Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

3.12.2021

Koronatiedotteet

Viikkotiedote 3.12.2021 – Uudet rajoitukset yleisötilaisuuksiin ja harrastustoimintaan 4.12. alkaen

Karkkilan koronatilanne on edelleen haastava. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on todettu 14 uutta tartuntaa ja ilmaantuvuuslukumme on nyt 138/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana Karkkilassa on ollut yhteensä 359 koronatartuntaa (tiedot 3.12.2021).

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut 2.12. uuden määräyksen koskien yleisötapahtumia, yleisiä kokouksia ja asiakas- ja osallistujatilojen käyttöä (harrastustoiminta). Tämä päätös ESAVI/41658/2021 on velvoittava Karkkilassa ja se on voimassa 4.12.2021 – 31.12.2021. (Tämä ESAVIn uusi päätös kumoaa 18.11.2021 annetun päätöksen ESAVI/39238/2021 koskien tiettyjen yleisötilaisuuksien kieltämistä ajalta 4.12.2021 - 24.12.2021.)

Tapahtumien ja toiminnan järjestäjien tulee tutustua päätökseen huolella. Päätöksen keskeinen sisältö on tämän tiedotteen lopussa. Tässä on linkki AVIn tiedotteeseen (linkki avautuu AVIn sivulle ja uuteen ikkunaan): https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69926502

Karkkilan kaupunki on tänään päättänyt ESAVIn päätöksen mukaisesti seuraavat linjaukset Karkkilan kaupungin tapahtumien, tilojen ja toiminnan osalta.

1) Kaupungin yleisötilaisuudet ja yleisötilaisuuksiin tarkoitetut tilat

Kaupungin järjestämissä yli 20 henkilön yleisötilaisuuksissa ja kaupungin yleisötilaisuuksiin tarkoitetuissa tiloissa otetaan käyttöön koronapassi. Mikäli koronapassia ei ole mahdollista ottaa käyttöön, tilaisuus perutaan. Tilaisuuden järjestäjä tiedottaa peruutuksista tilaisuuskohtaisesti. Koronapassi tarkistetaan kaikilta yli 16-vuotiailta. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta tai esiintyjiltä.

Kaupungin järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12. on käytössä koronapassi.

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia. Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. Esimerkkejä yleisötilaisuuksista: konsertit, teatterinäytökset, elokuvateatterinäytökset, festivaalit, markkinat, urheiluottelut ja turnaukset (jos paikalla on yleisöä) sekä päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen järjestämät juhlat ja tilaisuudet, jos niihin osallistuu muitakin kuin henkilökuntaa, lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.

Viranomaisten kokoukset, kuten kunnanhallituksen, -valtuuston ja lautakuntien kokoukset eivät kuulu rajoitusten piiriin. Karkkilan kaupungin kokouksissa on käytössä vahva hengityssuojainsuositus. Yleisölle suositellaan valtuuston kokousten seuraamista verkkolähetyksinä.


2) Kaupungin asiakkaille ja osallistujille tarkoitetut tilat, harrastustoiminta

Kaupungin järjestämässä harrastustoiminnassa, jossa on yli 10 osallistujaa sisätiloissa tai yli 50 osallistujaa ulkotiloissa, edellytetään koronapassia. Mikäli koronapassia ei ole mahdollista ottaa käyttöön, noudatetaan muita rajoitustoimia, esimerkiksi henkilömäärärajoituksia tai porrastuksia (Tartuntatautilaki 58 c ja 58 d).

Mikäli käyttöön ei voida ottaa koronapassia eikä muita rajoituksia, toiminta peruutetaan. Toiminnan järjestäjä tiedottaa peruutuksista toimintakohtaisesti.

Aluehallintoviraston määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Karkkilan työväenopiston toiminta on oppilaitostoimintaa, jota määräys ei koske.

Muiden järjestäjien kaupungin tiloissa toteutettavan toiminnan osalta toiminnan järjestäjä päättää, ottaako se käyttöön koronapassin vai noudattaako järjestäjä muita rajoitustoimia (tartuntatautilaki 58 c ja 58 d). Toiminnan järjestäjä ilmoittaa osallistujille käyttöön otettavista toimista sekä mahdollisista peruutuksista.

Koronapassi tarkistetaan kaikilta yli 16-vuotiailta. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta tai esiintyjiltä.

Kansankulmassa on käytössä koronapassi. Mikäli koronapassia ei voi ottaa käyttöön, tilassa saa kokoontua enintään 10 henkilöä. Muussa tapauksessa tilaisuus/toiminta perutaan.  


3) Kirjalliset suunnitelmat AVIn ja lain mukaisesti

Aluehallintovirasto määräyksen mukaan toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.


Edellä kerrotut rajoitukset ovat voimassa 31.12. asti. Mikäli tilanne heikkenee, kaupunki varautuu tapahtumien ja toiminnan peruutuksiin. Näistä tiedotetaan erikseen viipymättä.


Hengityssuojain- ja etätyösuositukset

Karkkilan kaupungissa ovat voimassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 25.11. antamat laajat suositukset koskien hengityssuojaimen käyttöä sekä etätyötä. Suositukset ovat voimassa 16.1.2022 asti.

Karkkilassa on voimassa lisäksi hengityssuojainsuositus koulupäivien aikana kaikille 4.- 6.-luokkalaisille.

Karkkilan kaupunki seuraa koronatilannetta erittäin aktiivisesti. Tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista.

Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyvää viikonloppua ja itsenäisyyspäivää!

ESAVI/41658/2021


”TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N JA 58 D §:N MUKAINEN PÄÄTÖS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEILLE 

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §)

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §)

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.


Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat: 


1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;  

2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;  

3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.  

Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa: 

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat; 

2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; 

3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat; 

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; 

5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; 

6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 


Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita: 

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat; 

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat; 

3) kunnat ja kuntayhtymät; 

4) uskonnolliset yhdyskunnat; 

5) julkisoikeudelliset laitokset. 

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräykset ovat voimassa ajalla 4.12.2021-31.12.2021.

Päätöksen ESAVI/39238/2021 kumoaminen

Tämä päätös kumoaa 18.11.2021 annetun Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/39238/2021) koskien tiettyjen yleisötilaisuuksien kieltämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien osalta ajalta 4.12.2021-24.12.2021."

- - - - 

Viikkotiedote 26.11.2021 – Karkkilaan uusia suosituksia ja rajoituksia

Karkkilan koronatilanne on edelleen huonontunut. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on todettu 23 uutta tartuntaa ja ilmaantuvuuslukumme on 264/100.000 asukasta. Kokopandemian aikana Karkkilassa on ollut yhteensä 353 koronatartuntaa (tiedot23.11.2021).

Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt myös rokotteen saaneiden joukossa, mutta rokotetuilla taudinkuva on ollut lievempi. Sairaalakuormitus on merkittävästi lisääntynyt, ja tilanne Lohjan sairaalassa on erityisen haastava. Karviainen on nostanut valmiuttaan ja pyrkii omilla toimillaan tukemaan Lohjan sairaalan kuormittunutta tilannetta.  

Koronarokote on mahdollista ottaa influenssarokotuksen yhteydessä Karkkilan kaupungintalolla sekä Nummelan terveysasemalla ja Kirkkoniemen koululla. Ajanvarauksen yhteydessä tulee ilmoittaa, jos koronarokotuksen ottaa samalla kerralla influenssarokotuksen kanssa. Koronarokotuksista ajankohtainen tieto löytyy Karviaisen sivuilta.:https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/varattavissa-olevien-aikojen-tilanne/

(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille ja uuteen ikkunaan.)

Uudet hengityssuojain- ja etätyösuositukset 26.11.2021 – 16.1.2022

Karkkilassa on voimassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 25.11. antamat laajat suositukset koskien hengityssuojaimen käyttöä sekä etätyötä. Tämä suositus astuu voimaan välittömästi (26.11.2021). Alla on kerrottuna tämä suositus (Lähde: HUS).

”Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä päätti maskisuosituksesta 25.11. kaikille yli 12 vuotta täyttäneille rokotussuojasta riippumatta. Lisäksi alueelle annettiin etätyösuositus. Suositukset ovat voimassa 16.1.2022 asti.

Maskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskin käyttöä suositellaan myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien. Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.

Työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja sekä kahvitaukoja tulee porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.

Koordinaatioryhmässä nähtiin tarpeelliseksi rajoittaa lisää Uudenmaan kuntien alueella järjestettäviä yleisötilaisuuksia. Asian pikainen valmistelu on käynnistetty.”

Karkkilassa on voimassa lisäksi hengityssuojainsuositus koulupäivien aikana kaikille 4.- 6.-luokkalaisille. Karkkilan kaupunki on päättänyt ottaa työnantajana etätyösuosituksen käyttöön 29.11. alkaen.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen antoi uudet suosituksensa 23.11. Nämä ovat linjassa HUS:n antaman uuden suosituksen kanssa. Karviaisen suosituksiin voit tutustua täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille ja uuteen ikkunaan.)

Karkkilan kaupungin rajoitukset 31.12. asti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut yleisötilaisuuksiin liittyvän uuden päätöksen 18.11. Tämä päätös on velvoittava myös Karkkilassa, ja se on voimassa 25.11. - 24.12.2021. Päätös löytyy AVIn sivuilta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69925012
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille ja uuteen ikkunaan.)

Toiminnan ja tapahtumien järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta tartuntatautilain mukaisesti sekä yllä mainitun AVIn määräyksen noudattamisesta. Tartuntatautilain 58 c § on voimassa 31.12.2021 asti. Tartuntatautilain löydät täältä: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210447 
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille ja uuteen ikkunaan.)

Karkkilan kaupunki seuraa koronatilannetta erittäin aktiivisesti. Tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista.


Kiitämme kaikkia karkkilalaisia rajoitusten ja suositusten noudattamisesta ja terveysturvallisesta toiminnasta ja toivotamme hyvää viikonloppua!

- - - - - - 

 

Kaikki Karkkilan kaupungin pandemia-ajan tiedotteet  aikajärjestyksessä löydät täältä: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Poikkeusolojen-tiedotearkisto

Ajankohtaista tietoa koronarokotuksista ja ohjeet rokotusajan varaamiseen Karviaisen alueella löydät täältä:   https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/

Karviaisen alueen koronatiedot kootusti löytyvät täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/


Tiedotetta päivitetty 3.12.2021/ns


2.12.2021

Asemanrannan avoluistelualue valmistuu luistelukuntoon tänään

Asemanrannan avoluistelualue valmistuu luistelijoiden käyttöön tänään. Luistelemaan pääsee torstaina 2.12. klo 16 alkaen. Jäällä on maalit jääkiekon harrastajille.


Kivoja ja turvallisia talviulkoiluhetkiä!


Arkistokuva Asemanrannan luistelukentästä


2.12.2021

Hyviä uutisia Karkkilasta: Koskireitin ja Toivikkeen kunnostus edennyt hienosti

Karkkilan lähivirkistysalueiden kunnostushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti tämän vuoden aikana. Töitä on tehty sekä Toivikkeen ulkoilureiteillä että Koskireitillä. 

Toivikkeen hiihtoreiteille on tänä vuonna tehty latupohjan parannuksia, ja alueelle on pystytetty myös uusia opasteita helpottamaan ulkoilijoiden kulkua alueella. Toivikkeen majan aluettakin on siistitty. Toivottavasti saamme pian lunta Karkkilaan, jotta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan talvisen Toivikkeen maisemista!

Töitä Toivikkeella jatketaan myös ensi vuonna. Toivikkeen vaellusreiteille päästään asentamaan uusia kylttejä keväällä 2022 ja myös Toivikkeen majaa kunnostetaan vuoden 2022 aikana.

Toivikkeen lisäksi töitä on tehty myös Karkkilan Koskireitillä. Tavoitteena on parantaa nykyisen reitin opasteita ja taukopaikkoja sekä kehittää tulevaisuudessa reitti rengasreitiksi. Koskireitille on tulossa myös  uusia opasteita keväällä 2022. Pitkälänkosken alueelle on suunnitteilla Karjaanjoen ylittävä silta. Siltahanke etenee lupakäsittelyyn mahdollisimman pian. Syksyllä tehdyssä virkistysaluekyselyssä saimme paljon kehitysehdotuksia ja toiveita koskien Koskireitin parannusta sekä reitin saattamista rengasreitiksi. Tavoitteena on päästä vastaamaan näihin toiveisiin keväällä ja kesällä 2022.

Karkkilan kaupunki toteuttaa lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämistöitä Uudenmaan ELY-keskuksen hankerahoituksen tukemana. Kaupunki on ostanut Karkkilan Latu ry:ltä Koskireitin kunnostustyön, ja mukana on kiitettävä määrä karkkilalaisia talkoolaisia. Suuri kiitos työstä Karkkilan Ladulle ja kaikille talkoolaisille!Kuvan Pyhäjärvenraitilta Karjaanjoen suulta ja Koskireitin alkupäästä on ottanut tammikuussa 2021 Harry Torvinen.  


1.12.2021

Nyhkälänharjulla pääsee luistelemaan jo tänään

Nyhkälänharjun jääkiekkokaukalo on luistelijoiden käytössä keskiviikosta 1.12. klo 12 lähtien. Tiedotamme heti, kun muita kenttiä on saatu luistelukuntoon. 

Mukavia talviurheiluhetkiä!


Kuvan Nyhkälänharjun kaukalosta tammikuussa 2021 otti Harry Torvinen.29.11.2021

Lumen tykitys ja luisteluratojen jäädytys on aloitettu

Sääennusteiden mukaan pidempi pakkasjakso on alkanut. Kaupunkikehityksen väki on käynnistänyt keinolumen tykityksen Pyhäjärven rantapellolle tänään.

Myös luisteluratojen jäädytys on aloitettu Asemanrannassa sekä Haukkamäen ja Tuorilan koulujen kentillä. 


Tiedotamme lisää heti, kun talvilajeja pystyy harrastamaan Karkkilassa.
Kuvassa lumitykki Pyhäjärven rantapellolla

24.11.2021

Konsernipalvelujohtaja Jaana Niemelä irtisanoutui

Karkkilan kaupungin konsernipalvelujohtaja Jaana Niemelä on irtisanoutunut virastaan 19.11.2021. Niemelä on vastannut Karkkilassa talousasioiden, hallinnon, henkilöstöasioiden sekä ICT- ja valmiusasioiden johtamisesta. Niemelä aloitti Karkkilassa syyskuussa 2020.

Karkkilan kaupunki kiittää Jaana Niemelää lämpimästi hänen panoksestaan kaupungin kehittämisessä.

Jaana Niemelän kanssa sovitaan tarkemmin hänen viranhoitonsa päättymisen aikatauluista ensi viikon aikana. Samoin viranhoidon väliaikaiset järjestelyt sovitaan lähipäivien aikana ja niistä tiedotetaan henkilöstölle erikseen. Uuden konsernipalvelujohtajan rekrytointi käynnistetään mahdollisimman pian.15.11.2021

Valtuuston seminaari edisti kaupunkistrategian ja talousarvion valmistumista

Karkkilan kaupunginvaltuusto kokoontui uuden kaupunkistrategian sisällön linjaamiseksi ja ensi vuoden talousarvion valmistelun ohjaamiseksi yhteiseen seminaariin torstaina 11.11.2021. Seminaari pidettiin Työväentalolla.

Uusi Karkkilan kaupunkistrategia valmistellaan vuosille 2022-2025. Strategiassa päätetään pitkän tähtäimen visio sekä kaupungin toimintaa ohjaavat tavoitearvot. Lisäksi kaupunkistrategiassa päätetään valtuustokauden keskeiset tavoitteet kaupungin toiminnalle ja kehittämiselle. Kaupunkistrategian pohjana toimii kaupungin nykytila ja merkittävimmät tulevaisuuden haasteet. 

Uudelta Kaupunkistrategialta haetaan yksinkertaisuutta ja selkeyttä niin asioiden fokusoinnin, ohjauksen kuin ymmärrettävyydenkin kehittämiseksi. Valmistelu on edennyt syksyn aikana suunnitellussa aikataulussa, ja torstain seminaarissa saatiin jo linjattua strategian keskeinen sisältö. Valmistelu etenee seuraavaksi politiikan pöytään 29.11., jolloin kaupunginhallitus saa kokoukseensa hyväksyttäväksi uuden kaupunkistrategian. Valtuustolle uusi strategia tuodaan hyväksyttäväksi joulukuussa. Kaupunkistrategian valmistelusta vastaa kaupunginjohtaja.

- Yksinkertaisuus ja selkeys on ollut ohjenuorana koko syksyn. Uuden kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä on lisäksi sovittu, että kaupungin muiden strategisten dokumenttien määrää vähennetään ja strategian ohjaavaa yhteyttä toimintaan vahvistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupungilla aiemmin käytössä olleesta lähes kahdestakymmenestä erillisohjelmasta luopumista. Lisäksi kaupungin johtamisjärjestelmän osaksi tuodaan uutena kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintasuunnitelmat, jotka konkretisoivat kaupunkistrategian tavoitteet neljän vuoden toiminnallisiksi tavoitteiksi. Aiempien erillisohjelmien keskeisin sisältö huomioidaan joko kaupunkistrategiassa tai uusissa toimintasuunnitelmissa, kertoo kaupunginjohtaja Tuija Telén.

Uutta kaupunkistrategiassa on myös se, että tavoitteita ei jaeta näkökulmiin vaan koko kaupungin yhteisiin muutostavoitteisiin. Näitä muutostavoitteita tulee uuteen strategiaan vain kolme. Myös tavoitteiden määrä tulee olemaan selkeästi aiempaa vähäisempi.

Kaupunkistrategian tueksi on suunniteltu kuntalaisten ja kaupungin henkilöstön laajaa osallistamista. Seminaarissa linjattiin, että tämä osallistaminen toteutetaan strategian seuraavassa vaiheessa, kun haetaan linjattujen tavoitteiden pohjalta konkreettisia asioita strategian jalkauttamiseen. Näin saadaan osallistamisen pohjalle jo valmista taustaa, mikä helpottaa kommentointia ja ideointeja. Osallistaminen ajoittuu alkuvuoteen 2022 ja siitä tullaan tiedottamaan laajasti.

Kaupunkistrategian lisäksi seminaarissa käsiteltiin vuoden 2022 talousarvion valmistelua. Talousarvion valmistelu on viivästynyt keväällä suunnitellusta aikataulusta useista eri syistä. Lautakunnat ovat nyt kuitenkin kaikki saaneet talousarvionsa käsiteltyä ja seuraava vaihe on kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelu. Tämä esitys julkaistaan 8.12. ja se tuodaan kaupunginhallitukselle kokoukseen 13.12. Valtuusto saa talousarvion käsittelyynsä 20.12.2021.

Valtuuston seminaarissa todettiin, että lautakuntien käsittelyn sekä Karviaisen sote-palveluiden talousarvioesityksen jälkeen ensi vuoden talousarvio näyttää edelleen liikaa alijäämäiseltä. Kaupunginjohtaja esitteli toimialajohtajien kanssa valmistellut linjaukset, joiden pohjalta haetaan vielä vahvistusta ensi vuoden taloudelle. Seminaarissa näitä linjauksia pidettiin hyvänä jatkovalmistelun pohjana.

Valtuusto linjasi myös, että talousarvioasioita halutaan pohtia uudestaan yhdessä, kun valmistelu etenee. Tätä varten pidetään vielä yksi yhteinen valtuuston tilaisuus marraskuun lopulla. 

Valtuuston puheenjohtaja Anna Tallgren oli tyytyväinen seminaarin tuloksiin.

- Seminaarin henki oli työntäyteinen ja positiivinen. Saimme tärkeitä asioita eteenpäin yksituumaisesti. Valtuustossa on tällä hetkellä hieno yhteishenki ja vahva jaettu ymmärrys tilanteemme haastavuudesta. Haluan kiittää kaikkia valtuutettuja rakentavasta panoksesta asioiden edistämiseksi ja virkahenkilöitä hyvästä valmistelutyöstä strategian eteen.10.11.2021

Lounea aloittaa valokuidun asennuskaivut Pusulantien varressa 12.11.


Lounea aloittaa valokuitukaapeloinnin kaivut perjantaina 12.11. Pusulantien varressa. Valokuitua asennetaan silloin Pumminmäen alueelle. Kaivut kestävät n. 2-3 viikkoa. Urakoinnista vastaa Koneurakointi Järri Oy.  


Lisätiedot
Lounean työmaapäällikkö Jari Mikkola, 044 7733 530


13.10.2021

Karkkilan kaupungin verkkosivujen värimaailma on muuttunut

Karkkilan kaupungin verkkosivujen ilmettä on muutettu saavutettavuuden parantamiseksi. Uusi värimaailma helpottaa tekstin luettavuutta ja vastaa saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin. 

Jos huomaat saavutettavuuspuutteita, kerro se meille! Teemme parhaamme asian korjaamiseksi. Palautteet voi jättää verkkolomakkeella: https://www.karkkila.fi/palautelomake.htm12.10.2021

Karkkilan kaupunki on ottanut käyttöön Karkkila-kanavan

Karkkilan kaupunki on ottanut käyttöön videoiden uuden julkaisualustan, Karkkila-kanavan osoitteessa karkkilakanava.fi . Kanavan kautta voi seurata mm. valtuuston kokouksia Karkkilasalista.

Karkkila-kanavalla ovat nähtävänä kaikki jo tähän mennessä sinne striimatut Karkkilan kaupungin verkkolähetykset sekä kulloinkin käynnissä oleva livelähetys. Kanava korvaa monilta osin kaupungin tähän mennessä käytössä olleen YouTube-kanavan. 

Lisätiedot
ICT-asiantuntija Mika Virtanen 044 7674 936
Kuvassa on Karkkila-kanavan näyttökuva. 


31.8.2021

Muutoksia linja-autoliikenteessä 1.9. alkaen: klo 6 Helsinki > klo 7:10 Karkkila > klo 8 Forssa > klo 9:45 Karkkila > klo 10 Helsinki

Bussivuoro Karkkilasta klo 7:10 Forssaan jatkuu normaalisti 1.9.2021. Liikennöitsijänä on Satakunnan Liikenne, OnniBus Flex.  Ajoaika arkipäivisin M-P+, kouluvuoden aikana 31.12.2021 asti. Kyseessä on meno-paluuvuoro Helsinki-Nummela-Karkkila-Forssa. 

Aikataulu: klo 6:00 Helsinki > Nummela valtatie 2 th  > Vihti valtatie 2 th > klo 7:10 Karkkila linja-autoasema > klo 8 Forssa la-asema.

Paluuvuoro klo 8 Forssa > klo 8:45 Karkkila > Vihti th > Nummela th> klo 10 Helsinki Kamppi.

Aikataulutiedot www.matkahuolto.fiKarkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583