Valikko Etsi
Kulttuuri ja vapaa-aika / Karkkilan työväenopisto / Ilmoittautuminen, maksut ja säännöt

Opisto on aikuisoppilaitoksena tarkoitettu lähinnä aikuisille, mutta monissa aineissa tai kursseilla kuten musiikissa ja taideaineissa, opetus soveltuu hyvin myös nuorille ja kouluikäisille lapsille.
Jotkut opinnot hyväksytään myös lukion kursseiksi. Musiikin yksilöopetuksessa opiskelupaikka säilyy kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Myös muiden kuntien asukkailla on oikeus osallistua opetukseen.

Työvuoden 2017 - 2018 ohjelma ilmestyi paperisena elokuun toisella viikolla Hyviä uutisia Karkkilasta -lehden välissä.
 Ohjelma jaettiin kotiin Karkkilan alueella, ja sitä löytyy myös työväenopistolta, kaupungintalon Serveristä, kirjastosta sekä Kahvila Puustinnasta ja Käsityökahvilasta. Kurssitarjonta löytyy netistä myös osoitteesta www.opistopalvelut.fi/karkkila

Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.
Ilmoittautuminen alkaa to 17.8.2017 klo 12. Ilmoittautua voi:
*netissä (ympäri vuorokauden) osoitteessa www.opistopalvelut.fi/karkkila
*opistotalolla to 17.8.2017 klo 12 - 18
*puhelimitse opiston toimistoon, puh. 044 767 49 34, tyovaenopisto@karkkila.fi

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu maksamaan kurssimaksun. Kurssin voi veloituksetta peruuttaa viikkoa (7 päivää) ennen kurssin alkua ottamalla yhteyttä opiston toimistoon. Mikäli peruutus tulee tämän jälkeen, peritään kurssimaksu kokonaan. Sairauden perusteella kurssin voi peruuttaa veloituksetta. Sairastumisen takia tehtävä peruutus on kuitenkin ilmoitettava opistolle heti, viimeistään sairastumista seuraavan viikon aikana.
Huom. kurssilta ilmoittamatta poisjääminen tai laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Mikäli kurssi peruuntuu ja opiskelija on jo ehtinyt maksaa kurssimaksun, palautetaan maksu opiskelijalle. Kurssimaksuista päättää vapaa-ajanlautakunta sekä joiltain osin opiston rehtori.

Kurssit maksetaan kotiin lähetettävällä laskulla, käteismaksulla, Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä, virikeseteleillä tai sporttipassilla. Mikäli opiskelija haluaa maksaa kurssin käteisellä, seteleillä tai sporttipassilla, tulee maksu suorittaa kolmen ensimmäisen viikon aikana opiston toimistoon. Mikäli opiskelijalla on maksamattomia kurssimaksuja edelliseltä lukuvuodelta, hänellä on opinto-oikeus työväenopistoon vasta kun edelliset maksut on suoritettu.

Opetusministeriön myöntämää opintoseteliavustusta voi käyttää maahanmuuttajien, työttömien ja eläkeläisten kurssimaksujen korvaamiseen. Opintosetelialennusta myönnetään 100 ensimmäiselle hakijalle (á 15 euroa). Osa ryhmistä on alennettu jo valmiiksi avustuksen turvin (maininta kurssikuvauksessa), eikä näihin ryhmiin voi hakea lisäalennusta. Alennusta voi hakea vain koko lukuvuoden kestävistä kursseista ja sitä voi saada vain yhdestä kurssista / opiskelija. Opintosetelihakemus löytyy opinto-ohjelmista, lisäksi sitä on saatavilla opistotalolta, kirjastosta ja Serveristä.

Kaikukortilla maksutta sisään
Karkkilan työväenopisto on yksi Karkkilan Kaikukortti-verkoston kulttuurikohteista syksyllä 2018. Kaikukortti on tarkoitettu Kaikukortti-verkostossa mukana olevien sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen asiakkaille, jotka eivät tiukan taloudellisen tilanteensa vuoksi muuten voisi käyttää kulttuuripalveluja. Kaikukortilla voi osallistua maksutta Kaikukortti-verkostossa mukana olevien kulttuurikohteiden tarjontaan.
2 % kaikista opiston kurssipaikoista on saatavilla Kaikukortilla. Varaathan siis kurssipaikkasi ajoissa. Kurssille pääsee jos paikkoja on vapaana.
Kaikukortin haltijat voivat ilmoittautua kursseille tavalliseen tapaan osoitteessa www.opistopalvelut.fi/karkkila tai puhelimitse Karkkilan työväenopiston toimistoon, puh. 044 767 49 34 (ti klo 09-11, ke klo 12-13, to 15.30-17.30) tai sähköpostitse tyovaenopisto@karkkila.fi.
Oman Kaikukortin numero tulee aina ilmoittaa välittömästi rekisteröitymisen jälkeen sähköpostilla (tyovaenopisto@karkkila.fi) tai puhelimitse opiston toimistoon. Lisätietoja Kaikukortista saat osoitteesta http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Kaikukortti

Kurssin alkamisen edellytyksenä on, että ilmoittautuneita on riittävä määrä. Kurssi toteutetaan, mikäli sinne on ilmoittautunut viikkoa ennen kurssin alkua minimimäärä opiskelijoita. Minimimäärä on yleensä 7, liikuntaryhmissä 9. Karkkilan työväenopisto tiedottaa kurssien peruutuksista, mutta ei muistuta alkamisesta.

Opiston toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti tekstiviestein, opiston nettisivuilla, opistotalon ilmoitustauluilla ja opintoryhmissä. Mahdollisuuksien mukaan tiedotuksessa käytetään Karkkilan paikallislehtiä, kirjeitä ja julisteita.

Opetuskerran peruutuksesta opettajan sairastumisen tai muun pakollisen esteen vuoksi ilmoitetaan tekstiviestillä tai puhelimitse. Yhtä opetuskerran peruuntumista ei korvata opiskelijalle, muut peruutukset korvataan ylimääräisin opetuskerroin.

Säännöllisesti opintoryhmässä opiskellut voi pyynnöstä saada todistuksen opinnoistaan. Kuluvan tai edellisen vuoden todistuksista peritään 5 euroa, tätä vanhempia kursseja koskevista todistuksista 10 euroa. Todistuksen toimitusaika on viisi vuorokautta.

Karkkilan työväenopiston opiskelijat on vakuutettu opintoryhmässä sattuneen tapaturman varalta. Opiston järjestämillä retkillä osallistujien pitää huolehtia omasta matkavakuutuksestaan.

Lisätietoja opiston toiminnasta ja opintoon liittyvistä kysymyksistä voi kysellä toimistosta, rehtorilta ja opettajilta.

Ajankohtaisista työväenopiston kurssikuulumisista voit lukea sivulta http://www.karkkila.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=220&alasivu=220

Sivu päivitetty 2.5.2018 mm


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi