Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Ajankohtaistiedotteet: Uudet suositukset Karkkilassa 16.10.

19.10.2020

Tiedote 16.10.2020 – uudet suositukset käyttöön Karkkilassa

Karviaisen alue, kuten koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue, on tällä hetkellä koronapandemian kiihtymisvaiheessa ja eteneminen leviämisvaiheeseen on lähellä. Valtioneuvosto on tehnyt koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi uusia linjauksia 15.10., joita Karviaisen alueen terveysviranomainen on käsitellyt 16.10.

Karkkilan kaupunki on 16.10. linjannut valtionhallinnon, aluehallinnon sekä alueellisten ja paikallisten terveysviranomaisten suositusten ja ohjeiden pohjalta seuraavat suositukset koronatartuntojen ehkäisemiseksi Karkkilan kaupungin alueella. Suositukset astuvat voimaan välittömästi.

Karkkilan kaupunki antaa ohjeen suositusten soveltamisesta kaupungin toiminnassa ja tiloissa omalle henkilöstölleen maanantaina 19.10.2020.

Kokoontumisrajoitukset

Karkkilan alueella annetaan kokoontumisten osalta seuraavat suositukset
- yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä,
- alle 20 hengen yleisötilaisuuksia voi järjestää huolehtien turvaväleistä ja turvallisuudesta,
- yli 20 hengen yleisötilaisuuksia ja harrastustoimintaa järjestetään sisä- ja ulkotiloissa vain siinä tapauksessa, että kaikilta yli 15-vuotiailta osallistujilta (pois lukien urheilijat urheilutapahtumissa) edellytetään maskin käyttöä koko tilaisuuden ajan, ja että vain puolet tapahtumatilan paikkamäärästä on käytössä
- suuria kulttuuri- ja urheilutapahtumia ei suositella järjestettäväksi

Tapahtuman järjestäjä on vastuussa riittävästä koronatartuntojen ennaltaehkäisystä ja turvallisuuden varmistamisesta. Kaikkiin tilaisuuksiin ja toimintaan tullaan vain täysin terveenä, edes lieväoireisena ei tule osallistua.

Harrastustoiminnassa tulee huolehtia turvavälien (2 m) noudattamisesta ja suosia pienryhmätoimintaa. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi urheilua, työväenopiston kursseja, tanssi-, teatteri-, musiikki- ja kuvataideharrastuksia, partio-, orkesteri- ja kuorotoimintaa sekä muita vastaavia.

Hengityssuojaimet

Karkkilan alueella suositellaan hengityssuojainten käyttöä yli 15-vuotiaille
- julkisessa liikenteessä
- julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
- toisen asteen oppilaitoksissa (tarkennus alla) ja nuorisotyössä
- harrastustoiminnassa

Karkkilan kaupunki antaa suosituksen opiskelijoille hengityssuojainten käytöstä nyt myös lukiossa. Tämä suositus astuu voimaan 19.10. alkaen. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti yli 25 opiskelijan ryhmissä, mutta myös niissä ryhmissä ja tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen on haastavaa. Lukiolaiset hankkivat hengityssuojaimensa itse.

Suositusten lisäksi kehotamme kaikkia karkkilalaisia harkitsemaan omaehtoista hengityssuojaimen käyttöä tartuntojen leviämisen estämiseksi. Jokainen kaupunkilainen vastaa omien hengityssuojaintensa hankinnasta. Kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille suositusten mukaiseen käyttötarkoitukseen palvelupiste Serverissä.

Muut suositukset

Alueen terveysviranomainen (Karviainen) suosittelee etätyön tekemistä sekä Vihdin että Karkkilan alueella.

Saamme yhdessä pidettyä koronatilanteen edelleen kurissa, kun jokainen meistä toimii vastuullisesti ja tekee omissa toimissaan parhaansa tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Kiitämme kaikkia karkkilalaisia vastuullisuudesta!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 14.10.2020 – Karviaisen alueen koronatilanne kiihtymisvaiheessa

Tilannekatsaus

Karviaisen alue on tällä hetkellä koronaepidemian osalta kiihtymisvaiheessa, kuten koko HUS-alue. Karviaisen alueella varmistettujen tartuntojen määrä on lisääntynyt viimeisen viikon aikana yhdeksällä. Myös altistuneiden määrä on edelleen kasvussa, mikä johtuu osin tartuntojen määrän lisääntymisestä, mutta myös yksittäisten positiivisten tapausten kohdalla suurista altistumismääristä. 

Selkeiden karanteeniin johtaneiden altistumisten lisäksi Karviaisen alueella on ilmennyt joitain matalan riskin mahdollisia joukkoaltistumisia, jotka eivät ole edellyttäneet karanteenitoimia. Näiden osalta ei ole ollut tarvetta olla yhteydessä yksittäisiin henkilöihin, vaan asiasta on annettu erilliset tiedotteet.

Suositukset 

Koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Karkkilan ja Vihdin alueella suositellaan, ettei yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia järjestettäisi toistaiseksi. 

Kehotamme harkitsemaan vakavasti matkustamisesta pidättäytymistä ja muistutamme, että altistumisia voidaan estää hyvin käyttämällä julkisissa liikennevälineissä ja ruuhkapaikoissa hengityssuojaimia. Kehotamme myös harkitsemaan vakavasti juhliin sekä muihin enemmän osallistujia kerääviin tapahtumiin osallistumisesta pidättäytymistä. 

Tässä tilanteessa terveysviranomaiset suosittelevat etätyötä. 

Muistutamme aiemmin annetusta hengityssuojaimen käyttösuosituksesta (Karkkilan kaupunki 1.10.2020) sekä hyvästä käsihygieniasta ja turvavälien noudattamisesta.  Suositusten lisäksi kehotamme kaikkia karkkilalaisia harkitsemaan omaehtoista hengityssuojaimen käyttöä tartuntojen leviämisen estämiseksi. Jokainen kaupunkilainen vastaa omien hengityssuojaintensa hankinnasta. Kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille suositusten mukaiseen käyttötarkoitukseen palvelupiste Serverissä. 

Altistumisia on tapahtunut mm. harrastusten parissa. Tämän vuoksi joukkue- ja kontaktilajeissa tulee huomioida erityisen tarkasti turvallisuusohjeet korona-altistusten välttämiseksi. Karviainen on antanut alueen tartuntatautiviranomaisena suosituksen, että ulkopuoliset eivät jäisi seuraamaan harjoituksia. Mikäli urheiluseurat tarvitsevat lisäohjeita, yhteyttä voi ottaa hanna.leinonen@karviainen.fi 

HUS-alueella valmistellaan yhtenäistä suositusta tartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa. Suositus julkaistaan Karviaisen alueella sen valmistuttua.

Uudet karanteeni- ja eristysajat

Uudet karanteeni- ja eristysajat ovat voimassa 12.10.2020 alkaen.

  • Altistuneen karanteenin kesto 10 vrk (aiemmin ollut 14 vrk)
  • Perhealtistuksissa karanteenin kesto 14 vrk perheenjäsenen positiivisestatestituloksesta/oireiden alusta (aiemmin ollut 21 vrk)
  • Lieväoireisen positiivisen eristyksen kesto 7 vrk, edellyttäen 48h oireettomuutta ennen eristyksen purkua

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin 

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin on nyt käytössä. Linkit itsepalveluajanvaraukseen löytyvät Karviaisen, Vihdin ja Karkkilan www-sivuilta sekä Karviaisen facebook-sivuilta ja osoitteesta www.koronabotti.hus.fi . Ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen. Kannustamme palvelun käyttöön, mikäli sinulla on tarve päästä koronatestiin, eikä erityistä kysyttävää koronasta. Lapsen puolesta -asiointi tulee käyttöön 16.10.2020, jolloin myös lapselle on mahdollista varata aika itsepalveluajanvarauksen kautta. 

Karviaisen koronapuhelinpalvelut ja muut tärkeät puhelinnumerot

Koronapuhelut ohjautuvat takaisinsoittojärjestelmään arkisin klo 8-16. Tämän ajan ulkopuolella ei ole tällä hetkellä alueellista koronapuhelinpäivystystä. Valtakunnalliseen koronainfoon ja päivystysapuun saa yhteyden myös muina aikoina.

 

 Nummelan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä

 09 4258 2400

 Ma-Pe klo 8-16

 Karkkilan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä

 09 4258 2200

 Ma-Pe klo 8-16

 Valtakunnallinen koronapuhelin

0295 535 535

Ma-pe klo 8-21, la klo 9-15

 Päivystysapu  

 116 117  

 Virka-ajan ulkopuolella 

 Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys   

 09 816 42 439  

 Avoinna 24/7 

 

Saamme yhdessä pidettyä koronatilanteen edelleen kurissa, kun jokainen meistä toimii vastuullisesti ja tekee omissa toimissaan parhaansa tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Kiitämme kaikkia karkkilalaisia vastuullisuudesta! 

Tämä viikkotiedote koskee Karkkilan kaupungin alueen koronatilannetta ja sen pohjalta annettuja Karkkilan aluetta koskevia suosituksia. Tiedote perustuu valtionhallinnon, alueviranomaisten sekä alueellisten terveysviranomaisten suosituksiin. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karkkilassa vesivahinkoja - Vesihuoltolaitos tiedottaa

Karkkilan vesihuoltolaitos on suorittanut verkostosaneerauksia Sudetissa sekä Polarilla. Monien kiinteistöjen salaojat on liitetty työn yhteydessä kaupungin hulevesiverkkoon. Padotusventtiilillä varustettuja kerääjäkaivoja ei kuitenkaan ole asennettu näiden töiden yhteydessä, sillä ne ovat kiinteistökohtaista tekniikkaa. Vastuu kerääjäkaivojen rakentamisesta ja kunnossapidosta on kiinteistöillä, toteaa vesihuoltopäällikkö Juho Oravala.

Rakennusvalvonnasta LVI-tarkastaja Timo Rautiainen toteaa kiinteistölle rakennettavan sadevesijärjestelmän tai salaojan rakentamisen ja liittymisen kaupungin hulevesiverkostoon edellyttävän aina toimenpidelupaa. 

Lisätietoja asiasta: https://www.karkkila.fi/ajankohtaista/FI/0/Karkkilassa-vesivahinkoja-Vesihuoltolaitos-tiedottaa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 6.10.2020 

Karkkilassa ei ole tällä hetkellä yhtään todettua koronatartuntaa, altistuneita on seurannassa 10. Altistuneet ovat pääosin nuoria aikuisia, ja altistumiset ovat tapahtuneet mm. juhlatilanteissa, harrastuksissa sekä matkustamisen seurauksena. Valtakunnallisesti koronatartuntoja ilmenee nyt runsaasti, joten kannustamme kaikkia karkkilalaisia toimimaan edelleen vastuullisesti tartuntojen ehkäisemiseksi.

Karkkilan alueen suojainsuositus

Karkkilan kaupunki on antanut oman hengityssuojainsuosituksensa 1.10. Tämä suositus on edelleen voimassa. Lisäksi kehotamme kaikkia karkkilalaisia harkitsemaan omaehtoista hengityssuojaimen käyttöä tartuntojen ehkäisemiseksi. 

Harrastustiloissa tai tapahtumissa tulee huolehtia turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta. Jokaisen tulee itse miettiä osallistumistaan sekä huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta.  

Jokainen kaupunkilainen vastaa omien hengityssuojaintensa hankinnasta. Kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille suositusten mukaiseen käyttötarkoitukseen palvelupiste Serverissä.

Joukkue- ja kontaktilajit

Altistumisia on tapahtunut mm. harrastusten parissa. Tämän vuoksi joukkue- ja kontaktilajeissa tulee huomioida erityisen tarkasti turvallisuusohjeet korona-altistusten välttämiseksi. Karviainen on antanut alueen tartuntatautiviranomaisena suosituksen, että ulkopuoliset eivät jäisi seuraamaan harjoituksia. Mikäli urheiluseurat tarvitsevat lisäohjeita, yhteyttä voi ottaa hanna.leinonen@karviainen.fi

Parhaiten koronatartunnat pysyvät kurissa, kun jokainen meistä käyttäytyy vastuullisesti ja tekee parhaansa tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Kiitämme kaikkia karkkilalaisia vastuullisuudesta!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaupunginvaltuuston seminaari paneutui kaupungin talouden haasteisiin ja hallintosääntöön

Karkkilan kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä kokoontuivat valtuustoseminaariin 25. – 26.9. Kaksipäiväinen seminaari pidettiin Karkkilan Työväentalolla. 

Perjantain ohjelma keskittyi kaupungin vuoden 2021 talousarvioon. Kaupunginjohtaja Tuija Telén esitteli kaupungin strategisia tavoitteita ja muutoksen tiekarttaa ja uusi talousjohtaja Jaana Niemelä kaupungin taloustilannetta ja näkymiä vuodelle 2021. Kaupungin taloustilanne on erittäin haastava ja kaupunki onkin jo käynnistänyt muutosohjelmassaan myös talouden tasapainotusohjelman suunnittelun. 

Toimialojen puheenvuoroissa kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, sivistysjohtaja Arto Jormalainen ja kaupunginjohtaja Tuija Telén kertoivat toimialojen ajankohtaisista talousasioista. Myös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen johtaja Timo Turunen osallistui seminaariin perjantaina ja kertoi Karviaisen taloudellisesta tilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja Karviaisen ajatuksista talouden parantamiseen.

Ryhmäpohdintoina kaupungin luottamushenkilöt luonnostelivat johtoryhmän johdolla kaupungin strategisia painopisteitä sekä muutostavoitteita ja talousarvion painopisteitä vuodelle 2021. Ryhmätöiden tuotoksia käytetään talousarvion laadinnan pohjana.

Lauantaina käsiteltiin kaupungin uutta hallintosääntöä. Tämän osuuden avasi hallintosääntötyöryhmän puheenjohtaja Mia Sundström. Johdantona hallintosääntöön kaupunginjohtaja Tuija Telén esitteli kunnan toimintaa ohjaavia lakeja ja säädöksiä. Seminaarissa käytiin vilkasta keskustelua ja sovittiin hallintosääntötyön jatkosta.

Kaupungin johtoryhmä jatkaa seminaarin keskusteluissa esille nousseiden asioiden työstämistä nopealla aikataululla. Seminaariväeltä saatiin selkeitä evästyksiä mm. talousarvion laadinnan jatkotyöhön. Talousarvion käsittely jatkuu lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa syksyn aikana. Valtuusto saa talousarvion käsiteltäväkseen joulukuussa.

Valtuuston puheenjohtaja Mika Tallgren kertoo, että kahden päivän aikana käytiin vilkasta keskustelua. Puheenvuoroissa toistui syvä huoli siitä, kuinka Karkkila selviää jatkossa, kuinka kertyneet alijäämät katetaan ja mitä vaikutuksia koronalla on jo muutenkin vuosittain kasvussa oleviin Karviaisen menoihin. Irtisanomisia ja lomautuksia vastustettiin yli puoluerajojen. Kasvuohjelman toivotaan saavuttavan tuloksia lähivuosina. Uusia asukkaita ja työpaikkoja kaivataan! Mika Tallgren uskoo käytyjen keskustelujen pohjalta, ettei kirvestä ole vielä heitetty kaivoon. Nyt on käärittävä yhdessä hihat, jotta saamme vetovoimaisen Karkkilan kasvuun!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 1.10.2020 – Karkkilan alueen maskisuositus

Koronavirukselle altistuneiden määrä on merkittävässä kasvussa koko Suomessa. Karviaisen alueella on seurannassa kolme koronapositiivista ja useita kymmeniä altistuneita. Altistuneet ovat pääosin nuoria aikuisia, ja altistumiset ovat tapahtuneet pääosin juhlatilanteissa, harrastuksissa sekä matkustamisen seurauksena. 

Karkkilan kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä on kokoontunut 1.10. ja lieventänyt Karviaisen 30.9. antamaa suositusta hengityssuojainten käytöstä Karkkilan alueella. Lievennykset perustuvat Karkkilan rauhalliseen tartuntatilanteeseen.  

Karkkilan kaupunki ei ole tässä vaiheessa perunut jo sovittuja Karkkilassa järjestettäviä tapahtumia. Kaupungin johtoryhmä seuraa tilannetta aktiivisesti ja antaa uusia ohjeita ja suosituksia tilanteen muuttuessa.

Karkkilan alueen suojainsuositus

Karviainen on antanut 30.9. tartuntatautiviranomaisena suositukset hengityssuojainten käytöstä. Kaupungit voivat täsmentää ohjeita omien alueidensa osalta tautitilanteen perusteella. Alla on Karkkilan täsmennetyt ohjeet. Suositus koskee 15 vuotta täyttäneitä ja on voimassa heti. 

Suosittelemme Karkkilan alueella hengityssuojainten käyttöä seuraavissa tilanteissa:

- Joukkoliikenteessä 
- Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen  valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
- Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä  karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
- Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. (Tiedotteen lopussa on esimerkkilista.)

Poiketen Karviaisen aiemmasta suosituksesta Karkkilassa ei anneta toistaiseksi suositusta hengityssuojaimen käytöstä lukiossa ja työväenopistossa. 

Karkkilan kaupunki kehottaa kaikkia karkkilalaisia harkitsemaan omaehtoista maskin käyttöä kaikissa tilanteissa tartuntojen ehkäisemiseksi. Kaupunki antaa omalle henkilökunnalleen erilliset ohjeet hengityssuojainten käytöstä työtilanteissa.

Harrastustiloissa tai tapahtumissa tulee huolehtia turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta. Jokaisen tulee itse miettiä osallistumistaan sekä huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta.  

Jokainen kaupunkilainen vastaa itse omien hengityssuojainten hankinnasta. Kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille suositusten mukaiseen käyttötarkoitukseen (palvelupiste Serveri). 

Alla on linkki videoon, jossa on ohjeet kasvomaskin oikeasta käytöstä.
Näin käytät kasvomaskia oikein - video 

Joukkue- ja kontaktilajit

Uudellamaalla, myös Karviaisen alueella on ilmaantunut altistumisia joukkue- ja kontaktilajeissa viimeisen kahden viikon aikana. Näiden harrastusten parissa tulee huomioida erityisen tarkasti turvallisuusohjeet korona-altistusten välttämiseksi. Karviainen on antanut alueen tartuntatautiviranomaisena suosituksen, että ulkopuoliset eivät jäisi seuraamaan harjoituksia. Mikäli urheiluseurat tarvitsevat lisäohjeita, yhteyttä voi ottaa hanna.leinonen@karviainen.fi

Koronapuhelimet ja ajanvaraus

Koronapuhelut ohjautuvat Karviaisen takaisinsoittojärjestelmään vain arkipäivisin (ma-pe klo 8 -16). Viikonlopun koronapuhelinpäivystyksestä on luovuttu. Itsepalveluajanvaraukseen avautuu lokakuussa myös lapsen puolesta -asiointimahdollisuus. 

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin on avoinna yli 16-vuotiaille osoitteessa: www.koronabotti.hus.fi . Ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen. Karviainen kannustaa palvelun käyttöön, mikäli on tarve päästä koronatestiin eikä ole erityistä kysyttävää koronasta.

Tärkeät puhelinnumerot
Karkkilan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä 09 4258 2200 (ma-pe klo 8 -16)
Päivystysapu 116 117 (muina aikoina)
Valtakunnallinen koronapuhelin 0295 535 535 (ma-pe klo 8-21, la klo 9-15)
Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys 09 816 42 439 (avoinna aina)
Hätänumero 112

Karkkilan kaupunki kiittää kaikkia karkkilalaisia vastuullisesta toiminnasta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi! 

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan.
- Kaupat ja ostoskeskukset
- Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
- Postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat
- Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat)
- Uimahallit, maauimalat kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat)
- Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat
- Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat
- Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat
- Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat
- Museot ja galleriat
- Sisätiloissa olevat huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet
- Sisätiloissa tapahtuvat festivaalit ja markkinat 
- Kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat
- Terveysasemat, neuvolat ja muut asiakaspisteet 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyviä uutisia: Nyhkälän koulusta osia käyttöön maanantaina 5.10. 

Nyhkälän koulun 21.9. tulipalon palotekniset tutkimukset on saatu valmiiksi. Torstaina 1.10. saadun tutkimusselostuksen mukaan kouluun palaaminen on osin mahdollista jo ensi viikolla. Huhdintien ja Helsingintien suuntaiset koulun osat sekä liikuntasali voidaan ottaa käyttöön maanantaina 5.10. 

Muut koulutilat pysyvät vielä pois käytöstä niissä olevien isompien vaurioiden takia. Näissä tiloissa toimii mm. koulun ruokasali ja luokkatiloja. 

Karkkilassa olevissa väistötiloissa opiskelleet esikoululaiset ja oppilaat palaavat koulun tiloihin, mutta eivät välttämättä omiin luokkiinsa. Yksityiskohdista tiedotetaan koteja Wilman kautta. 

Osa koulun liikuntasalista joudutaan ottamaan koulun ruokailutilaksi. Tämä vaikuttaa salin vapaa-ajan ilta- ja viikonloppukäyttöön. Tästä informoidaan liikuntasalin käyttäjiä erikseen. 

Vihdin Kirkkoniemen koulussa opiskelevat oppilaat jatkavat siellä Nyhkälän koulun remontin ajan. Koulun remontissa uusitaan mm. vaurioituneita pintamateriaaleja, akustiikka- ja sisustuslevyjä sekä puhdistetaan ilmastointikanavat ja -laitteet. Remontin arvioidaan kestävän 2 - 3 kuukautta. 

Karkkilan kaupunki kiittää esikoululaisten ja koululaisten perheitä ja kaikkia karkkilalaisia sopeutumisesta muuttuviin tilanteisiin!

Nyhkälän koulun tulipalosta kertovat tiedotteet löytyvät sivulta: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Nyhkalan-koulu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin Uudenmaan asukkaille

HUSin alueella asuvat voivat nyt varata itse ajan koronavirusnäytteenottoon Koronabotin kautta. HUOM. Palvelu ei toimi IE-selaimella.

Keväällä käyttöönotetussa Koronabotissa käyttäjät ovat voineet arvioida tarvettaan käydä koronavirustes-tissä. Nyt Koronabottiin on lisätty Uudenmaan asukkaille mahdollisuus varata itse aika näytteenottoon. Helsinkiläisten itsepalvelukanava koronatestin ajanvaraukseen on edelleen Omaolo, jonne Koronabotti ohjaa helsinkiläiset.

Vastattuaan Koronabotin oireita ja altistumista arvioiviin kysymyksiin, käyttäjä voi varata itselleen sopi-van ajan näytteenottopisteeseen. Ennen ajanvarausta asiakkaat täyttävät esitiedot. 

Ajanvaraukseen tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Ajan varaaminen toisen henkilön puoles-ta, esimerkiksi lapsen, on mahdollista myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Uudistuksen uskotaan vähentävän ruuhkaa palvelunumeroissa

Koronavirustestiin HUSin alueella pääsee edelleen myös soittamalla oman kunnan ohjeiden mukaisesti koronaneuvontapuhelimeen, terveysasemalle, Päivystysapuun tai Omaolo-palvelun kautta. ”Toivomme, että koronabotin itsepalveluajanvaraus vähentää ruuhkia puhelinpalveluissa”, toteaa vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen HUS Tietohallinnosta. 

Ohjeet ja vastaus tekstiviestillä

Varattuaan ajan koronatestiin asiakas saa vahvistuksen näytteenottoajasta sekä tulo-ohjeet tekstiviestillä. Myös näytevastaukset saapuvat tekstiviesteinä testivastauksen valmistuttua. 

Koronabotin itsepalveluvarauksen kautta otetut positiiviset koronanäytetulokset näkyvät Omakannassa viiveellä eli kuntien tartuntatautiyksikköjen kirjattua tulokset kunkin kunnan potilastietojärjestelmään. Negatiiviset testitulokset saadaan näkyville Omakantaan arviolta vasta lokakuun alkupuolella, jolloin myös positiiviset tulokset saadaan nopeammin näkyville.

Mikäli vastaus on positiivinen, kunnan tartuntatautiyksikön tartunnanjäljittäjä soittaa sairastuneelle ja kysyy altistumistietoja.

Palvelun ovat toteuttaneet HUSin Epidemiologinen yksikkö ja HUS Tietohallinnon Sähköiset asiointipalve-lut.

Osoite: koronabotti.hus.fi  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syys- ja lokakuussa saa järjestää yli 50 hengen tilaisuuksia, kun niiden turvallisuus varmistetaan

Aluehallintovirastot ovat tehneet 24.8. tartuntatautilain mukaiset päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä syyskuussa. Syyskuussa saa järjestää yli 50 hengen yleisötilaisuuksia sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa, kun niiden turvallisuus varmistetaan noudattamalla THL:n ja OKM:n ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. 

THL:n ja OKM:n ohjeella pyritään varmistamaan osallistujien turvallisuus ja estämään koronavirustartuntojen leviäminen.
Ohje löytyy kokonaisuudessaan täältä. Ohjeessa edellytetään mm., että:


  • osallistujien tai seurueiden välinen 1-2 metrin turvaetäisyys pitää säilyttää koko tilaisuuden ajan, myös kun tilaisuuteen saavutaan ja poistutaan
  • tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään missään vaiheessa tilaisuutta
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena
  • riskiryhmään kuuluvien suositellaan välttämään lähikontakteja.

Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, miten ohjetta käytännössä sovelletaan tapahtumissa. Järjestäjän voi olla syytä eriyttää toimintaa jakamalla yleisöä ja palveluja erillisille alueille, jotta tilaisuudessa tosiasiassa voidaan noudattaa ohjeistusta. Järjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta.

Muistutamme jokaisen kaupunkilaisen vastuusta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia toiminnassaan ja omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Karkkilassa koronatilanne on pysynyt rauhallisena. Huolehditaanhan kaikki yhdessä, että näin on myös jatkossa!

Toivomme kaikilta tapahtumien järjestäjiltä tarkkaa harkintaa yleisötapahtumien järjestämisessä. 

Nämä ohjeet koskevat kaikkia Karkkilan kaupungin omistamia ja hallinnoimia sisä- ja ulkotiloja. Tilojen haltija linjaa tarkemmat käytännön järjestelyt yhdessä tapahtumajärjestäjän kanssa. 
Karkkilasalin yleisötilaisuuksien maksimiosallistujamäärä näiden ohjeiden perusteella on 8.9. alkaen 80 henkilöä. Tällä määrällä pystytään varmistamaan osallistujien turvallisuus. Mahdollisista Karkkilasalin hinnanalennuksista tehdään päätös erikseen ja asiasta informoidaan tapahtumajärjestäjiä. 

Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa vaivaa ja toivotamme kaikille turvallista tapahtumasyksyä!

Lisätietoja

https://www.avi.fi/web/avi/-/syyskuussa-saa-jarjestaa-myos-yli-50-hengen-tapahtumia-kun-niiden-turvallisuus-varmistetaan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Häiriötilanne kaukolämmössä - Kaukolämmön piirissä olevia kiinteistöjen omistajia pyydetään tarkistamaan tilanne

Karkkilan kaukolämpölaitokselta on tullut tieto, että heidän verkostoonsa vuotaa vettä jostain asiakaskiinteistöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että jonkun kaukolämpöön kytketyn kiinteistön lämmönvaihtimessa on vuoto. 

Pyydämme kaikkia kaukolämmön piirissä olevia kiinteistöjä tarkastamaan vedenkulutuksensa. Mikäli vesimittari pyörii, vaikka vettä ei käytetä, on tämä merkki vuodosta. Vuotoa voi etsiä myös sulkemalla venttiilin vesimittarilta ja tämän jälkeen avaamalla hanan ja valuttamalla lämmintä vettä. Paineen pitäisi heiketä ja vedentulon tyrehtyä. Mikäli lämpimän veden tulo ei tyrehdy on hyvin todennäköistä, että kiinteistönne lämmönvaihtimessa on vuoto. Vesi voi myös värjääntyä kellertäväksi. 

Kiinteistöä, jonka lämmönvaihdin vuotaa, odottaa ikävä yllätys korkean vesimaksun muodossa, mikäli vuoto jatkuu pitkään.

Karkkilan vesihuolto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THL julkaisi tartuntaketjujen katkaisua helpottavan Koronavilkku-älypuhelinsovelluksen


Koronavilkun voi nyt ladata maksutta älypuhelimeen yleisimmistä sovelluskaupoista. Koronavilkku on ladattavissa sovelluskaupoista 31.8.2020 lähtien. Lisätietoja: https://thl.fi/fi/-/koronavilkku-on-nyt-julkaistu-lataa-sovellus-puhelimeesi-?redirect=%2Ffi%2F


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille käynnistyi Karkkilassa torstaina 20.8. Jakelupisteenä toimii kaupungintalon palvelupiste Serveri (Valtatie 26 D, 2. kerros). Serveri on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–15.30 sekä perjantaisin klo 8–14. 

Suomen hallituksen linjauksen mukaan jokainen suomalainen on vastuussa itse kasvomaskien hankinnasta. Kunnat jakavat maksuttomia kasvomaskeja vain kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille, jotka eivät pysty hankkimaan maskeja omista varoistaan. Maskeja hakiessa henkilöllisyyttä tai taloudellista tilannetta ei tarvitse todistaa.

Kasvomaskeja ei tarvitse käyttää, mikäli pystyt muuten huolehtimaan tarvittavista turvaetäisyyksistä.  

Yli 15-vuotiaiden tulee käyttää maskeja THL:n suosituksen mukaan seuraavissa tilanteissa  

joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei voida välttää
matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua
        kodin ulkopuolella
palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta karanteeniin
jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Karkkilassa jaettavat kasvomaskit ovat kankaisia, ja niitä saa kaksi kappaletta käyttäjää kohden. Maskit on valmistanut suomalainen Globe Hope Oy. 

Mikäli jakelussa muodostuu jonoa, tulee edessä seisovaan pitää vähintään yhden metrin turvaväli. Maskeja ei saa tulla noutamaan, jos tuntee flunssan oireita. Huolehdithan riittävistä turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta jne. myös maskeja noutaessasi! 

Maskien käyttöohjeen saa maskien mukaan. Kankaiset maskit tulee pestä ennen käyttöönottoa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.

Ohjeita ja lisätietoja kasvomaskin käytöstä löytyy THL:n sivuilta:
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja?redirect=%2Ffi%2F

Kysymyksiä ja vastauksia maskisuosituksesta

Näin käytät kasvomaskia -video


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olemme koonneet   koronavirussivuillemme  ajankohtaista tietoa koronatilanteesta ja mm. poikkeusolojen palveluista.  Here you can find information on COVID-19 in English and other languages   Karviaisen tiedotteet löydät osoitteesta www.karviainen.fi Karviaisen ajankohtaistiedotteet


Tiedotetta päivitetty 19.10.2020 klo 10.55

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi