Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Työryhmä selvittää kaupungin sivistyspalveluiden tila- ja palvelutarvetta 

9.4.2024


Karkkilan lapsimäärän arvioidaan vähenevän merkittävästi lähivuosina, koska syntyvyys on laskenut jyrkästi. Ikäluokkien pienenemisestä johtuen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarve tulee supistumaan Karkkilassa huomattavasti, ellei Karkkilaan muuta uusia lapsiperheitä. Tämän kehityksen vuoksi Karkkilan kaupunki joutuu tarkastelemaan kriittisesti erityisesti varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden järjestämistä ja tiloja.

Kaupunginhallitus on 4.3. nimennyt palvelurakennetyöryhmän selvittämään kaupungin sivistyspalveluiden kehittämisvaihtoehtoja. Työryhmän luottamushenkilöjäsenet (henkilökohtaiset varaedustajat) ovat: Marianne Boström (Päivi Hellgren), Arto Hyytiäinen, Jarkko Ilonen (Eino Huotari), Markku Korhonen (Eevi Myllylahti), Pertti Lehtonen (Jani Laaksonen), Heikki Savola, Aulis Stenholm (Seppo Meri) ja Mia Sundström. Työryhmä on valinnut puheenjohtajakseen Mia Sundströmin. Viranhaltijaedustajina työryhmässä ovat kaupunginjohtaja Juha Jokitalo ja sivistysjohtaja Arto Jormalainen, joka toimii työryhmän sihteerinä. Palvelurakennetyöryhmä kuulee selvitystyön aikana eri tahoja.

Palvelurakennetyöryhmä on kokoontunut 20.3. ja 4.4. Työryhmä on tarkastellut FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä tilatun konsulttityön tuloksia. Tuloksia on käytetty taustamateriaalina hahmottamaan erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut voidaan toteuttaa jatkossa oppilasmäärän lasku huomioiden. Seuraava työryhmän kokous on 8.5.

Palvelurakennetyöryhmä tarkastelee tällä hetkellä kolmea erilaista toteutusvaihtoehtoa sekä koulujen että päiväkotien osalta. Nyt selvitetään kaupungin tilojen toimivuutta, kuntoa ja kokonaiskustannuksia.

Työryhmän tavoitteena on muun muassa se, että Karkkilassa voidaan säilyttää opetuksessa sama hyvä taso kuin tähän asti. Tavoitteena on pitää myös potentiaaliset henkilöstömuutokset mahdollisimman vähäisinä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupunki hyödyntää mahdollisissa muutostilanteissa eläköitymisiä sekä virkojen ja tehtävien täyttämättä jättämisiä. Myöskään kaikkia määräaikaisia palvelussuhteita ei välttämättä voida jatkaa. Palvelurakennetyöryhmän ehdotusta tullaan käsittelemään yhteistyötoimikunnassa kevään aikana.

Työryhmä antaa tilannekatsaukset työnsä etenemisestä valtuustoseminaarissa 19.4. ja kaupunginhallituksen seminaarissa 17.5. Seminaarien jälkeen työryhmä tekee ehdotukseensa tarvittavat tarkennukset. Kaupunginhallitukselle ehdotus jätetään kesäkuussa. Jatkokäsittelystä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

FCG:ltä tilatun selvityksen materiaalit löydät alta. Lapsimäärän arviot ja ennusteet perustuvat Tilastokeskuksesta ja tilastopalvelu Vipusesta saatuihin tietoihin ilman muuttoliikkeen vaikutusta.


Lisätietoa asian taustoista löytyy kaupunginvaltuuston 18.3.2024 kokouksen pöytäkirjasta: https://karkkilad10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024266

Lisätietoja antavat:
Työryhmän puheenjohtaja Mia Sundström, lh-mia.sundstrom@karkkila.fi
Sivistysjohtaja Arto Jormalainen, arto.jormalainen@karkkila.fi

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi