Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Sudetissa seurataan puunpolton vaikutuksia pientaloalueen ilmanlaatuun

28.2.2024


Karkkilassa tarkkaillaan tänä vuonna puunpolton vaikutuksia pientaloalueen ilmanlaatuun. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vastaavat pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan ilmanlaadun seurannasta. Ilmanlaatua mitataan pysyvillä ja siirrettävillä mittausasemilla, joista osa vaihtaa sijaintiaan vuoden tai kahden välein. Tammikuun alusta lähtien Karkkilassa käytössä oleva mittausasema seuraa ilmanlaatua vuoden 2024 loppuun asti. Mittausasema sijaitsee Sudetissa Puutarhakadulla.

Asennettu laitteisto mittaa Sudetin alueen ilmasta terveydelle haitallisten, puun poltosta syntyvien PAH- ja LDSA-yhdisteiden pitoisuutta. Mittaukset kuvaavat sitä haitallisten yhdisteiden pitoisuutta, jolle ihmiset altistuvat asuessaan tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. Pitoisuuksia tullaan vertaamaan vuonna 2015 samassa paikassa tehtyjen mittausten tuloksiin.


Polttamalla puuta puhtaasti voit parantaa ilmanlaatua

Puu on hyvä lämmönlähde, kotimaista ja uusiutuvaa energiaa. Puuta poltettaessa kuitenkin syntyy terveydelle haitallisia pienhiukkasia. Kun poltat kiukaan pesässä, takassa tai muussa lämmityslaitteessa vain puhdasta, käsittelemätöntä ja kuivaa puuta sekä sytytät tulen päältä päin, palaa puu tehokkaasti sekä vähennät savun ja pienhiukkasten syntymistä. Opettele myös oikea paloilman säätäminen. Näin saat myös kaiken puun energian hyödyksesi eikä se häviä savuna ilmaan. Märän puun ja roskien polttaminen aiheuttaa savuhaittaa ja heikentää ilmanlaatua. Tämä on syytä muistaa myös keväällä puutarhajätteitä käsitellessä. Tästä syystä risujen polttaminen pihalla ja muu avopoltto on kielletty taajama-alueella. Pientä määrää paperia tai pahvia voi käyttää sytyttäessä, mutta muutoin jätepaperi ja -pahvi kuuluvat kierrätykseen.

Päältä sytyttäminen on paras tapa sytyttää tulisijassa poltettavat puut. Sytytystapa varmistaa lähes täydellisen palamisen, jolloin syntyy vähemmän päästöjä verrattuna altapäin sytyttämiseen. Poltettavan puumateriaalin valinnalla ja päältä sytyttämällä jokainen voi vaikuttaa asuinalueensa ilmanlaatuun ja hiukkaspäästöjen määrään. Ohjeita puhtaaseen puun polttoon löydät Karkkilan kaupungin verkkosivulta: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/puun-pienpoltto

Mikäli olet myös kiinnostunut seuraamaan mittausaseman tuloksia Sudetin pientaloalueen ilmanlaadusta, voit seurata niitä HSY:n verkkosivuilta: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-uusimaa/ilmanlaatu-Uudenmaan-pientaloalueilla/

Kuvassa on Sudetin mittausasema.

 

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi