Valikko Etsi

Kuulutukset

Tämä on Karkkilan kaupungin virallinen sähköinen ilmoitustaulu, jossa julkaistaan kaikki kaupungin kuulutukset. Tämän lisäksi viralliset kuulutukset julkaistaan kaupungintalon ilmoitustaululla kaupungintalon 3. kerroksessa, palvelupiste Serverin sisääntuloaulassa, os. Valtatie 26 B.

‹‹ Takaisin luetteloon
Kuulutukset / Ympäristö
   
Nähtävänäolo 18.09.2023  -  18.10.2023
   

Päätös maisematyöluvan oikaisuvaatimukseen Anttila I

Ympäristölautakunnan päätös, joka koskee maisematyölupapäätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta (MRL 132/1999)

Ympäristölautakunnan päätös: 7.9.2023 § 52

Päätöksen antopäivä 18.9.2023

Päätös koskee rakennustarkastajan maisematyölupapäätöksestä 23-0073-M tehtyä oikaisuvaatimusta.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyölupa on annettu hakemuksen mukaiseen metsän hakkuuseen osayleiskaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle 224-405-0003-0084. Ympäristölautakunta pysytti voimassa rakennustarkastajan myöntämän maisematyöluvan.

Päätöksen julkipano sekä päätös ovat nähtävillä kaupungin palvelupiste Serverissä os. Valtatie 26 D ja kaupungin virallisella sähköisellä ilmoitustaululla https://www.karkkila.fi/kuulutukset.asp.

Päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valitusaika alkaa päätöksen antopäivää seuraavasta päivästä. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, kunnan jäsenellä, kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhakuun käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Valitusosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki; helsinki.hao@oikeus.fi

Päätöksen nähtävillä olo: 18.9. - 18.10.2023

Lisätietoja: vastaava rakennustarkastaja Petri Iivari, p. 050 4052 816, petri.iivari@karkkila.fi

Karkkilassa 15.9.2023

Ympäristölautakunta

 
 
Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi