Valikko Etsi

Kuulutukset

Tämä on Karkkilan kaupungin virallinen sähköinen ilmoitustaulu, jossa julkaistaan kaikki kaupungin kuulutukset. Tämän lisäksi viralliset kuulutukset julkaistaan kaupungintalon ilmoitustaululla kaupungintalon 3. kerroksessa, palvelupiste Serverin sisääntuloaulassa, os. Valtatie 26 B.

‹‹ Takaisin luetteloon
Kuulutukset / Rakennus-, toimenpide- ja poikkeamisluvat sekä suunnittelutarveratkaisut
   
Nähtävänäolo 08.09.2023  -  25.09.2023
   

Vastaavan rakennustarkastajan päätökset 7.9.2023

Vastaava rakennustarkastaja Petri Iivari on päättänyt 7.9.2023 seuraavat asiat:
Päätösten antopäivä on 11.9.2023.
 

§

Lupatunnus

 

Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide

116
Myönnetty

23-0094-RJ

224-011-0001-0010
Tuorilantie 18, 03600 Karkkila

 

 

Rakennusluvan jatkoaika
Luvan voimassaolon jatkaminen (2) vuotta

 

Lupapäätöksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana kaupungintalolla rakennusvalvontatoimistossa, os. Valtatie 26 D, 03600 Karkkila.

Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Tätä koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tekijälle, osoite PL 50, 03601 KARKKILA, 14 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä lukien. Päätöksen antamispäivää ei oteta lukuun määräaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Päätös katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun se on annettu.

 
 
Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi