Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

15.4.2021

Ajankohtaistiedotteet

Tietoa koronarokotuksista Karviaisen alueella löydät täältä:  
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/
Karviaisen koronatiedot kootusti löytyvät nyt täältä: 
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/
Sähköinen ajanvaraus rokotuksiin: https://www.koronarokotusaika.fi/

- - - - - - 

Katu- ja kunnallistekniikan saneeraus jatkuu Sudetissa 

Katurakenteiden ja vesihuollon saneeraus jatkuu Sudetissa. Työt aloitetaan toukokuun alussa. Saneerausta suoritetaan Syrjäsenkadulla Puutarhakadun ja Petäjätien välisellä osuudella. Työmaa etenee Puutarhakadulta Petäjätielle päin. 

Vesilaitos saneeraa vesihuollon runkojohdot sekä uusii tonttijohtojen katualueella olevat osuudet. Tämän lisäksi jokaiselle kiinteistöille rakennetaan hulevesiliittymä, joka tuodaan kiinteistön rajan tuntumaan. Katualueella suoritetaan myös massanvaihto ja tierakenteiden uusinta. Tonttijohtojen uusinnasta ja hulevesiliittymien rakentamisesta syntyy hieman kustannuksia kiinteistöille. 

Työmaa aiheuttaa ajoittain hankaluuksia liikenteelle, mutta kulkuyhteydet pyritään järjestämään mahdollisimman sujuviksi. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa!

Lisätietoja saneeraukseen liittyvissä asioissa voi tiedustella vesihuoltopäällikkö Juho Oravalalta, 045 7685 6491.  

Karkkilan vesilaitos


- - - - - - 

Koronarajoituksia puretaan - Karkkilan lukio palaa vuorottelumalliseen lähiopiskeluun

Parantuneen tartuntatilanteen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokonaistarkastelun perusteella Karkkilan koronarajoitusten purkua toteutetaan porrastetusti aloittaen lasten ja nuorten palveluista. Yläkoulu on palannut lähiopetukseen 12.4.2021, samaan aikaan myös lasten ja nuorten harrastusten osalta on purettu rajoituksia. Näistä on tiedotettu torstaina 8.4.2021.

Karkkilan koronarajoitusten purkamista on tarkasteltu seuraavien askelten osalta perjantaina 9.4. ja maanantaina 12.4.2021.

Tänään 12.4. tehdään päätös, että myös Karkkilan lukio palaa lähiopiskeluun. Lähiopiskeluun palataan maanantaista 19.4.2021 alkaen. Lähiopiskelu toteutetaan vuorottelumallilla, jossa ensimmäisenä lähiopiskeluun palaa lukion toisen vuoden vuosikurssin opiskelijat. Lukio tiedottaa opiskelijoita/koteja tarkemmin käytännön järjestelyistä.

Lukion opiskelijoille suositellaan vahvasti hengityssuojaimen käyttöä, ellei sille ole terveydellistä estettä.

- - - - - -

Kaupunginvaltuuston kokous 12.4. klo 18  verkkolähetyksenä

Karkkilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 12.4.2021 klo 18 alkaen Karkkilasalissa. Aluehallintoviraston määräysten perusteella kokouksen yleisömäärä paikan päällä oli rajattu kuuteen (6) henkilöön.

Kokous lähetettiin suorana verkkolähetyksenä Karkkilan kaupungin YouTube-kanavalla osoitteessa 
https://www.youtube.com/channel/UCn5wZEiT-3hIPVv94n7zpMQ

Kokouksen esityslista löytyy osoitteesta: https://karkkila.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20213286

Tervetuloa seuraamaan kokousta turvallisesti!

_ _ _ _ _ _

Viikkotiedote 8.4.2021 – Karkkilan koronatilanne parantunut, rajoituksia lievennetään 

Karkkilan koronatilanne on viime päivinä parantunut. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa on todettu 19 uutta tartuntaa, ja koko pandemian aikana koronatartuntoja on todettu Karkkilassa yhteensä 160 (Karviainen 7.4.). Karkkilan tuore ilmaantuvuusluku on 138 / 100.000 / 2 viikkoa (Karviainen 8.4.). 

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa noin 90 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat nyt peräisin samasta taloudesta, muulta lähipiiriltä sekä työpaikoilta. Karviaisessa tartunnanjäljitys onnistuu reaaliaikaisesti ja uudet sairastuneet pystytään tavoittamaan saman päivän aikana. 

Uusista Karviaisen alueen tartunnoista valtaosa on tällä hetkellä koronavirusvarianttitartuntoja. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. Siksi on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia sekä hakeutua herkästi koronatestiin välittömästi oireiden alettua (https://koronabotti.hus.fi/).

Valtionhallinnon linjausten, aluehallintoviranomaisen määräysten sekä paikallisen terveysviranomaisen suositusten ja Karkkilan vallitsevan tartuntatilanteen perusteella Karkkilan kaupunki tekee seuraavat rajoituspäätökset 8.4.2021. 

Karviaisen suositukset löytyvät täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/

Karkkilan uudet koronarajoitukset 12.4. alkaen

 • Karkkilan yläkoulu on lähiopetuksessa 30.4.2021 saakka. Koulu tiedottaa tarkemmin koteja Wilman kautta.  
 • Karkkilan lukio jatkaa etäopiskelua 23.4.2021 saakka. Välttämätön lähiopetus turvataan. Lukio tiedottaa tarkemmin opiskelijoita/huoltajia Wilman kautta.  
 • Alle 12-vuotiaiden (vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat) ohjattu ja kontrolloitu ryhmäharrastustoiminta sallitaan Karkkilan kaupungin harrastustiloissa (sisä- ja ulkotilat). Harrastustoiminta on toteutettava ilman lähikontakteja. Ryhmien maksimikoko on 1 + 10 henkilöä.   
 • Yli 12-vuotiaiden (vuonna 2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) ryhmäharrastustoiminta kielletään Karkkilan kaupungin sisätiloissa.
 • 12- 20-vuotiaiden (vuosina 2007 – 2001 syntyneiden) ohjattu ja kontrolloitu ryhmäharrastustoiminta sallitaan Karkkilan kaupungin ulkoharrastustiloissa. Harrastustoiminta on toteutettava ilman lähikontakteja. Ryhmien maksimikoko on 1 + 10 henkilöä.   
 • Yli 20-vuotiaiden (vuonna 2002 syntyneet ja sitä vanhemmat) ryhmäharrastustoiminta kielletään Karkkilan kaupungin kaikissa harrastustiloissa (sisä- ja ulkotilat). 
 • Ryhmäharrastustoimintaa suositellaan toteuttavaksi etämuotoisena. 
 • Yksilöohjaus sallitaan kaupungin harrastustiloissa. Toiminnassa tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä. 
 • Poikkeuksena edellisiin kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen perustuvalle ammattiurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti.
 • Muilta osin kaupungin harrastus- ja kokoustilat pysyvät suljettuina (pois lukien koulujen normaalitoiminta ja varhaiskasvatus).

Muilta osin aiemmin annetut rajoitukset jatkuvat 30.4.2021 asti.


Karkkilan uudet suositukset 

 • Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan THL:n suosituksen mukaisesti kaikille 12-vuotta täyttäneille. Lisäksi Karkkilan kaupunki suosittelee vahvasti, että Karkkilan peruskoulujen 5. – 6.-luokkalaiset käyttävät hengityssuojaimia, ellei sille ole terveydellistä estettä. (Suositus, voimassa toistaiseksi).
 • Suositellaan vahvasti, että vältetään yli 6 hengen yksityistilaisuuksien järjestämistä.  Suositellaan välttämään kontakteja muiden kuin samassa taloudessa asuvien kesken. (Suositus, voimassa 30.4.2021 saakka)  
Muilta osin aiemmat suositukset ovat voimassa 30.4.2021 asti.

Aluehallintoviraston määräykset

 • Tartuntatautilain nojalla kielletään HUS kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa (ESAVI määräys voimassa 30.4.2021 saakka) 
 • Tartuntatautilain 58 g pykälän mukaisesti urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat määrätään suljettavaksi Helsingin ja Uudenmaan alueella. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. (ESAVI määräys voimassa 14.4.2021 saakka)  
 • Tartuntatautilain 58 d pykälän mukaisesti yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus järjestää yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. (ESAVI määräys voimassa 30.4.2021 saakka)  
 • Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan. Turvavälien säilyttämisestä huolehditaan. (Tartuntatautilain pykälä 58 c)  

Linkki ESAVIn päätöksiin: https://avi.fi/tiedotteet


Traficomin päätös

 • Tie- ja raideliikennettä sekä kotimaan meriliikennettä rajoitetaan kaikissa yli kymmenen henkilön liikennevälineissä. Rajoitus koskee sekä kaikille avointa että rajoitetulle asiakasryhmälle suunnattua niin kutsuttua suljettua liikennettä. Arkipäivisin rajoitus ei kuitenkaan koske vuonna 2008 syntyneitä ja sitä nuorempia matkustajia. Jos yläkoulut palaavat lähiopetukseen, rajoitus ei koske arkipäivisin myöskään yläkouluikäisiä eli 2005 syntyneitä tai sitä nuorempia matkustajia. Rajoituspäätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään. Lakisääteisiin palveluihin ovat oikeutettuja monet erityisryhmät.  Erityisryhmien, kuten koululaisten, lakisääteisten palveluiden turvaamistarpeen johdosta suurin sallittu matkustajamäärä saattaa tällaisesta välttämättömästä syystä hetkellisesti ja tilapäisesti ylittyä. Näistä tilanteista aiheutuvan kohoavan altistumisriskin minimoimiseksi on erityisen tärkeää painottaa hygieniatoimia, kuten maskinkäyttöä ja käsien (Traficomin päätös 25.4.2021 saakka) puhdistusta. 

Linkki päätökseen: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/traficom-rajoittaa-husn-alueella-liikennevalineiden-suurinta-sallittua

- - - - - - -

Altistumisilmoitus 4.4.2021

Nyhkälän koululla on todettu Covid19 -tapaus ja siihen liittyvä joukkoaltistuminen. Karviaisen tartuntatautitiimi on henkilökohtaisesti yhteydessä altistuneisiin/huoltajiin. Karviaisen puhelu tulee tuntemattomasta numerosta.  Tartuntatilanteen kartoittamiseksi kaikki altistuneet ohjataan koronatestiin. Muutoin koulun toiminta jatkuu normaalisti. Altistuneet on ohjattu karanteeniin. Kaikki altistuneet on tavoitettu 4.4. klo 20.00. Lisätiedot:https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/altistumiset/

- - - - - - - 
Viikkotiedote 1.4.2021 – Karkkilan uudet koronarajoitukset 

Karkkilan koronatilanne on edelleen vakava. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa on todettu 22 uutta tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 253 / 100.000 / 2 viikkoa. Koko pandemian aikana koronatartuntoja on todettu Karkkilassa 153. (Luvut on Karviaiselta 30.3. saatuja.) 

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa noin 90 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat perheen ja muun lähipiirin sisäisiä sekä yksityistilaisuuksista. Karviaisessa tartunnanjäljitys onnistuu reaaliaikaisesti ja uudet sairastuneet pystytään tavoittamaan saman päivän aikana. Karviaisen alueella suurin ikäryhmä tartunnoista on tällä hetkellä 0 – 19-vuotiaat.  

Uusista Karviaisen alueen tartunnoista valtaosa on tällä hetkellä koronavirusvarianttitartuntoja. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. Siksi on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia sekä hakeutua herkästi koronatestiin välittömästi oireiden alettua.

Karkkilan kaupungin koronarajoitusten jatkopäätökset 11.4.2021 asti

Valtionhallinnon linjausten ja aluehallintoviranomaisen uusien päätösten sekä vallitsevan tartuntatilanteen perusteella Karkkilan kaupunki tekee seuraavat rajoitusten jatkopäätökset 1.4.2021.

 • Karkkilan yläkoulu ja lukio jatkavat etäopetuksessa 11.4. asti (välttämätön opetus turvataan, perusopetuslaki20 a §). Koululaisten ja opiskelijoiden perheitä tiedotetaan tarkemmin Wilmassa.
 • Suosittelemme vahvasti, että Karkkilan peruskoulujen 5. – 6.-luokkalaiset käyttävät hengityssuojaimia, ellei sille ole terveydellistä estettä.
 • Karkkilan kaupungin sisäharrastustilat suljetaan ja kaupungin järjestämä harrastustoiminta keskeytetään 2. - 11.4. (pois lukien koulujen normaalitoiminta).
 • Karkkilan työväenopiston kaikki lähiopetus keskeytetään 2. – 11.4. Aikuisten ryhmämuotoinen lähiopetus on keskeytetty 30.4. saakka. Etäopetus on edelleen sallittua.
 • Anttilan talo ja työväenopiston muut tilat ovat suljettuina asiakkailta 2. – 11.4. 
 • Karkkilan kaupungin järjestämä ja kaupungin ulkotiloissa tapahtuva (myös muiden tahojen toteuttama) ohjattu ryhmäharrastustoiminta sallitaan edelleen vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten osalta 11.4. asti. Ryhmien maksimikoko on 6 harrastajaa + ohjaaja. Harrastustoiminta on toteutettava ilman lähikontakteja. Suosittelemme vahvasti hengityssuojaimen käyttöä, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä.
 • Poikkeuksena edellisiin kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen perustuvalle ammattiurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti.

Muilta osin aiemmat rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 30.4. asti. Tiedotamme kaikista voimassa olevista rajoituksista kootusti ensi viikolla. 

Alla linkit aluehallintoviranomaisen uusiin päätöksiin. Nämä päätökset ovat velvoittavia myös Karkkilassa. 

ESAVI/11188/2021
ESAVI/10258/2021
ESAVI/10260/2021

Suosittelemme viettämään pääsiäistä läheisten seurassa kotona. Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille: https://thl.fi/fi/-/vieta-paasiainen-laheisten-seurassa-kotona

Toivotamme rauhallista ja turvallista pääsiäisen aikaa kaikille karkkilalaisille!  

- - - - - - - 


Tiedote 26.3.2020 – Yläkoulun ja lukion etäopetus sekä muut rajoitustoimet jatkuvat Karkkilassa

Karkkilassa yläkoulu jatkaa etäopetuksessa 5.4. asti. Päätös perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräykseen (ESAVI/10535/2021), joka on voimassa 29.3. - 5.4.2021. Päätökseen voi tutustua tämän tiedotteen lopussa olevasta linkistä. 

Karkkilan lukiossa jatketaan etäopiskelua 11.4. saakka. Toisen asteen koulutuksen osalta Karkkilan kaupunki voi tehdä päätöksen itse. Lukion uusintakoepäivä 8.4. järjestetään lähikokeena. 

Koulut tiedottavat perheitä asioista Wilman kautta. 

Kaikkia muita Karkkilan kaupungin tilojen sulkupäätöksiä ja mm. harrastustoiminnan rajoituksia jatketaan 30.4. asti. 

Edellä kerrotut päätökset perustuvat valtionhallinnon ja alueviranomaisten sekä paikallisen terveysviranomaisen suosituksiin. Seuraavan kerran tilannetta arvioidaan tiistaina 30.3.2021. 

Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyvää viikonloppua! 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen suositukset voit lukea täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 25.3.2021 määräys ESAVI/10535/2021 löytyy täältä: https://avi.fi/documents/25266232/67067746/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58+%C2%A7+ESAVI_10535_2021.pdf/1cea7ea6-df23-6dd1-7333-1e04ae2df0e8/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58+%C2%A7+ESAVI_10535_2021.pdf?t=1616672981895


- - - - - - 

Traficom rajoittaa HUS:n alueella liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen 27.3. - 25.4. koronan leviämisen estämiseksi

Matkustajarajoitukset koskevat myös Karkkilan alueen liikennettä. Koululaisten suuren kuljetusmäärän vuoksi (yli 50 % istuinpaikoista) Karkkilan kaupungin kouluautoihin ei pystytä ottamaan itsemaksavia asiakkaita 27.3. - 25.4.2021.

Matkustusrajoitus vaikuttaa myös OnniBus FLEXin Satakunnan Liikenteen vuoroihin, joissa tulee voimaan lipunkäyttörajoitus
OnniBus FLEXin autoissa hyväksytään matkusturajoituksen aikana ainoastaan paikanvarausjärjestelmään perustuvien lipunmyyntikanavien käyttö. Matkahuollon myymät vuosi- ja sarjalipputuotteet kuten Karkkilan palveluseteli - sarjalippu eivät käy maksuvälineinä matkustusrajoituksen voimassaoloaikana.

Lisätiedot: https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Traficom-rajoittaa-HUSn-alueella-liikennevalineiden-suurinta-sallittua-matkustajamaaraa-puoleen-27

- - - - - - 

Hyviä uutisia Karkkilasta

Karkkilan kaupungille on myönnetty Uudenmaan ELY-keskukselta kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämishankerahoitusta 178 391 euroa. Saatu avustus tullaan osoittamaan Toivikkeen suon virkistysaluereitistön kunnostukseen sekä Koskireitin jatkokehittämiseen.

Toivikkeen alueella parannetaan ulkoilu- ja latureittejä, ja osin latureitistö valaistaan. Koskireittiä tavoitellaan kehitettävän rengasreitiksi. Koskireitille lisätään myös taukopaikkoja. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota esteettömään rakentamiseen, jotta lähivirkistysalueita saadaan kaikkien karkkilalaisten saavutettavaksi. Kunnostushanke kehittää huimasti Karkkilan lähivirkistysalueiden potentiaalia.

Hanke aloitetaan viipymättä tekemällä tarkemmat hankesuunnitelmat. Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. 

- Tämä on hienon yhteisen suunnittelutyön tulosta ja taas askel kohti Karkkilan kasvua. Lämpimät kiitokset kaikille kaupungin eri toimialoilla valmistelussa mukana olleille ja aivan erityiset kiitokset Kestävä Karkkila -ohjelmalle sekä yhteistyökumppanillemme Karkkilan Latu ry:lle. Karkkilassa on nyt hyvä tekemisen meininki, iloitsee kaupunginjohtaja Tuija Telén.  

- - - - - - 

Viikkotiedote 23.3.2021 – Koronarajoitusten jatkosta päätöksiä loppuviikolla

Karkkilan koronatilanne on edelleen vakava. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa on todettu 26 uutta tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 299 / 100.000 / 2 viikkoa. Koko pandemian aikana koronatartuntoja on todettu Karkkilassa 140. 

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa edelleen noin 70 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat perheen sisäisiä. Karviaisessa tartunnanjäljitys onnistuu reaaliaikaisesti ja uudet sairastuneet pystytään tavoittamaan saman päivän aikana.  

Uusista Karviaisen alueen tartunnoista valtaosa on tällä hetkellä koronavirusvarianttitartuntoja. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. Siksi on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia sekä hakeutua herkästi koronatestiin välittömästi oireiden alettua.

Rokotusajat AstraZenecan rokotteelle on peruttu viikon 12 osalta ja peruutuksista on lähetetty tekstiviesti asianosaisille. Rokotukset muilla koronarokotteilla jatkuvat normaalisti. Koronarokotuksista saa lisätietoa Karviaisen sivuilta: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/ Sivustot ruuhkautuivat 22.3., koska kävijämäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Ongelmaa korjataan parhaillaan. 

Karkkilan kaupunki päättää koronarajoitusten jatkosta loppuviikolla, kun saadaan valtionhallinnon uudet päätökset, määräykset ja suositukset. 

Toivotamme kaikille karkkilalaisille voimia!  

- - - - - - 


Viikkotiedote 16.3.2021 – Kaupunki keskeyttää koulujen kerhotoiminnan 

Karkkilan koronatilanne on vakava. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa on todettu 34 tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 390 / 100.000 / 2 viikkoa. Koko pandemian aikana koronatartuntoja on todettu Karkkilassa 131. 

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa noin 70 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat perheen ja muun lähipiirin sisäisiä sekä työperäisiä. Sairaalahoidon tarve on lisääntynyt Karviaisen alueen koronapotilailla.  

Uusista Karviaisen alueen tartunnoista valtaosa on tällä hetkellä koronavirusvarianttitartuntoja. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. Siksi on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia sekä hakeutua herkästi koronatestiin välittömästi oireiden alettua.

Karkkilan erittäin huonon koronatautitilanteen vuoksi kaupunki on päättänyt, että Karkkilan kaupungin järjestämä sekä kaupungin sisätiloissa tapahtuva koululaisten kerhotoiminta keskeytetään (myös alle 12-vuotiailta). Kerhotoiminnan rajoitus ei koske koulujen järjestämää iltapäivätoimintaa. Päätös astuu voimaan heti ja keskeytys on voimassa 31.3. asti.

Rokotukset etenevät Karviaisen alueella nyt hyvin. Rokotetilanne vaihtelee nopeallakin syklillä, siksi kannattaa ottaa seurantaan Karviaisen rokotesivu: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/laakari-ja-sairaanhoitopalvelut/korona-rokotukset/

Toivotamme kaikille karkkilalaisille edelleen jaksamista tässä haastavassa tilanteessa!


 - - - - - 

Tiedote 11.3.2021 – Karkkilan koronatilanne entistäkin vakavampi

Karkkilan koronatilanne on erittäin vakava. Edelleen uusia tartuntoja todetaan useita päivittäin. Karkkilan ilmaantuvuusluku on jo 528 / 100.000 / 2 viikkoa. Tällä ilmaantuvuusluvulla Karkkila on noussut koronatilanteellaan Uudenmaan kärkijoukkoon. 

Vetoamme karkkilalaisiin, että kaikkia mahdollisia sosiaalisia kontakteja vältettäisiin ja kaikkiin suosituksiin ja rajoituksiin suhtauduttaisiin erittäin vakavasti. Tartuntojen leviämistä ei ehkäistä rajoituksilla, vaan meidän kaikkien vastuullisella toiminnalla.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Viikkotiedote 9.3.2021 – Karkkilan koronatilanne on vakava

Karkkilan koronatilanne on vakava, uusia tartuntoja todetaan nyt useita päivittäin. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa on todettu 40 tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 460 / 100.000 / 2 viikkoa. Koko pandemian aikana koronatartuntoja on todettu Karkkilassa jo 114. 

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa noin 70 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat perheen ja muun lähipiirin sisäisiä sekä työperäisiä. Altistuneiden määrät ovat lisääntyneet selvästi. 

Koronavirusvarianttitartunnat lisääntyvät tällä hetkellä voimakkaasti Karviaisen alueella. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin. Nyt on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia, sekä hakeutua herkästi koronatestiin välittömästi oireiden alettua.

Rokotukset etenevät Karviaisen alueella nyt hyvin. Tähän viikkoon mennessä 1028 karkkilalaista on saanut rokotteen. Lisätiedot: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/laakari-ja-sairaanhoitopalvelut/korona-rokotukset/

Vetoamme karkkilalaisiin ja toivomme, että kaikkia perheen ulkopuolisia kontakteja vältetään! Myös työpaikoilla tulee huomioida tarkasti kaikki turvallisuusohjeet (hygieniaohjeistukset, turvavälit, mahdollisuuksien mukaan etätyö ja -kokoukset, ryhmätaukojen välttäminen, ellei ole runsaasti tilaa jne.). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiedote 4.3.2021 – Rajoituksia tiukennetaan Karkkilassa

Karkkilan koronatilanne on edelleen pahentunut. Karkkilan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä jo 380 / 100.000 / 2 viikkoa. Karkkilan koko pandemianaikainen tartuntojen määrä on nyt 104. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa 33 uutta tartuntaa.

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa nyt noin 70 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat edelleen perheensisäisiä (ja muu lähipiiri) ja työperäisiä. Koronavirusvarianttitartunnat lisääntyvät tällä hetkellä voimakkaasti myös Karviaisen alueella. Karkkilan viimeaikaisista tartunnoista pääosa on nyt 10 – 19-vuotiaiden ikäryhmässä.

Karkkilan kaupunki tekee muutoksia aikaisempiin rajoituspäätöksiin tänään 4.3.2021.Päätökset perustuvat valtionhallinnon tuoreisiin linjauksiin ja määräyksiin sekä paikallisen terveysviranomaisen suosituksiin ja Karkkilan tartuntatilanteeseen. Karkkilan kaupungin, perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin kunnan johto käsitteli uusia rajoituksia iltakokouksessaan 3.3. Karviainen on julkaissut omat suosituksensa 4.3. Ne löytyvät osoitteesta: https://karviainen.fi/ajankohtaista/pandemiatyoryhman-tiedote-4-3-2021/

Tämän tiedotteen lopussa on tarkemmin kerrottu aluehallintoviraston määräyksistä,jotka ovat velvoittavia myös Karkkilassa. Tiedotteen lopussa on myös perusopetuslain 20 a §, johon viittamme alla.

Keskeiset muutokset Karkkilassa 8. – 28.3.2021

- Karkkilan yläkoulu siirtyy etäopetukseen (välttämätön opetus turvataan, perusopetuslaki20 a §). Päätös tehdään, kun aluehallintovirastolta on saatu asiaan tarvittava määräys. Koululaisten perheitä tiedotetaan tarkemmin Wilmassa.

- Suosittelemme vahvasti, että Karkkilan peruskoulujen 5. – 6.-luokkalaiset käyttävät hengityssuojaimia, ellei sille ole terveydellistä estettä.

- Karkkilan kaupungin järjestämä ja kaupungin tiloissa (sisä- ja ulkotilat) myös muiden tahojen toteuttama ryhmäharrastustoiminta: 

1.      Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien lasten ja nuorten ohjatut ryhmäharrastustoiminnat kielletään.

2.      Vuonna 2008 ja sitä nuorempien lasten ohjattu ryhmäharrastustoiminta sallitaan edelleen. Ryhmien maksimikoko on 10 harrastajaa + ohjaaja. Harrastustoiminta on toteutettava ilman lähikontakteja. Suosittelemme vahvasti hengityssuojaimen käyttöä, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä.

3.      Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien yksilöohjaus on sallittua, mutta suosittelemme ensisijaisesti etäohjausta. Mikäli se ei olemahdollista, voidaan yksilöopetusta jatkaa ilman lähikontakteja. Suosittelemme vahvasti hengityssuojaimen käyttöä, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä.

4.      Kaikilta muilta osin kaupungin harrastustilat on suljettu.


Muilta osin rajoitukset pysyvät ennallaan Karkkilassa.

Karkkilalaiset yhdistykset, yritykset ja kaupunkilaiset ovat toimineet erittäin vastuullisesti pandemiarajoitusten noudattamisessa. Haluamme ikävästä tilanteesta huolimatta kiittää lämpimästi kaikkia karkkilalaisia ja toivottaa kaikille jaksamista!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tiedote 2.3.2021 – Karkkilan koronatilanne pahentunut entisestään nopeasti

Karkkilan koronatilanne on pahentunut entisestään nopeasti. Karkkilassa on tiistaina 2.3. todettu 11 uutta koronatartuntaa. Tämä on korkein päiväkohtainen tartuntaluku koko pandemian aikana.  Karkkilassa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 26 uutta koronatartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on nyt 299 / 100.000 / 2 viikkoa. Karkkilan koko pandemianaikainen tartuntojen määrä on 97.

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa nyt noin 70 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat edelleen perheensisäisiä ja työperäisiä. Koronavirusvarianttitartunnat lisääntyvät tällä hetkellä voimakkaasti myös Karviaisen alueella. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. 

Vetoamme kaikkiin karkkilalaisiin vastuullisen toiminnan puolesta! Nyt on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja voimassa olevia rajoituksia sekä hakeutua herkästi koronatestiin heti oireiden alettua. Muistutamme myös, että asianmukainen maskin käyttö, hyvä käsi- ja yskimishygienia ja 2 metrin turvavälit sekä kontaktien välttäminen suojaavat parhaiten tartunnoilta. 

Karkkilan kaupunki pitää seuraavan kokouksen koronarajoituksista Karviaisen ja Vihdin johdon kanssa keskiviikkona 3.3. illalla. Tiedotamme päätöksistä torstaina 4.3.

Toivotamme kaikille jaksamista hankalassa tilanteessa! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiedote 26.2.2021 – Karkkilan aiemmat rajoitukset ovat toistaiseksi voimassa

Karkkilan koronatilanne on pysynyt huonona. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on todettu yhdeksän uutta tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on 90 ja yhteensä todettuja tartuntoja on pandemian alusta lukien ollut 79. 

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa noin 75 % tapauksissa. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat perheensisäiset ja työperäiset tartunnat. 

Koronavirusvarianttien ilmaantuvuus on nousussa Karviaisen alueella. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) erikoissairaanhoidon ja tehohoidon koronaviruspotilaiden määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden viikon aikana. Tehohoitopotilaita on siirretty muihin yliopistosairaaloihin hoidettavaksi. Muuta suunniteltua toimintaa on jouduttu ajamaan alas sairaalahoidon tarpeen kasvaessa (muun muassa leikkauksia on peruttu). Tilanne heijastuu välillisesti myös Karviaisen alueen väestöön. 

Rajoitustoimien tilanne Karkkilassa 26.2.2021

Valtioneuvosto on antanut 25.2.2021 periaatepäätöksen, että koronaviruksen torjunnassa siirrytään toimenpidetasolle kaksi.  Tavoitteena on estää erityisesti virusmuunnoksen leviämisen aiheuttamaa epidemian kiihtymistä. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa 26.2.2021 iltapäivällä tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n toimeenpanosta. Tämä päätös vaikuttaa myös Karviaisen alueen kuntien rajoitustoimien jatkopäätöksiin. 

Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta linjaavat yhdessä Karviaisen kanssa tarkemmat alueen rajoitustoimenpiteet viikon 9 alussa. 

Karviainen on antanut 26.2.2021 suosituksen toisen asteen koulutuksen siirtymisestä etäopetukseen 1.3.2021 alkaen. Karkkilan kaupunki tekee päätökset Karkkilan rajoituksista Karviaisen suositusten pohjalta kokonaistilanteen arvioinnin perusteella.

Tällä hetkellä Karkkilassa on edelleen voimassa aiemmin annetut suositukset ja päätökset rajoitustoimenpiteistä (t iedote 19.2.2021 – Karkkilan koronarajoitukset jatkuvat maaliskuussa).  

Karkkilan lukio on 1.3. alkaen vuorottelupohjaisessa hybridimallissa. Lukio tiedottaa asiasta tarkemmin suoraan opiskelijoita/koteja. Karkkilan lukio siirtyy etäopetukseen 8.3.-31.3.2021 väliseksi ajaksi.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa on voimassa aiemmin annetut suositukset ja rajoituspäätökset, kunnes asiasta tehdään uusia päätöksiä. Tiedotamme asiasta lisää viikon 9 alussa.

Tartuntatautilain muutokset

Tartuntatautilain muutokset vahvistettiin 19.2.2021 ja ne ovat voimassa 22.2.2021 alkaen. Alla keskeiset kohdat lakimuutoksista. 

1) Tartuntatautilaki 58 d §: Tosiallisen etäisyyden pitäminen julkisissa tiloissa

Lain 58 d §:n tarkoituksena on estää tehokkaasti koronaviruksen leviämistä ja toisaalta turvata elinkeinonharjoittamisen jatkuminen. 

Alla pääkohdat, asiasta tarkempaa tietoa löytyy muun muassa Aluehallintoviraston www-sivuilta Aluehallintoviraston 24.2.2021 antamassa päätöksessä.

• Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus mahdollistaa toimitiloissaan vähintään kahden metrin turvavälin pitäminen, jotta vältetään lähikontaktia toisiin asiakkaisiin. 

• Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

• Päätös koskee laajasti niin yksityisiä kuin julkisia asiakastiloja, pois lukien ravintolat (ravintolatoiminnasta linjaa valtioneuvosto).  

• Jollei kontaktien välttäminen ole mahdollista, asiakastila voidaan Aluehallintoviraston tai kunnan päätöksellä sulkea.

2) Tartuntatautilaki 58 c §: Hygieniaohjeet

Epidemian leviämisen estämiseksi yksityisten ja julkisten toiminnassaan huolehdittava, että

• Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

• Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet

• Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.  

• Turvavälien säilyttämisestä huolehditaan. 

Tartuntatautilain 58 c § ja 58 d § koskee seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita

• Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminta

• Yksityiset elinkeinonharjoittajat

• Kunnat ja kuntayhtymät

• Uskonnolliset yhdyskunnat

• Julkisoikeudelliset laitokset

• Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät kuitenkaan koske yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Nämä velvollisuudet eivät saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eivätkä ne saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Edellä kerrotun lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 19.2.2021 antama päätös koskien yleisötilaisuuksia.  Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 6 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Korkeintaan 6 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista. Nämä rajoitukset ovat voimassa 22.2.– 14.3.2021. 

Tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista aiempiin rajoituksiin ensi viikon alussa. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiedote 19.2.2021 – Karkkilan koronarajoitukset jatkuvat maaliskuussa

Karkkilan koronatilanne on edelleen huono. Karkkilassa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 10 uutta tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on nyt 115 / 100.000 / 2 viikkoa. Karkkilassa on koko pandemian aikana todettu yhteensä 72 tartuntaa.

Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa yli 90 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat perheensisäisiä ja työperäisiä. Karviaisen alueella on todettu myös koronavirusvarianttitartuntoja. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. Nyt on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia sekä hakeutua herkästi koronatestiin. Ajanvaraus koronatestiin: 09 4258 2200 (Karviaisen takaisinsoittojärjestelmä) tai https://koronabotti.hus.fi/ 

Toivomme, että huomioisitte THL:n suositukset turvallisesta hiihtoloman vietosta ulkoillen: 
https://thl.fi/fi/-/nauti-talvilomasta-ulkoillen-hiihtoladut-maet-ja-metsat-ovat-nyt-turvallisimpia-paikkoja-lomailuun  

Karkkilan kaupunki, perusturvayhtymä Karviainen sekä Vihdin kunta ovat käyneet tilannetta yhdessä läpi perjantaina 19.2.2021. Karviainen on antanut uudet suosituksensa 19.2.

Karkkilan kaupunki on päättänyt jatkaa nyt 28.2. asti voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia 31.3. saakka muutamin muutoksin.

Muutokset rajoituksiin 1.3.2021 alkaen
- Karkkilan lukio siirtyy ns. hybridi-malliin 1.3.2021 alkaen. Lukio tiedottaa asiasta tarkemmin opiskelijoita/huoltajia
- Karkkilan kaupunki noudattaa yleisötilaisuuksien osalta Aluehallintoviraston 19.2. antamaa uutta määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osalta (alla, on velvoittava myös Karkkilassa)
- muilta osin kaupungin antamat rajoitukset ja suositukset ovat ennallaan, nämä löytyvät kaupungin tiedotteista 29.1.2021 ja 9.2.2021, linkki kaupungin tiedotteisiin
https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Poikkeusolojen-tiedotearkisto


-------------------------------------------------------------------------


Kulttuurin ja vapaa-ajan osiosta löydät tietoa mm. Karkkilan vapaa-ajan mahdollisuuksista, kirjaston ja työväenopiston asioista!

_____________________________________________

Tärkeät koronapandemia-ajan tiedot löydät täältä: 

Olemme koonneet  koronavirussivuillemme  ajankohtaista tietoa koronatilanteesta.  
- koronapandemian aikaiset tiedotteet on tallennettu tiedotearkistoon 
- tärkeät yhteystiedot löytyvät sivuiltamme Tärkeät yhteystiedot asiointiin ja neuvontaan 

Here you can find information on COVID-19 in English and other languages     

Karviaisen tiedotteet löydät osoitteesta www.karviainen.fi Karviaisen ajankohtaistiedotteet


Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi