Valikko Etsi

Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset 

Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunnan alaiset kohdeavustukset vuodelle 2021

Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohde- ja tila-avustusten jakamiseen. Avustusten tarkoitus on tukea sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka vaikuttaa kaupunkilaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Vuodelle 2021 vapaa-aikalautakunnan avustusmääräraha on 17 000 euroa. Avustukset ovat haettavissa kahdesti vuodessa. 

Vuoden 2021 ensimmäisen haun avustuksista (12 482 euroa) päätettiin vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 8.4.2021. Kokouspöytäkirjan voit avata tästä linkistäTäydennyshaussa toukokuussa 2021 jaettiin avustuksia 3919 euroa, vapaa-aikalautakunnan päätökset täydennyshaun avustuksista näet tästä linkistä.

Lisätietoja avustusten käytöstä ja maksatuksesta antavat liikunta- ja nuorisopäällikkö p. 0445353107, anna.koivu@karkkila.fi tai kulttuurisihteeri p. 0444675452, mari.rautiainen@karkkila.fi

Kohdeavustuskohteet vuonna 2021 ovat:

- Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumat
- Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
- Vanhusten toimintakyvyn tukeminen
- Koulutus-, kurssi- ja leiritoiminta joka vahvistaa yhdistysten toimintaa
- Toiminnan järjestämiseen tarvittavien tilojen vuokrat
- Kaupungin omien tilojen vuokran perimättä jättäminen

 Avustettavan toiminnan on tuettava ja täydennettävä kaupungin omaa toimintaa. Avustukset myönnetään avustussäännön perusteiden mukaisesti talousarvion raameissa hakemusten perusteella. Tutustu huolella tästä linkistä avautuvaan avustussääntöön ennen hakemuksen laatimista. 

Avustuksia voivat hakea kaikki yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua, ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Hakija voi olla myös yksityinen henkilö tai toimintaryhmä, mikäli toiminta on yleishyödyllistä ja avustussäännön mukaista.

Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Päätökset avustuksista tekee vapaa-aikalautakunta.


Kohdeavustusten hakeminen

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka löydät tästä linkistä: Kohdeavustusten hakulomake täydennyshakuun

Ennen lomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti avustussääntöön ja varmista, että sinulla on sähköinen versio liitteeksi tarvittavista asiakirjoista. 

Kaikilta hakijoilta edellytetään:

1. Toimintasuunnitelma toteutettavasta palvelusta tai avustuksen kohteena olevasta toiminnasta/tapahtumasta.
- Toiminnan/tapahtuman kuvaus
- Arvioitu osallistujamäärä
- Ajankohta ja kesto
- Selvitys menoista ja tuloista = kustannusarvio (huomioi omavastuuosuus)
- Arvio toiminnan/tapahtuman vaikutuksista 

Lisäksi vaaditaan:

Yhdistyksiltä: 
2. Yhdistyksen säännöt, mikäli ei ole aiemmin toimitettu
3. Ote yhdistysrekisteristä

Yksityishenkilöiltä ja työryhmiltä: 
2. Työryhmän jäsenten nimet ja kotipaikat
3. Vapaamuotoinen selvitys työryhmän toiminnasta

Kaupunki pidättää oikeuden pyytää muita lisäselvityksiä sekä toimintaan liittyviä asiakirjoja tarvittaessa. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Päätökset avustuksista tekee vapaa-aikalautakunta.


Viimeksi päivitetty: 5.8.2021 / mr


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583