Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

29.11.2021

Lumen tykitys ja luisteluratojen jäädytys on aloitettu

Sääennusteiden mukaan pidempi pakkasjakso on alkanut. Kaupunkikehityksen väki on käynnistänyt keinolumen tykityksen Pyhäjärven rantapellolle tänään.

Myös luisteluratojen jäädytys on aloitettu Asemanrannassa sekä Haukkamäen ja Tuorilan koulujen kentillä. 


Tiedotamme lisää heti, kun talvilajeja pystyy harrastamaan Karkkilassa.
Kuvassa lumitykki Pyhäjärven rantapellolla

29.11.2021

Vesihuoltolaitos tiedottaa: Lehtolankadun ja Äyrästien kulmauksessa läpikulku kielletty 29.11. – 1.12.

Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitos tekee sadevesiviemärin korjaustöitä Lehtolankadun ja Äyrästien kulmauksessa, ja siellä on liikenteen läpikulku kielletty. Kiinteistöjen pihoihin pääsee eri suunnista Lehtolankadulta ja Äyrästieltä. Työn arvioitu kesto 29.11. - 1.12.2021.


Pahoittelemme tästä työstä liikenteelle aiheutuvaa haittaa!

Vesihuoltolaitos


19.11.2021

Koronatiedotteet

Viikkotiedote 26.11.2021 – Karkkilaan uusia suosituksia ja rajoituksia

Karkkilan koronatilanne on edelleen huonontunut. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on todettu 23 uutta tartuntaa ja ilmaantuvuuslukumme on 264/100.000 asukasta. Kokopandemian aikana Karkkilassa on ollut yhteensä 353 koronatartuntaa (tiedot23.11.2021).

Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt myös rokotteen saaneiden joukossa, mutta rokotetuilla taudinkuva on ollut lievempi. Sairaalakuormitus on merkittävästi lisääntynyt, ja tilanne Lohjan sairaalassa on erityisen haastava. Karviainen on nostanut valmiuttaan ja pyrkii omilla toimillaan tukemaan Lohjan sairaalan kuormittunutta tilannetta.  

Koronarokote on mahdollista ottaa influenssarokotuksen yhteydessä Karkkilan kaupungintalolla sekä Nummelan terveysasemalla ja Kirkkoniemen koululla. Ajanvarauksen yhteydessä tulee ilmoittaa, jos koronarokotuksen ottaa samalla kerralla influenssarokotuksen kanssa. Koronarokotuksista ajankohtainen tieto löytyy Karviaisen sivuilta.:https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/varattavissa-olevien-aikojen-tilanne/

(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille ja uuteen ikkunaan.)

Uudet hengityssuojain- ja etätyösuositukset 26.11.2021 – 16.1.2022

Karkkilassa on voimassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 25.11. antamat laajat suositukset koskien hengityssuojaimen käyttöä sekä etätyötä. Tämä suositus astuu voimaan välittömästi (26.11.2021). Alla on kerrottuna tämä suositus (Lähde: HUS).

”Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä päätti maskisuosituksesta 25.11. kaikille yli 12 vuotta täyttäneille rokotussuojasta riippumatta. Lisäksi alueelle annettiin etätyösuositus. Suositukset ovat voimassa 16.1.2022 asti.

Maskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskin käyttöä suositellaan myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien. Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.

Työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja sekä kahvitaukoja tulee porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.

Koordinaatioryhmässä nähtiin tarpeelliseksi rajoittaa lisää Uudenmaan kuntien alueella järjestettäviä yleisötilaisuuksia. Asian pikainen valmistelu on käynnistetty.”

Karkkilassa on voimassa lisäksi hengityssuojainsuositus koulupäivien aikana kaikille 4.- 6.-luokkalaisille. Karkkilan kaupunki on päättänyt ottaa työnantajana etätyösuosituksen käyttöön 29.11. alkaen.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen antoi uudet suosituksensa 23.11. Nämä ovat linjassa HUS:n antaman uuden suosituksen kanssa. Karviaisen suosituksiin voit tutustua täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille ja uuteen ikkunaan.)

Karkkilan kaupungin rajoitukset 31.12. asti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut yleisötilaisuuksiin liittyvän uuden päätöksen 18.11. Tämä päätös on velvoittava myös Karkkilassa, ja se on voimassa 25.11. - 24.12.2021. Päätös löytyy AVIn sivuilta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69925012
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille ja uuteen ikkunaan.)

Toiminnan ja tapahtumien järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta tartuntatautilain mukaisesti sekä yllä mainitun AVIn määräyksen noudattamisesta. Tartuntatautilain 58 c § on voimassa 31.12.2021 asti. Tartuntatautilain löydät täältä: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210447 
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille ja uuteen ikkunaan.)

Karkkilan kaupunki seuraa koronatilannetta erittäin aktiivisesti. Tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista.


Kiitämme kaikkia karkkilalaisia rajoitusten ja suositusten noudattamisesta ja terveysturvallisesta toiminnasta ja toivotamme hyvää viikonloppua!

- - - - - - 

Viikkotiedote 19.11.2021 - Karkkilan koronatilanne on huonontunut

Karkkilan koronatilanne on huonontunut aiemmasta. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on todettu 21 uutta tartuntaa ja ilmaantuvuuslukumme on nyt 241/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana Karkkilassa on ollut yhteensä 350 koronatartuntaa (tiedot 19.11.2021).

Karkkilan kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui 19.11. ja linjasi Karkkilan koronarajoitusten jatkosta 29.11. alkaen . (Aiemmin kerrotut rajoitukset päättyvät 28.11.) 

Uudet yleisötilaisuusmääräykset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut yleisötilaisuuksiin liittyvän uuden päätöksen 18.11.2021. Tämä päätös on velvoittava myös Karkkilassa. Alla on päätöksen keskeinen sisältö. 

” ESAVI/39238/2021 

Kohta 1: 

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet siltä osin, kun niissä on käytössä katsomotiloja, joissa osallistujille ei ole määrätty istumapaikkoja ja istumapaikattomien määrä koko tilaisuudessa on yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. 

Katsomotilalla tarkoitetaan tässä päätöksessä tilaa, josta osallistujat voivat seurata esitystä, ottelua tai muuta tapahtumaa. 

Kohta 2: 

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuuksiin kuuluvat yhteislaulutilaisuudet, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan kuitenkin järjestää sisätiloissa yli 20 (kahdenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksiin kuuluvia yhteislaulutilaisuuksia edellyttäen, että tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 (viisikymmentä) prosenttia muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä.  

Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tässä päätöksessä tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa.  
… 

Päätöksen rajaukset ja voimassaolo 

Aluehallintovirasto toteaa, että epidemian aikana on painotettu lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten viimesijaisuutta. Aluehallintovirasto toteaa, että tässä päätöksessä tarkoitetut tilaisuudet, joihin rajoitukset kohdistuvat, ovat pääosin aikuisväestölle suunnattuja. Niissä ei myöskään ole kyse sellaisista lasten arkeen kuuluvista toiminnoista, kuten koulusta ja harrastuksista, joiden turvaaminen on ensisijaisen tärkeää. Aluehallintovirasto toteaa, ettei päätökseen ole perusteltua tehdä ikäryhmäkohtaisia rajauksia, vaan sen voidaan arvioida olevan kokonaisuutena välttämätön ja yhdenvertainen. Aluehallintovirastolle annetuissa asiantuntija-arvioissa on arvioitu, että määräyksen tulisi olla voimassa kuukauden ajan, sillä tällä aikavälillä voidaan arvioida rajoitustoimenpiteiden vaikuttavuutta. Tämä aluehallintoviraston antama määräys on voimassa 25.11.2021-24.12.2021. 

Koronapassin käyttöönottoa koskeva ohjaus 

Tartuntatautilain 58 i §:n mukaisesti toiminnanjärjestäjän on mahdollista ottaa käyttöön EU:n digitaalinen koronatodistus eli niin sanottu koronapassi tartuntatautilain 58 tai 58 d §:ssä tarkoitetuissa covid-19-taudin leviämisen estämiseksi tehdyissä päätöksissä asetettujen osallistujamäärää koskevien rajoitusten tai osallistujien sijoittumista koskevien velvoitteiden vaihtoehtona 58 i §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tiloissa. Toiminnanharjoittajan tulee tällöin edellyttää koronatodistuksen esittämistä 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta.” 

Koko päätös löytyy täältä PDF-muodossa (linkki avautuu uuteen ikkunaan). Suosittelemme, että tutustutte AVIn edellä kerrottuun päätökseen. 

Karkkilan kaupungin rajoitukset 31.12. asti

Toiminnan ja tapahtumien järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta tartuntatautilain mukaisesti sekä yllä mainitun AVIn määräyksen noudattamisesta. Tartuntatautilain 58 c § on voimassa 31.12.2021 asti. Tartuntatautilain löydät täältä: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210447 (linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille uuteen ikkunaan). 

Karkkilan kaupunki antaa vahvan hengityssuojainsuosituksen 31.12. asti. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille sellaisessa toiminnassa, jossa ollaan kontaktissa toisten ihmisten kanssa sekä yleisötapahtumissa (myös ulkotiloissa). Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, ellei sille ole terveydellistä estettä. Koulupäivien aikana hengityssuojainsuositus on voimassa 4.-luokkalaisista kaikkiin sitä vanhempiin oppilaisiin ja opiskelijoihin. Kaupunki suosittelee omille työntekijöilleen hengityssuojaimen käyttöä kaikissa tilanteissa, jossa ollaan lähikontaktissa.

Karkkilan kaupungin sisäisen toiminnan henkilömäärärajoitukset päättyvät 28.11. Myös kaupungin kerhotoiminnasta annetut henkilörajoitukset päättyvät 28.11. Jatkossa toiminnassa tulee korostumaan tilaisuuden järjestäjän vastuu terveysturvallisuudesta. 

Kaupunki ottaa työnantajana uudestaan käyttöön etätyösuosituksen 29.11. alkaen. 

Kaupunki tiedottaa työnantajana erikseen henkilökuntaansa tarkemmin uusista suosituksista ensi viikolla. 

Koronarokotukset jatkuvat

Koronarokotuksista ajankohtainen tieto löytyy Karviaisen sivuilta. Karviainen järjestää  Karkkilassa WALK IN -rokotustilaisuuksia myös lähiviikkoina kaupungintalolla (Valtatie 26 D 2). Rokotusajat ja ohjeet löydät Karviaisen sivuilta (linkki avautuu Karviaisen sivuillle ja uuteen ikkunaan): https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/varattavissa-olevien-aikojen-tilanne/

Karviaisen tiedottamismuutos altistuksista ja tartunnoista 

Karviainen on päättänyt Espoon, Helsingin ja Vantaan tavoin luopua päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten altistumisten tiedottamisesta (nettisivut/facebook). THL päivitti syyskuussa ohjeensa alle 12-vuotiaiden koronatestauksesta sekä korona-altistumisten määrittelystä kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa. Testausohjeen sekä tartunnanjäljityksen muutosten vuoksi altistustilanteiden julkinen tiedottaminen ei ole enää tarkoituksenmukaista. Altistumisista ollaan jatkossakin suoraan yhteydessä altistuneisiin/huoltajiin ja heille annetaan tilannetta koskevat toimintaohjeet.

Karkkilan kaupunki seuraa koronatilannetta aktiivisesti, ja tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista.

Toivotamme hyvää joulunavausviikonloppua kaikille! 

- - - - -  

Viikkotiedote 12.11.2021 – Karkkilan koronatilanne edelleen haastava

Karkkilan koronatilanne on edelleen haastava. Karkkilassa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 12 uutta tartuntaa, ja ilmaantuvuuslukumme on tällä hetkellä 138/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana Karkkilassa on ollut yhteensä 338 koronatartuntaa (tiedot 12.11.2021). 

Karkkilan kaupungin aiemmin kertomat rajoitukset ovat voimassa 28.11. asti (Viikkotiedote 4.11.). Rajoitusten jatkoa arvioidaan ensi viikolla. Tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista.  

Koronarokotukset jatkuvat

Koronarokotuksista ajankohtainen tieto löytyy Karviaisen sivuilta. Karviainen järjestää  Karkkilassa WALK IN -rokotustilaisuuksia myös lähiviikkoina kaupungintalolla (Valtatie 26 D 2). Rokotusajat ja ohjeet löydät Karviaisen sivuilta: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/varattavissa-olevien-aikojen-tilanne/ (Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

Toivotamme hyvää isänpäiväviikonloppua kaikille karkkilalaisille! 

- - - - - 


Viikkotiedote 4.11.2021 – Karkkilan koronatilanne hieman rauhoittunut

Karkkilan koronatilanne on hieman rauhoittunut viime viikkojen erittäin korkeista luvuista. Karkkilassa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 14 uutta tartuntaa, ja ilmaantuvuuslukumme on tällä hetkellä 161/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana Karkkilassa on ollut yhteensä 329 koronatartuntaa (tiedot 4.11.2021). 

Rajoitukset kaupungin toiminnassa jatkuvat 28.11. asti

Karkkilan kaupungin tilojen henkilömäärärajoitukset kaupunkiorganisaation ulkopuolisille toimijoille ovat päättyneet 18.10. Tiloissa tapahtuvan toiminnan järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta tartuntatautilain mukaisesti.

Tartuntatautilain 58 c § on voimassa 31.12.2021 asti. Tartuntatautilain löydät täältä: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210447

Kaupungin sisäisissä kokouksissa ja kaupungin omassa toiminnassa on edelleen voimassa rajoituksia. Haastavan tilanteen perusteella rajoituksia on päätetty jatkaa vielä 28.11.2021 saakka. Kaupunki tiedottaa työnantajana tästä erikseen henkilökuntaansa.

Hengityssuojainsuositus jatkuu 28.11. saakka

THL ja Karviainen ovat antaneet omat hengityssuojainsuosituksensa. Kuten näissä suosituksissa kerrotaan, paikallisesti epidemiatilanne huomioiden voidaan tehdä näistä poikkeavia hengityssuojainsuosituksia. Kunnat tekevät rajoitustoimista tarkemmat/lopulliset päätökset itse ja tiedottavat niistä omissa viestintäkanavissaan.  

Karkkilan kaupungin hengityssuojainsuositus jatkuu 28.11. asti. Kaupunki suosittelee hengityssuojaimen käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille sellaisessa toiminnassa, jossa ollaan kontaktissa toisten ihmisten kanssa sekä yleisötapahtumissa (myös ulkotiloissa). Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, ellei sille ole terveydellistä estettä. Koulupäivien aikana hengityssuojainsuositus on voimassa 4.-luokkalaisista kaikkiin sitä vanhempiin oppilaisiin ja opiskelijoihin. Kaupunki suosittelee omille työntekijöilleen hengityssuojaimen käyttöä kaikissa tilanteissa, jossa ollaan lähikontaktissa.

Koronarokotukset jatkuvat

Koronarokotuksista ajankohtainen tieto löytyy Karviaisen sivuilta. Karviainen järjestää  Karkkilassa WALK IN -rokotustilaisuuksia myös lähiviikkoina kaupungintalolla (Valtatie 26 D 2). Rokotusajat ja ohjeet löydät Karviaisen sivuilta:  https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/varattavissa-olevien-aikojen-tilanne/

Toivotamme mukavaa marraskuuta kaikille karkkilalaisille! 

- - - - - 

Kaikki Karkkilan kaupungin pandemia-ajan tiedotteet  aikajärjestyksessä löydät täältä: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Poikkeusolojen-tiedotearkisto

Ajankohtaista tietoa koronarokotuksista ja ohjeet rokotusajan varaamiseen Karviaisen alueella löydät täältä:   https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/

Karviaisen alueen koronatiedot kootusti löytyvät täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/


Tiedotetta päivitetty 26.11.2021/ns


26.11.2021

Karkkila ja Sodankylä kohtaavat elokuvatapahtumassa 26.–28.11., useimpiin näytöksiin on vielä jonkin verran lippuja varattavissa!

Karkkila & Sodankylä get together -tapahtuma kokoaa vannoutuneet elokuvan ystävät ”Sodis-henkiseen” viikonloppuun 26.–28.11. Karkkilaan. Festivaalin näyttämönä toimii Aki Kaurismäen ja Mika Lätin perustama elokuvaharrastajien uusi kulttuuripyhättö Kino Laika. Tapahtuman järjestää elokuvakerho Kino Iglu yhteistyössä Karkkilan kaupungin ja Sodankylän elokuvajuhlien kanssa.


Festivaaliviikonlopun aikana nähdään kuusi huippuelokuvaa tekijä- ja asiantuntijaesittelyiden kera. Lisäksi kuullaan filmaattisia laulajatähtiä. Karkkila & Sodankylä get togetherin elokuviksi on valittu Suomen ensi-iltoja ja klassikoita. Kaikkiin tilaisuuksiin on myynnissä rajallinen määrä pääsylippuja. Liput ovat varattavissa 19.11. alkaen osoitteesta
www.kinolaika.fi.

Perjantaina klo 20.30 festivaalin aloittaa Suomen ennakkoensi-iltana ranskalaisen Leos Caraxin odotettu Annette. Elokuva käynnisti Cannesinkin filmijuhlat heinäkuussa, ja Carax palkittiin festivaalin parhaana ohjaajana. Romanttisen musikaalikomedian musiikista vastaa kulttibändi Sparks, ja pääosissa nähdään Adam Driver ja Marion Cotillard.

Lauantain näytökset käynnistyvät klo 12 Barbara Lodenin feministisen elokuvan uudelleenlöydetyllä klassikolla Wanda (1970). Aikoinaan kovia kokenut elokuva jäi nimihenkilöä itse esittäneen Lodenin ainoaksi ohjaustyöksi.

Ensimmäisenä tekijävieraana tavataan maailmanluokan intialainen dokumentaristikyky Rahul Jain lauantaina klo 14.30. Hän esittelee polttavan ajankohtaista aihetta, ilmastonmuutosta käsittelevän ohjauksensa Invisible Demons – Tuhon merkit. Kesällä elokuva pääsi Cannesin virallisiin erikoisnäytöksiin – suomalaisena teoksena, koska tuottaja on alan guru Iikka Vehkalahti.

Lauantain näytökset päättää klo 18 viime vuosien parhaimpiin elokuviin kuuluva, Suomessa kaupallisesti esittämätön toisenlainen western First Cow (2019), jonka on ohjannut amerikkalaisen riippumattoman tuotannon tärkein naisohjaaja Kelly Reichardt.

Festivaalin muusikkovieraista Suomiräppäreiden kuningas Paleface esiintyy lauantai-iltana klo 21 Kino Laikassa. Ilta jatkuu Pub Pikkupässissä, jossa maamme parhaan livebändin maineessa oleva Ursus Factory valtaa lavan n. klo 22.

Sunnuntaina klo 12 karkkilalainen dokumentaristi Mia Halme esittelee Kanadan arvostetulle Hot Docs -festivaalillekin päässeen elokuvansa Missä tiet kohtaavat. Elokuvassa suomalaiset vapaaehtoiset matkustavat ripulirokotekokeiluun Länsi-Afrikan Beniniin.

Festivaalin päätöselokuvana nähdään sunnuntaina klo 14.30 muun muassa Aki Kaurismäen suurimpiin vaikuttajiin kuuluvan ranskalaisen mestarin Robert Bressonin harras klassikko Kuolemaantuomittu on karannut (1956).

Karkkila & Sodankylä get together tuo myös Sodankylän elokuvajuhlien keskeiset toteuttajat Karkkilaan suunnittelemaan ensi kesän Sodankylän elokuvajuhlien käytännön järjestelyjä. Juhlat toteutetaan kahden vuoden pandemiatauon jälkeen jälleen livenä 15.–19.6.2022.

Lisätiedot:

Mika Lätti
puheenjohtaja
Elokuvakerho Kino Iglu ry
+358 44 244 5197
m.latti@kolumbus.fi
 

Mari Rautiainen
kulttuurisihteeri
Karkkilan kaupunki
+358 44 4675 452
mari.rautiainen@karkkila.fi


Milja Mikkola
ohjelmapäällikkö
Sodankylän Elokuvajuhlat ry
+358 400 856 080
milja.mikkola@msfilmfestival.fi
24.11.2021

Konsernipalvelujohtaja Jaana Niemelä irtisanoutui

Karkkilan kaupungin konsernipalvelujohtaja Jaana Niemelä on irtisanoutunut virastaan 19.11.2021. Niemelä on vastannut Karkkilassa talousasioiden, hallinnon, henkilöstöasioiden sekä ICT- ja valmiusasioiden johtamisesta. Niemelä aloitti Karkkilassa syyskuussa 2020.

Karkkilan kaupunki kiittää Jaana Niemelää lämpimästi hänen panoksestaan kaupungin kehittämisessä.

Jaana Niemelän kanssa sovitaan tarkemmin hänen viranhoitonsa päättymisen aikatauluista ensi viikon aikana. Samoin viranhoidon väliaikaiset järjestelyt sovitaan lähipäivien aikana ja niistä tiedotetaan henkilöstölle erikseen. Uuden konsernipalvelujohtajan rekrytointi käynnistetään mahdollisimman pian.15.11.2021

Valtuuston seminaari edisti kaupunkistrategian ja talousarvion valmistumista

Karkkilan kaupunginvaltuusto kokoontui uuden kaupunkistrategian sisällön linjaamiseksi ja ensi vuoden talousarvion valmistelun ohjaamiseksi yhteiseen seminaariin torstaina 11.11.2021. Seminaari pidettiin Työväentalolla.

Uusi Karkkilan kaupunkistrategia valmistellaan vuosille 2022-2025. Strategiassa päätetään pitkän tähtäimen visio sekä kaupungin toimintaa ohjaavat tavoitearvot. Lisäksi kaupunkistrategiassa päätetään valtuustokauden keskeiset tavoitteet kaupungin toiminnalle ja kehittämiselle. Kaupunkistrategian pohjana toimii kaupungin nykytila ja merkittävimmät tulevaisuuden haasteet. 

Uudelta Kaupunkistrategialta haetaan yksinkertaisuutta ja selkeyttä niin asioiden fokusoinnin, ohjauksen kuin ymmärrettävyydenkin kehittämiseksi. Valmistelu on edennyt syksyn aikana suunnitellussa aikataulussa, ja torstain seminaarissa saatiin jo linjattua strategian keskeinen sisältö. Valmistelu etenee seuraavaksi politiikan pöytään 29.11., jolloin kaupunginhallitus saa kokoukseensa hyväksyttäväksi uuden kaupunkistrategian. Valtuustolle uusi strategia tuodaan hyväksyttäväksi joulukuussa. Kaupunkistrategian valmistelusta vastaa kaupunginjohtaja.

- Yksinkertaisuus ja selkeys on ollut ohjenuorana koko syksyn. Uuden kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä on lisäksi sovittu, että kaupungin muiden strategisten dokumenttien määrää vähennetään ja strategian ohjaavaa yhteyttä toimintaan vahvistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupungilla aiemmin käytössä olleesta lähes kahdestakymmenestä erillisohjelmasta luopumista. Lisäksi kaupungin johtamisjärjestelmän osaksi tuodaan uutena kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintasuunnitelmat, jotka konkretisoivat kaupunkistrategian tavoitteet neljän vuoden toiminnallisiksi tavoitteiksi. Aiempien erillisohjelmien keskeisin sisältö huomioidaan joko kaupunkistrategiassa tai uusissa toimintasuunnitelmissa, kertoo kaupunginjohtaja Tuija Telén.

Uutta kaupunkistrategiassa on myös se, että tavoitteita ei jaeta näkökulmiin vaan koko kaupungin yhteisiin muutostavoitteisiin. Näitä muutostavoitteita tulee uuteen strategiaan vain kolme. Myös tavoitteiden määrä tulee olemaan selkeästi aiempaa vähäisempi.

Kaupunkistrategian tueksi on suunniteltu kuntalaisten ja kaupungin henkilöstön laajaa osallistamista. Seminaarissa linjattiin, että tämä osallistaminen toteutetaan strategian seuraavassa vaiheessa, kun haetaan linjattujen tavoitteiden pohjalta konkreettisia asioita strategian jalkauttamiseen. Näin saadaan osallistamisen pohjalle jo valmista taustaa, mikä helpottaa kommentointia ja ideointeja. Osallistaminen ajoittuu alkuvuoteen 2022 ja siitä tullaan tiedottamaan laajasti.

Kaupunkistrategian lisäksi seminaarissa käsiteltiin vuoden 2022 talousarvion valmistelua. Talousarvion valmistelu on viivästynyt keväällä suunnitellusta aikataulusta useista eri syistä. Lautakunnat ovat nyt kuitenkin kaikki saaneet talousarvionsa käsiteltyä ja seuraava vaihe on kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelu. Tämä esitys julkaistaan 8.12. ja se tuodaan kaupunginhallitukselle kokoukseen 13.12. Valtuusto saa talousarvion käsittelyynsä 20.12.2021.

Valtuuston seminaarissa todettiin, että lautakuntien käsittelyn sekä Karviaisen sote-palveluiden talousarvioesityksen jälkeen ensi vuoden talousarvio näyttää edelleen liikaa alijäämäiseltä. Kaupunginjohtaja esitteli toimialajohtajien kanssa valmistellut linjaukset, joiden pohjalta haetaan vielä vahvistusta ensi vuoden taloudelle. Seminaarissa näitä linjauksia pidettiin hyvänä jatkovalmistelun pohjana.

Valtuusto linjasi myös, että talousarvioasioita halutaan pohtia uudestaan yhdessä, kun valmistelu etenee. Tätä varten pidetään vielä yksi yhteinen valtuuston tilaisuus marraskuun lopulla. 

Valtuuston puheenjohtaja Anna Tallgren oli tyytyväinen seminaarin tuloksiin.

- Seminaarin henki oli työntäyteinen ja positiivinen. Saimme tärkeitä asioita eteenpäin yksituumaisesti. Valtuustossa on tällä hetkellä hieno yhteishenki ja vahva jaettu ymmärrys tilanteemme haastavuudesta. Haluan kiittää kaikkia valtuutettuja rakentavasta panoksesta asioiden edistämiseksi ja virkahenkilöitä hyvästä valmistelutyöstä strategian eteen.10.11.2021

Lounea aloittaa valokuidun asennuskaivut Pusulantien varressa 12.11.


Lounea aloittaa valokuitukaapeloinnin kaivut perjantaina 12.11. Pusulantien varressa. Valokuitua asennetaan silloin Pumminmäen alueelle. Kaivut kestävät n. 2-3 viikkoa. Urakoinnista vastaa Koneurakointi Järri Oy.  


Lisätiedot
Lounean työmaapäällikkö Jari Mikkola, 044 7733 530


13.10.2021

Karkkilan kaupungin verkkosivujen värimaailma on muuttunut

Karkkilan kaupungin verkkosivujen ilmettä on muutettu saavutettavuuden parantamiseksi. Uusi värimaailma helpottaa tekstin luettavuutta ja vastaa saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin. 

Jos huomaat saavutettavuuspuutteita, kerro se meille! Teemme parhaamme asian korjaamiseksi. Palautteet voi jättää verkkolomakkeella: https://www.karkkila.fi/palautelomake.htm12.10.2021

Karkkilan kaupunki on ottanut käyttöön Karkkila-kanavan

Karkkilan kaupunki on ottanut käyttöön videoiden uuden julkaisualustan, Karkkila-kanavan osoitteessa karkkilakanava.fi . Kanavan kautta voi seurata mm. valtuuston kokouksia Karkkilasalista.

Karkkila-kanavalla ovat nähtävänä kaikki jo tähän mennessä sinne striimatut Karkkilan kaupungin verkkolähetykset sekä kulloinkin käynnissä oleva livelähetys. Kanava korvaa monilta osin kaupungin tähän mennessä käytössä olleen YouTube-kanavan. 

Lisätiedot
ICT-asiantuntija Mika Virtanen 044 7674 936
Kuvassa on Karkkila-kanavan näyttökuva. 


31.8.2021

Muutoksia linja-autoliikenteessä 1.9. alkaen: klo 6 Helsinki > klo 7:10 Karkkila > klo 8 Forssa > klo 9:45 Karkkila > klo 10 Helsinki

Bussivuoro Karkkilasta klo 7:10 Forssaan jatkuu normaalisti 1.9.2021. Liikennöitsijänä on Satakunnan Liikenne, OnniBus Flex.  Ajoaika arkipäivisin M-P+, kouluvuoden aikana 31.12.2021 asti. Kyseessä on meno-paluuvuoro Helsinki-Nummela-Karkkila-Forssa. 

Aikataulu: klo 6:00 Helsinki > Nummela valtatie 2 th  > Vihti valtatie 2 th > klo 7:10 Karkkila linja-autoasema > klo 8 Forssa la-asema.

Paluuvuoro klo 8 Forssa > klo 8:45 Karkkila > Vihti th > Nummela th> klo 10 Helsinki Kamppi.

Aikataulutiedot www.matkahuolto.fiTapahtumakalenteri »
Marraskuu Joulukuu 2021 Tammikuu
ma ti ke to pe la su
1
4
9
10
13
14
17
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
Ilmoita tapahtuma »
Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583