Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Vastuu oppilashuollosta on kaikilla koulun aikuisilla ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyön tavoitteena on, että oppilas kokee koulun viihtyisäksi ja turvalliseksi oppimisympäristöksi, jossa hän saa tarvitsemaansa tukea ja apua.

Oppilashuoltotyötä ohjaa luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja hänen perheensä kunnioittaminen sekä eri osapuolten tietojen saantia koskevat velvoitteet ja rajoitteet. Oppilashuollolliset tukitoimet suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Oppilashuollon opetussuunnitelmaan pääset tästä.


Oppilashuoltoryhmä


Oppilashuoltoryhmä on koulussa toimiva moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä. Ryhmä käsittelee kokouksissaan oppilaiden hyvinvointiin, joko yksittäisen oppilaan tai kokonaisen luokan, liittyviä asioita. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, yhteiskoulussa opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa opettajakunnan edustaja. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti.


Koulukuraattori


Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattori pyrkii yhdessä koulun opettajien ja muun henkilökunnan kanssa edistämään ja kehittämään kouluyhteisön hyvinvointia ja oppimisympäristöä.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi kaveri- ja käytöspulmissa sekä kiusaamis- ja koulunkäynnin laiminlyömistilanteissa. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. Koulukuraattorin asiakkaita ovat oppilaat, oppilasryhmät, huoltajat ja kouluyhteisö. Koulukuraattori tekee yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja tarvittaessa ohjaa oppilaan tukipalvelujen piiriin.

Koulukuraattori työskentelee kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla.

Koulukuraattori (alakoulut) Susanna Pihlajamäki, 044 467 5479

Koulukuraattori (yhteiskoulu ja lukio) Anna Uusitalo, 050 3458 468Kouluterveydenhuolto

 

Kouluterveydenhuollon palveluista vastaa perusturvakuntayhtymä Karviainen.

 

Psykologipalvelut

 

Psykologipalveluista vastaa perusturvakuntayhtymä Karviainen.

 
Sivua päivitetty 5.5.2021/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583