Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

9.6.2021

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.! Täällä on ohjeita myös niille äänestäjille, joilla on hengitystieoireita tai jotka ovat karanteenissa ja eristyksessä


Kiitoksia kaupungintalon ennakkoäänestyksessä äänestäneille


Kiitoksia kaikille Karkkilan kaupungintalon ennakkoäänestyksessä äänestäneille! Äänestäjät huomioivat hienosti maskisuosituksen, turvavälien pitämisen ja käsidesin käyttämisen.

Ennakkoäänestys järjestettiin 26.5. – 8.6. Valtakunnallisesti ennakkoon äänesti 33 % äänioikeutetuista. Uudenmaan vaalipiirissä ennakkoon äänesti 31,3 % äänioikeutetuista, ja Karkkilassa äänioikeutetuista henkilöistä ennakkoon äänesti 2047 henkilöä eli 29 %.


Kunnallisvaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6. 

Vaalipäivänä 13.6.2021 äänestys alkaa klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka. Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin, joka on lähetetty äänioikeutetulle. Äänestyspaikastaan epätietoinen äänioikeutettu voi tiedustella asiaa myös puhelinnumerosta 044 467 5490 maanantaista perjantaihin klo 09.00 – 12.00.


Vaalipäivänä  Karkkilan kaupunki on jaettu kolmeen äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat:

- Äänestysalue 001 (keskusta), äänestyspaikkana Nyhkälän koulu. Käyntiosoite Huhdintie 13. 
- Äänestysalue 002 (Haukkamäki), äänestyspaikkana Haukkamäen koulu. Käyntiosoite Vanha Turuntie 28.
- Äänestysalue 003 (Toivike), äänestyspaikkana Toivikkeen päiväkoti. Käyntiosoite Pajakatu 15.

Ne Karkkilassa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Toivikkeen äänestysalueeseen.


Hengitystieoireiset, karanteenissa ja eristyksessä olevat äänestäjät

Hengitystieoireisia ja  karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu  erityistoimenpiteitä.

Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätty  henkilö ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan. Tartuntatautilääkärin päätöksellä  myös eristyksessä oleva voi tulla äänestyspaikan pihalle, mutta hän ei saa  missään tilanteessa mennä sisälle äänestyspaikkaan. Eristyksessä olevan on  äänestettävä joko omasta autostaan poistumatta tai usean metrin päässä muista  ihmisistä pysytellen. 

Äänestäjiä, jotka tietävät olevansa vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa  tai eristyksessä pyydetään ottamaan hyvissä ajoin, viimeistään vaalipäivän  aamuna yhteyttä keskusvaalilautakuntaan (puh. 0505718329 tai 044 467 5490).

Vaalipäivänä karanteenissa ja eristyksessä olevat äänestäjät voivat ottaa  puhelimitse yhteyttä oman äänestyspaikkansa vaalilautakuntaan. Myös äänestäjiä, joilla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai omaehtoisessa karanteenissa olevia äänestäjiä pyydetään ottamaan yhteyttä keskusvaalilautakuntaan, tai vaalipäivän aikana oman äänestyspaikkansa vaalilautakuntaan äänestyksen järjestämiseksi äänestyspaikan pihalla.  

Vaalilautakuntien puhelinnumerot ovat:

Keskusta (äänestyspaikka Nyhkälän koulu) puh.  044 467 5473
Haukkamäki (äänestyspaikka Haukkamäen koulu), puh. 044 467 5495 
Toivike (äänestyspaikka Toivikkeen päiväkoti), puh. 044 467 5496


Lisää kuntavaaleista on luettavissa alasivuilta:

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Karkkilan kaupungin kuntavaaliehdokkaat 2021
https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Kuntavaalien-ehdokkaat-


Turvallinen äänestäminen korona-aikana
https://www.karkkila.fi/…/Turvallinen-aanestaminen-korona…

Hengitystieoireiset, karanteenissa ja eristyksessä olevat äänestäjät
https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Hengitystieoireiset-karanteenissa-ja-eristyksissa-olevat-aanestajat


Tiedotetta päivitetty 9.6.2021/ns


9.6.2021

Ajankohtaistiedotteet

Tiedote 11.6.2021: Kaupunkikehitysjohtajan virkaan esitetään valittavaksi Esko Vuolukka

Karkkilan kaupunginhallitus tekee kokouksessaan 14.6. valtuustolle esityksen kaupunkikehitysjohtajan viran täytöstä. Kaupunginhallitukselle esitetään, että virkaan valitaan vt. kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka.

Kaupunkikehitysjohtajan virka oli julkisessa haussa 19.5.2021- 4.6.2021. Viran kelpoisuusehtona on teknisen alan tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hakuilmoituksessa kerrottiin, että valinnassa arvostetaan kokemusta teknisen alan esimies- ja johtotehtävistä, kunnallishallinnon ja -talouden tuntemusta sekä henkilöstöjohtamistaitoja.

Hakuaikana virkaan tuli seitsemän hakemusta. Tämän lisäksi vt. kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka antoi suostumuksensa virkaan.

Kaupunginhallituksen nimeämä valintaryhmä haastatteli neljä henkilöä, jotka olivat vt. kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, laatupäällikkö Mika Kalliaisenaho, projektipäällikkö Otto Vähä-Herttua sekä yhdyskuntatekniikan päällikkö Toni Keski-Lusa. 

Valintaryhmä totesi, että vt. kaupunkikehitysjohtaja, insinööri (YAMK) Esko Vuolukka omaa koulutuksensa, työkokemuksensa, henkilökohtaisten ominaisuuksiensa sekä haastattelun perusteella parhaat edellytykset haettavan viran menestykselliseen hoitamiseen.

Haastatteluryhmä päätyi yksimielisesti esittämään kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle vt. kaupunkikehitysjohtaja, insinööri (YAMK) Esko Vuolukan nimittämistä Karkkilan kaupungin kaupunkikehitysjohtajan virkaan 1.9. 2021 alkaen. Esko Vuolukan mahdollisen kieltäytymisen varalle haastatteluryhmä esittää virkaan Otto Vähä-Herttuaa.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen asia etenee valtuustolle päätettäväksi 21.6.2021.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Tuija Telén, p. 040 801 6009

- - - -
Tiedote 11.6.2021: Talouden tasapainotusohjelma päätöksille kesäkuussa

Karkkilan kaupungissa on valmisteltu kevään 2021 aikana talouden tasapainotusohjelmaa, jonka toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2021-2024. Ohjelman valmistelun ohjausryhmänä on toiminut kaupunginhallitus, ja valmistelussa on ollut ulkoisena asiantuntijana FCG.

Ohjelma tuodaan päätökselle kaupunginhallitukseen 14.6.2021 ja edelleen valtuustoon 21.6.2021. FCG on laatinut valittavien tasapainotustoimenpiteiden pohjaksi laajan keinovalikoiman, ja Karkkilan omat päätöksentekijät valitsevat käyttöön otettavat keinot tulevien vuosien aikana. 

Kaupunginhallitukselle esitetään 14.6. kokoukseen, että se merkitsee tiedoksi FCG:n laatiman keinovalikoiman sekä tekee jo ensimmäiset päätökset vuosina 2021-2022 käytettävistä keinoista. Palveluverkon osalta esitetään tehtäväksi tiettyjä päätöksiä jo 14.6. mutta kaupunginhallitus saa vielä käsiteltäväkseen erillisen palveluverkon kehittämissuunnitelman 28.6.2021.

Keskeiset nyt 14.6. päätöksille tuotavat esitykset ovat seuraavat:

- kaupungin toimintojen keskittäminen mahdollisuuksien mukaan kaupungintalon kiinteistöön (2021-24) 

- kaupungin ei-kriittisestä kiinteistöomaisuudesta luopuminen (salkutuksen päivittäminen) (2021-24)

- kaupungin toimintaprosessien ja tehtävänkuvien tarkastelu (2021-22)

- uusien rekrytointien ja vapautuvien toimien täyttötarpeen kriittinen arviointi (jatkuva)

- kaupungin tiloista ja palveluista perittävien maksujen tarkastelu (2021-22)

- hankkeiden kriittinen tarkastelu, hankeohjeistuksen päivittäminen, hankesalkutuksen käyttöönotto (jatkuva)

- kaupungin virallisten ilmoitusten julkaisemisen kilpailutus (2021) 

- kaupungin painotuotteiden tarkastelu: siirtyminen digitaalisiin (2021) 

- kaupungin lehtitilausten vähentäminen, keskittäminen sisäiseksi palveluksi, painettujen maksullisten tilausten minimointi (2021)

- kaupunkimarkkinoinnin fokusoidut toimenpiteet 2021 kampanjan ja uuden materiaalien pohjalta (jatkuva)

- ulkoistettujen palvelujen arviointi (2021-22)

- kaupunkiorganisaation rakenteen kehittäminen (2021-22) 

- poliittisten toimielinten määrän ja koon arviointi (2021) 

- kaupungin johtamisjärjestelmän selkeyttäminen (2021)

- sote-palveluiden säästömahdollisuuksien valmistelu (2021-22, yhteistyössä kuntayhtymä Karviaisen kanssa)

Karkkilan kaupungin tasapainotusohjelma on keskeinen osa muutosohjelmaa, jolla tavoitellaan Karkkilalle pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kestävän kasvun ja talouden pohjaa. Tasapainotusohjelman rinnalla viedään eteenpäin vuonna 2019 käynnistetyn Karkkilan Kasvuohjelman toimenpiteitä, joiden keskeinen tavoite on lisätä Karkkilan nykyisten asukkaiden viihtymistä sekä houkutella Karkkilaan uusia asukkaita, yrityksiä ja sijoituksia sekä matkailijoita.

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Tuija Telén, p. 040 801 6009

Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Satu Ahjoniemi, p. 045 675 9757

- - - -
Karviaisen koronatiedot kootusti löydät nyt täältä:  
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/
Sähköinen ajanvaraus rokotuksiin täältä:  https://www.koronarokotusaika.fi/

- - - -

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.!
Lue lisää äänestyspaikoista ja -ajoista sekä mm. hengitystieoireisena, karanteenissa tai eristyksissä olevien äänestämisestä täältä: 
https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Kuntavaalien-2021-ennakkoaanestys-alkaa-keskiviikkona-26


- - - -

Viikkotiedote 8.6.2021 – Kaikkien yli 16-vuotiaiden koronarokotukset alkavat

Karkkilan koronatilanne on pysynyt erittäin rauhallisena. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa ei ole todettu yhtään uutta tartuntaa ja ilmaantuvuusluku on pysynyt 0:ssa. Koko pandemian aikana koronatartuntoja on Karkkilassa ollut yhteensä 184 (tiedot 8.6.2021).

Muistutamme, että edelleen on erittäin tärkeää noudattaa kaikessa toiminnassa turvallisuusohjeita (hengityssuojaimet, lähikontaktien välttäminen, turvavälit, hyvä käsihygienia). Myös koronatestiin tulee hakeutua heti koronaan sopivien oireiden ilmaannuttua.

Yli 16-vuotiaiden koronarokotuksiin avautuu ajanvaraus keskiviikkona 9.6. klo 12. Toivomme, että rokotusaikoja varataan aktiivisesti! Lisätiedot: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/ajankohtaista-koronarokotuksissa/

Kaikki kaupungin korona-ajan tiedotteet löydät osoitteesta: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Poikkeusolojen-tiedotearkisto

Lämmintä kesäviikkoa kaikille! 

- - - -

Tiedote 3.6.2021 – Karkkilassa ei uusia koronatapauksia kahteen viikkoon

Karkkilan koronatilanne on tällä hetkellä erittäin rauhallinen. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa ei ole todettu yhtään uutta tartuntaa. Karkkilan ilmaantuvuusluku on nyt 0 / 100.000 / 2 viikkoa. Koko pandemian aikana koronatartuntoja on todettu Karkkilassa yhteensä 184 (tiedot 3.6.2021).

Karkkilassa edetään tällä hetkellä rajoitusten purkamisessa porrastetusti valtionhallinnon ja terveysviranomaisten suositusten sekä paikallisen tartuntatilanteen pohjalta. 

Mikäli tartuntatilanne muuttuu, voidaan päätöksiä muuttaa nopeallakin aikataululla. Rajoitusten muutoksista tiedotetaan viipymättä.

Muistutamme, että edelleen on erittäin tärkeää noudattaa kaikessa toiminnassa turvallisuusohjeita (hengityssuojaimet, lähikontaktien välttäminen, turvavälit, hyvä käsihygienia). Myös koronatestiin tulee hakeutua heti koronaan sopivien oireiden ilmaannuttua.

Aluehallintovirasto on antanut 2.6. alkaen uudet määräykset koskien yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Nämä määräykset ovat velvoittavia myös Karkkilassa. Määräyksissä yleisötapahtumien sekä yleisten kokousten henkilömäärärajat poistuivat. Määräyksessä linjataan kuitenkin, että mikäli sisätilaisuuksissa on yli 10 henkilöä, ja ulkotilaisuuksissa yli 50 henkilöä koolla, ei tilaisuudessa  saa syntyä lähikontakteja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli nämä henkilömäärät ylittyvät, tulee huolehtia vähintään kahden metrin turvaväleistä ja rajata kontaktit alle 15 minuuttiin.

Jatkamme porrastettua tilojen avaamista 7.6. alkaen. Aukioloajoista, tilojen varauksista ja vastuuhenkilöistä löydät lisätietoja kotisivuiltamme.  

  • Kansankulma avautuu 7.6. alkaen omatoimiseen käyttöön, maksimihenkilömäärä on 15. HUOM. Kesäajan varaukset tulee tehdä 23.6. mennessä kulttuurisihteeri Mari Rautiaiselle.  
  • Kaupungintalon etätyötilat ovat ajanvarauksella varattavissa maksimissaan 4 henkilölle kerrallaan (isompi tila) ja maksimissaan 2 henkilölle kerrallaan (pienempi tila). Tilat ovat suljettuina 28.6. – 30.7. Tilavaraukset palvelupiste Serveriin. 

Olemme tiedottaneet Karkkilan kaupungin toimintaa ja tiloja 1.– 15.6. koskevista rajoituksista 29.5. Tiedote sekä kaikki muutkin korona-ajan tiedotteemme löydät osoitteesta: www.karkkila.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löytyvät täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat päivittäneet ohjeistuksen, jonka tarkoitus on tukea yleisötilaisuuksien, yleisten kokousten ja kokoontumisten järjestämistä sekä tukea tilojen turvallista käyttöä koronaepidemian aikana https://thl.fi/fi/-/alueelliset-paatokset-ja-riittava-hygieniataso-huomioitava-yleisotilaisuuksissa 


Aurinkoista ja terveysturvallista kevätjuhlaviikonloppua kaikille! 


- - - - 

Kaupungin kiitokset Ympäristötalkoisiin osallistuneille löydät täältä: 
https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Lampimat-kiitokset-kaikille-Ymparistotalkoisiin-osallistuneille
- - - - 
Aki Kaurismäen Kino Laika -elokuvateatteri Karkkilaan


Karkkilalaiset elokuvan puuhamiehet Aki Kaurismäki ja Mika Lätti avaavat syyskuun lopulla kotikulmilleen elokuvateatteri Kino Laikan. Karjaanjoen varteen, perinteiseen ruukkiympäristöön Ala-Emaliin syntyy moderni elokuvateatteri nousevine katsomoineen ja kiinteine penkkeineen.

”Peter von Baghin haave oli saada Suomeen elokuvateatteri nimeltä Kino Laika. Me toteutamme hänen haaveensa ja toivotamme kaikille antoisaa elokuvailtaa”, kertovat yhtiökumppanit Aki Kaurismäki ja Mika Lätti

Lue tiedote kokonaan täältä: https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Aki-Kaurismaen-Kino-Laika-elokuvateatteri-Karkkilaan-
- - - - 

Tiedote 2.6.2021: Aluehallintovirasto antoi Karkkilan kaupungille toimintaohjeita työsuojelun kehittämiseksi
Lue tiedote täältä:https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Tiedote-262021-Aluehallintovirasto-antoi-Karkkilan-kaupungille-toimintaohjeita-tyosuojelun-kehittamiseksi

- - - - 

Tiedote 29.5.2021 – Karkkilan koronarajoitukset 1. - 15.6.2021

Karkkilan koronatilanne on pysynyt rauhallisena. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa on todettu 1 uusi tartunta, ja Karkkilan ilmaantuvuusluku on nyt 11 / 100.000 / 2 viikkoa. Koko pandemian aikana koronatartuntoja on todettu Karkkilassa yhteensä 184 (tiedot 28.5.2021).

Valtionhallinnon linjausten ja alueellisen ja paikallisen terveysviranomaisen suositusten sekä Karkkilan rauhoittuneen tartuntatilanteen perusteella Karkkilassa on tehty kuntakohtaisia päätöksiä aiemmin voimassa olleiden koronarajoitusten purkamisesta. Mikäli tartuntatilanne muuttuu, voidaan päätöksiä muuttaa nopeallakin aikataululla. Rajoitusten muutoksista tiedotetaan viipymättä.

Muistutamme, että edelleen on erittäin tärkeää noudattaa kaikessa toiminnassa turvallisuusohjeita (hengityssuojaimet, lähikontaktien välttäminen, turvavälit, hyvä käsihygienia). Myös koronatestiin tulee hakeutua heti koronaan sopivien oireiden ilmaannuttua.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen muistuttaa, että yhden rokoteannoksen myötä saatu suoja ei vielä vaikuta varotoimiin, diagnostiikkaan ja karanteeneihin. Yhden rokoteannoksen jälkeen henkilö voi sairastua koronaan ja levittää tautia eteenpäin. Tämän vuoksi ohjeita ja rajoituksia on yhä tärkeää noudattaa.

Karkkilan kaupungin toimintaa ja tiloja koskevat rajoitukset 1.– 15.6. 

Harrastustoiminnan ikärajoitukset poistetaan. Harrastustoiminnan järjestäjien tulee huomioida osallistujamäärä suhteessa tilojen kokoon niin, että harrastukset voidaan toteuttaa mahdollisimman terveysturvallisesti. Kaupunki antaa tilojensa maksimihenkilömäärät, mutta suosittelee toimijoille harkintaa harrastusten toteuttamiseksi näitä pienemmissä ryhmissä.

Kaupungin harrastustilat avataan muutamin poikkeuksin (kerrotaan myöhemmin tässä tiedotteessa) seuraavin henkilömäärärajoituksin: Kaupungin tiloissa ja toiminnassa ohjatun harrastustoiminnan maksimihenkilömäärä on sisätiloissa 20 henkilöä ja ulkotiloissa 50 henkilöä. Isoissa sisäliikuntatiloissa, joka on jaettu lohkoihin, on maksimihenkilömäärä 15 henkilöä/lohko. Kaikessa harrastustoiminnassa tulee noudattaa tarkkaan turvallisuusmääräyksiä.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen perustuvalle ammattiurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti.

Karkkilan kaupungin tilat 1. – 15.6.

Seuraavat Karkkilan kaupungin tilat ovat avoinna 1. – 15.6. niin, että tiloissa saa olla kerrallaan maksimissaan 20 henkilöä (poikkeukset sulkeissa). Aukioloajoista, tilojen varauksista ja vastuuhenkilöistä löydät lisätietoja kotisivujemme alasivuilta: www.karkkila.fi

• Karkkilan kirjasto (ei enää asiointiaikarajoitusta, omatoimikirjasto suljettu toistaiseksi)
• Suomen Valimomuseo, Galleria Bremer ja Högfors-museo (ei enää asiointiaikarajoitusta)
• Anttilan talo/opistotalo
• Liikuntatilat, ml. kuntosalit
• Vuotinaisten leirikeskus
• Kahvila Pakari
• Karkkilasali (maksimihenkilömäärä 50 henkilöä)

Maskisuositus

Suosittelemme vahvasti hengityssuojaimen käyttöä 4.- luokkalaisista alkaen koulupäivien aikana, ellei sille ole terveydellistä estettä. Yli 12-vuotiaille suosittelemme hengityssuojaimen käyttöä THL:n ohjeiden mukaisesti.

Etätyösuositus

Suosittelemme edelleen etätyön jatkamista.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Yleisötilaisuuksia ja yleisistä kokouksista määrää Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVIn päätös ESAVI/18300/2021).

Suosittelemme myös yksityistilaisuuksiin ja yksityisille toimijoille vastaavia linjauksia.

Karviaisen suositukset

Karviaisen voimassa olevat suositukset löytyvät täältä: https://karviainen.fi/…/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/

Toivotamme hyvää alkavaa kesäkuuta kaikille!

- - - - 

Karkkilan kaupungin taloudentasapainotusohjelman ohjausryhmän tiedote 25.5.2021: Ohjelman valmistelu etenee, linjauksia tehty palveluverkon ja henkilöstön osalta

Karkkilan kaupungissakäynnistettiin erittäin kriittisen taloustilanteen korjaamiseksi vuodenvaihteessa talouden tasapainotusohjelman valmistelu. Ohjelman toimenpiteetajoittuvat vuosille 2021-2024, ja tavoitteena on saada aikaan 3,0-3,5 miljoonaneuron positiivinen talousvaikutus.

Ohjelman keskeisinäelementteinä ovat muun muassa kaupungin palveluverkon tarkastelu jakehittäminen, toimintaprosessien ja tehtävänkuvien kehittäminen, hankintojen jahankkeiden kriittinen arviointi sekä rakenteelliset uudistukset ja kaupungintulopohjan vahvistaminen. Tällä hetkellä ohjelmaan kerätään henkilöstöltäideoita kaupungin talouden vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että ohjelmasaadaan poliittiseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen ja edelleenvaltuustolle kesäkuun 2021 aikana. Toimenpiteet käynnistyvät viipymättäohjelman hyväksymisen jälkeen.

Tasapainotusohjelmanvalmistelun ohjausryhmänä toimii Karkkilan kaupunginhallitus. Ohjausryhmänpuheenjohtajana toimii Satu Ahjoniemi ja ohjelman päävastuullisena omistajanakaupunkiorganisaatiossa kaupunginjohtaja Tuija Telén. 

Tasapainotusohjelmanohjausryhmä teki 17.5. kokouksessaan keskeisiä periaatelinjauksia tulevanohjelman osalta. Linjaukset koskivat henkilöstöasioita sekä palveluverkonkehittämistä. 

Palveluverkon kehittämisenosalta ohjausryhmä linjasi yksimielisesti pääperiaatteeksi, että kaupunginpalveluja tullaan jatkossa keskittämään kaupungintalon kiinteistön yhteyteen.Kaupungin kiinteistöomaisuutta tarkastellaan ja laaditaan aikataulutettusuunnitelma palveluverkon muutoksista sekä kiinteistöjen myynnistä.

Henkilöstöperiaatteiden osaltaohjausryhmän yksimielinen kanta oli, että keskeinen toimenpide on kaupungintoimintaprosessien ja henkilöstön tehtävänkuvien tarkastelu. Tässä edetään kaupunginhenkilöstön oman asiantuntemuksen pohjalta, mitä kautta työntekijät pääsevätitse mukaan kehittämään omia tehtäviään. 

Lisäksi ohjausryhmä linjasi17.5., että henkilöstösäästöjä haetaan kannustamalla henkilöstöä palkattomienvapaiden pitämiseen (ns. porkkanapäiväkannustin) ja lomarahojen vaihtamiseenvapaaksi (KVTES). Nämä toimenpiteet ovat jo tällä hetkellä menossa. Lisäksisäästöjä haetaan vapaiden ja vapautumassa olevia tehtävien täyttötarvettakriittisesti arvioimalla. Henkilöstön kannalta keskeinen ohjausryhmän linjauson se, että vuosien 2021-2022 aikana Karkkilan kaupunki ei suunnittelehenkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia.

Talouden tasapainotusohjelmanetenemisestä tiedotetaan seuraavan kerran kesäkuun alussa, kun ohjelma etenee päätöksentekoon.

Lisätiedot
Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Talouden tasapainotusohjelmanohjausryhmän puheenjohtaja Satu Ahjoniemi

- - - - -

Matonpesupaikka avattu!
Lisätiedot: https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Mattopyykille-paasee-jo

 - - - -

Kuntavaalien 2021 ehdokkaat, ennakkoäänestysajat ja muuta ajankohtaista löytyy täältä:  
https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Kuntavaalien-2021-ennakkoaanestys-alkaa-keskiviikkona-26

- -- -

Mitä Sinä toivot perhekeskukselta?
Vaikuta vastaamallaLänsi-Uudenmaan sote-hankkeen kyselyyn 24.6. mennessä. Lisätietoa täältä! 
- - - - - -

Uusia linja-autovuoroja Karkkila-Nummela-Helsinkivuoroliikenteeseen 26.4.2021 alkaen
Lisätietoja linkistä:
https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Uusia-linja-autovuoroja-Karkkila-Nummela-Helsinki-vuoroliikenteeseen-26

- - - - -
Muutoksia linja-autoliikenteessä 19.4.2021 alkaen
Satakunnan Liikenne Oy lakkauttaa 13 OnniBus FlexinPori-Karkkila-Helsinki vuoroa 19.4.2021 alkaentoistaiseksi. 

Satakunnan Liikenne Oy:n uusi OnniBus Flex aamuvuoro aloittaa liikennöinnin Karkkilasta klo 7:10 Forssaan 19.4.2021. Ajantasaiset aikataulutiedot löytyvät Matkahuollon verkkosivuilta.

- - - - - 
Katu- ja kunnallistekniikan saneeraus jatkuu Sudetissa 
Lisätietoja asiasta löydät tiedotteesta: https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Katu-ja-kunnallistekniikan-saneeraus-jatkuu-Sudetissa- - - - - - 

Hyviä uutisia Karkkilasta

Karkkilan kaupungille on myönnetty Uudenmaan ELY-keskukselta kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämishankerahoitusta 178391 euroa. Saatu avustus tullaan osoittamaan Toivikkeen suon virkistysaluereitistön kunnostukseen sekä Koskireitin jatkokehittämiseen. Lisätietoja: https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Hyvia-uutisia-Karkkilasta-Lahivirkistysalueiden-kunnostus-ja-kehittamishankerahoitusta-Karkkilaan-ELY-keskukselta
- - - - - -  

Tärkeät koronapandemia-ajan tiedot löydät täältä:  

Olemme koonneet  koronavirussivuillemme  ajankohtaista tietoa koronatilanteesta.  
- koronapandemian aikaiset tiedotteet on tallennettu tiedotearkistoon 
- tärkeät yhteystiedot löytyvät sivuiltamme Tärkeät yhteystiedot asiointiin ja neuvontaan 

Here you can find information on COVID-19 in English and other languages    

Karviaisen tiedotteet löydät osoitteesta Karviaisen ajankohtaistiedotteet


16.4.2020

Koronatilannetietoa kieliversioina

Tästä tiedotteesta löytyy linkkejä ja kieliversioita koronatilanteesta


https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/koronavirus


Koronatietoa eri kielillä

Tälle sivulle on koottu eri kielillä koronavirukseen COVID-19 liittyvät ohjeet, jotka saapuivat suomeksi ja ruotsiksi jokaiseen kotiin Suomessa maalis–huhtikuussa 2020.

På denna sida finns anvisningar om coronavirus COVID-19 på olika språk. Anvisningarna skickas på finska och svenska till varje hem i Finland under våren 2020. Material läggs till på sidan efter hand som det blir färdigt.

On this page you can find instructions concerning Coronavirus COVID-19. These instructions will arrive at every household in Finland in Finnish and Swedish in March/April 2020.

 Suomalainen viittomakieli

Русский язык (venäjä)

عربية (arabia)Karkkilan koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaohjeen lyhennelmän kieliversiot

arabia AR 
englanti EN
kiina ZH
serbia SE
turkki TR
venäjä RU
viro ET


Tiedotetta päivitetty 17.4.2020


Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583