Valikko Etsi

Palkkatuella korvausta työnantajan palkanmaksuun


Palkkatuki on

työnantajalle, yritys, yhdistys ja muut yhteisöt, rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

työnhakijalle, mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon ammatillinen osaaminen ei ihan riitä tai tehtävien selviytymiseen vaikuttaa vamma tai sairaus.

Palkkatuettuja työpaikkoja voit tiedustella Karkkilan kaupungin työllisyydenhoidosta 
elinkeinosihteeri Birgitta Holttinen, 0445533429, birgitta.holttinen (a) karkkila.fi

Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa tuella palkattavan henkilön ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää

työttömälle työnhakijalle, jos TE-toimisto arvioi työttömyyden johtuvan ammatillisen osaamisen puutteista ja palkkatuetun työn parantavan hänen ammatillista osaamistaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä avoimille työmarkkinoille.

työttömälle työnhakijalle, joka on täyttänyt 60 vuotta, jos hän on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta juuri ennen palkkatuen myöntämistä.

työttömälle työnhakijalle tilanteessa, jossa TE-toimiston arvion mukaan henkilön vamma tai sairaus vaikuttaa työskentelyyn tarjolla olevassa työtehtävässä olennaisesti, pysyvästi tai pysyväisluonteisesti.

Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen perustuu aina työttömän työnhakijan palkkatuen tarpeeseen.

Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista sekä yhdistyksille enintään 100 % tietyin ehdoin. Prosentti riippuu siitä, kuinka pitkään työnhakija on ollut työttömänä.

Palkkatuen ehdot

Palkkatukioikeudesta päättää TE-toimisto. TE-toimisto tekee palkkatukipäätöksen työnantajan hakemuksesta ja työnhakijan suostumuksella, jonka jälkeen työsuhde voi alkaa.

TE-toimisto voi myöntää työnhakijalle Palkkatukikortin, jolla työnantajalle voidaan todistaa työnhakijan palkkatukioikeus. Palkkatukioikeus näkyy myös työllistymissuunnitelmassa.

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea palkkauskustannuksiin, kun  

. työllistettävä on työnhakijana TE-toimistossa, ja työnhaku on voimassa

. palkkatuki auttaa työnhakijan työllistymistä 

. palkkatukioikeudesta on sovittu TE-toimistossa työnhakijan työllistymissuunnitelmassa 

. työnantaja ja työpaikka täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset  

. TE-toimistolla on käytettävissään tarvittavat määrärahat 

Lisätiedot palkkatuesta TE-toimiston verkkosivuilta:

Työnantajille (sähköinen linkki aukeaa TE-toimiston sivuille)

Työnhakijalle (sähköinen linkki aukeaa TE-toimiston sivuille)


Sivua päivitetty 7.2.2023/nsJaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi