Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Vastuu oppilashuollosta on kaikilla koulun aikuisilla ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyön tavoitteena on, että oppilas kokee koulun viihtyisäksi ja turvalliseksi oppimisympäristöksi, jossa hän saa tarvitsemaansa tukea ja apua.

Oppilashuoltotyötä ohjaa luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja hänen perheensä kunnioittaminen sekä eri osapuolten tietojen saantia koskevat velvoitteet ja rajoitteet. Oppilashuollolliset tukitoimet suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Oppilashuollon opetussuunnitelmaan pääset tästä.
(Linkki avaa PDF-tiedoston uudella välilehdellä)

 


Oppilashuoltoryhmä


Oppilashuoltoryhmä on koulussa toimiva moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä. Ryhmä käsittelee kokouksissaan oppilaiden hyvinvointiin, joko yksittäisen oppilaan tai kokonaisen luokan, liittyviä asioita. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, yhteiskoulussa opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa opettajakunnan edustaja. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti.

 


Koulukuraattori


Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattori pyrkii yhdessä koulun opettajien ja muun henkilökunnan kanssa edistämään ja kehittämään kouluyhteisön hyvinvointia ja oppimisympäristöä.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi kaveri- ja käytöspulmissa sekä kiusaamis- ja koulunkäynnin laiminlyömistilanteissa. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. Koulukuraattorin asiakkaita ovat oppilaat, oppilasryhmät, huoltajat ja kouluyhteisö. Koulukuraattori tekee yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja tarvittaessa ohjaa oppilaan tukipalvelujen piiriin.

Koulukuraattori työskentelee kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla.

Lisätietoa kuraattorin palveluista voit lukea LUVNin sivuilta täältä. (Linkki avautuu palvelun tarjoajan sivuilla uudella välilehdellä)

Koulukuraattori (alakoulut) Susanna Pihlajamäki, 040 5270 562

Koulukuraattori (yhteiskoulu ja lukio) Anna Uusitalo, 050 3458 468

Sähköpostiosoitteet kuraattoreille ovat mallia: etunimi.sukunimi@luvn.fi. Kuraattoreihin saat yhteyden myös wilman kautta.

 


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloitti vuoden 2023 alussa

 

Karkkilan koulukuraattorit siirtyivät Karkkilan kaupungin palveluksesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän johdosta myös sähköpostiosoitteet muuttuivat @karkkila.fi - loppuisista osoitteista @luvn.fi - loppuisiksi. 

Uudet sähköpostiosoitteet ovat:

anna.uusitalo@luvn.fi (yhteiskoulu ja lukio) 

susanna.pihlajamäki@luvn.fi (alakoulut)


Kouluterveydenhuolto ja psykologi palvelut

 

Kouluterveydenhuollon ja psykologin palveluista vastaa 1.1.2023 lähtien Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Lisätietoja löydät tästä linkistä
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivustolla uudella välilehdellä)

 


Sivua päivitetty  19.2.2024 / mh

Ajankohtaista »
Yhteystiedot
Haukkamäen koulu
Koulukuraattori
Susanna Pihlajamäki
 040 5270 562
Nyhkälän koulu
Koulukuraattori
Susanna Pihlajamäki
 040 5270 562
Tuorilan koulu
Koulukuraattori
Susanna Pihlajamäki
 040 5270 562
Yhteiskoulu
Koulukuraattori
Anna Uusitalo
 050 3458 468
Lukio
Koulukuraattori
Anna Uusitalo
 050 3458 468

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi