Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Yksinyrittäjän tukea voi hakea Karkkilan kaupungilta 30.9.2020 mennessä.

14.9.2020

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron toimintatukea kunnilta COVID-19 pandemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen saamiseksi kestävämmälle pohjalle. Tukipäätös tehdään yrityksen kotikunnassa. Tukihakemuksia otetaan vastaan 30.9.2020 saakka.

Karkkilan kaupunki voi myöntää 2.000 euron kerta-avustuksen karkkilalaisille yksinyrittäjille, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt ja liikevaihto huomattavasti vähentynyt koronaviruspandemian vuoksi.  Avustusta myönnetään hakemusten perusteella. Hakupäätökset tehdään hakemusten saapumisjärjestyksessä ja valtiolta saatujen määrärahojen puitteissa 

Tukea voi hakea 16.3. – 31.8.2020 tapahtuneeseen liiketoiminnan heikkenemiseen, kun yrityksen liikevaihto on vähentynyt koronapandemiasta johtuen yli 30 %,ja yritystoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, pois lukien palkkakulut.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella, hakemuksia otetaan vastaan 30.9.2020 asti.


Hakusivulle ja sähköiseen hakemukseen pääset tästä


Hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin huolella etukäteen ja täytä hakemus huolellisesti. Tukipäätökset tehdään hakemukseen jätettyjen tietojen ja liitetietojen pohjalta. 

Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea haun avautumisesta lähtien 30.9.2020 saakka. Kunnat myöntävät avustusta valtion myöntämien määrärahojen puitteissa, joten on mahdollista, että haku päättyy aiemmin määrärahojen loputtua.  

Kuinka suuri yksinyrittäjän tuki koronavirustilanteessa on ja mihin sitä voi käyttää? 

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta 16.3.2020 – 31.8.2020 aiheutuviin kustannuksiin.
Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää. 

HAKEMUKSEEN JÄTETTÄVÄT PAKOLLISET LIITTEET OVAT:

. Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus tai selostus, että yritystoiminta aloitettu 1.1.2020 jälkeen (pdf, yleisimmät kuvatiedostot)

. Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista v. 2020 sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet  vuoden 2020 alusta tähän päivään (pdf, yleisimmät kuvatiedostot)

. Verovelkatodistus (pdf, yleisimmät kuvatiedostot)

. Mikäli yrityksellä on verovelkoja, Verottajan hyväksymä maksusuunnitelma (pdf, yleisimmät kuvatiedostot)

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Hakemuksen täyttäminen edellyttää sähköistä tunnistautumista. Tätä varten tarvitset pankkitunnukset/mobiilivarmenteen. Huom! Hakemusluonnosta ei voi tallentaa, joten huomioithan että sinulla on valmiina kaikki hakemuksen täyttöön vaadittavat materiaalit ennen lomakkeen täyttämistä.


Tutustu hakuohjeeseen ja täytä hakemus huolellisesti. Jos olet epävarma jostain kohdasta, soita ensin Keuken hakuneuvontaan puh. 050 523 8897, ma – pe klo 9 – 16


Mitä ehtoja tuella on? Miten niitä arvioidaan? 

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. 


Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen. 


Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. 

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen hakemuksen lähettämistä. 
 

Kuka tukea voi saada? 

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. 

Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka 

harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät 

on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta 


Miten tukea haetaan? 

Yksinyrittäjä, jonka yrityksen kotikunta YTJ-rekisterin mukaan on Karkkila, voi hakea tukea Karkkilan kaupungilta sähköisen hakukanavan kautta.Tukihakemuksia otetaan vastaan vain sähköisen järjestelmän kautta. Hakemusta ei voi jättää Karkkilan kaupungin muihin kanaviin. Tuen päättää ja maksaa Karkkilan kaupunki.  

  Hakulomakkeessa kysytään seuraavia tietoja 

  Hakijan perustiedot (y-tunnus (jos on), yritysmuoto, YEL-vakuutusnumero (jos on), yritystoiminnan aloitusajankohta, pankkiyhteys IBAN) 

Toiminnan kuvaus. Jos liiketoiminta on vuoden 2019 tilinpäätöksessä ollut normaalista poiketen vähäisempää, tai alkanut vuoden 2020 aikana, tähän siitä selostus. 

Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet (mm. starttiraha, Finnveran, ministeriöiden, Business Finlandin, ELY-keskuksen, kunnan ja maakunnan liiton kautta saadut tuet) kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana 

Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen) 


Hakemukseen jätettävät liitteet ovat: 

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus (pdf, yleisimmät kuvatiedostot) 

• Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020 (pdf, yleisimmät kuvatiedostot) 

. Verovelkatodistus

• Mikäli yrityksellä on verovelkoja, Verottajan hyväksymä maksusuunnitelma (pdf, yleisimmät kuvatiedostot) 

 

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita. 


Hakemuksen täyttäminen edellyttää sähköistä tunnistautumista. Tätä varten tarvitset pankkitunnukset/mobiilivarmenteen. Huom! Hakemusluonnosta ei voi tallentaa, joten huomioithan että sinulla on valmiina kaikki hakemuksen täyttöön vaadittavat materiaalit ennen lomakkeen täyttämistä. 
 

Mille yritysmuodolle tukea voidaan myöntää? 
 

Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen tuen oikeudellista muodosta ja rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille.  

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. 

 
Onko kyseessä yksinyrittäjä, jos on irtisanonut kaikki työntekijänsä? 


Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi. 
 

Entä jos yritykselläni on useampi omistaja, mutta olen itse ainoa, joka työskentelee ja on yel-vakuutettu? 


Tukea voivat hakea päätoimiset yksinyrittäjät, yrityksen rahoitustavasta riippumatta. Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä. 
 

Miten avustusta myönnetään, jos yksinyrittäjällä on useita yrityksiä? 


Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. 
 

Voiko yksinyrittäjä hakea ja saada koronavirustilanteessa sekä kunnalta haettavaa tukea että työttömyysetuutta? Miten tuet vaikuttavat toisiinsa? 

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään. 

Voiko yksinyrittäjä saada yksinyrittäjätukea useasta yrityksestä? 


Ei voi saada, koska yksinyrittäjä ei voi olla päätoiminen yrittäjä kuin yhdessä yrityksessä. 

 

Voiko sivutoiminen yksinyrittäjä saada yksinyrittäjätukea? 

 

Ei voi saada, koska tuen myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä. 

 

Mitä toimialoja tuki koskee? Koskeeko se maatalousyrittäjiä? 


Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen. 

 

Lähde: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista 

 

Tutustu hakuohjeeseen: Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin: hakuohje yrittäjälle (pdf)  

 

Lisätiedot

Keuke
hakuneuvonta puh. 050 523 8897, ma – pe klo 9 – 16 tai varaa aika Keuken yritysneuvojalle sähköisestä ajanvarauksesta.  

Keuke yksinyrittäjätuki
Stödet för ensamföretagare

Karkkilan kaupungin elinvoimapalvelut:

Päivi Lipasti, 044 4675 480, paivi.lipasti(a)karkkila.fi

Birgitta Holttinen, 044 5533429, birgitta.holttinen(a)karkkila.fi 
Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi