Valikko Etsi

KAIKUKORTIN MATERAALIPANKKI
Hy­vä Karkkilan Kai­ku­kort­ti­ver­kos­ton jäsen!

Tältä sivulta löydät tarvitsemasi perehdytysmateriaalin Kaikukortista, esitteet, graafisen materiaalin, Kaikukortin luovutuslomakkeen sekä yhteystietolistan.

Kai­ku­kor­tin luo­vu­ttamisen yhteydessä kerättävät taustatiedot
Lähetäthän kaikukorttihakijan taustatiedot tilastointia varten oheisella lomakkeella:
Taustatietokysely


Kai­ku­kort­ti-ver­kos­ton so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan kump­pa­neil­le tar­koi­tet­tu tu­los­tet­ta­va Kai­ku­kor­tin luo­vu­tus -lo­ma­ke:
Kai­ku­kor­tin_luo­vu­tus_lo­ma­ke_Karkkila.pdf
Kai­ku­kor­tin_luo­vu­tus_lo­ma­ke_Karkkila.docx

Kai­ku­kort­ti-ver­kos­ton työn­te­ki­jöil­le suun­na­tut oh­jeet:
Kai­ku­kort­ti oh­jeet Karkkilan so­te­toi­mi­joil­le 2018.pdf
Kai­ku­kort­ti oh­jeet Karkkilan so­te­toi­mi­joil­le 2018.pptx
Kai­ku­kort­ti oh­jeet Karkkilan kult­tuu­ri­toi­mi­joil­le 2018.pdf
Kai­ku­kort­ti oh­jeet Karkkilan kult­tuu­ri­toi­mi­joil­le 2018.pptx     

Verkoston yhteystietolista:
Kai­ku­kort­ti-ver­kos­ton yh­teys­tie­to­jen päi­vit­tä­mis­vas­tuu Karkkilassa on jo­kai­sel­la Kai­ku­kort­ti-koh­teel­la. Lo­ma­ke, jos­sa on omat ala­si­vut kult­tuu­ri- ja so­te-koh­teis­ta yh­teys­hen­ki­löi­neen se­kä ja Kai­ku­kort­ti-ver­kos­ton vas­tuuhen­ki­löis­tä, on saa­ta­vil­la täs­tä osoit­tees­ta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xBMCBZbHx8Y76qI1hKfbrJWMT-jWvelUwvxOGToEzcY/edit#gid=0 


Kaikukortin graafiset materiaalit
Kaikukortin logo (JPG) (PNG) (GIF)
Muut Kaiku­korttiin liittyvät graafiset elementit:
Polkaraita (JPG) (PNG) (GIF)
Punaiset nuolet (JPG) (PNG) (GIF)

Esitteet Kaikukortista
Kaikukortti asiakasesite 2018 FIN (pdf)
Kaikukortin juliste 2018 FIN (pdf)

Sivu päivitetty 20.07.2018/ak


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi