Valikko Etsi

Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset 

Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunnan alaiset kohdeavustukset vuodelle 2021

Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohde- ja tila-avustusten jakamiseen. Vuodelle 2021 vapaa-aikalautakunnan avustusmääräraha on 17 000 euroa. Avustukset ovat haettavissa kahdesti vuodessa. 

Vuoden 2021 avustusten ensimmäisen haun avustuksista (12 482 euroa) päätettiin vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 8.4.2021. Kokouspöytäkirjan voit avata tästä linkistäTäydennyshakuun toukokuussa 2021 jaettavaksi jää 4518 euroa.


Kohdeavustusten täydennyshaku avoinna 5. - 20.5.2021

Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustusten täydennyshaku on 5. - 20.5.2021, jossa jaetaan loppuosa vuodelle 2021 varatusta avustusmäärärahasta. 

Avustuksia voivat hakea kaikki yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Hakija voi olla myös yksityinen henkilö tai toimintaryhmä, mikäli toiminta on yleishyödyllistä ja avustussäännön mukaista. Kohdeavustusten täydennyshaussa on myös mahdollista täydentää ensimmäisen hakuvaiheen hakemusta, jos hakemus on ollut puutteellinen.

Lisätietoja avustusten hakemisesta ja käytöstä antavat liikunta- ja nuorisopäällikkö p. 0445353107, anna.koivu@karkkila.fi tai kulttuurisihteeri p. 0444675452, mari.rautiainen@karkkila.fi

Avustusten tarkoitus on tukea sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka vaikuttaa kaupunkilaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  

Kohdeavustuskohteet vuonna 2021 ovat:
- Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumat
- Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
- Vanhusten toimintakyvyn tukeminen
- Koulutus-, kurssi- ja leiritoiminta joka vahvistaa yhdistysten toimintaa
- Toiminnan järjestämiseen tarvittavien tilojen vuokrat
- Kaupungin omien tilojen vuokran perimättä jättäminen

 Avustettavan toiminnan on tuettava ja täydennettävä kaupungin omaa toimintaa. Avustukset myönnetään avustussäännön perusteiden mukaisesti talousarvion raameissa hakemusten perusteella. Tutustu huolella tästä linkistä avautuvaan avustussääntöön ennen hakemuksen laatimista. 

Avustuksia voivat hakea kaikki yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua, ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Hakija voi olla myös yksityinen henkilö tai toimintaryhmä, mikäli toiminta on yleishyödyllistä ja avustussäännön mukaista.

Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Päätökset avustuksista tekee vapaa-aikalautakunta.


Kohdeavustusten hakeminen

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka löydät tästä linkistä: Kohdeavustusten hakulomake täydennyshakuun

Ennen lomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti avustussääntöön ja varmista, että sinulla on sähköinen versio liitteeksi tarvittavista asiakirjoista. 

Kaikilta hakijoilta edellytetään:

1. Toimintasuunnitelma toteutettavasta palvelusta tai avustuksen kohteena olevasta toiminnasta/tapahtumasta.
- Toiminnan/tapahtuman kuvaus
- Arvioitu osallistujamäärä
- Ajankohta ja kesto
- Selvitys menoista ja tuloista = kustannusarvio (huomioi omavastuuosuus)
- Arvio toiminnan/tapahtuman vaikutuksista 

Lisäksi vaaditaan:

Yhdistyksiltä: 
2. Yhdistyksen säännöt, mikäli ei ole aiemmin toimitettu
3. Ote yhdistysrekisteristä

Yksityishenkilöiltä ja työryhmiltä: 
2. Työryhmän jäsenten nimet ja kotipaikat
3. Vapaamuotoinen selvitys työryhmän toiminnasta

Kaupunki pidättää oikeuden pyytää muita lisäselvityksiä sekä toimintaan liittyviä asiakirjoja tarvittaessa. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Päätökset avustuksista tekee vapaa-aikalautakunta.


Viimeksi päivitetty: 4.5.2021 / mr


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi