Valikko Etsi

Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset 

Kohde- ja tila-avustukset vuodelle 2022 ovat päättyneet

Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan 17 000 euron määrärahan kohde- ja tila-avustuksiin. Avustukset ovat olleet haettavissa kahdesti vuodessa. Vuoden 2022 hakukierrokset käytiin 26.1.–20.2.2022 ja ns. täydennyshaku 18.5.-1.6.2022.

Päätökset avustuksista on tehnyt vapaa-aikalautakunta kokouksissaan 8.3.2022 (§15) ja 14.6.2022 (§48). Myönnettyihin avustuksiin ja kokousten pöytäkirjoihin voit tutustua tästä linkistä (avautuu uuteen ikkunaan). Ensimmäisellä kierroksella jaettiin 11 995 euroa ja toisella 5005 euroa. Lisäksi myönnettiin kaupungin tilojen vuokrien perimättä jättämisiä.

Avustusten jaossa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunnan avustussääntöä, johon voit tutustua tästä linkistä (avautuu uuteen ikkunaan).


Vapaa-aikalautakunnan kohde- ja tila-avustukset

Avustusten tarkoitus on tukea sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka vaikuttaa kaupunkilaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Avustuksia voivat hakea kaikki yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Hakija voi olla myös yksityinen henkilö tai toimintaryhmä, mikäli toiminta on yleishyödyllistä ja avustussäännön mukaista.

Kohde- ja tila-avustuksiin on vuodelle 2022 varattu talousarviossa 17 000 euroa. Lisäksi voi hakea kaupungin tilojen vuokran perimättä jättämistä avustussäännön ehtojen puitteissa. Täydennyshaussa on myös mahdollista täydentää ensimmäisen hakuvaiheen hakemusta, jos hakemus on ollut puutteellinen. 

Kohdeavustusta on voinut hakea seuraaviin kohteisiin:

- Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumat
- Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
- Vanhusten toimintakyvyn tukeminen
- Koulutus-, kurssi- ja leiritoiminta, joka vahvistaa yhdistysten toimintaa
- Toiminnan järjestämiseen tarvittavien tilojen vuokrat
- Kaupungin omien tilojen vuokran perimättä jättäminen 

Kohdeavustusten hakeminen

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella (linkki julkaistaan avustushaun ollessa avoinna). Ennen lomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti avustussääntöön (linkki avautuu uuteen ikkunaan) ja varmista, että sinulla on sähköinen versio liitteeksi tarvittavista asiakirjoista. 

Kaikilta hakijoilta edellytetään:

1. Toimintasuunnitelma toteutettavasta palvelusta tai avustuksen kohteena olevasta toiminnasta/tapahtumasta. Toimintasuunnitelman tulee sisältää:
- Toiminnan/tapahtuman kuvaus
- Arvioitu osallistujamäärä
- Ajankohta ja kesto
- Selvitys menoista ja tuloista = kustannusarvio (huomioi omavastuuosuus)
- Arvio toiminnan/tapahtuman vaikutuksista 

Lisäksi vaaditaan:

Yhdistyksiltä: 
2. Yhdistyksen säännöt, mikäli ei ole aiemmin toimitettu
3. Ote yhdistysrekisteristä

Yksityishenkilöiltä ja työryhmiltä: 
2. Työryhmän jäsenten nimet ja kotipaikat
3. Vapaamuotoinen selvitys työryhmän toiminnasta

Kaupunki pidättää oikeuden pyytää muita lisäselvityksiä sekä toimintaan liittyviä asiakirjoja tarvittaessa. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Päätökset avustuksista tekee vapaa-aikalautakunta.


Lisätietoja:

liikunta- ja nuorisopäällikkö p. 044 535 3107, anna.koivu@karkkila.fi, tai
kulttuurisihteeri p. 044 467 5452, mari.rautiainen@karkkila.fi


Viimeksi päivitetty: 22.6.2022 / mr


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi