Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Karkkilan kaupungin talous on kääntymässä positiiviseksi vuonna 2020

5.11.2019

Karkkilan kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtaja Tuija Telénin talousarvioesityksen vuodelle 2020 maanantaina 4.11.2019. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioesityksen, ja sen käsittely jatkuu valtuuston seminaarissa 11.11.2019 sekä valtuuston talousarviokokouksessa 18.11.2019.

Muutamasta aiemmasta vuodesta poiketen Karkkilan vuoden 2020 talousarvio päätyy hienoisesti positiiviseen tulokseen 58 622 euroa. Vuoden 2020 investointitaso on selkeästi alhaisempi kuin aiempina vuosina, noin 1,48 milj. euroa, ja näin on saatu myös poistotasoa aiempaa hiukan maltillisemmaksi. Tällä alemmalla investointitasolla tullaan kaupunginjohtajan esityksen mukaan jatkamaan myös lähivuodet. Suurimmat investointikohteet vuonna 2020 ovat vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen sekä katujen perusparannukset ja päällystämiset. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys esittää kunnallis- ja kiinteistöverojen pitämistä ensi vuonna nykyisellä tasolla.

Suunnitelmakauden 2020–2022 keskeiset haasteet kaupungin taloudelle muodostuvat etenkin tilikausien 2018 ja 2019 aikana taseeseen kertyneestä alijäämästä sekä Karkkilan korkeasta lainakannasta. Kaupunginjohtaja Tuija Telén on kuitenkin haasteiden keskellä hyvin tyytyväinen talouden positiivisiin käänteisiin.

 -  Tässä kuntatalouden painetilanteessa on oltava todella tyytyväinen, että saimme valmisteltua ensi vuoden talousarvioon positiivisen tuloksen ja tulevat lähivuodet jo hyvinkin mukavaan suuntaan. Vuoden 2021 tulosennuste on jo 522 134 euroa ylijäämäinen ja vuoden 2022 ennuste näyttää jo 1 741 585 euroa ylijäämäistä tulosta. Tämän tasoiset tulokset tulevat Karkkilalle todella tarpeeseen, jotta pääsemme tulevaisuudessa pienentämään lainamääräämme ja aitoon talouden tasapainoon. On syytä kuitenkin muistaa, että näihin tuloksiin pääseminen vaatii meiltä nyt erittäin tarkkaa taloudenpitoa ja vastuullisia päätöksiä.

Karkkilan kaupungin tavoitteet on asetettu vuonna 2017 hyväksytyssä kaupunkistrategiassa. Tulevaisuuden vision kirkastamiseksi Karkkilan kaupunginvaltuusto linjasi keväällä 2019, että Karkkila on tulevaisuudessa innostava elinvoimakunta - monimuotoinen yhteisö, jossa kunnan elinvoima synnyttää menestystä ja ylläpitää kasvua. Tämä strateginen tavoitetila antaa Karkkilalle selkeän suunnan tulevaisuuteen, ja siihen tulee peilata kaikkea kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa.

- Karkkilalla on erinomaiset kasvun mahdollisuudet, kunhan vain pidämme suunnan kirkkaana ja toimimme aidosti yhdessä kotikaupunkimme parhaaksi, toteaa Tuija Telén.

Lisätiedot 


Tuija Telén, p. 040 801 6009                                 Maarit Sihvonen, p. 0400 871 119

kaupunginjohtaja                                                    vt. konsernipalvelujohtaja

Karkkilan kaupunki                                                Karkkilan kaupunki

 

 

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi