Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Karkkilan vuoden 2023 talousarvioesitys vahvasti ylijäämäinen

28.10.2022


Karkkilan kaupunginhallitus saa 31.10.2022 käsiteltäväkseen kaupunginjohtajan talousarvioesityksen vuodelle 2023. Talousarviota on valmisteltu erittäin haastavassa tilanteessa. Kaupunginjohtaja Tuija Telén on tyytyväinen lopputulokseen.

-       Valtuusto hyväksyi viime vuoden lopussa uuden Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian, joka on hyvin fokusoitu ja selkeä muutosohjelma. Talousarvio on valmisteltu niin, että valtuuston strategiassa päättämät painopisteet näkyvät esityksessä hyvin Karkkilan haastavasta tilanteesta huolimatta. Olemme päässeet myös eteenpäin keväällä 2022 vuosille 2022-2024 päätetyssä talouden tasapainotusohjelmassa, kertoo kaupunginjohtaja.

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman lähtökohtana on uusi kaupunkistrategia, Karkkilan kaupunginhallituksen 27.6.2022 antama talousarvion laadintaohje ja kaupunginhallituksen 22.8.2022 tarkentama toimielinkohtainen kehys. Näissä ohjaavissa päätöksissä on huomioitu Karkkilan talouden tasapainotusohjelman linjaukset.

Karkkilan talouden tasapainotusohjelman taustalla on kaupungin taseessa oleva aiempien tilikausien alijäämä. Alijäämää on jo katettu vuosien 2020 ja 2021 ylijäämäisillä tilinpäätöksillä, ja myös vuodesta 2022 ennustetaan ylijäämäistä. Kuntalain mukaan Karkkilan kaupungin aiemmat aljäämät tulee olla katettu vuoden 2024 aikana.

Ennusteen mukaan kaupungin taseessa olisi vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää edelleen yli 300 t€. Maanantaina 31.10. kaupunginhallituksen käsittelyyn tuleva talousarvioehdotus kattaa aiemmat alijäämät ensi vuonna ja vuosi 2023 muuttaa kaupungin taseen ylijäämäiseksi.

-       On hyvä tietää, että vaikka tämä talousarvioesitys näyttää nyt varsin hyvältä ja aiempi taseen alijäämä muuttuu ensi vuonna ylijäämäksi, meillä riittää haasteita edelleen. Vuodesta 2024 voidaan jo tällä tietoa ennustaa hyvinkin haastavaa talousvuotta ja olemme isojen haasteiden äärellä myös Karkkilan erittäin suuren velkamäärän johdosta. Meidän tulee edelleen määrätietoisesti jatkaa Karkkilan talouden kestävän pohjan rakentamista myös tulevina vuosina, muistuttaa kaupunginjohtaja Telén.

-       Ensi vuoden hyvässä talousarviossa näkyy tulopuolella se, että meille tilitetään 2023 vielä aiempien vuosien verotuloja, jotka vaikuttavat merkittävästi tulokertymään. Vuoden 2023 tulot ovat myös siksi poikkeuksellisen hyviä, että hyvinvointialueuudistuksen tuloleikkaukset eivät toteudu vielä täysimääräisesti ensi vuonna. Näin ollen vuoden 2023 talousarvion tuloksen onkin oltava reilusti ylijäämäinen, toteaa Telén.

Hallitukseen 31.10. tulevassa kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä Karkkilan kaupungin vuoden 2023 tulos on 1,2 mljoonaa euroa ylijäämäinen.

Karkkilan kaupungin verotulojen ennuste vuodelle 2023 on 18,5 miljoonaa euroa. Tulevien vuosien osalta vuoden 2024 verotuloarvio on 18,0 miljoonaa euroa ja vuoden 2025  arvio 18,3 miljoonaa euroa. Valtionosuusarvio vuoden 2023 osalta perustuu valtiovarainministeriön valtionosuuslaskelmaan ja on ensi vuonna 5,8 miljoonaa euroa, tämän jälkeen vuosille 2024-2025 ennakoidaan näihin pientä laskua. 

Karkkilan suuri velkamäärä näkyy talousarvioesityksessä myös varautumisena kasvaviin korkomenoihin. Korkokulut ovat olleet viime vuosina maltilliset, mutta vuoden 2022 aikana alkaneella korkotasojen nousulla on merkittävä vaikutus kaupungin talouteen. Talousarviossa vuodelle 2023 on varauduttu 1,6 miljoonan euron korkokustannuksiin. 

Talousarvioesitys on tehty suurten kansallisten muutosten äärellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus siirtää vuoden 2023 alussa merkittävän osan kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista hyvinvointialueille. Samanaikaisesti hyvinvointialueelle siirtyvät myös asiakasmaksut ja merkittävissä määrin kaupungin aiempaa verorahoitusta.

Karkkilan kaupungin talousarvioesityksessä hyvinvointialueuudistus näkyy kuntayhtymä Karviaisen ja erikoissairaanhoidon kustannusten sekä pelastustoimen kustannusten siirtymisenä pois kaupungilta. Uudistuksen myötä poistuvat tulot koostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta sekä kuntaverosta ja yhteisöverotuotosta. Lopulliset siirtolaskelmat tehdään vasta talousarviovuoden 2023 lopulla kuntien raportoimien vuosien 2021 ja 2022 keskimääräisten kustannusten perusteella.

-       Haluan kiittää sekä kaupunginhallitusta että valtuustoa talousarvion valmistelun ohjauksesta ja hyvistä keskusteluista, joiden pohjalta olemme nyt valmistelleet talousarvioesityksen päätöksentekijöiden käsittelyyn. Lähetän lämpimät kiitokseni myös kaikille valmisteluun osallistuneille kaupungin työntekijöille. Talousarvioesitys vie Karkkilan kaupungin taloutta oikeaan suuntaan, toteaa tyytyväisenä kaupunginjohtaja Tuija Telén. 

Kaupunginhallituksen 31.10. käsittelyn jälkeen vuoden 2023 talousarvioesitys ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma etenee valtuuston kokoukseen 14.11.2022. 

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi