Valikko Etsi
Palvelut / Esiopetus

LAPSEN HOIDONTARVE JOULUN AIKANA 2023

Varhaiskasvatusta järjestetään viikoilla 51, 52 ja 1 (18.12.2023 - 7.1.2024) supistetusti lasten hoidon tarpeiden mukaan. Huomioittehan, että myös lapselle on tärkeää lomailla ja saada olla perheen kanssa joulun aikaan.

Ilmoita lapsesi hoidontarve 18.12.2023 – 9.1.2024 väliselle ajalle SÄHKÖISEEN PALVELUUN VIIMEISTÄÄN ma 27.11 klo 12 mennessä. Tulostamme tuolloin lapsilistat ohjelmasta taloittain, ja aloitamme joulun ajan suunnittelun (mm. auki olevat yksiköt, henkilökunnan lomat ja ruokahuolto).

Lisää tietoa tästä linkistä: Lapsen hoidontarve joulun aikana 2023

 

Esiopetus Karkkilassa
 

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2023–2024 vuonna 2017 syntyneille lapsille. Karkkilassa esiopetusta järjestetään koulujen tilojen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä sekä vuorohoitoryhmässä. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa, kuin esiopetus. 

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. 

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Tärkeä merkitys on leikin kautta oppimisella, monipuolisilla luovilla oppimistavoilla, eri aistien ja toiminnallisen oppimisen hyödyntämisellä sekä yhdessä oppimisella. Kaiken toiminnan lähtökohtana esiopetuksessa on terveen itsetunnon ja identiteetin rakentuminen ja positiivisen minäkuvan syntyminen itsestä oppijana. 

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023–2024 ovat seuraavat:

Syyslukukausi 16.8.-18.12.2023

Syysloma viikolla 42, ma-pe 16.- 20.10.2023

Joululoma 19.12.2023 - 7.1.2024

 

Kevätlukukausi 8.1.-28.5.2024

Talviloma viikolla 8, ma-pe 19.- 23.2.2024

Pääsiäisloma pe-ma 29.3.-1.4.2024

 

Vapaapäivät:

ke 6.12.2023 Itsenäisyyspäivä

ke 1.5.2024 Vappu

to 9.5.2024 Helatorstai

pe 10.5.2024 Helatorstain jälkeinen perjantai

 

Varhaiskasvatusjohtajalla on perustellusta syystä mahdollisuus vaihtaa työpäivien ajankohtaa, kun kokonaismäärä (175 työpäivää) toteutuu.

 

Sivua päivitetty 09.11.2023 /jp

 

 

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi