Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

24.4.2017

Karkkilan rakennusvalvonta menossa mukana hajajätevesiviikolla

Valtakunnallista hajajätevesiviikkoa vietetään 24.-30.4.

Kesäsesonki kutsuu, kevät ja kesä ovat rakentamisen aikaa. Hajajätevesiviikko
kannustaa laittamaan jätevesiasiat kuntoon

Ympäristölain muutos ja sen perusteella annettu hajajätevesiasetus tulivat voimaan 3.4.2017.
Muutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja käyttökuntoisia jätevesijärjestelmiä.

Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistusvaatimus
31.10.2019 mennessä.

Muilla alueilla sijaitsevien jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimusten tulee täyttyä vasta muun
remontin yhteydessä. Tällaisia remontteja ovat mm. vesikäymälän rakentaminen, vesi- ja
viemärijohtoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa koko järjestelmä uusitaan tai
kokonaisuudessaan korjataan, sekä rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus ja muutostyö. Ei poikkeamismahdollisuutta.

Jätevesien puhdistusvaatimuksesta ovat vapautettuja ne kiinteistönhaltijat, jotka ovat syntyneet
ennen 9.3.1943. Edellytyksenä on, että kiinteistössä asutaan vakituisesti, eikä nykyisestä
jätevesijärjestelmästä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vapautus ei koske
uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja. Jos kiinteistön hallinnassa tapahtuu muutos, eikä
ikäperuste enää toteudu, vapautus raukeaa.

Mikäli ranta- ja pohjavesialueilla olevien kiinteistöjen nykyinen järjestelmä ei täytä vaadittua
puhdistusvaatimusta, jätevesijärjestelmän uusimiseen tai korjaamiseen on haettava
toimenpidelupa tai on haettava poikkeusta. Poikkeus voidaan myöntää jos ympäristönsuojelulaissa määritellyt edellytykset täyttyvät.

Hajajätevesiviikolla rakennusvalvonta palvelee jätevesiasioissa henkilökohtaisesti kahtena päivänä keskiviikkona 26.4. klo 8.30 - 12.00 ja perjantaina 28.4. klo 8.30 - 12.00 / LVI-tarkastaja Timo Rautiainen.

Rakennusvalvonnasta voit kysyä maksuttomasti neuvoa jätevesiasioihin liittyen sähköisesti
www.lupapiste.fi kautta.

Lisätietoja

Hajajätevesiviikosta ja mm. kunnostusprojektissa etenemisestä lisätietoja löydä täältä!

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely

http://www.luvy.fi/

 

 


 


Tervetuloa Karkkilan kaupungin kotisivuille!

Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi