Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Valtuuston seminaari edisti kaupunkistrategian ja talousarvion valmistumista

15.11.2021

Karkkilan kaupunginvaltuusto kokoontui uuden kaupunkistrategian sisällön linjaamiseksi ja ensi vuoden talousarvion valmistelun ohjaamiseksi yhteiseen seminaariin torstaina 11.11.2021. Seminaari pidettiin Työväentalolla.

Uusi Karkkilan kaupunkistrategia valmistellaan vuosille 2022-2025. Strategiassa päätetään pitkän tähtäimen visio sekä kaupungin toimintaa ohjaavat tavoitearvot. Lisäksi kaupunkistrategiassa päätetään valtuustokauden keskeiset tavoitteet kaupungin toiminnalle ja kehittämiselle. Kaupunkistrategian pohjana toimii kaupungin nykytila ja merkittävimmät tulevaisuuden haasteet. 

Uudelta Kaupunkistrategialta haetaan yksinkertaisuutta ja selkeyttä niin asioiden fokusoinnin, ohjauksen kuin ymmärrettävyydenkin kehittämiseksi. Valmistelu on edennyt syksyn aikana suunnitellussa aikataulussa, ja torstain seminaarissa saatiin jo linjattua strategian keskeinen sisältö. Valmistelu etenee seuraavaksi politiikan pöytään 29.11., jolloin kaupunginhallitus saa kokoukseensa hyväksyttäväksi uuden kaupunkistrategian. Valtuustolle uusi strategia tuodaan hyväksyttäväksi joulukuussa. Kaupunkistrategian valmistelusta vastaa kaupunginjohtaja.

- Yksinkertaisuus ja selkeys on ollut ohjenuorana koko syksyn. Uuden kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä on lisäksi sovittu, että kaupungin muiden strategisten dokumenttien määrää vähennetään ja strategian ohjaavaa yhteyttä toimintaan vahvistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupungilla aiemmin käytössä olleesta lähes kahdestakymmenestä erillisohjelmasta luopumista. Lisäksi kaupungin johtamisjärjestelmän osaksi tuodaan uutena kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintasuunnitelmat, jotka konkretisoivat kaupunkistrategian tavoitteet neljän vuoden toiminnallisiksi tavoitteiksi. Aiempien erillisohjelmien keskeisin sisältö huomioidaan joko kaupunkistrategiassa tai uusissa toimintasuunnitelmissa, kertoo kaupunginjohtaja Tuija Telén.

Uutta kaupunkistrategiassa on myös se, että tavoitteita ei jaeta näkökulmiin vaan koko kaupungin yhteisiin muutostavoitteisiin. Näitä muutostavoitteita tulee uuteen strategiaan vain kolme. Myös tavoitteiden määrä tulee olemaan selkeästi aiempaa vähäisempi.

Kaupunkistrategian tueksi on suunniteltu kuntalaisten ja kaupungin henkilöstön laajaa osallistamista. Seminaarissa linjattiin, että tämä osallistaminen toteutetaan strategian seuraavassa vaiheessa, kun haetaan linjattujen tavoitteiden pohjalta konkreettisia asioita strategian jalkauttamiseen. Näin saadaan osallistamisen pohjalle jo valmista taustaa, mikä helpottaa kommentointia ja ideointeja. Osallistaminen ajoittuu alkuvuoteen 2022 ja siitä tullaan tiedottamaan laajasti.

Kaupunkistrategian lisäksi seminaarissa käsiteltiin vuoden 2022 talousarvion valmistelua. Talousarvion valmistelu on viivästynyt keväällä suunnitellusta aikataulusta useista eri syistä. Lautakunnat ovat nyt kuitenkin kaikki saaneet talousarvionsa käsiteltyä ja seuraava vaihe on kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelu. Tämä esitys julkaistaan 8.12. ja se tuodaan kaupunginhallitukselle kokoukseen 13.12. Valtuusto saa talousarvion käsittelyynsä 20.12.2021.

Valtuuston seminaarissa todettiin, että lautakuntien käsittelyn sekä Karviaisen sote-palveluiden talousarvioesityksen jälkeen ensi vuoden talousarvio näyttää edelleen liikaa alijäämäiseltä. Kaupunginjohtaja esitteli toimialajohtajien kanssa valmistellut linjaukset, joiden pohjalta haetaan vielä vahvistusta ensi vuoden taloudelle. Seminaarissa näitä linjauksia pidettiin hyvänä jatkovalmistelun pohjana.

Valtuusto linjasi myös, että talousarvioasioita halutaan pohtia uudestaan yhdessä, kun valmistelu etenee. Tätä varten pidetään vielä yksi yhteinen valtuuston tilaisuus marraskuun lopulla. 

Valtuuston puheenjohtaja Anna Tallgren oli tyytyväinen seminaarin tuloksiin.

- Seminaarin henki oli työntäyteinen ja positiivinen. Saimme tärkeitä asioita eteenpäin yksituumaisesti. Valtuustossa on tällä hetkellä hieno yhteishenki ja vahva jaettu ymmärrys tilanteemme haastavuudesta. Haluan kiittää kaikkia valtuutettuja rakentavasta panoksesta asioiden edistämiseksi ja virkahenkilöitä hyvästä valmistelutyöstä strategian eteen.


Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi