Valikko Etsi
Kulttuuri ja vapaa-aika / Karkkilan harrastamisen hanke

Harrastamisen Suomen malli - Harrastava Karkkila
Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Mikäli mielenkiintoista harrastusta et löydä, mutta sinulla olisi idea uudesta kerhosta, ole yhteydessä kerhokoordinaattoriin.  

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Lisätietoja osoitteesta https://okm.fi/suomen-malli (Linkki avautuu uuteen ikkunaan.)

Ajankohtaista 

Karkkilan kaupungin nuorisopalvelut pyytää tarjouksia Harrastava Karkkila - kerhotoiminnan kerhoista lukukaudelle 2024–2025.

Karkkilan kaupungin nuorisopalvelut pyytää tarjouksia harrastamisen mallin kerhoista lukukaudelle 2024–2025. Tarjoajana voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai yksityinen toimija. Ostopalveluina toteutettujen kerhojen valintaperusteena ovat hinta, laatu ja sisältö.

Kerhojen ajankohta kohdentuu koulupäivien jälkeen. Kerhoilla toteutettavan harrastustoiminnan tarkoitus on tarjota mielekäs ja maksuton harrastus 1-9 -luokkalaiselle karkkilalaiselle lapselle ja nuorelle. Mikäli tarjoaja on yhdistys, niin kerho ei voi olla yhdistyksen normaalia perustoimintaa (esim. kilpatoiminta). Harrastustoiminnan tulee olla säännöllistä ja viikoittaista sekä harrastus voi koostua useasta eri lajista tai alasta, jotka vaihtelevat viikoittain tai kuukausittain. Harrastustoiminnan tulee olla joko ohjattua toimintaa tai nuorten omaehtoista harrastamista valvotussa ympäristössä. Harrastustoimintaan osallistuvat lapset ja nuoret on vakuutettu Karkkilan harrastamisen hankkeen kautta. Harrastamisen hankkeen kerhoja toteutetaan syyslukukaudella 2024 viikot 35-50 ja kevätlukukaudella 2025 viikot 3-20, pois lukien koulujen loma-ajat. Kerhojen koordinointi ja ilmoittautuminen tapahtuvat nuorisopalveluiden kautta.

Tarjouksen sisältö ja jättämisaika
Vapaamuotoisessa tarjouksessa tulee olla seuraavat tiedot:
- Kuvaus tarjottavasta kerhosta sekä tieto kohderyhmästä.
- Tieto tarjoajasta, kerhon vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot.
- Kerhokerran pituus ja tuntihinta, arvio kilometrikuluista ja välipalojen kustannuksista. Mikäli kerhossa hyödynnetään apuohjaajia, niin tarjoukseen tulee kirjata tuntihinta apuohjaajasta.
- Kerhon toteuttamispaikka ja toive, jos kerho toteutetaan kaupungin omistamissa tiloissa.
- Toive kerhon ajankohdasta (päivä ja kellonaika).

Tarjouksia pyydetään esimerkiksi seuraavista kerhoista:
Elokuvatoiminta
Palokuntatoiminta
Teatteritoiminta
Eläinkerho
Tietotekniikka/ e-palaaminen
Valokuvaus
Kädentaidot
Bändikerho
Tanssikerho
Palloilulajit/ mailapelit
Kamppailulajit
Luontoliikunta/ erätaidot
Kehonhallinta (esim. voimistelu, kuntosali, rentoutus, venyttely)
Talviliikunta
Kestävyysliikunta
Joku muu?

Tarjoukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen sinikka.rautakoski@karkkila.fi nimellä, Harrastava Karkkila viimeistään 26.5.2024 klo 15.00.

Ostopalveluissa noudatetaan Karkkilan kaupungin hankintaohjetta sekä lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Nuorisopalvelut pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki saadut tarjoukset.


Sivua päivitetty 6.5.2024/sra

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi