Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

1.12.2020

Kaupunginjohtajan tiedote 1.12.2020

Kaupunginjohtajan tiedote 1.12.2020

Olen saanut tiedokseni 10.11.2020 jätetyn epäluottamusaloitteen koskien toimintaani Karkkilan kaupunginjohtajana. Epäluottamusta perustellaan aloitteessa puutteellisilla johtamistaidoillani sekä kaupunginhallituksen ja valtuustoasioiden heikolla valmistelulla.

Aloitteen allekirjoittajat vaativat, että kaupunginhallitus käynnistää epäluottamuksen selvittämisen politiikan kesken, ja neuvottelee sen jälkeen kanssani johtajasopimuksen mukaisesta vapaaehtoisesta irtisanoutumisestani.

Aloitteessa on esitetty, että asia etenee edelleen valtuuston käsittelyyn, mikäli minä en käytä oikeuttani vapaaehtoiseen irtisanoutumiseen erokorvausta vastaan.

Virka-aikani alussa valtuusto on hyväksynyt (09/18) kanssani neuvotellun johtajasopimuksen. Asiassa on edetty johtajasopimuksessa sovitulla menettelyllä sekä kuntalain mukaisesti.

Olen käynyt keskustelut pian aloitteen saatuani kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Ahjoniemen kanssa tilanteesta, ja olen sopinut ilmoittavani hänelle oman ratkaisuni asiassa kaupunginhallituksen kokoukseen 30.11.2020 mennessä.

Olen tämän mukaisesti eilen 30.11. ilmoittanut kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, että en käytä johtajasopimuksen mukaista mahdollisuutta vapaaehtoiseen irtisanoutumiseen.

Asia etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn 7.12., jolloin valtuusto päättää tilapäisen valiokunnan perustamisesta valmistelemaan irtisanomistani. Asia siirtyy näin täysin politiikan päätettäväksi.

Olen tullut Karkkilaan kaksi vuotta sitten sitoutuneena ja motivoituneena kaupungin kehittämiseen. Tämä asia ei ole muuksi muuttunut. Näiltä osin ratkaisuni ei ollut vaikea. Uskon, että meillä kaikilla, niin politiikalla kuin kaupungin viranhaltijoilla ja työntekijöillä on yhteinen tavoite toimia Karkkilan tulevaisuuden parhaaksi. Toivon, että pystymme jatkossa viemään asioita yhdessä eteenpäin.

Karkkilassa 1.12.2020

Tuija Telén
kaupunginjohtaja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aikaisemmat ajankohtaistiedotteet

Nämä rajoitukset ovat Karkkilassa voimassa määräaikaisesti 30.11. – 18.12.2020. Rajoitukset koskevat kaikkia ikäryhmiä.

Kohtaa 6 on täsmennetty 30.11., muilta osin rajoitukset ovat ennallaan.

1. Kaikki kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet Karkkilassa perutaan.
2. Karkkilan lukio siirtyy etäopetukseen syyslukukauden loppuun asti. Lukiolaisille tarjotaan ruokailumahdollisuus lukiolla etukäteisilmoittautumisella (lukio tiedottaa koteja asiasta).
3. Kaikki kaupungin järjestämä ryhmä- ja yksilöharrastustoiminta keskeytetään ja harrastuksia toteutetaan vain etämuotoisena.
4. Kaikki kaupungin sisäliikuntatilat suljetaan pois lukien koulujen normaali toiminta.
5. Kaupungin ulkoliikuntatiloissa harrastusryhmien koko rajataan korkeintaan 10 henkilöön (koskee myös koirapuistoa). Pukuhuoneet ja muut sosiaalitilat suljetaan.
6. Poikkeuksena edellisiin kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti.
7. Museot suljetaan yleisöltä.
8. Kirjasto suljetaan yleisöltä.
9. Työväenopiston toiminta jatkaa etäopetuksena mahdollisuuksien mukaan. Anttilantalon ja työväenopiston tilat suljetaan yleisöltä.
10. Nuorisopalveluiden ryhmätoiminta keskeytetään, yksilöpalvelut jatkuvat.
11. Kaikki kaupungin tapahtuma- ja kokoustilat suljetaan (mm. Karkkilasali, Kansankulma, Vuotinaisten leirikeskus), pois lukien koulujen normaali toiminta.
12. Kaikessa Karkkilan kaupungin järjestämässä toiminnassa ja kaupungin tiloissa tulee käyttää hengityssuojainta.
13. Karkkilan kaupunki siirtyy etätyöhön kaikissa niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Lähityössä huolehditaan turvaväleistä ja hygieniasta. Kahvi- ja ruokatauot porrastetaan tarkoituksena välttää ryhmien kokoontumista.
14. Karkkilan kaupungin kaikki työntekijät, joiden tehtäviin kuuluu lähiasiakastyö, käyttävät asiakastilanteissa hengityssuojaimia. Fyysisiä kontakteja pyritään välttämään kaikissa työtehtävissä.
 
Karkkilan peruskoulut jatkavat lähiopetuksessa. Varhaiskasvatus ja esiopetus jatkuvat normaalisti.

Yläkoulussa sekä henkilöstön että oppilaiden tulee käyttää hengityssuojaimia. Karkkilan kaupunki hankkii hengityssuojaimet keskitetysti sekä henkilöstölle että oppilaille.

Lisäksi suosittelemme seuraavaa
1. Yleisötilaisuuksia ei tulisi järjestää. (Aluehallintovirasto antanut määräyksen 27.11. ESAVI/33795/2020)
2. Yksityiset sisäliikuntapaikat suljetaan ja niiden lähikontakteissa tapahtuva toiminta keskeytetään (Suositellaan etätoiminnan jatkamista edelleen).
3. Paikalliset urheiluseurat ja joukkueet eivät osallistu muidenkaan alueiden urheilutapahtumiin.
4. Hoivakoteja ja asumispalveluyksiköitä suositellaan rajaamaan vierailut minimiin.
5. Etätyötä suositellaan kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Lähityössä suositellaan hengityssuojaimen käyttöä ja ruokailu- ja kahvitaukojen porrastamista.
6. Suosittelemme välttämään yksityistilaisuuksien järjestämisestä.

Hengityssuojainsuositukset
Suosittelemme erittäin vahvasti, että THL:n antamaa kasvomaskisuositusta noudatetaan. Linkki suositukseen:  THL:n kasvomaskisuositus
Hengityssuojainta suositellaan käytettäväksi aina alla olevissa tilanteissa. Suositus koskee yli 15-vuotiaita. 
1. joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
2. julkisissa sisätiloissa
3. työpaikoilla
4. kuljettaessa ryhmäkyydeillä

Karviaisen palvelut
1. Rajoituksista huolimatta potilailla/asiakkailla on oikeus palveluihin ja asioiden käsittelyyn. Karviainen jatkaa toimintaansa toistaiseksi normaaliin tapaan.
2. Karviaisen toiminnassa vältetään fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan.
3. Asiakkaiden tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti ja asiakkaisiin otetaan yhteyttä, mikäli palvelu voidaan toteuttaa etänä. Muissa tapauksissa asiakkaan tulee saapua tapaamiseen/vastaanotolle sovitusti ja käyttäen hengityssuojainta.

Toivomme, että näillä määräaikaisilla rajoituksilla saamme koronatartuntojen leviämisen talttumaan. Kiitämme etukäteen kaikkia karkkilalaisia vastuullisesta toiminnasta!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiedote 26.11.2020 – Uusia koronarajoituksia Karkkilaan 30.11.2020 alkaen

Tilannekatsaus  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue on kokonaisuudessaan koronapandemian leviämisvaiheessa. Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu viimeisen kahden viikon aikana 43 uutta tartuntaa. Tartuttavuusluku alueella on 114 tapausta / 100 000 asukasta kahdessa viikossa. Karviaisen alueella on huolestuttavan suuri määrä koronatartuntoja sekä altistuneita.

Karviaisen pandemiatyöryhmä ja Karviaisen sekä Vihdin ja Karkkilan johto ovat yhdessä käyneet läpi uudet STM:n, HUS:n ja THL:n ohjeet ja suositukset. Aluehallintovirastolta tullee uudet määräykset vielä tämän viikon aikana. Näihin ohjeistuksiin sekä alueen tartuntatautitilanteeseen perustuen Karkkilan kaupunki on linjannut seuraavat suositukset ja rajoitukset.

Nämä rajoitukset ovat Karkkilassa voimassa määräaikaisesti 30.11. – 18.12.2020. Rajoitukset koskevat kaikkia ikäryhmiä.

 1. Kaikki kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet Karkkilassa perutaan.
 2. Karkkilan lukio siirtyy etäopetukseen syyslukukauden loppuun asti. Lukiolaisille tarjotaan ruokailumahdollisuus lukiolla etukäteisilmoittautumisella (lukio tiedottaa koteja asiasta).
 3. Kaikki kaupungin järjestämä ryhmä- ja yksilöharrastustoiminta keskeytetään ja harrastuksia toteutetaan vain etämuotoisena.
 4. Kaikki kaupungin sisäliikuntatilat suljetaan pois lukien koulujen normaali toiminta.
 5. Kaupungin ulkoliikuntatiloissa harrastusryhmien koko rajataan korkeintaan 10 henkilöön (koskee myös koirapuistoa). Pukuhuoneet ja muut sosiaalitilat suljetaan.
 6. Poikkeuksena edellisiin ammattimainen (maajoukkue- ja SM-taso) liikuntaharjoittelu saa jatkua.
 7. Museot suljetaan yleisöltä.
 8. Kirjasto suljetaan yleisöltä.
 9. Työväenopiston toiminta jatkaa etäopetuksena mahdollisuuksien mukaan. Anttilan talon ja työväenopiston tilat suljetaan yleisöltä.
 10. Nuorisopalveluiden ryhmätoiminta keskeytetään, yksilöpalvelut jatkuvat.
 11. Kaikki kaupungin tapahtuma- ja kokoustilat suljetaan (mm. Karkkilasali, Kansankulma, Vuotinaisten leirikeskus), pois lukien koulujen normaali toiminta.
 12. Kaikessa Karkkilan kaupungin järjestämässä toiminnassa ja kaupungin tiloissa tulee käyttää hengityssuojainta.
 13. Karkkilan kaupunki siirtyy etätyöhön kaikissa niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Lähityössä huolehditaan turvaväleistä ja hygieniasta. Kahvi- ja ruokatauot porrastetaan tarkoituksena välttää ryhmien kokoontumista.
 14. Karkkilan kaupungin kaikki työntekijät, joiden tehtäviin kuuluu lähiasiakastyö, käyttävät asiakastilanteissa hengityssuojaimia. Fyysisiä kontakteja pyritään välttämään kaikissa työtehtävissä.

Karkkilan peruskoulut jatkavat lähiopetuksessa. Varhaiskasvatus ja esiopetus jatkuvat normaalisti.

Yläkoulussa sekä henkilöstön että oppilaiden tulee käyttää hengityssuojaimia. Karkkilan kaupunki hankkii hengityssuojaimet keskitetysti sekä henkilöstölle että oppilaille.

Karkkilan kaupunki antaa 27.11. henkilöstölleen erilliset ohjeet uusien rajoitusten huomioimisesta työtehtävissä.

Lisäksi suosittelemme seuraavaa

 1. Yleisötilaisuuksia ei tulisi järjestää. (Aluehallintovirastolta tullee määräykset näiden osalta lähipäivinä.)
 2. Yksityiset sisäliikuntapaikat suljetaan ja niiden lähikontakteissa tapahtuva toiminta keskeytetään (Suositellaan etätoiminnan jatkamista edelleen).
 3. Paikalliset urheiluseurat ja joukkueet eivät osallistu muidenkaan alueiden urheilutapahtumiin.
 4. Hoivakoteja ja asumispalveluyksiköitä suositellaan rajaamaan vierailut minimiin.
 5. Etätyötä suositellaan kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Lähityössä suositellaan hengityssuojaimen käyttöä ja ruokailu- ja kahvitaukojen porrastamista.
 6. Suosittelemme välttämään yksityistilaisuuksien järjestämistä.

Hengityssuojainsuositukset

Suosittelemme erittäin vahvasti, että THL:n antamaa kasvomaskisuositusta noudatetaan. Linkki suositukseen: THL:n kasvomaskisuositus

Hengityssuojainta suositellaan käytettäväksi aina alla olevissa tilanteissa. Suositus koskee yli 15-vuotiaita. 

1. joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
2. julkisissa sisätiloissa
3. työpaikoilla
4. kuljettaessa ryhmäkyydeillä

 

Karviaisen palvelut

1. Rajoituksista huolimatta potilailla/asiakkailla on oikeus palveluihin ja asioiden käsittelyyn. Karviainen jatkaa toimintaansa toistaiseksi normaaliin tapaan.

2. Karviaisen toiminnassa vältetään fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan.

3. Asiakkaiden tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti ja asiakkaisiin otetaan yhteyttä, mikäli palvelu voidaan toteuttaa etänä. Muissa tapauksissa asiakkaan tulee saapua tapaamiseen/vastaanotolle sovitusti ja käyttäen hengityssuojainta.

Karviaisen väestötiedote uusista rajoituksista on luettavissa täältä.


Toivomme, että näillä määräaikaisilla rajoituksilla saamme koronatartuntojen leviämisen talttumaan. Kiitämme etukäteen kaikkia karkkilalaisia vastuullisesta toiminnasta!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiedote 25.11.2020 –Karkkilan koronarajoitukset
 

Pääkaupunkiseutu ja myös Karviaisen alue on siirtynyt koronaviruksen leviämisvaiheeseen. Karkkilan kaupunki valmistelee parhaillaan uusia omia koronarajoituksia yhdessä Karviaisen ja Vihdin kanssa. Niistä tiedotetaan vielä tämän viikon aikana kaupungin omissa kanavissa. Uudet rajoitukset tullaan ottamaan käyttöön maanantaista 30.11. alkaen.

Tällä hetkellä Karkkilassa ovat voimassa seuraavat, 20.11.2020 tehdyt rajoitukset, jotka astuivat voimaan 23.11. Rajoitukset perustuvat aluehallintoviraston määräyksiin sekä paikallisen terveysviranomaisen (Karviainen) suosituksiin.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa 23.11.–13.12.2020. Kielto koskee koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta, myös Karkkilaa.

Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan mm. konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja. Rajatuissa ulkotiloissa voi yhä järjestää yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Aikuisten harrastustoiminta 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella suositellaan, että kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) ryhmäharrastustoiminta keskeytetään kolmeksi viikoksi 23.11.–13.12.2020.

Karkkilan kaupunki on päättänyt 20.11.2020 harrastustoiminnan rajoituksista Karkkilassa. Päätöksessä on huomioitu toiminnan tosiasialliset mahdollisuudet turvavälien noudattamiseen.

Karkkilan kaupungin tiloissa ja toiminnassa on voimassa seuraavat rajoitukset 23.11.–13.12.:
- Mitään sisätiloissa tapahtuvaa aikuisten (yli 20-vuotiaiden) joukkue- ja kontaktilajien harrastustoimintaa ei järjestetä
- Aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita ja alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä.
- Aikuisten muussa harrastustoiminnassa ryhmien koko rajataan korkeintaan 20 henkilöön.
- Ryhmäharrastuksissa käytetään hengityssuojaimia aina, kun koolla on yli 10 henkilöä.
- Kaikissa sallituissa ryhmäharrastuksissa tulee noudattaa turvavälejä ja hygieniasuosituksia, muussa tapauksessa ne kielletään.

Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia omissa tiloissaan ja toiminnassaan. Lisäksi suositellaan, että kaikki aikuisten harrastukset suoritetaan toistaiseksi vain omassa harrastusryhmässä.

Kaupunki lähettää seuroille asiasta tarkemmat ohjeet ja peruuttaa joukkue- ja kontaktilajien vuorot kaupungin tiloissa 23.11.-13.12.

Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonan tasoista kilpailutoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Rajoitukset eivät koske toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.

Yksityistilaisuudet

Aluehallintoviraston ja kaupungin toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin. Karviainen ja Karkkilan kaupunki suosittelevat, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestettäisi. Suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia, perhe- ja sukutilaisuuksia ja joulun ajan juhlia.

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, kannattaa jättää pois.

Hengityssuojainten käyttö

HUS on antanut uudet suositukset hengityssuojainten käytöstä. Karviainen ja Karkkilan kaupunki antavat seuraavat suositukset.

Hengityssuojainten käyttöä suositellaan yli 15-vuotialle:
- julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
- julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
- yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
- toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
- harrastustoiminnassa
- työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
- sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Lisäksi hengityssuojainten käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan maskia tai visiiriä.

Yksityishenkilöt hankkivat hengityssuojaimensa itse. Kaupunki huolehtii henkilökuntansa hengityssuojainten hankinnasta keskitetysti.

Etätyö

Etätyön tekemistä suositellaan kaikissa tehtävissä aina, kun se on mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työpaikoilla suositellaan ruokailujen ja kahvitaukojen porrastamista. Työpaikoilla suositellaan työntekijöille hengityssuojainten käyttöä aina, kun turvavälejä ei voida toteuttaa.

Kiitos kaikille vastuullisesta toiminnasta!

----------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 24.11.2020 - Karviaisen alue siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Pääkaupunkiseutu on ollut 19.11. lähtien koronaepidemian leviämisvaiheessa, ja Karviaisen alue on siirtynyt leviämisvaiheeseen 23.11. Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu viimeisen kahden viikon aikana 38 uutta tartuntaa. Tartuttavuusluku Karviaisen alueella on 100 tapausta/100 000 asukasta kahdessa viikossa. Karviaisen alueella on myös joukkoaltistumisia sekä epidemia yhdessä palveluasumisen yksikössä Nummelassa.

Toistaiseksi Karviainen on pystynyt tekemään tartunnanjäljitystä reaaliaikaisesti. Myös Karviaisen alueella tilanne näyttää menevän huolestuttavaan suuntaan. Tämän johdosta on aiempaakin tärkeämpää, että kaikki noudattavat huolellisesti suojainsuosituksia sekä muita turvallisuusohjeita.

Karkkilan kaupunki on 23.11. täsmentänyt 20.11. annettuja ohjeistuksia seuraavasti:

Julkiset tilat

Kaupungin julkisissa tiloissa saa olla enintään puolet tilan sallimasta maksimihenkilömäärästä. Tiloissa tulee kuitenkin pystyä pitämään turvavälit. 

Karkkilassa kaikki koulut jatkavat toistaiseksi lähiopetuksessa.

Ryhmäharrastustoiminta

Ryhmäharrastuksissa käytetään hengityssuojaimia aina, kun koolla on yli 10 henkilöä. Tämä koskee myös kaikkea kaupungin järjestämää liikuntatoimintaa.


Karkkilan kaupunki toivoo karkkilalaisten noudattavan ohjeita ja suosituksia sekä toimivan vastuullisesti. Kiitos etukäteen kaikille!

-------------------------------------------------------------------------------------

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tiedote 24.11.2020


Kaupunginjohtajasta jätetty työsuojeluilmoitus käsiteltiin loppuun kaupunginhallituksen kokouksessa 23.11.2020.
 
Karkkilan kaupunginhallitukselle jätettiin 10.6.2020 työsuojeluilmoitus epäasiallisesta kohtelusta koskien kaupunginjohtaja Tuija Telénin toimintaa. Työsuojeluilmoituksen oli allekirjoittanut yhdeksän Karkkilan kaupungin työntekijää/viranhaltijaa.
 
Kaupunginhallitus toteutti asiassa selvityksen ulkopuolisen asiantuntijan, Työterveyslaitoksen toimesta. Työsuojeluilmoituksen selvittämiseksi toteutettiin kaupungin johtoryhmää koskeva työyhteisöselvitys, jossa selvitettiin myös kaupungintalon työilmapiiriä.
 
Selvitys toteutettiin sovitusti syksyn 2020 alussa ja kaupunginhallitus sai yhteenvedon selvittäjän johtopäätöksistä kokouksessaan 19.10.2020.

Työsuojeluilmoituksen osalta asia tuotiin kaupunginjohtajaa koskien päätökseen kaupunginhallituksen kokouksessa 23.11.2020. Asia käsiteltiin kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Ahjoniemen selostuksen pohjalta ilman kaupunginjohtajan läsnäoloa. Vaikka työsuojeluilmoitus ja sen johdosta tehty selvitys eivät ole sisällöltään julkisia asiakirjoja, kaupunginhallitus käsitteli asiakohdan julkisena asian saaman huomattavan julkisuuden vuoksi.

Työterveyslaitoksen tekemän selvityksen perusteella kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupunginjohtaja Tuija Telénin taholta ei ole todettu epäasiallista kohtelua kahdeksan työsuojeluilmoituksen allekirjoittajan kohdalla. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että yhden ilmoituksen tekijän osalta selvityksessä havaittiin osin epäasiallista kohtelua, mutta asian enempi selvittäminen on rauennut kyseisen työntekijän irtisanoutumisen johdosta, eikä asiaa ole voitu selvittää loppuun kaupungin ohjeiden mukaisesti.
 
Lopputulosten perusteella kaupunginhallitus päätti asiasta äänestettyään, että se ei ryhdy kurinpidollisiin toimenpiteisiin kaupunginjohtajan osalta ja päätti palauttaa kaupunginjohtajalle hänen työnjohto-oikeutensa. Kaupunginhallitus on toimenpiteitä arvioidessaan ottanut huomioon työnantajan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan.
 
Kaupunginjohtajaan kohdistuneen työsuojeluilmoituksen saama mediajulkisuus on ollut laatuaan poikkeuksellista ja myös kaupunginjohtajan oikeusturvan kannalta vahingollista ja hallitsematonta. Kaupunginhallitus piti yksityisyyden suojan piiriin kuuluvan työsuojeluilmoituksen yksipuolista käsittelyä median avulla kaupungin ohjeiden vastaisena ja sopimattomana sekä kaupungin työnantajakuvaa vahingoittavana.
 
Kaupunginhallitus totesi, että kaupungissa ei missään muodossa hyväksytä epäasiallista kohtelua.
 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että työyhteisöselvityksen kehittämistoimenpiteiden toteutumista jatketaan suunnitelman mukaisesti ja että kaupunginhallitus seuraa toimenpiteiden toteuttamista ja vaikuttavuutta säännöllisesti. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan sopimaan kehittämistoimenpiteiden käytännön toteutuksesta.
 
Lisätiedot
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Satu Ahjoniemi
etunimi.sukunimi@karkkila.fi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nyhkälän koulun tulipalon vuoksi erityisjärjestelyt jatkuvat

Nyhkälän koululla 18.11. sattunut tulipalo aiheuttaa erityisjärjestelyjä arviolta ainakin muutaman viikon ajan. Koulun Helsingintien suuntainen osa sekä keskiosan ylimmän kerroksen luokkatilat ovat poissa käytöstä tilojen puhdistustöiden vuoksi. Koulun Helsingintien puoleisessa alakerroksessa, jossa tulipalo oli, korjaustyöt jatkuvat todennäköisesti pidempään. 


Maanantaista 23.11. alkaen Nyhkälän koululla opiskelevat 1. – 3.-luokat, valmistavan opetuksen luokka sekä pienluokat. Pienryhmiä toimii nuorisotalon tiloissa ja Tuorilan koululla. 4. – 6.-luokkien oppilaat käyvät koulua Vihdissä Kirkkoniemen koululla, jonne oppilaat kuljetetaan linja-autolla. Koululaisten perheitä on tiedotettu tarkemmin kaikista järjestelyistä ja aikatauluista Wilman kautta.  

Nyhkälän esiopetuksen toiminta siirtyy kaupungintalon alakertaan keskiviikosta 25.11. alkaen. Aamuisin esikoululaiset kokoontuvat Högforsin päiväkodin saliin. Esiopetus toteutetaan kaupungintalon tiloissa, mistä lapset noudetaan esikoulupäivän jälkeen. Wilmassa on lisätietoa asiasta esikoululaisten huoltajille. 

Työväenopiston kurssit ovat siirtyneet väistötiloihin puutyöluokassa tapahtuvaa opetusta lukuun ottamatta. Muutoksista työväenopiston toimintoihin on ilmoitettu ryhmille erikseen. 

Kiitämme joustavasta yhteistyöstä kaikkia Nyhkälän koulun ja esiopetuksen perheitä sekä kaikkia harrastusryhmiä! 

Nyhkälän koulun paloa koskevat tiedotteet löytyvät Nyhkälän koulun alasivulta: www.karkkila.fi/sivut/FI/Nyhkalan-koulu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uudet koronarajoitukset Karkkilassa 23.11. alkaen

Pääkaupunkiseutu on 19.11. siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Muu Uusimaa on edelleen kiihtymisvaiheessa. Koko Uuttamaata koskevilla rajoituksilla pyritään rauhoittamaan tautitilanne ja välttämään tiukempien ja laajamittaisempien rajoitusten tarve. 

Karkkilan kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä on tehnyt Karkkilaa koskevat linjaukset 20.11. aluehallintoviraston määräysten sekä paikallisen terveysviranomaisen (Karviainen) suositusten pohjalta.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa 23.11.–13.12.2020. Kielto koskee koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta, myös Karkkilaa. 

Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan mm. konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja. Rajatuissa ulkotiloissa voi yhä järjestää yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Aikuisten harrastustoiminta  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella suositellaan, että kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) ryhmäharrastustoiminta keskeytetään kolmeksi viikoksi 23.11.–13.12.2020. 

Karkkilan kaupunki on päättänyt 20.11.2020 harrastustoiminnan rajoituksista Karkkilassa. Päätöksessä on huomioitu toiminnan tosiasialliset mahdollisuudet turvavälien noudattamiseen. 

Karkkilan kaupungin tiloissa ja toiminnassa on voimassa seuraavat rajoitukset 23.11.–13.12.:
- Mitään sisätiloissa tapahtuvaa aikuisten (yli 20-vuotiaiden) joukkue- ja kontaktilajien harrastustoimintaa ei järjestetä
- Aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita ja alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä. 
- Aikuisten muussa harrastustoiminnassa ryhmien koko rajataan korkeintaan 20 henkilöön.
- Ryhmäharrastuksissa käytetään hengityssuojaimia aina, kun koolla on yli 10 henkilöä.
- Kaikissa sallituissa ryhmäharrastuksissa tulee noudattaa turvavälejä ja hygieniasuosituksia, muussa tapauksessa ne kielletään.

Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia omissa tiloissaan ja toiminnassaan. Lisäksi suositellaan, että kaikki aikuisten harrastukset suoritetaan toistaiseksi vain omassa harrastusryhmässä. 

Kaupunki lähettää seuroille asiasta tarkemmat ohjeet ja peruuttaa joukkue- ja kontaktilajien vuorot kaupungin tiloissa 23.11.-13.12. 

Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonan tasoista kilpailutoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Rajoitukset eivät koske toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.

Yksityistilaisuudet

Aluehallintoviraston ja kaupungin toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin. Karviainen ja Karkkilan kaupunki suosittelevat, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestettäisi. Suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia, perhe- ja sukutilaisuuksia ja joulun ajan juhlia.

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, kannattaa jättää pois.

Hengityssuojainten käyttö 

HUS on antanut uudet suositukset hengityssuojainten käytöstä. Karviainen ja Karkkilan kaupunki antavat seuraavat suositukset

Hengityssuojainten käyttöä suositellaan yli 15-vuotialle:
- julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
- julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
- yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
- toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä 
- harrastustoiminnassa
- työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
- sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Lisäksi hengityssuojainten käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan maskia tai visiiriä.

Yksityishenkilöt hankkivat hengityssuojaimensa itse. Kaupunki huolehtii henkilökuntansa hengityssuojainten hankinnasta keskitetysti.

Etätyö

Etätyön tekemistä suositellaan kaikissa tehtävissä aina, kun se on mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työpaikoilla suositellaan ruokailujen ja kahvitaukojen porrastamista. Työpaikoilla suositellaan työntekijöille hengityssuojainten käyttöä aina, kun turvavälejä ei voida toteuttaa.

Karkkilan kaupunki toivottaa kaikille karkkilalaisille mukavaa ja vastuullista pikkujouluaikaa!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hyviä uutisia: Karkkilan kaupungille valtiolta miljoona euroa harkinnanvaraista tukea

Karkkilan kaupunki on juuri saanut Valtiovarainministeriöltä päätöksen, että Karkkilalle on myönnetty tälle vuodelle harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yhteensä miljoona euroa. Korotetun valtionosuuden saaminen edellyttää tiettyjen talouden toimenpiteiden toteuttamista. Summa helpottaa merkittävästi kaupungin tämän vuoden taloudellista tulosta.

Kaupunginjohtaja Tuija Telén kommentoi asiaa näin: ”Olemme merkittävissä talouden haasteissa, joten harkinnanvarainen korotus on meille nyt enemmän kuin tarpeen. Olemme tyytyväisiä, että huolemme on kuultu ministeriössä.”

Karkkilassa on käynnistetty jo joitakin talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuonna 2020 ja pitkäjänteinen talouden tasapainotusohjelma vuosille 2021 – 2024 on juuri valmistelussa.

Tiedote julkaistu 19.11.2020 klo 14:25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kaupunginhallituksen tiedote

Karkkilan kaupungin kirjaamoon on 10.11.2020 jätetty kuudentoista (16) valtuutetun allekirjoittama aloite johtajasopimuksen kohdan 4) mukaisen johtamisen ristiriitatilanteen selvittämiseksi. Aloite ei ole jätettäessä vaatinut valtuuston kokouskäsittelyä, sillä kyseessä ei ole hallintosäännön mukainen valtuutetun aloite, eikä edes tässä kohtaa vielä kuntalain 43 §:n, vaan ennen kaikkea johtajasopimuksen mukainen aloite, ja se voidaan jättää milloin tahansa. Kuntaliiton suosituksesta aloite määriteltiin ei-vielä-julkiseksi julkisuuslain sallimin mahdollisuuksin eli asian julkisuus on ollut tämän osalta viranomaisen harkinnassa. Aloitetta ei siis ole salattu, mutta haluttiin työrauha asian valmistelulle. 

Oli todella valitettavaa, että asian käsitteleminen lähtikin mediasta jo ennen kuin osapuolet ovat sitä käsitelleet, ja ennen kuin asian laajuutta ja perusteluja selvitetty. Etenkin, kun ko. lehden toimituspäällikölle oli etukäteen kerrottu, että asia ei ole vielä julkinen. Paikallislehden artikkeli (Karkkilan Tienoo 12.11.2020) sisälsi valitettavan paljon yksipuolisia huhupuheita ja selkeitä asiavirheitä, jotka eivät vastaa työnantajan näkemystä asiasta. 

Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta kokouksessaan maanantaina 16.11. ja päätti tuolloin, että tämän hetkisessä tilanteessa on enää turha yrittää välttää asian käsittelyä mediassa, joten aloite on muutettu nyt julkiseksi. Jätettyyn aloitteeseen suhtaudutaan asian vaatimalla vakavuudella, mutta toivoisin edelleen jokaisen kunnioittavan asialle toivottua työrauhaa. Kaupunginjohtajan ja kaupungin välillä on johtajasopimus, joka säätelee prosessin kulkua. Johtajasopimus on kumpaakin osapuolta sitova sopimus. Valtuutetuista merkittävä osa on aloitteella ilmaissut, ettei luota kaupunginjohtajaan, ja nyt asiaa lähdetään selvittämään johtajasopimuksen valossa valtuustoryhmiä kuulemalla ja kaupunginjohtajan kanssa neuvottelemalla. Kaupunginjohtajalla on tällaisessa tilanteessa johtajasopimukseen perustuva oikeus irtisanoutua vapaaehtoisesti virastaan erokorvausta vastaan.

Olen alusta pitäen toivonut jokaisen miettivän, miten toimitaan kunnan edun mukaisesti ja kaupunginjohtajan kannalta ennen kaikkea oikeudenmukaisesti reilun työnantajan tavoin – sellaiseen kohteluun on kaikilla Karkkilassa oikeus. Reilu ja oikeudenmukainen prosessi on tällaisessa asiassa ehdoton edellytys. Kyseessä on arka asia, eikä sen käsitteleminen julkisuudessa ole tarpeellista. Ajatuksena oli välttää turhaa retostelua julkisuudessa asian valmisteluvaiheessa. Ei ole tarkoituksenmukaista lähteä kertomaan lehdistölle perusteita ohi prosessin. Prosessi täytyy hoitaa niin, että huomioidaan kaikki osapuolet, eli myös aloitteen kohde ja hänen oikeusturvansa.

Kaupunginhallituksen puolesta, pj. Satu Ahjoniemi


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Influenssarokotuksiin tänä syksynä vain ajanvarauksella!
(Tiedotetta päivitetty 28.10.)

Influenssarokotuksiin pääsee kaudella 2020-2021 edellisistä vuosista poiketen vain ajanvarauksellaHUOM! Rokotuspaikalle tullaan vain varatulla ajalla! 

Rokotuksen ottamista suositellaan kaikenikäisille, mutta erityisesti riskiryhmille, joille influenssarokotus on maksuton. Koronavirustartuntavaaran vuoksi on erityisen tärkeää suojautua influenssalta. 

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja

kaikki 65 vuotta täyttäneet
raskaana olevat
alle 7-vuotiaat lapset
sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri.

Ajanvaraus on alkanut 23.10.2020 Karkkilan terveysasemalla numerossa 09 4258 2200. Puhelu ohjautuu takaisinsoittojärjestelmään, jossa on erillinen valikko pelkästään influenssarokotuksen ajanvaraukseen. Mikäli linja ruuhkautuu, takaisinsoitto saattaa siirtyä seuraavaan arkipäivään.

Aikaa varatessa saat tiedon rokotuspaikasta! Karviaisen rokotuspisteet ovat Karkkilan terveysasemalla (Huhdintie 23 - 25, Karkkila) sekä 17.11. jälkeen kaupungintalokiinteistössä (Valtatie 26 D, Karkkila), talon 1. kerroksessa (sisäänkäynti pääovesta). 

Huomioi saapuessasi rokotukseen

Rokotukseen voi tulla ainoastaan terveenä ja suunenäsuojainta käyttäen
Ota mukaasi KELA-kortti
Pukeudu niin, että rokottaminen sujuu sujuvasti; takin alle lyhythihainen paita
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta sekä riittävistä turvaväleistä
Saavuthan paikalle varattuna aikana. Näin emme ruuhkauta odotustilaa ja pystymme pitämään turvavälit

----------------------------------------------------------------------------------------------


Karkkilan kaupunginhallitus tiedottaa 

Karkkilan kaupunginhallitus vastaanotti kesäkuussa 2020 työsuojeluilmoituksen, merkitsi kokouksessaan 22.6. ilmoituksen tiedoksi ja käynnisti prosessin tilanteen selvittämiseksi. Prosessia suunniteltaessa on alusta asti konsultoitu Kuntatyönantajan ja Kuntaliiton asiantuntijoita. Kaupunginhallitus päätti tuolloin hankkia ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamaan selvitystyön. Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi valittiin Työterveyslaitos ja prosessissa edettiin heidän asiantuntijuudellaan sekä ohjeistuksen mukaan. 

Kaupunginhallitus käsitteli työsuojeluilmoitusprosessia ja Työterveyslaitoksen selvitystä kokouksessaan 19.10. Työsuojeluilmoitus sekä siihen liittyvät selvitykset eivät ole julkisia, vaan kyseessä on puhtaasti työyhteisön sisäinen asia. Kaupunginhallitus on kuitenkin päätynyt laatimaan lyhyen tiedotteen asian saaman ylimääräisen julkisuuden vuoksi.

Työterveyslaitoksen selvityksen pohjalta on suunniteltu työyhteisölle tukea ja toimenpiteitä ilmapiirin parantamiseksi sekä työkuormituksen kohtuullistamiseksi. Kaupunginhallitus toivoo katseiden siirtyvän tästä eteenpäin.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tärkeät korona-ajan yhteystiedot

 

 Nummelan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä

 09 4258 2400

 Ma-Pe klo 8-16

 Karkkilan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä

 09 4258 2200

 Ma-Pe klo 8-16

 Valtakunnallinen koronapuhelin

0295 535 535

Ma-pe klo 8-21, la klo 9-15

 Päivystysapu  

 116 117  

 Virka-ajan ulkopuolella 

 Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys   

 09 816 42 439  

 Avoinna 24/7 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THL julkaisi tartuntaketjujen katkaisua helpottavan Koronavilkku-älypuhelinsovelluksen


Koronavilkun voi nyt ladata maksutta älypuhelimeen yleisimmistä sovelluskaupoista. Koronavilkku on ladattavissa sovelluskaupoista 31.8.2020 lähtien. Lisätietoja: https://thl.fi/fi/-/koronavilkku-on-nyt-julkaistu-lataa-sovellus-puhelimeesi-?redirect=%2Ffi%2F

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kasvomaskien jakelu vähävaraisille

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille käynnistyi Karkkilassa torstaina 20.8. Jakelupisteenä toimii kaupungintalon palvelupiste Serveri (Valtatie 26 D, 2. kerros). Serveri on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–15.30 sekä perjantaisin klo 8–14. 

Suomen hallituksen linjauksen mukaan jokainen suomalainen on vastuussa itse kasvomaskien hankinnasta. Kunnat jakavat maksuttomia kasvomaskeja vain kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille, jotka eivät pysty hankkimaan maskeja omista varoistaan. Maskeja hakiessa henkilöllisyyttä tai taloudellista tilannetta ei tarvitse todistaa.

Kasvomaskeja ei tarvitse käyttää, mikäli pystyt muuten huolehtimaan tarvittavista turvaetäisyyksistä.  

Yli 15-vuotiaiden tulee käyttää maskeja THL:n suosituksen mukaan seuraavissa tilanteissa  

joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei voida välttää
matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua
        kodin ulkopuolella
palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta karanteeniin
jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Karkkilassa jaettavat kasvomaskit ovat kankaisia, ja niitä saa kaksi kappaletta käyttäjää kohden. Maskit on valmistanut suomalainen Globe Hope Oy. 

Mikäli jakelussa muodostuu jonoa, tulee edessä seisovaan pitää vähintään yhden metrin turvaväli. Maskeja ei saa tulla noutamaan, jos tuntee flunssan oireita. Huolehdithan riittävistä turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta jne. myös maskeja noutaessasi! 

Maskien käyttöohjeen saa maskien mukaan. Kankaiset maskit tulee pestä ennen käyttöönottoa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.

Ohjeita ja lisätietoja kasvomaskin käytöstä löytyy THL:n sivuilta:
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja?redirect=%2Ffi%2F

Kysymyksiä ja vastauksia maskisuosituksesta

Näin käytät kasvomaskia -video


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olemme koonneet   koronavirussivuillemme  ajankohtaista tietoa koronatilanteesta ja mm. poikkeusolojen palveluista.  Here you can find information on COVID-19 in English and other languages   Karviaisen tiedotteet löydät osoitteesta www.karviainen.fi Karviaisen ajankohtaistiedotteet

 Tiedotetta päivitetty 1.12.2020 klo 9.55



 

 

 

 

 

 

Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi