Valikko Etsi

Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset 

Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunnan alaiset kohdeavustukset vuodelle 2021

Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohde- ja tila-avustusten jakamiseen. Vuodelle 2021 vapaa-aikalautakunnan avustusmäärärahaksi on esitetty 17 000 €. Avustukset ovat haettavissa kahdesti vuodessa. Ensimmäinen avustusten haku vuodelle 2021 on 16.11.2020 – 6.1.2021. Täydennyshaku on toukokuussa 2021.

Avustusten tarkoitus on tukea sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka vaikuttaa kaupunkilaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Vapaa-aikalautakunta myöntää määrärahojen puitteissa avustuksia avustussäännön mukaisesti. 

Avustuksia voivat hakea kaikki yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua, ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Hakija voi olla myös yksityinen henkilö tai toimintaryhmä, mikäli toiminta on yleishyödyllistä ja avustussäännön mukaista.

Kohdeavustuskohteita vuonna 2021 ovat:

- Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumat
- Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
- Vanhusten toimintakyvyn tukeminen
- Koulutus-, kurssi- ja leiritoiminta joka vahvistaa yhdistysten toimintaa
- Toiminnan järjestämiseen tarvittavien tilojen vuokrat
- Kaupungin omien tilojen vuokran perimättä jättäminen

Avustettavan toiminnan on tuettava ja täydennettävä kaupungin omaa toimintaa. Avustukset myönnetään avustussäännön perusteiden mukaisesti talousarvion raameissa hakemusten perusteella. Tutustu huolella avustussääntöön ennen hakemuksen laatimista.

Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Päätökset avustuksista tekee vapaa-aikalautakunta tammikuussa 2021.

Lisätietoja antavat liikunta- ja nuorisopäällikkö p. 0445353107 tai kulttuurisihteeri p. 0444675452. Tiedustelut 18.12.2020 mennessä.

Kohdeavustusten hakeminen

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Vuoden 2021 avustusten hakulomake löytyy TÄÄLTÄ.

Ennen lomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti avustussääntöön ja varmista, että sinulla on sähköinen versio liitteeksi tarvittavista asiakirjoista. 

Kaikilta hakijoilta edellytetään:

1. Toimintasuunnitelma toteutettavasta palvelusta tai avustuksen kohteena olevasta toiminnasta/tapahtumasta.
- Toiminnan/tapahtuman kuvaus
- Arvioitu osallistujamäärä
- Ajankohta ja kesto
- Selvitys menoista ja tuloista = kustannusarvio (huomioi omavastuuosuus)
- Arvio toiminnan/tapahtuman vaikutuksista 

Lisäksi vaaditaan:

Yhdistyksiltä: 
2. Yhdistyksen säännöt, mikäli ei ole aiemmin toimitettu
3. Ote yhdistysrekisteristä

Yksityishenkilöiltä ja työryhmiltä: 
2. Työryhmän jäsenten nimet ja kotipaikat
3. Vapaamuotoinen selvitys työryhmän toiminnasta

Kaupunki pidättää oikeuden pyytää muita lisäselvityksiä sekä toimintaan liittyviä asiakirjoja tarvittaessa. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Päätökset avustuksista tekee vapaa-aikalautakunta.

Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset vuodelle 2020 myönnetty

Yhteensä avustuksia haettiin 29 kohteeseen ja tukea myönnettiin 23 hakijalle. Suurin osa avustusmäärärahasta (39 %) kohdentui tilavuokriin. Muita avustettavia kohteita olivat yhdistysten toimintaa vahvistavat koulutukset ja kurssit, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumat, leiritoiminta ja vanhusten toimintakyvyn tukeminen. Saapuneiden avustushakemusten yhteenlaskettu summa oli yli 51 000 euroa.

Koronatilanteen vuoksi ensimmäisen vaiheen hakemukset käsiteltiin vuonna 2020 täydennyshaun yhteydessä uudelleen. Hakijoilla oli tällöin mahdollisuus korjata tai täydentää aiempaa hakemustaan koronapandemian tuomat muutokset huomioiden. 

Päätökset avustettavista kohteista teki vapaa-aikalautakunta syyskuun kokouksessaan avustussäännön mukaisesti. Lisätiedot myönnetyistä avustuksista pöytäkirjanotteen liitteenä.

Lisätiedot: anna.koivu@karkkila.fi p. 044 5353107 ja mari.rautiainen@karkkila.fi p. 044 4675452

Viimeksi päivitetty: 21.12.2020 / mr


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi