Valikko Etsi
Palvelut / Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Herkillä alueilla vuosi aikaa laittaa jätevesijärjestelmät kuntoon!
Pohjavesi- ja ranta-alueilla jätevesijärjestelmien tulisi täyttää lainsäädännön vaatimukset viimeistään 31.10.2019.

Ympäristönsuojelulaissa on asetettu siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiselle herkillä alueilla. Näitä alueita ovat ranta-alueet enintään 100 m vesistön tai meren keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sekä luokitellut pohjavesialueet. Ranta-alueella etäisyys lasketaan jätevesiä muodostavan rakennuksen seinään. Herkillä alueilla sijaitsevien, ennen vuotta 2004 rakennettujen, kiinteistöjen tulisi täyttää lainsäädännön peruspuhdistusvaatimukset (kuormitus vähenee 80 % orgaanisen aineen, 70 % kokonaisfosforin ja 30 % kokonaistypen osalta) siirtymäajan puitteissa. Kunnat voivat ympäristönsuojelumääräyksissään tiukentaa puhdistusvaatimuksia ja asettaa rajoituksia järjestelmille herkillä alueilla. Ympäristönsuojelumääräyksissä on myös suojaetäisyyksiä, jotka tulee huomioida jätevesijärjestelmän sijoittelussa.

Miten kiinteistön omistajan sitten tulisi edetä, jos jätevesijärjestelmä on uudistamistarpeessa? Ensimmäisenä kannattaa olla yhteydessä pätevään suunnittelijaan uuden jätevesijärjestelmän suunnittelua varten. Kun järjestelmä on asianmukaisesti suunniteltu ammattilaisen puolesta, haetaan suunnitelman kanssa toimenpidelupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Nykyisin monissa kunnissa on käytössä sähköinen lupajärjestelmä, joka helpottaa lupien hakemista ja käsittelyä. Toimenpidelupa pitää olla myönnetty ja lainvoimainen ennen jätevesijärjestelmän rakentamista. Kun lupa on saatu, hankitaan urakoitsija ja KVV-vastaava työnjohtaja, jotka toteuttavat jätevesijärjestelmän uusimisen. Rakentaminen on hyvä dokumentoida valokuvin ja liittää ne osaksi jätevesisuunnitelmaa. Rakentamisen jälkeen jätevesijärjestelmä otetaan käyttöön ja siitä huolehditaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.


”Herkkien alueiden jätevesijärjestelmien uusimiselle on nyt noin vuosi aikaa. Asukkaiden on siis varauduttava siihen, että suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla alkaa jo olla kiirettä.” Kommentoi LINKKI-hankkeen koordinaattori Virve Ståhl. ”Uusimisessa on hyvä huomioida myös kuntien lupien käsittelyajat, jotka voivat olla kuukausiakin. Nyt on siis sopiva aika kartoittaa kunkin kiinteistön tilanne jätevesijärjestelmien uudistamisen osalta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin hyvissä ajoin.”

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n LINKKI-hanke on tehnyt puolueetonta jätevesineuvontaa Länsi-Uudenmaan alueella jo vuodesta 2009. Hankkeessa ovat mukana kaikki alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeessa on toteutunut yli 7 500 kiinteistökohtaista kartoitus- ja neuvontakäyntiä kymmenen kenttäkauden aikana. Vuoden 2018 käynnit on saatettu päätökseen lokakuun aikana ja niiden raportointi on aloitettu. Lisätietoa LINKKI-hankkeesta ja sen tuloksista löytyy verkkosivuilta www.hajavesi.fi.

Linkkejä:

Tietoa kuntien vaatimuksista löytyy kuntatieto-hakukoneelta: www.hajavesi.fi/fi/kuntatieto

Jätevesialan yrittäjien hakukone: www.hajavesi.fi/fi/yrityshaku

Lisätietoja:

Virve Ståhl
hankekoordinaattori
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
0504474993
virve.stahl(at)vesiensuojelu.fi

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2017-2021 ja valvontaohjelma vuosille 2017-2018 on hyväksytty

Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta on 22.9.2017 julkipanon jälkeen hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman vuosille 2017-2021 sekä valvontaohjelman vuosille 2017-2018.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen tämän lain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on myös laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla.

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2017 - 2021

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuosille 2017 - 2018

 

Ympäristönsuojelu ja –valvonta siirtynyt Karkkilan kaupungille 1.6.2017

Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin välinen ympäristönsuojelun ja -valvonnan yhteistoimintasopimus on päättynyt 31.5.2017. Sopimuksen perusteella Karkkilan kaupunki on ostanut Vihdin kunnalta ympäristönsuojelun- ja valvonnan viranomaispalvelut vuodesta 2011 lähtien.

Ympäristönsuojelu  hoitaa Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun ja maa-aineslain mukaiset asiat.

Hallintolain mukaiset keskimääräiset käsittelyajatKarkkilan kaupungissa ovat:
- maa-aineslupa 12 kuukautta
- ympäristölupa 17 kuukautta 


ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Asiakaspalvelukeskus opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai sähköpostitse:
• 0295 020 900 asiakaspalvelu, ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
• sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Puhelut maksavat lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran. 
 
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ymparistoasiakaspalvelu#.UrQhP9w8Kmw
 

 

Sivua päivitetty 16.1.2019/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi