Valikko Etsi

Palkkatuella korvausta työnantajan palkanmaksuun

 

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. 

Heinäkuun 2023 alusta voimaan tulleen palkkatukiuudistuksen myötä työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 50 prosenttia palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisen työllistämiseen voi saada 70 % tukea. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista. Lisäksi 55 vuotta täyttäneiden työllistämiseen voi saada työllistämistukea 70 %. Tällöin palkkatukea myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa. 

Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää sellaisen työttömän työllistämiseen, jolla on puutteita ammatillisessa osaamisessa, tai henkilön pysyvä tai pysyväisluonteinen vamma tai sairaus vähentää hänen mahdollisuuksiaan sopivan työn saamiseen tai henkilö on 60 vuotta täyttänyt pitkäaikaistyötön.

Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Tuella kompensoidaan työntekijän alentunutta tuottavuutta. Tuki on myös korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Palkkatuen saamisen edellytykset
Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat (lukuun ottamatta kotitaloudet sekä valtion virastot ja laitokset). Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös. Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että

  • palkkatuki ei vääristä kilpailua
  • työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan 
  • työnantaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa

Mistä palkkatukea voi hakea?
Hae palkkatukea sähköisesti TE-palvelujen yrityksille ja työnantajille suunnatun Oma asiointi -palvelun kautta.

Palkkatuki työntekijän palkkakustannuksiin | Työmarkkinatori
(Linkki avautuu uuteen ikkunaan palveluntarjoajan sivuille.) 


Palkkatuettuja työpaikkoja voit tiedustella Karkkilan kaupungin työllisyydenhoidosta työllisyyskoordinaattorilta. 
 

Palkkatuen ehdot

Palkkatukioikeudesta päättää TE-toimisto. TE-toimisto tekee palkkatukipäätöksen työnantajan hakemuksesta ja työnhakijan suostumuksella, jonka jälkeen työsuhde voi alkaa.

TE-toimisto voi myöntää työnhakijalle Palkkatukikortin, jolla työnantajalle voidaan todistaa työnhakijan palkkatukioikeus. Palkkatukioikeus näkyy myös työllistymissuunnitelmassa.

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea palkkauskustannuksiin, kun  

. työllistettävä on työnhakijana TE-toimistossa, ja työnhaku on voimassa

. palkkatuki auttaa työnhakijan työllistymistä 

. palkkatukioikeudesta on sovittu TE-toimistossa työnhakijan työllistymissuunnitelmassa 

. työnantaja ja työpaikka täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset  

. TE-toimistolla on käytettävissään tarvittavat määrärahat 

Lisätiedot palkkatuesta TE-toimiston verkkosivuilta:

Työnantajille (sähköinen linkki aukeaa TE-toimiston sivuille)

Työnhakijalle (sähköinen linkki aukeaa TE-toimiston sivuille)

 

Sivua päivitetty 11.12.2023/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi