Valikko Etsi
Palvelut / TE24 ja KOTO24

TE24 ja KOTO24: Työllisyyden ja kotoutumispalveluiden uudistus 1.1.2025 alkaen

Työllistämisen ja kotoutumisen lainsäädäntöä ja palveluita uudistetaan parhaillaan. Vuoden 2025 alusta valtion järjestämisvastuulla olevat työvoimapalvelut siirtyvät kuntien muodostamien työllisyysalueiden tehtäviksi. Uudistuksen myötä valtiolta siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta noin 100 erilaista TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palvelua ja tehtävää. 

Kotoutumisen uudistuksessa kunnan rooli kotoutumisen edistämisessä kasvaa. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. 

Näitä uudistuksia kutsutaan TE24 ja KOTO24-uudistuksiksi. 

TE24-uudistus: Lohja-Karkkilan työllisyysalue

Lohjan ja Karkkilan kaupungit tulevat muodostamaan työllisyysalueen yhdessä.

Uudistuksen tavoitteena on tuoda palvelut lähemmäksi työnhakija- ja yritysasiakkaita, tehostaa työn ja tekijän kohtaamista, liittää työllisyyspalvelut osaksi kuntien ekosysteemiä ja sitoa TE-palvelut vahvasti kuntien elinvoiman kehittämiseen. Lohjan ja Karkkilan työvoiman ja työttömyyden rakenteet ovat hyvin samankaltaisia. Palveluita suunniteltaessa aiotaan ottaa huomioon eri asiakasryhmät ja niiden palvelutarpeet. Työllisyysalueen toimipisteet tullaan perustamaan molempiin kaupunkeihin.

Työllisyysalueen palveluiden rahoitus siirtyy valtiolta kunnille yleiskatteellisena valtionosuutena. Valtion henkilöstöä siirtyy Lohjan kaupungin palvelukseen 1.1.2025 alkaen liikkeenluovutuksena. Lohjan kaupunki toimii työllisyysalueen kuntalain mukaisena vastuukuntana.

Työllisyysalueen suunnittelun pohjana toimii yhteistyösopimus ja järjestämissuunnitelma, jotka Lohjan ja Karkkilan kaupunginvaltuustot hyväksyivät syksyllä 2023. Työllisyysalueen vastaavana yhteisenä toimielimenä toimii TE-lautakunta, joka perustetaan kevään 2024 aikana. Lautakunnassa on viisi jäsentä, kolme Lohjalta ja kaksi Karkkilasta.

KOTO24

Laki kotoutumisen edistämisestä uudistetaan niin, että se ottaa huomioon eduskunnan edellytykset kotoutumisen edistämisestä ja muuttuneen toimintaympäristön. Uusi laki korvaa nykyisin voimassa olevan samannimisen lain. Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa. Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahan muuttaneiden kotoutumista, selkeyttää eri toimijoiden vastuita, vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin muutostarpeisiin. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Valmistelu

TE24-uudistuksen tehokkaan valmistelun tueksi on perustettu eritasoisia valmisteluryhmiä. Valmistelua tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupunkien välillä. Valmistelutyötä ohjaa ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata, seurata ja tukea kokonaisuuden valmistelua. Valmisteluun osallistetaan myös sidosryhmiä.  

KOTO24-uudistuksen valmisteluun on perustettu oma työryhmä, jossa on mukana viranhaltijoita sekä Lohjalta että Karkkilasta. 

Otamme mielellään ideoita uudistuksien valmisteluun tämän linkin kautta.

Työllisyysalueen asiakirjoja
Yhteistoimintasopimus
Järjestämissuunnitelma

Lisätietoa
Työ- ja elinkeinoministeriön sivut TE24-uudistuksesta
Kuntaliiton sivut TE24-uudistuksesta

Yhteystiedot
Työllisyyspäällikkö Erja Kononen
erja.kononen@lohja.fi


Sivu luotu 21.3.2024/ns

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi