Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Kulttuuri kylässä -asukaskyselyn tulokset on julkaistu

6.10.2022

Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä toteutti asukaskyselyn kylien ja pienten kuntien asukkaille kesäkuussa. Vastaajat pääsivät kertomaan, millaisia kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita he toivovat omalle kylälleen tai lähiseudulle. Kyselyyn vastasi Länsi-Uudellamaalla reilut 400 henkilöä.

Koko Uudenmaan vastauksissa korostui osallistumisen ja vuorovaikutuksen merkitys asukkaille. Useiden toiveiden lisäksi ehdotettiin konkreettisia toimenpiteitä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämiseksi. Vastauksissa toivottiin pääsyä osallistumaan palveluiden suunnitteluun sekä uusia rahoitusmalleja ja kokoontumispaikkoja. Vapaissa vastauksissa toistuivat esim. kylätalot ja pop up -tyyppiselle toiminnalle sopivat tilat. Tärkeinä asioina mainittiin osallistumisen vaivattomuus sekä mahdollisuus käyttää jo olemassa olevia tiloja. Vastaajat peräänkuuluttavat myös yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Talkoot ja esimerkiksi kyläjuhlat kuuluvat monen kyselyyn vastanneen elämään, silti myös tietämättömyys tapahtumatarjonnasta nousi kyselyssä esille.

Karkkilan kylissä asuvien vastauksissa kaivattiin eniten lisää tekemistä lapsille sekä kirppis- ja kyläpäivätapahtumia. Toivottiin myös työväenopiston kurssien ja esimerkiksi kaupungin järjestämien liikunta- ja luontotapahtumien jalkautumista nykyistä enemmän kylille. Toisaalta moni vastaaja korosti, että Karkkilan kaikista kylistä on kohtalainen matka keskustaan. Noin puolet vastaajista olikin sitä mieltä, että tapahtumia on järkevää järjestää ensisijaisesti keskustan alueella. Tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä kylien kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumatarjontaan oli 67 % vastaajista.

Kyselyn tulokset ovat kaikkien sen piirissä olleiden Uudenmaan kuntien käytössä, ja ne tarjoavat taustamateriaalia kylien kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämiseen. Koko tiedotteen löydät täältä:
https://www.porvoo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuri-kylassa/asukaskyselyt-kylien-asukkaille-uudellamaalla/

Länsi-Uudenmaan tarkemmat tulokset puolestaan löytyvät täältä: https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/09/Asukaskysely-Lansi-Uudenmaan-kylien-asukkaille-6.-30.6.2022.pdf


Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi