Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Museovirasto tekee kenttätöitä Salimäen, Turuntien ja Etu-Vattolan alueella pe 10.11.2023 alkaen

9.11.2023

 
Museovirasto suorittaa marraskuun aikana kartoituksen, joka liittyy Asemanrannan kaavarunkoalueen suunnitteluun. Tarkoituksena on dokumentoida arkeologisia kohteita ja rajata ne riittävällä tarkkuudella, jotta maankäytön suunnittelu voidaan mahdollistaa. Museovirasto ylläpitää muinaisjäännösrekisteriä, jonka mukaan alueelta tunnetaan kaksi arkeologista kohdetta. Ensimmäinen ennestään tunnettu arkeologinen kohde on Vattola 2, joka on ensimmäisen maailmansodan aikainen taistelukaivanto. Toinen kohde on Vanhakylä (Karckila), joka on historiallisen ajan kylätontti. Lisäksi ilmalaserkeilausaineistoissa on havaittu viitteitä taistelukaivannoista suunnittelualueen koillisosassa. Työssä mennään myös yksityisten kiinteistöjen alueille.

Kenttätyöt keskittyvät maastotöihin, joissa etsitään muinaisjäännöksiä ja muita kulttuuriperintökohteita esitöiden havaintojen pohjalta. Asemakaava-alue kartoitetaan perusteellisesti havainnoimalla maastossa. Maastotyöt tekee tutkijan ja apulaistutkijan muodostama työpari. Kartoituksen aikana etsitään maan pinnalla näkyviä rakenteita, kuten kuoppia ja erilaisia kivirakennelmia. Näiden rakenteiden tarkempaa luonnetta ja ajoitusta selvitetään koepistoin lapiolla tai maaperäkairalla. Tietyt arkeologiset kohteet, kuten esihistorialliset asuinpaikat, eivät yleensä ole näkyvissä maan pinnalla. Tällaisia kohteita etsitään koekuopittamalla niille potentiaalisilta alueilta. Löytyneiden kohteiden sijainti mitataan gps-laitteella ja ne dokumentoidaan valokuvin ja muistiinpanoin.

Tämä kartoitustyö on tärkeä kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta. Karkkilan kaupunki kiittää ymmärryksestä ja toivoo, että Museoviraston työparille annetaan työrauha.

 

Kaaviokuvassa näkyy historiallisen ajan kylätontti Vanhassakylässä.
Tekijä: Arkkitehtuuritoimisto OLARK Oy.

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi