Valikko Etsi
Karkkila / Vaalit ja äänestäminen / Eduskuntavaalit 2023

Sunnuntaina 2.4.2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Vaalipäivän äänestyspaikat Karkkilan kaupungissa

Karkkilan kaupunki on jaettu kolmeen äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat:

1.Keskusta, Nyhkälän koulun ala-aula (Huhdintie 13)
2. Haukkamäki, Haukkamäen koulu (Vanha Turuntie 28)
3. Toivike, Toivikkeen päiväkoti (Pajakatu 15)

Äänestys alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00:aan. 

Äänestyspaikka ilmoitetaan äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla.

Ne Karkkilassa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Toivikkeen äänestysalueeseen.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. 044 467 5480.  Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille uuteen ikkunaan.)

Ennakkoäänestys


Ennakkoäänestys järjestetään 22.-28.3.2023 Karkkilan kaupungintalon sisääntuloaulassa osoitteessa Valtatie 26 seuraavasti:

ke-to 22.3. - 23.3. klo 13.00 - 19.00
pe 24.3. klo 10.00 - 16.00
la-su 25. - 26.3. klo 10.00 - 16.00
ma-ti 27.- 28.3. klo 13.00 - 19.00

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Haettaessa väliaikaista henkilökorttia hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan 22. – 28.3.2023. Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Äänestys tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä kello 9:00 - 20:00 erikseen sovittavana aikana.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ilmoittautuminen eduskuntavaalien kotiäänestykseen

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä.

Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti lomakkeella tai puhelimitse puh. 044 467 5480. Lomakkeen voi lähettää kirjeitse osoitteeseen Karkkilan kaupungin keskusvaalilautakunta / Kirjaamo, PL 50, 03601 Karkkila tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@karkkila.fi. Lomake löytyy täältä.

Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Läsnä oleva henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva. Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi toimia myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.


Lisätietoja eduskuntavaaleista

Lisätietoja eduskuntavaaleista löydät täältä: https://vaalit.fi/eduskuntavaalit
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille uuteen ikkunaan.)

Eduskuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä löytyy täältä
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille uuteen ikkunaan.)

Sivua päivitetty 3.3.2023/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi