Valikko Etsi
Palvelut / Esiopetus


Esiopetus Karkkilassa

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2022–2023 vuonna 2016 syntyneille lapsille. Karkkilassa esiopetusta järjestetään koulujen tilojen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä sekä vuorohoitoryhmässä. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa, kuin esiopetus. 

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. 

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Tärkeä merkitys on leikin kautta oppimisella, monipuolisilla luovilla oppimistavoilla, eri aistien ja toiminnallisen oppimisen hyödyntämisellä sekä yhdessä oppimisella. Kaiken toiminnan lähtökohtana esiopetuksessa on terveen itsetunnon ja identiteetin rakentuminen ja positiivisen minäkuvan syntyminen itsestä oppijana. 

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022 - 2023

Syyslukukausi 15.8.-16.12.2022 (83 työpäivää)
Syysloma viikolla 42,ma-pe 17.- 21.10.2022
Joululoma 19.12.2022 - 8.1.2023


Kevätlukukausi 9.1.-30.5.2023 (92 työpäivää)
Talviloma viikolla 8, ma-pe 20.- 24.2.2023
Pääsiäisloma pe-ma 7.-10.4.2023


Vapaapäivät:
ma  5.12 2022
ti     6.12.2022 Itsenäisyyspäivä
ma  1.5.2023 Vappu
to    18.5.2023 Helatorstai
pe   19.5.2023

Lukuvuonna 2022–2023 on esiopetuksessa yhteensä 700 oppituntia, jotka jakautuvat 175 työpäivään.

Perustellusta syystä varhaiskasvatusjohtajalla on mahdollisuus vaihtaa työpäivien ajankohtaa, kun kokonaismäärä (175 työpäivää) toteutuu.

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023–2024 ovat seuraavat:

Syyslukukausi 16.8.-18.12.2023

Syysloma viikolla 42, ma-pe 16.- 20.10.2023

Joululoma 19.12.2023 - 7.1.2024

 

Kevätlukukausi 8.1.-28.5.2024

Talviloma viikolla 8, ma-pe 19.- 23.2.2024

Pääsiäisloma pe-ma 29.3.-1.4.2024

 

Vapaapäivät:

ke 6.12.2023 Itsenäisyyspäivä

ke 1.5.2024 Vappu

to 9.5.2024 Helatorstai

pe 10.5. Helatorstain jälkeinen perjantai

 

Varhaiskasvatusjohtajalla on perustellusta syystä mahdollisuus vaihtaa työpäivien ajankohtaa, kun kokonaismäärä (175 työpäivää) toteutuu.

Sivua päivitetty 30.01.2023/jp


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi