Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

27.1.2022

Hyviä uutisia Karkkilasta - VT2:n kehittäminen etenee

Karkkilan kaupungin johto sai hienoja uutisia Uudenmaan ELYltä sekä Väylävirastolta keskiviikkona 26.1.2022 valtatie 2:n (VT2)  neuvottelukunnan kokouksessa. Pitkään eri tahoilla keskusteluissa tavoitteena ollut Nummela-Karkkila -välin kehittäminen on Valtion väyläverkon uudessa investointiohjelmassa vuosille 2022 - 2029. Investointiohjelma julkistettiin eilen 26.1.

Valtion väyläverkon investointiohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) toimeenpanoa. Valtioneuvosto hyväksyi Liikenne 12 -suunnitelman keväällä 2021 ja nyt julkistettu investointiohjelma konkretisoi ja toimeenpanee suunnitelmaa pitkäjänteisesti. Uusi investointiohjelma sisältää Liikenne 12 -suunnitelman talouskehykseen perustuvat  ehdotukset uusien väylähankkeiden toteutuksesta. Eduskunta päättää kehittämishankkeiden toteutuksesta. 

VT2:n Nummela - Karkkila -välin kehittämisen suunnittelu käynnistyy maaliskuussa 2022. Suunnitteluun on varattu Uudenmaan ELYn määrärahoihin 300.000 euroa. Varsinainen kehittämistyö alkaa suunnitteluvaiheen jälkeen. 

Hanke on investointiohjelman mukaan toteutettavissa vuosina 2026 - 2029. Toteutukseen on varattu uudessa investointiohjelmassa 11 miljoonan euron määräraha. Hanke tulee sisältämään muun muassa keskikaiteellisia ohituskaistoja, tien reuna-alueiden pehmentämistä, tievalaistuksen saneerausta sekä liittymäjärjestelyjä. Myös Karkkilan kaupungin omat maankäytölliset ratkaisut alueella tukeutuvat näihin suunnitelmiin ja kehittämiseen.

- VT2:n kehittäminen on aivan elintärkeä asia Karkkilan alueen kasvun ja elinvoiman kehittymiselle, ja se on ollut meidän kärkitavoitteemme jo usean vuoden ajan. Olemme todella tyytyväisiä, että hanke on nyt mukana uudessa investointiohjelmassa. Haluan kiittää lämpimästi VT2-neuvottelukuntaa, Uudenmaan ELYä ja Väylävirastoa sekä kaikkia yhteistyötahoja asian eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä, kommentoi asiaa kaupunginjohtaja Tuija Telén.

VT2-neuvottelukunta on Helsinki-Forssa-Pori -liikennekäytävän kehittämistä edistävä verkosto, jossa on edustettuina väylän varren maakuntien liitot, kunnat, kauppakamarit, ELY-keskukset sekä muut keskeiset sidosryhmät. Karkkilan kaupungilta neuvottelukunnan jäseninä ovat kaupunginjohtaja Tuija Telén (varajäsen sivistysjohtaja Arto Jormalainen) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Korhonen (varajäsen varapuheenjohtaja Mika Tallgren).

VT2-neuvottelukunnan puheenjohtaja kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen on tyytyväinen uuden hankkeen osalta
- Nummela-Karkkila -välin parantaminen edistää liikenteen sujuvuutta koko VT2:n osalta ja paitsi Karkkilan ja Forssan seudun myös koko väylän varren alueen kasvua ja elinvoimaa aina Poriin asti. VT2:n tulee tulevaisuudessa tarjota sujuvaa ja turvallista sekä kasvua tukevaa liikkumista, ja nämä uudet suunnittelu- ja investointiohjelman hankkeet ovat hienoja avauksia tähän suuntaan, toteaa Sanni Grahn-Laasonen.27.1.2022

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on käynnistänyt chat-vastaanoton puhelinpalvelun rinnalle

Karkkilalaiset ja vihtiläiset voivat olla Perusturvakuntayhtymä Karviaisen terveysasemille yhteydessä puhelimitse sekä chat-vastaanoton kautta. Chat-palvelu käynnistyi 27.1.2022. Chat-palvelun kautta voi asioida erilaisissa terveyteen liittyvissä asioissa, hoitaa reseptiasioita sekä perua vastaanottoajan. Chatin käyttö edellyttää tunnistautumisen esim. verkkopankkitunnuksilla.

Palvelua voi käyttää joko tietokoneella osoitteessa: https://digihyvinvointi.lu-palvelut.fi/fi/kirjaudu tai älypuhelimeen ladattavalla mobiiliapplikaatiolla. Applikaation voi ladata sovelluskaupasta nimellä "Digihyvinvointi". Huom! Sovelluskaupassa sovellusta ladattaessa sovelluksen nimen alla lukee Espoon kaupunki. 

Lue lisää lääkärien ja hoitajien ajanvarauksen aukioloista ja chat-vastaanotosta Karviaisen sivuilta osoitteesta: https://karviainen.fi/terv…/laakari-ja-sairaanhoitopalvelut/Kuvassa on Karkkilan terveysaseman pääsisäänkäynti.24.1.2022

Koronatiedotteet

Tiedote 24.1.2022 – AVIn rajoituspäätökset jatkuvat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut 21.1.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueelle jatkopäätöksen (ESAVI/2066/2022) koskien koronapandemian rajoituksia tiettyjen tilojen sulkemisen osalta. Tämä päätös jatkaa aiemmin 24.1.2022 saakka voimassa ollutta tilojen sulkupäätöstä. Uusi päätös on voimassa 25.1. – 7.2.2022.

HUS:n alueella on voimassa myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös (ESAVI/ 45135/2021), jonka mukaan henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Päätös on voimassa 31.1.2022 asti. Ulkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien henkilömäärää ei ole rajoitettu aluehallintoviraston päätöksellä. Kokoontumisrajoitusten jatkoa arvioidaan tällä viikolla Uudenmaan alueellisessa koronakoordinaatioryhmässä (AKR). ESAVI antaa päätöksen todennäköisesti perjantaina 28.1. Tiedotamme päätöksestä erikseen.

Edellä kerrotut ESAVIn päätökset ovat velvoittavia myös Karkkilassa. Alla on päätösten keskeinen sisältö. Linkki ESAVIn tiedotteeseen, josta mm. päätökset löytyvät kokonaisuudessaan: 
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69930315

Päätös ESAVI/2066/2022 (21.1.2022), voimassa 25.1. - 7.2.2022

”Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntienalueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.”

Päätös ESAVI/560/2022 (7.1.2022), voimassa 18.1. - 31.1.2022

”Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §)

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §)

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat: 

1)      sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;  

2)      alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;  

3)      tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.  

Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa: 

1)      joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat; 

2)      yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; 

3)      tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat; 

4)      huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; 

5)      sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; 

6)      kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

1)      yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat; 

2)      yksityiset elinkeinonharjoittajat; 

3)      kunnat ja kuntayhtymät; 

4)      uskonnolliset yhdyskunnat; 

5)      julkisoikeudelliset laitokset.  

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.”  

 

Karkkilassa on edelleen voimassa seuraavat rajoitukset ja suositukset

1) Tilojen ja harrastustoiminnan rajoitukset 7.2.2022 saakka

Karkkilan kaupungin kaikki yleisötilaisuuksiin sekä harrastustoimintaan tarkoitetut sisätilat ovat suljettuina 7.2.2022 saakka.

Karkkilan kaupungin em. tiloja voidaan edelleen käyttää oppilaitosten (pois lukien vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) ja varhaiskasvatuksen normaaliin toimintaan, ammattiurheilemiseen, vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen ja muun muassa koronarokotusten järjestämiseen.

Karkkilan kaupungin toteuttama aikuisille suunnattu lähitoimintana sisätiloissa tapahtuva ryhmämuotoinen harrastustoiminta on keskeytettynä 7.2.2022 saakka. Toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ryhmien osalta, etämuotoisena ohjauksena, yksilöohjauksena sekä ulkotiloissa. Ryhmien ohjauksesta vastaavat tahot tiedottavat asiasta asiakkaitaan tarkemmin.

Karkkilan työväenopiston aikuisille suunnattu lähitoimintana sisätiloissa tapahtuva ryhmämuotoinen harrastustoiminta on keskeytettynä 7.2.2022 saakka. Toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ryhmien osalta, etämuotoisena ohjauksena, yksilöohjauksena sekä ulkotiloissa. Työväenopisto tiedottaa asiasta ohjaajia ja asiakkaitaan tarkemmin.

Karkkilan kaupunki suosittelee vapaan sivistystyön mukaisia rajoituksia myös taiteen perusopetuksen toiminnasta Karkkilassa vastaaville toimijoille.

2) Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletty 31.1.2022 saakka

Karkkilan kaupungin omia tai sen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia ei toteuteta 31.1.2022 saakka. Tästä poikkeuksena ovat oppilaitosten (pois lukien vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) ja varhaiskasvatuksen normaali toiminta sekä ammattiurheileminen.

Tätä päätöstä tullaan jatkamaan ESAVIn valmistelussa olevan jatkopäätöksen perusteella. Tiedotamme asiasta erikseen.

3) Hengityssuojainsuositus voimassa 13.2.2022 saakka

Karkkilassa on voimassa vahva hengityssuojainsuositus 13.2.2022 saakka. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan koulupäivien aikana kaikille oppilaille ja opiskelijoille jo 1.-luokkalaisista alkaen. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, mikäli käytölle ei ole terveydellistä estettä. Karviaisen tarkemmat suositukset löytyvät alta olevasta linkistä:
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/

4) Kaupungin etätyösuositus voimassa 13.2.2022 saakka

Karkkilan kaupunki on jatkanut työnantajana antamaansa etätyösuositusta 13.2.2022 saakka.


Toivotamme Karkkilan haastavasta koronatilanteesta huolimatta hyvää uutta viikkoa! 

_ _ _ _ _

Kaikki Karkkilan kaupungin pandemia-ajan tiedotteet aikajärjestyksessä löydät täältä: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Poikkeusolojen-tiedotearkisto

Ajankohtaista tietoa koronarokotuksista ja ohjeet rokotusajan varaamiseen Karviaisen alueella löydät täältä:   https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/

Karviaisen alueen koronatiedot kootusti löytyvät täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/


Tiedotetta päivitetty 24.1.2022/ns


24.1.2022

Karkkilan äänestysaktiivisuus alhainen, karkkilalainen Heli Ahjoniemi aluevaltuustoon

Sunnuntaina 23.1. järjestettyjen aluevaalien alustavat tulokset valmistuivat yöllä. Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa valittiin aluevaltuustot hyvinvointialueille. Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon 1.3.2022 alkavaksi toimikaudeksi valittiin 79 aluevaltuutettua ja heidän varajäsenensä. Vaalien vahvistettu tulos julkaistaan tarkastuslaskennan valmistuttua 26.1.

Karkkilasta Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon pääsi Heli Ahjoniemi (VAS). Heli Ahjoniemen äänisaalis oli 735 ääntä. Heli Ahjoniemi työskentelee sairaanhoitajana perusturvakuntayhtymä Karviaisessa ja toimii sekä Karkkilan kaupunginvaltuuston että kaupunginhallituksen jäsenenä. Onnea ja menestystä Helille hyvinvointialueemme aluevaltuustoon! 

Karkkilalaisista aluevaaliehdokkaista Heli Ahjoniemen jälkeen eniten ääniä saivat Markku Korhonen, 417 ääntä (Uudenmaan sitoutumattomat), Anna Tallgren, 300 ääntä (KOK), Mia Sundström, 289 ääntä (KESK) ja Timo Palenius, 211 ääntä (KOK). Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon päässeitten nimet ja äänimäärät löytyvät täältä: https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/fi/val03.html

Koko maan äänestysprosentti aluevaaleissa oli 47,5 %, Länsi-Uudenmaan äänestysprosentti 48,0 % ja Karkkilan äänestysprosentti 43,1 %. Karkkilan 7107 äänioikeutetusta äänestämässä kävi yhteensä 3064 henkilöä (43,1 %).  Ennakkoäänestysaikana äänensä antoi 1611 henkilöä (22,7 %) ja varsinaisena vaalipäivänä 1453 henkilöä (20,4 %). Karkkilan kolmen äänestysalueen äänestysprosentit olivat: Haukkamäen äänestysalue 48,3 %, Keskustan äänestysalue 41,7 % ja Toivikkeen alue 40,2 %. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen äänestysprosentit löytyvät täältä: https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/fi/aanestys103.html

Lisätietoa aluevaaleista, hyvinvointialueiden tehtävistä jne. löydät täältä: https://vaalit.fi/aluevaalit
20.12.2021

Karkkilan tarina julkistettiin 20.12.2021

Karkkilan kaupunki on tukenut Karkkilan viime aikojen positiivista kehitystä ja näkyvyyden vahvistumista eri keinoin. Uusin muoto Karkkilan markkinoinnissa on Karkkilan yhteinen tarina sekä sen tekeminen lyhyeksi filmiksi. Tarinaa ja filmiä on tehty karkkilalaisten tuntemien alueen vahvuuksien, upean historian ja ympäristön pohjalta.

Ajatus uudessa Karkkila-filmissä on sama kuin kaupungin uudessa strategiassa; Karkkilan historian vahva arvostus sekä rohkea uudistuminen ja tulevaisuuteen katsominen. Karkkila on selvinnyt läpi haastavien aikojen ja monien muutosten, ja selviää niistä myös jatkossa.

Karkkilan uusi tarina on tiivis kehys, jonka pohjalta kaupunki toteuttaa suunnitelmallisia näkyvyyskampanjoita tulevina vuosina. Uuden Karkkila-filmin tavoitteena on luoda mielikuvaa kehittyvästä kaupungista, mutta kuitenkin vahvan omaleimaisella ja aidolla otteella.

Tervetuloa seuraamaan Karkkilan uuden tarinan julkistamista maanantaina 20.12.2021 klo 15.30!

Julkistaminen tapahtuu turvallisesti verkon yli reaaliaikaisena lähetyksenä Karkkila-kanavalla. Mikäli et pääse mukaan suoraan lähetykseen, ei huolta - tilaisuudesta tehdään Karkkilan kanavalle myös tallenne. Lisäksi uutta Karkkila-filmiä tullaan jakamaan 20.12. julkaisun jälkeen kaikissa Karkkilan kaupungin kanavissa.

Uuden Karkkila-filmin lopussa julkistetaan myös Karkkilan kaupungin uusi logo, joka otetaan kestävällä tavalla käyttöön kaupungin materiaaleissa sitä mukaa, kun vanha materiaali käytetään loppuun.

Lämpimästi tervetuloa!

P.S. Isot kiitokset kaikille teille, jotka olitte mukana uuden tarinan ja filmin tekemisessä! Toivottavasti löydätte filmistä tuttuja hetkiä!

Karkkila-kanavan URL: https://play.quickchannel.com/explore/ability1493


2.12.2021

Hyviä uutisia Karkkilasta: Koskireitin ja Toivikkeen kunnostus edennyt hienosti

Karkkilan lähivirkistysalueiden kunnostushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti tämän vuoden aikana. Töitä on tehty sekä Toivikkeen ulkoilureiteillä että Koskireitillä. 

Toivikkeen hiihtoreiteille on tänä vuonna tehty latupohjan parannuksia, ja alueelle on pystytetty myös uusia opasteita helpottamaan ulkoilijoiden kulkua alueella. Toivikkeen majan aluettakin on siistitty. Toivottavasti saamme pian lunta Karkkilaan, jotta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan talvisen Toivikkeen maisemista!

Töitä Toivikkeella jatketaan myös ensi vuonna. Toivikkeen vaellusreiteille päästään asentamaan uusia kylttejä keväällä 2022 ja myös Toivikkeen majaa kunnostetaan vuoden 2022 aikana.

Toivikkeen lisäksi töitä on tehty myös Karkkilan Koskireitillä. Tavoitteena on parantaa nykyisen reitin opasteita ja taukopaikkoja sekä kehittää tulevaisuudessa reitti rengasreitiksi. Koskireitille on tulossa myös  uusia opasteita keväällä 2022. Pitkälänkosken alueelle on suunnitteilla Karjaanjoen ylittävä silta. Siltahanke etenee lupakäsittelyyn mahdollisimman pian. Syksyllä tehdyssä virkistysaluekyselyssä saimme paljon kehitysehdotuksia ja toiveita koskien Koskireitin parannusta sekä reitin saattamista rengasreitiksi. Tavoitteena on päästä vastaamaan näihin toiveisiin keväällä ja kesällä 2022.

Karkkilan kaupunki toteuttaa lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämistöitä Uudenmaan ELY-keskuksen hankerahoituksen tukemana. Kaupunki on ostanut Karkkilan Latu ry:ltä Koskireitin kunnostustyön, ja mukana on kiitettävä määrä karkkilalaisia talkoolaisia. Suuri kiitos työstä Karkkilan Ladulle ja kaikille talkoolaisille!Kuvan Pyhäjärvenraitilta Karjaanjoen suulta ja Koskireitin alkupäästä on ottanut tammikuussa 2021 Harry Torvinen.  


Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi