Valikko Etsi
Yrittäminen / Työllisyyspalvelut / Kesätyöpaikat

Ilmoita meille yrityksessäsi/yhdistyksessä olevasta nuoren kesätyöpaikasta ja varaa meiltä Kesätyöseteli

Karkkilan kaupunki jakaa 15 Kesätyöseteliä16-19-vuotiaille, vuosina 1999-2002 -syntyneille nuorille karkkilalaisille. Nuori voi saada yhden kesätyösetelin.
 
Lisäksi Karkkilan kaupunki jakaa ilmoittautumisjärjestyksessä 10 Kesätyöseteliä karkkilalaisille yrityksille/yhdistyksille. Kesätyösetelillä yritys/yhdistys voi palkata kohderyhmään kuuluvan nuoren (16-19-vuotias, karkkilalainen). Työnantajalla on mahdollisuus saada palkkatukena Karkkilan kaupungin 350 euron arvoinen Kesätyöseteli.

Kesätyöseteli käytännössä
 
Kesätyöseteli on Karkkilan kaupungin maksama tuki karkkilalaisille yrityksille ja rekisteröityneille yhdistyksille,
jotka palkkaavat tiettyjen ehtojen mukaan nuoren kesätöihin kaudelle 2018. Yksi yritys/yhdistys voi työllistää kesätyöseteleillä enintään kolme nuorta. Yritys tai yhdistys ei voi palkata perheenjäseniään kesätyösetelillä. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.
 
Kesätyösetelin arvo on 350 euroa. Kesätyösetelin ehtona on, että nuoren työllistäviä työpäiviä tulee olla työsuhteen aikana vähintään 10 ja tehtyjä työtunteja vähintään 50.
 
Palkka
Nuoren minimipalkka Kesätyöseteliä käytettäessä on 350 € eli 7 €/h. Työnantajan tulee kuitenkin maksaa kunkin alan TES:n mukaista vähimmäispalkkaa.

Jos työpäiviä tai tehtyjä tunteja on enemmän kuin yllä mainitut 10 päivää tai 50 tuntia, palkan tulee luonnollisesti olla suurempi ja vastata tehtyä työaikaa. Esimerkiksi, jos tehtyjä työtunteja on 60, palkkaa tulee maksaa vähintään 420 €. Palkan maksava yritys/yhdistys vastaa kaikista työnantajamaksuista ja -velvoitteista.
 
Lomakorvaus
Työnantajan tulee aina maksaa lomakorvaus. Yleisen vuosilomalain mukaan lomakorvaus on 9 % palkan suuruudesta. Joillakin aloilla korvaus on suurempi. Esimerkiksi 350 €:n palkasta lomakorvaus on 31,50 €. Tällöin nuorelle tulee maksaa 381,50 €, josta Karkkilan kaupungin tuki Kesätyösetelillä on 350 €. Työnantajan tulee huomioida, että maksettava lomakorvaus riippuu tehdyistä työtunneista/ maksetusta palkasta.
 
Työsuhteen ajoitus ja pituus
 
Työsuhteen tulee ajoittua 1.5. − 30.9.2018 väliselle ajalle. Tavoitteena on, että nuori saa pidemmän työsopimuksen kuin kaupungin Kesätyösetelillä tukemat kaksi viikkoa.
 
 
Ohjeet työnantajille
 
Karkkilan kaupunki kerää työnantajalistaa karkkilalaisista yrityksistä ja yhdistyksistä, jotka haluavat palkata nuoria Kesätyöseteleiden avulla kesätöihin. Listaan kerätään lisäksi ne työnantajat, jotka ovat varanneet itselleen Kesätyösetelin. Työnantajalista julkaistaan kaupungin kotisivuilla Yrittäminen – Työllisyyspalvelut – Kesätyöpaikat.
 
Ilmoittaudu mukaan Kesätyösetelin työnantajalistalle 23.2.2018 mennessä täyttämällä työpaikkaasi koskevat tiedot tästä linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/409513D9657B7A0B.par

Huomioitavaa on, että ilmoittautuminen työnantajalistalle ei ole lupaus kesätyöntekijöistä. Kesätyösetelin saaneet nuoret etsivät itse työpaikat ja lista toimii vinkkinä nuorille. Nuorten ilmoittautumisaika Kesätyöseteli-arvontaan on 8.2. – 23.2.2018 ja nuorten Kesätyösetelit arvotaan 1.3.2018.
 
Työnantaja!
Huomioithan, että arvonnassa Kesätyösetelin saaneen nuoren sekä Kesätyösetelin varanneen yrityksen/yhdistyksen tulee lunastaa Kesätyösetelinsä viimeistään 23.3.2018. Kesätyöpaikka pitää olla silloin tiedossa ja nuoren kesätyöpaikkalomake allekirjoitettuna työnantajan puolesta. Työnantaja vastaa nuoren työsopimuksesta, työhön opastamisesta, palkanmaksusta sekä työtodistuksen kirjoittamisesta.
 
Kesätyösetelikorvauksen maksaminen
 
Työsuhteen päättymisen jälkeen työnantaja hakee takautuvasti kesätyösetelikorvausta Karkkilan kaupungilta myöhemmin toimitettavien ohjeiden mukaan. Kesätyöseteleiden korvaus maksetaan työnantajalle tarkistetun laskun ja siihen liitettävän palkkakuitin ja työtodistuksen pohjalta.
 
Lisätiedot
Karkkilan kaupunki
Työllisyyspalvelut, työllisyyskoordinaattori Päivi Lipasti
+358 44 467 5480, paivi.lipasti@karkkila.fi
 
sivua päivitetty 18.1.2018/pl


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi