouluun ilmoittautumisen loputtua lähikoulun osoittamispäätös. Koulupaikka määräytyy koulumatkan, luokkakokojen ja esiopetuspaikan perusteella. Koulupaikkaa on mahdollista anoa muustakin kuin omasta lähikoulusta.


Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen 31.3. saakka

Kaupungin järjestämää 1-2 luokkien ja erityisoppilaiden iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä (maanantaista perjantaihin klo 12 - 16.30). Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy sivuiltamme: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Iltapaivatoiminta. Sivulla on myös tulostettava lomake.


Erityisruokavalioista ilmoittaminen 31.3. mennessä

Erityisruokavaliota varten on linkit sähköisiin erityisruokavalion tilauslomakkeisiin alla:

Erityisruokavalioiden tilauslomake (PDF-lomake) (Linkki ohjautuu ulkopuoliselle sivustolle ja avautuu uuteen ikkunaan)

Erityisruokavalioiden tilauslomake (Suomi.fi)
(Linkki ohjautuu ulkopuoliselle sivustolle ja avautuu uuteen ikkunaan)Koulukuljetukseen hakeminen 31.3. mennessä

Sähköinen hakemus esikoulujen ja alakoulujen maksuttomaan koulukuljetukseen (hakemuksen lähettäminen vaatii Suomi.fi tunnistautumisen) Koulukuljetushakemus alakoululaisille (Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)


Tervetuloa Karkkilan kaupungin esiopetukseen, esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ja peruskouluun sekä koulun iltapäivätoimintaan!


5.1.2023

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on aloittanut vuoden 2023 alussa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää vuoden 2023 alusta lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue hoitaa palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminta on päättynyt 31.12.2022. Karviaisen verkkosivuja ei enää päivitetä ja sieltä löytyvä tieto ei ole enää kaikilta osin voimassa.

Ajantasaiset tiedot palveluista ja yhteystiedot löydät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sivuilta.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakaspalvelu ja puhelinvaihde on 029 151 2000 ja sähköpostiosoite info@luvn.fi. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 8 – 16.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen palveluista voit antaa palautetta luvn.fi-sivustolla: https://oma.digiloikka.fi/FormPro/eServices/luvn/AnonyymiHakemus/Aloita/Palaute
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivulle uuteen ikkunaan.)


24.8.2022

Hyviä yritysuutisia Karkkilasta: Hoivamme Oy avaa uuden hoivakodin Karkkilaan

Hoivamme Oy on päättänyt perustaa uuden hoivakodin Karkkilaan. Hoivakoti rakennetaan Nyhkäläntien varteen Karkkilan kaupungin palvelukeskuksen naapuriin. Hankkeen rakennuttajana toimii SSA Rakennus Oy ja OT-Kodit Oy.

Hoivamme Oy:n toimitusjohtaja Christina Varsamäki kertoo hankkeesta näin: ”Olemme innoissamme Karkkilan hankkeesta. Hoivamme Oy:n on tarkoitus palvella kaupunkilaisten hoivakotitarpeita. Karkkila on valikoitunut toteutettaviin kohteisiin, koska Karkkila on mielenkiintoinen ja sen sijainti on keskeinen.”

”Hoivamme Karkkila on 30-paikkainen ikääntyneiden tehostettua ympärivuorokautista hoivaa tarjoava hoivakoti. Olemme innoissamme ja on todella mukavaa rakentaa uutta yritystämme ikääntyneiden hoivatarpeeseen. Ensimmäinen kohteemme, Hoivamme Mäntsälä, aukeaa 1.9.2022”, sanoo Christina Varsamäki.

Tehostetun palveluasumisen yksikkö on ryhmäkotimaista asumista, jossa asiakkaalla on n. 20 m2:n kokoinen oma huone. Lisäksi asukkaiden käyttöön tulee esteettömät yhteiset tilat: olohuoneet, saunat, ruokailu- ja oleskelutilat ja lasitettu terassi aidatulla, turvallisella piha-alueella. Hoivamme Oy tuottaa hoiva- ja tukipalvelut itse.

Rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä, ja hoivakodin on tarkoitus valmistua keväällä 2023. Christina Varsamäki uskoo, että Hoivamme Oy pääsee toivottamaan ensimmäiset asiakkaansa tervetulleiksi uuteen hoivakotiin jo toukokuussa.

Karkkilan kaupunki toivottaa uuden yrityksen lämpimästi tervetulleeksi Karkkilaan! 

 


Kuva: Rakennustyöt ovat käynnistyneet Nyhkäläntien varrella. 


Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi