Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 oli 2,2, miljoonaa ylijäämäinen

27.3.2024


Karkkilan kaupungin tulos vuodelta 2023 toteutui talousarviota paremmin, ja se oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Suurin selittävä tekijä ylijäämälle oli Karviaisen purkamisen aiheuttama n. 1,1 miljoonan euron tulosvaikutus. Lisäksi muun muassa korkokuluista saatiin säästöä. Suurimman talousarvioylityksen teki kasvatus- ja opetuslautakunta. Se ylitti alkuperäisen talousarvion reilulla 1,3 miljoonalla eurolla.

Kaupungin lainakanta oli 31.12.2023 yhteensä 45,7 miljoonaa euroa, joka on 5.322 euroa / asukas. Lainakanta pieneni edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna noin 5,1 miljoonaa euroa.

Karkkilan väkiluku laski vuoden 2023 aikana 25 henkilöllä. Karkkilassa syntyi viime vuonna vain 49 lasta. Lapsimäärän väheneminen tuokin haasteita kaupungin palveluverkkoon, koska alhainen syntyvyys on jatkunut jo useamman vuoden ajan.

Talouden yleinen epävarmuus heijastui myös Karkkilaan, ja tilanne vaikutti työllisyystilanteeseen viime vuonna. Työttömyys oli tammikuussa 10,2 % ja joulukuussa 13,3 %. Uusia yrityksiä perustettiin kuitenkin lähes yhtä paljon kuin edellisinä vuosina. Onneksi kaupungin perusteollisuus muodostuu vahvoista yrityksistä, jotka voivat sopeuttaa toimintaansa vaikeassa suhdanteessa.

Vuotta 2023 voidaan kuvata mielenkiintoiseksi kuntatalouden näkökulmasta. Hyvinvointialueiden toiminta alkoi vuoden alussa. Meillä Länsi-Uudellamaalla ei ollut yhtään suoraa neuvottelua hyvinvointialueen ja kaupungin kesken. Onneksi saimme Karkkilan vuodeosastoa uhanneen alasajon torjutuksi yhteisvoimin ainakin toistaiseksi. Lopullisia päätöksiä alueen palveluverkosta tehdään kuluvan vuoden aikana.

TE-uudistusta on valmisteltu yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa, ja muodostamme yhteisen työllisyysalueen ensi vuoden alusta alkaen. Uuden toimintamallin vaikutusta kuntatalouteen on vielä vaikea arvioida.

Muilta osin kaupungin toimintaa vietiin eteenpäin hyväksytyn kaupunkistrategian mukaisesti.

Keväällä 2024 kaupungilla on aloittanut palvelurakennetyöryhmä määrittämään palvelurakenteen tulevaisuuden vaihtoehtoja. Työtä joudutaan tekemään erityisesti Karkkilan lapsimäärän vähenemisen vuoksi. Taloussuunnitelmavuosille 2025 – 2026 on noin miljoonan euron sopeutustarve, toteaa apulaiskaupungin Kari Korkiakoski. 

Kaupunginhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024. Seuraavaksi tilinpäätös etenee tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja sen jälkeen tarkastuslautakunnan käsittelyyn. Kaupunginvaltuuston käsiteltävänä tilinpäätös on kesäkuussa 2024.

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi