Valikko Etsi
Palvelut / Esiopetus

Esiopetukseen ilmoittautuminen sekä hakeminen esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen 

Korona-tilanne 18.3. - 13.5.

Varhaiskasvatus ja esiopetus pidetään toiminnassa, pääpainona on turvata yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten (YTKK) alojen henkilöstön lasten hoito. Varhaiskasvatusta on keskitetty harvempiin yksiköihin ja esikoulutoiminta Haukkamäen ja Nyhkälän kouluihin. Perheitä kehotetaan pitämään lapset kotona, mikäli lastenhoito järjestyy. 

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2020 – 2021 vuonna 2014 syntyneille lapsille.  Esiopetus alkaa tiistaina 18.8.2020

         1. Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella.

         2.    Hakeminen esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, täytä myös sähköinen varhaiskasvatushakemus.
Muistathan laittaa hakemuksen lisätietoihin lapsen tarvitseman hoitoajan(esim 7-16).

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin pääset tästä.

Esiopetuksen lisänä oleva varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa esiopetuksen kanssa .

Esiopetusoppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan esiopetuskuljetukseen (matka yli 3 km). Lisätietoja kuljetuskriteereistä täällä. Kuljetusta haetaan esiopetuskuljetuslomakkeella täältä


Lisätietoja antaa esiopetuksen vastaava opettaja Nina Mäkinen 044 4675527.

Esiopetus Karkkilassa

Karkkilassa esiopetusta järjestetään koulujen tilojen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä.

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä.

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Tärkeä merkitys on leikin kautta oppimisella, monipuolisilla luovilla oppimistavoilla, eri aistien ja toiminnallisen oppimisen hyödyntämisellä sekä yhdessä oppimisella. Kaiken toiminnan lähtökohtana esiopetuksessa on terveen itsetunnon ja identiteetin rakentuminen ja positiivisen minäkuvan syntyminen itsestä oppijana.

esiopetukseen ilmoittautumiseen pääset tästä

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021

syyslukukausi ti 18.8.2020 - pe 18.12.2020 (84 työpäivää)
syysloma viikko 42 (12.10. - 16.10.2020)
joululoma 21.12.2020 - 10.1.2021

kevätlukukausi ma 11.1.2021 - pe 28.5.2021 (91 työpäivää)
talviloma viikko 8 (22.2. - 26.2.2021)
Ylimääräinen vapaapäivä 14.5.2021

Perustellusta syystä varhaiskasvatusjohtajalla on mahdollisuus vaihtaa työpäivien ajankohtaa, kun kokonaismäärä (175 työpäivää) toteutuu.


Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021 - 2022

Syyslukukausi ke 18.8.2021 - pe 17.12.2021 (82 työpäivää)
Syysloma viikko 42 (ma-pe 18. - 22.10.2021)
Joululoma 18.12.2021 - 9.1.2022

Kevätlukukausi 10.1. - 31.5.2022 (93 työpäivää)
Talviloma viikko 8, 21.-25.2.2022
Pääsiäisloma pe-ma 15.-18.4.2022

Perustellusta syystä varhaiskasvatusjohtajalla on mahdollisuus vaihtaa työpäivien ajankohtaa, kun kokonaismäärä (175 työpäivää) toteutuu.


Hoitoaikojen ilmoittaminen esiopetuksessa

Esiopetuksessa toiminnan suunnittelu ryhmissä pohjautuu lasten tarpeisiin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseen; tämän vuoksi henkilökunnan on tärkeä tietää ketkä lapsista ovat kulloinkin paikalla. Henkilökunnan työvuorosuunnittelu perustuu taas lain vaatimuksiin lasten ja kasvattajien välisestä suhdeluvusta. Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen helpottaa myös perheiden hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja sovittujen hoitotuntien seuraamista. Lapsen hoitopäivät/ajat ilmoitetaan sähköisesti lapsen esiopetusyksikköön. Esiopetukseen osallistuminen (4h) ja sen lisäksi hoidontarve on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä. Lue lisää täältä.

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin pääset tästä

Varhaiskasvatuksen vastaava opettaja ja lähiesimies on Nina Mäkinen, Ninan tavoittaa numerosta  044 4675 527.
Varhaiskasvatusjohtajan tavoitat sähköpostilla varhaiskasvatus@karkkila.fi

 

Sivua päivitetty 18.11.2020/kt


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi