Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Koronatiedotteet

21.1.2022

Viikkotiedote 21.1.2022 – Karkkilassa edelleen erittäin huono koronatilanne

Karkkilan koronatilanne on edelleen tällä hetkellä erittäin huono. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 2253/100.000 asukasta/2 viikkoa (tieto 19.1.2022, AKR). Karviainen on linjannut, että emme enää jatkossa raportoi ilmaantuvuus- ja tartuntalukuja. Muuttuneiden testaussuositusten vuoksi tartuntalukutilastot eivät kerro enää todellista tilannetta.

Eristyskäytäntöihin, koronatestaukseen ja -rokotuksiin liittyvät ajankohtaiset tiedotteet, samoin kuin kaikki muut suoraan terveysasioihin liittyvät ohjeet löytyvät Karviaisen sivuilta: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/

Karkkilan kaupunki tiedottaa omilla tiedotteillaan ensisijaisesti kaupungin päätöksistä ja rajoituksista. Emme jatkossa tee enää viikkotiedotteita säännöllisesti, vaan kerromme ainoastaan tilanteen muuttumisesta ja uusista päätöksistä.

Karkkilassa on tällä hetkellä voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) 7.1. antamat päätökset sekä niiden Karkkilan kaupungin tiloja ja toimintaa koskevat tarkennuspäätökset. Nämä päätökset ovat voimassa tilojen sulkemisen osalta 24.1. asti ja yleisötilaisuuksien kiellon osalta 31.1. saakka.

Aluehallintovirastot voivat tehdä tilojen sulkupäätöksiä kahdeksi viikoksi ja yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä kolmeksi viikoksi kerrallaan. Tämän vuoksi tällä hetkellä voimassa olevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) päätökset ovat voimassa eri päivämääriin saakka. Olemme kertoneet päätöksistä tiedotteissamme 7.1. ja 17.1.

Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä on kokouksessaan 19.1. suositellut ESAVIlle tilarajoitusten jatkamista kahdella viikolla eteenpäin 8.2. saakka. Aluehallintovirasto valmistelee juuri jatkopäätöstä tilojen sulkuun. Tiedotamme asiasta viipymättä. 

Karkkilan kaupunki jatkaa Karkkilassa voimassa olevaa vahvaa hengityssuojainsuositusta 13.2. saakka. Samoin Karkkilan kaupunki jatkaa työnantajana antamaansa etätyösuositusta 13.2. saakka.

Hyvää talvista viikonloppua!

- - - - 

Tiedote 17.1.2022 – Etelä-Suomen AVIn jatkopäätös yleisötilaisuuksista 31.1.2022 saakka

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut 7.1.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle jatkopäätöksen (ESAVI/560/2022), jossa se kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötapahtumat ja yleiset kokoukset. Tämä päätös on velvoittava myös Karkkilassa, ja se on voimassa 18. – 31.1.2022.

Tämän lisäksi Karkkilassa on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös (ESAVI/45792/2021) tiettyjen tilojen sulkemisen osalta. Tämä päätös on voimassa 24.1.2022 asti. Olemme tiedottaneet asiasta viikkotiedotteellamme 7.1.2022.

Alla on uudemman ESAVIn päätöksen (560/2022) keskeinen sisältö. ESAVIn sivuilta löytyy päätös kokonaisuudessaan: https://avi.fi/yleistiedoksiannot-etela-suomi

Karkkilan kaupungin omia tai sen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia ei toteuteta 18.1. - 31.1.2022. Tästä poikkeuksena ovat oppilaitosten (pois lukien vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) ja varhaiskasvatuksen normaali toiminta sekä ammattiurheileminen. 

Terveysturvallista uutta talviviikkoa kaikille!

ESAVI/560/2022

"Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §) 

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. 

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §) 

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. 

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 

Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat:  

1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;   

2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;   

3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.   

Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa:  

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;  

2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;  

3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;  

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;  

5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;  

6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.  

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:  

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;  

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;  

3) kunnat ja kuntayhtymät;  

4) uskonnolliset yhdyskunnat;  

5) julkisoikeudelliset laitokset.   

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.   

Voimassaolo

Määräykset ovat voimassa ajalla 18.1.2022-31.1.2022."

 _ _ _

Viikkotiedote 14.1.2022 – Karkkilan koronatilanne edelleen huonontunut

Karkkilan koronatilanne on tällä hetkellä muun Uudenmaan tavoin todella haastava. Karkkilan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 2092/100.000 asukasta/2 viikkoa. Kahden viime viikon aikana Karkkilassa on todettu 182 uutta tartuntaa, ja koko pandemian aikana Karkkilassa on ollut yhteensä 596 tartuntaa (tiedot 14.1.2022).

Karkkilassa voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löydät 7.1. viikkotiedotteestamme. Karkkilassa linjataan valtionhallinnon, alueviranomaisen ja paikallisen terveysviranomaisen ohjeiden ja suositusten sekä Karkkilan tartuntatilanteen perusteella voimassa olevien rajoitusten jatkosta tai muutoksista rajoituksiin ensi viikolla. Tiedotamme muutoksista viipymättä.

Alla on linkit Karviaisen päivitettyihin ohjeisiin. 

Toivomme, että kaikki karkkilalaiset jaksavat edelleen toimia vastuullisesti rajoitusten ja suositusten mukaisesti. Pandemiatilanteesta selviäminen riippuu ihan meidän jokaisen toiminnasta. Toivotamme hyvää viikonloppua! 

_ _ _ _ _ 


Viikkotiedote 7.1.2022 - Uusia rajoituksia Karkkilaan

Karkkilan koronatilanne on tällä hetkellä muun Uudenmaan tavoin erittäin haastava. Karkkilan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 1080/100.000 asukasta/2 vkoa. Kahden viime viikon aikana Karkkilassa on todettu 94 uutta tartuntaa. Koko pandemian aikana Karkkilassa on todettu yhteensä 496 tartuntaa.

Karkkilan kaupungin koulujen (perusopetus ja toinen aste) uusi lukukausi käynnistyy lähiopetuksessa. Myös varhaiskasvatus ja esiopetus toimii normaalisti. Toiminnassa huomioidaan terveysturvallisuus ja hygieniaohjeet. Seuraamme asiassa valtakunnallisia ja alueellisia ohjeita ja päätöksiä, ja tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut 7.1.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle uuden päätöksen ( ESAVI/ 45792/2021 ) koskien koronapandemian rajoituksia tiettyjen tilojen sulkemisen osalta. Tämä päätös jatkaa ja osin tarkentaa aiemmin 28.12. 2021-10 .1.2022 voimassa ollutta tilojen sulkupäätöstä. Uusi päätös on voimassa 11.1.-24.1.2022.

Lisäksi ESAVI valmistelee jatkopäätöstä 28.12. 2021-17 .1.2022 voimassa olevalle yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltopäätökselle (ESAVI/ 45135/2021 ) 31.1.2022 asti. Tiedotamme asiasta viipymättä tämän valmistelussa olevan ESAVIn jatkopäätöksen saatuamme.

Nämä ESAVIn päätökset ovat velvoittavia myös Karkkilassa.

Alla on uuden päätöksen keskeinen sisältö. Linkki ESAVIn sivuille, josta päätökset löytyvät kokonaisuudessaan: https://avi.fi/yleistiedoksiannot-etela-suomi

Päätös ESAVI/ 45792/2021 (7.1.2022)

"Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe- elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräys on voimassa ajalla 11.1. 2022-24 .1.2022."


Karkkilassa on voimassa seuraavat rajoitukset ja suositukset 10.1.2022 alkaen

1) Yleisötilaisuuksien ja harrastustoimintaan tarkoitetut tilat, kaupungin harrastustoiminta ja vapaa sivistystyö

Karkkilan kaupungin yleisötilaisuuksiin sekä harrastustoimintaan tarkoitetut sisätilat ovat suljettuina 24.1.2022 asti.

Karkkilan kaupungin em. tiloja voidaan edelleen käyttää oppilaitosten (pois lukien vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) ja varhaiskasvatuksen normaaliin toimintaan, ammattiurheilemiseen, vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen ja muun muassa koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa.

Karkkilan kaupungin toteuttama aikuisille suunnattu lähitoimintana sisätiloissa tapahtuva ryhmämuotoinen harrastustoiminta on keskeytettynä 24.1.2022 saakka. Toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ryhmien osalta, etämuotoisena ohjauksena, yksilöohjauksena sekä ulkotiloissa. Ryhmien ohjauksesta vastaavat tahot tiedottavat asiasta asiakkaitaan tarkemmin.

Karkkilan työväenopiston aikuisille suunnattu lähitoimintana sisätiloissa tapahtuva ryhmämuotoinen harrastustoiminta on keskeytettynä 24.1.2022 saakka. Toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ryhmien osalta, etämuotoisena ohjauksena, yksilöohjauksena sekä ulkotiloissa. Työväenopisto tiedottaa asiasta ohjaajia ja asiakkaitaan tarkemmin.

Karkkilan kaupunki suosittelee vapaan sivistystyön mukaisia rajoituksia myös taiteen perusopetuksen toiminnasta Karkkilassa vastaaville toimijoille.

2) Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Karkkilan kaupungin omia tai sen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia ei toteuteta 17.1.2022 asti. Tästä poikkeuksena ovat oppilaitosten (pois lukien vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) ja varhaiskasvatuksen normaali toiminta sekä ammattiurheileminen.

Tätä päätöstä tullaan jatkamaan ESAVIn valmistelussa olevan päätöksen perusteella. Tiedotamme asiasta erikseen.

3) Hengityssuojainsuositus

Karkkilassa on voimassa perusturvakuntayhtymä Karviaisen antama laaja ja vahva hengityssuojainsuositus 31.1.2022 asti.

Muutoksena aiempiin suosituksiin hengityssuojaimen käyttöä suositellaan koulupäivien aikana kaikille oppilaille ja opiskelijoille jo 1.-luokkalaisista alkaen.

Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, mikäli käytölle ei ole terveydellistä estettä. Karviaisen tarkemmat suositukset löytyvät alta olevasta linkistä:

https://karviainen.fi/…/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/

4) Etätyösuositus

Karkkilan kaupunki jatkaa työnantajana antamaansa etätyösuositusta 31.1.2022 asti.


Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyvää talvista viikonloppua!

_ _ _ _ _

Kaikki Karkkilan kaupungin pandemia-ajan tiedotteet  aikajärjestyksessä löydät täältä: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Poikkeusolojen-tiedotearkisto

Ajankohtaista tietoa koronarokotuksista ja ohjeet rokotusajan varaamiseen Karviaisen alueella löydät täältä:    https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/

Karviaisen alueen koronatiedot kootusti löytyvät täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/

Tiedotetta päivitetty 21.1.2022/ns

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi