Valikko Etsi

Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset 

Kohde- ja tila-avustukset vuodelle 2023

Karkkilan kaupunki on varannut 17 000 euron määrärahan kohde- ja tila-avustuksiin vuonna 2023. Avustukset ovat olleet haettavissa kahdessa eri haussa, tammi- ja toukokuussa.

Avustusten tarkoitus on tukea sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka vaikuttaa kaupunkilaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Avustuksia voivat hakea kaikki yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Hakija voi olla myös yksityinen henkilö tai toimintaryhmä, mikäli toiminta on yleishyödyllistä ja avustussäännön mukaista.

Avustusten jaossa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunnan avustussääntöä, johon voit tutustua tästä linkistä (avautuu uuteen ikkunaan).

Kohdeavustusta voi hakea seuraaviin kohteisiin:

- Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumat
- Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
- Vanhusten toimintakyvyn tukeminen
- Koulutus-, kurssi- ja leiritoiminta, joka vahvistaa yhdistysten toimintaa
- Toiminnan järjestämiseen tarvittavien tilojen vuokrat
- Kaupungin omien tilojen vuokran perimättä jättäminen 

Kohdeavustusten hakeminen

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella hakuaikana (linkki avautuu tälle sivulle kun haku on käynnissä). Ennen lomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti avustussääntöön (linkki avautuu uuteen ikkunaan) ja varmista, että sinulla on sähköinen versio liitteeksi tarvittavista asiakirjoista.

Kaikilta hakijoilta edellytetään:

1. Toimintasuunnitelma toteutettavasta palvelusta tai avustuksen kohteena olevasta toiminnasta/tapahtumasta. Toimintasuunnitelman tulee sisältää:
- Toiminnan/tapahtuman kuvaus
- Arvioitu osallistujamäärä
- Ajankohta ja kesto
- Selvitys menoista ja tuloista = kustannusarvio (huomioi omavastuuosuus)
- Arvio toiminnan/tapahtuman vaikutuksista 

Lisäksi vaaditaan:

Yhdistyksiltä: 
2. Yhdistyksen säännöt, mikäli ei ole aiemmin toimitettu
3. Ote yhdistysrekisteristä

Yksityishenkilöiltä ja työryhmiltä: 
2. Työryhmän jäsenten nimet ja kotipaikat
3. Vapaamuotoinen selvitys työryhmän toiminnasta

Kaupunki pidättää oikeuden pyytää muita lisäselvityksiä sekä toimintaan liittyviä asiakirjoja tarvittaessa. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Päätökset avustuksista tekee vapaa-aikalautakunta.
 

Myönnetyt kohdeavustukset vuonna 2023 ja avustusten maksatus

Vuonna 2023 vapaa-aikalautakunta on myöntänyt avustuksia ensimmäisellä hakukierroksella 11 989,20 euroa ja toisella kierroksella 3146,20 euroa. Lisäksi myönnettiin kaupungin tilojen vuokrien perimättä jättämisiä, joiden laskennallinen arvo on 2712,50 euroa.

Päätökset ensimmäisen hakukierroksen avustuksista on tehty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 7.3.2023 (§17). Myönnettyihin avustuksiin ja kokouksen pöytäkirjaan voit tutustua tästä linkistä (avautuu uuteen ikkunaan)

Päätökset toisen hakukierroksen avustuksista on tehty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 13.6.2023 (§65). Myönnettyihin avustuksiin ja kokouksen pöytäkirjaan voit tutustua tästä linkistä (avautuu uuteen ikkunaan). 

Vuoden 2023 kohdeavustusten maksatushakemukset liitteineen tulee olla toimitettuna Karkkilan kaupungille kahden kuukauden kuluessa toiminnan/tapahtuman toteutumisesta ja joulukuun tapahtumien osalta viimeistään 31.12.2023. Ohjeet kohdeavustusten maksatukseen löytyvät osoitteesta https://www.karkkila.fi/sivut/FI/maksatus.
 

Lisätietoja:
Liikunta- ja nuorisopäällikkö p. 044 535 3107, anna.koivu@karkkila.fi, tai
Kulttuurisihteeri p. 044 467 5452, mari.rautiainen@karkkila.fi

 

Viimeksi päivitetty: 30.6.2023 / mr


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi