Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

13.4.2024

Katujen puhdistustyöt alkavat maanantaina 15.4. – Helsingintiellä pysäköintiä tulee välttää


Katujen puhdistustyöt alkavat maanantaina 15.4. keskustan alueella. Lakaisutekniikka Infra Oy tulee pesemään katuja imulakaisuautolla. Puhdistaminen alkaa Helsingintieltä. Toivomme, että pysäköintiä vältetään Helsingintiellä. Työ laajenee Helsingintieltä muille alueille ja kestää useita päiviä. Tiedotamme alkuviikosta lisää katujen pesun mahdollisista vaikutuksista liikennejärjestelyihin.


12.4.2024

Karkkilan kaupunki etsii kumppaneita palstaviljelyalueiden perustamiseen.


Kumppanihaku! 
Karkkilan kaupunki etsii kumppaneita palstaviljelyalueiden perustamiseen.
Tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus ruoan lähituotantoon, yhteisölliseen toimintaan, uuden oppimiseen ja ympäristön muokkaamiseen puutarhakaupungin hengen mukaisesti.

  • Onko yhdistykselläsi kiinnostusta palsta-alueen ja vuokraustoiminnan hallinnointiin sekä talkoiden ja muiden yhteisten tapahtumien järjestämiseen?
  • Onko sinulla kiinnostusta kerätä viljelijäjoukko ja perustaa kokonaan uusi yhdistys?
  • Onko sinulla tai yritykselläsi osaamista ja kiinnostusta liittyen viljelyä koskevaa neuvontaan? Entä maanmuokkaukseen tai viljelyyn liittyvää välineistöä tai tarpeistoa?

Tarkoituksena on muodostaa pienpalstaviljelmiä, joissa yksittäiset kaupunkilaiset voivat viljellä kukin omaa palstaansa. Palsta-alueeseen voi liittyä lisäksi yhteisöviljelmäalueita, jossa joukko ihmisiä hoitaa yhteistä viljelmää. Muodostettavat alueet vuokrataan yhdistyksille, jotka vastaavat palstojen edelleenvuokrauksesta yksittäisille kaupunkilaisille ja alueesta huolehtimisesta.

Mahdollisia sijaintipaikkoja kartoitetaan keskustaajaman alueelta asutuksen tuntumasta. Sijoittelussa huomioidaan alueen saavutettavuus, maankäytön tavoitteet, maaperän laatu, paikallisilmasto ja kasteluveden saatavuus. Sopivat viljelypaikat pohditaan yhteistyössä alueiden hallinnoinnista kiinnostuneiden yhdistysten kanssa.

Yhteydenotot toivotaan sähköpostitse osoitteeseen: kaavoitus(at)karkkila.fi

Ole myös yhteydessä, jos sinulla on muu yhteisölliseen kaupunkiviljelyyn liittyvä ajatus!


9.4.2024

Työryhmä selvittää kaupungin sivistyspalveluiden tila- ja palvelutarvetta 


Karkkilan lapsimäärän arvioidaan vähenevän merkittävästi lähivuosina, koska syntyvyys on laskenut jyrkästi. Ikäluokkien pienenemisestä johtuen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarve tulee supistumaan Karkkilassa huomattavasti, ellei Karkkilaan muuta uusia lapsiperheitä. Tämän kehityksen vuoksi Karkkilan kaupunki joutuu tarkastelemaan kriittisesti erityisesti varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden järjestämistä ja tiloja.

Kaupunginhallitus on 4.3. nimennyt palvelurakennetyöryhmän selvittämään kaupungin sivistyspalveluiden kehittämisvaihtoehtoja. Työryhmän luottamushenkilöjäsenet (henkilökohtaiset varaedustajat) ovat: Marianne Boström (Päivi Hellgren), Arto Hyytiäinen, Jarkko Ilonen (Eino Huotari), Markku Korhonen (Eevi Myllylahti), Pertti Lehtonen (Jani Laaksonen), Heikki Savola, Aulis Stenholm (Seppo Meri) ja Mia Sundström. Työryhmä on valinnut puheenjohtajakseen Mia Sundströmin. Viranhaltijaedustajina työryhmässä ovat kaupunginjohtaja Juha Jokitalo ja sivistysjohtaja Arto Jormalainen, joka toimii työryhmän sihteerinä. Palvelurakennetyöryhmä kuulee selvitystyön aikana eri tahoja.

Palvelurakennetyöryhmä on kokoontunut 20.3. ja 4.4. Työryhmä on tarkastellut FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä tilatun konsulttityön tuloksia. Tuloksia on käytetty taustamateriaalina hahmottamaan erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut voidaan toteuttaa jatkossa oppilasmäärän lasku huomioiden. Seuraava työryhmän kokous on 8.5.

Palvelurakennetyöryhmä tarkastelee tällä hetkellä kolmea erilaista toteutusvaihtoehtoa sekä koulujen että päiväkotien osalta. Nyt selvitetään kaupungin tilojen toimivuutta, kuntoa ja kokonaiskustannuksia.

Työryhmän tavoitteena on muun muassa se, että Karkkilassa voidaan säilyttää opetuksessa sama hyvä taso kuin tähän asti. Tavoitteena on pitää myös potentiaaliset henkilöstömuutokset mahdollisimman vähäisinä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupunki hyödyntää mahdollisissa muutostilanteissa eläköitymisiä sekä virkojen ja tehtävien täyttämättä jättämisiä. Myöskään kaikkia määräaikaisia palvelussuhteita ei välttämättä voida jatkaa. Palvelurakennetyöryhmän ehdotusta tullaan käsittelemään yhteistyötoimikunnassa kevään aikana.

Työryhmä antaa tilannekatsaukset työnsä etenemisestä valtuustoseminaarissa 19.4. ja kaupunginhallituksen seminaarissa 17.5. Seminaarien jälkeen työryhmä tekee ehdotukseensa tarvittavat tarkennukset. Kaupunginhallitukselle ehdotus jätetään kesäkuussa. Jatkokäsittelystä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

FCG:ltä tilatun selvityksen materiaalit löydät alta. Lapsimäärän arviot ja ennusteet perustuvat Tilastokeskuksesta ja tilastopalvelu Vipusesta saatuihin tietoihin ilman muuttoliikkeen vaikutusta.


Lisätietoa asian taustoista löytyy kaupunginvaltuuston 18.3.2024 kokouksen pöytäkirjasta: https://karkkilad10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024266

Lisätietoja antavat:
Työryhmän puheenjohtaja Mia Sundström, lh-mia.sundstrom@karkkila.fi
Sivistysjohtaja Arto Jormalainen, arto.jormalainen@karkkila.fi


28.3.2024

Kaupungintalokiinteistön kulkujärjestelyihin muutoksia 2.4.2024 alkaen    


Kaupungintalokiinteistön kulkujärjestelyt muuttuvat 2.4. alkaen Tekopa Oy:n uudistustöiden vuoksi. Ensivaiheen työt kestävät arviolta noin kuukauden.

Kaikki kulku kaupungintalolle ja kirjastoon kaupungin keskustan suunnasta hoidetaan kartassa osoitetun sinisen reitin mukaisesti. Kävellen pääsee Valurinkadun suunnasta asioimaan entiseen tapaan kirjastossa ja kaupungintalolla.  

Liikennöinti ja jalankulku kaupungintalolle ja kirjastoon keskustan suunnasta osoitetaan liikennemerkein, ja työmaa-alue rajataan puomein. Työmaa-alue on merkitty karttaan punaisella viivalla, ja liikkuminen alueella on kielletty.

Uudistustöiden ensivaiheen aikana kaupungintalokiinteistön kirjastonpuoleinen yläpaikoitusalue lähellä Ala-Emalia on suljettuna ja kirjaston edustalle parkkeeraaminen on kielletty.

Töiden vuoksi myös kirjaston inva-pysäköintipaikkojen sijainti muuttuu 2.4. alkaen väliaikaisesti. Tekopan seinustalle tulee kaksi inva-parkkipaikkaa kirjaston puoleiseen päätyyn, ja siinä on paikoitus myös muille kaupungintalokiinteistön asiakkaille. Lisää parkkipaikkoja löytyy karttaan merkityltä P-alueelta.

Kaupungintalokiinteistöön asioimaan tulevien kannattaa seurata tarkoin liikennemerkein opastettuja ajo- ja kävelysuuntia. Uudistustyöt jatkuvat koko kesän, ja pyrimme tiedottamaan muutoksista töiden edetessä. 

Pahoittelemme töistä aiheutuvia muutoksia liikkumiseen kaupungintalolla ja kirjastossa!


27.3.2024

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 oli 2,2, miljoonaa ylijäämäinen


Karkkilan kaupungin tulos vuodelta 2023 toteutui talousarviota paremmin, ja se oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Suurin selittävä tekijä ylijäämälle oli Karviaisen purkamisen aiheuttama n. 1,1 miljoonan euron tulosvaikutus. Lisäksi muun muassa korkokuluista saatiin säästöä. Suurimman talousarvioylityksen teki kasvatus- ja opetuslautakunta. Se ylitti alkuperäisen talousarvion reilulla 1,3 miljoonalla eurolla.

Kaupungin lainakanta oli 31.12.2023 yhteensä 45,7 miljoonaa euroa, joka on 5.322 euroa / asukas. Lainakanta pieneni edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna noin 5,1 miljoonaa euroa.

Karkkilan väkiluku laski vuoden 2023 aikana 25 henkilöllä. Karkkilassa syntyi viime vuonna vain 49 lasta. Lapsimäärän väheneminen tuokin haasteita kaupungin palveluverkkoon, koska alhainen syntyvyys on jatkunut jo useamman vuoden ajan.

Talouden yleinen epävarmuus heijastui myös Karkkilaan, ja tilanne vaikutti työllisyystilanteeseen viime vuonna. Työttömyys oli tammikuussa 10,2 % ja joulukuussa 13,3 %. Uusia yrityksiä perustettiin kuitenkin lähes yhtä paljon kuin edellisinä vuosina. Onneksi kaupungin perusteollisuus muodostuu vahvoista yrityksistä, jotka voivat sopeuttaa toimintaansa vaikeassa suhdanteessa.

Vuotta 2023 voidaan kuvata mielenkiintoiseksi kuntatalouden näkökulmasta. Hyvinvointialueiden toiminta alkoi vuoden alussa. Meillä Länsi-Uudellamaalla ei ollut yhtään suoraa neuvottelua hyvinvointialueen ja kaupungin kesken. Onneksi saimme Karkkilan vuodeosastoa uhanneen alasajon torjutuksi yhteisvoimin ainakin toistaiseksi. Lopullisia päätöksiä alueen palveluverkosta tehdään kuluvan vuoden aikana.

TE-uudistusta on valmisteltu yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa, ja muodostamme yhteisen työllisyysalueen ensi vuoden alusta alkaen. Uuden toimintamallin vaikutusta kuntatalouteen on vielä vaikea arvioida.

Muilta osin kaupungin toimintaa vietiin eteenpäin hyväksytyn kaupunkistrategian mukaisesti.

Keväällä 2024 kaupungilla on aloittanut palvelurakennetyöryhmä määrittämään palvelurakenteen tulevaisuuden vaihtoehtoja. Työtä joudutaan tekemään erityisesti Karkkilan lapsimäärän vähenemisen vuoksi. Taloussuunnitelmavuosille 2025 – 2026 on noin miljoonan euron sopeutustarve, toteaa apulaiskaupungin Kari Korkiakoski. 

Kaupunginhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024. Seuraavaksi tilinpäätös etenee tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja sen jälkeen tarkastuslautakunnan käsittelyyn. Kaupunginvaltuuston käsiteltävänä tilinpäätös on kesäkuussa 2024.


26.3.2024

Kevätmessujen Karkkilan osastolla oli vilkasta menoa


Karkkilan kaupunki osallistui omalla osastollaan Helsingin Messukeskuksen Kevätmessuille 21. – 24.3. Osaston ilmettä oli uudistettu viimevuotisesta. Karkkilan kaupunki esitteli Kevätmessuilla Vattolan rantapuiston uusia tontteja ja Karkkilan monipuolisia palveluja videoiden muodossa. Kevätmessuilla vieraili yhteensä 58 000 messuvierasta. Karkkilan kaupungin osasto oli hallissa kuusi, lähes keskellä hallia.

Lapsille oli tarjolla askartelua ja hernepussien heittokilpailu, joka oli suosittu aktiviteetti. Lapsiperheet saapuivat Karkkilan osastolle runsaslukuisesti Messukeskuksen jakaman Lastenkierros -kartan opastamana. Hernepussien heittokilpailun osallistujille annettiin palkinnoksi Karkkila-karkkiaskeja sekä kehäkukkasiemenpusseja kevätistutuksia varten.

Osastolla jaettiin matkailukarttoja, tonttiesitteitä, tapahtumatietoja sekä makeisia messuvieraille. Lisäksi sai osallistua yleisökilpailuun, jonka palkintona oli vuorokauden mittainen oleskelu Karkkilassa. Kilpailu keräsi 700 osallistujaa. Karkkilan kaupungin osastolla vieraili tuhansia ihmisiä, erityisesti alueen asukkaat ja lähialueiden vapaa-ajan asukkaat osoittivat kiinnostusta Karkkilaa kohtaan.

Karkkilan apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski oli tyytyväinen messujen antiin: ”Oli ilo todeta, kuinka paljon Karkkila messuyleisöä kiinnosti ja kuinka runsaslukuisesti osastollamme vierailtiin. Karkkilan osaston tarjonta ja näyttävä, viihtyisä ilme saivat messuvierailta kiitosta” iloitsee Kari Korkiakoski.


22.3.2024

Karkkilan kaupunki mukana Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankkeessa

Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankkeessa vahvistetaan kulttuurin yhdenvertaista saatavuutta alueella sekä lisätään taiteilijoiden ja luovan alan freelancereiden työllistymistä. Mukana hankkeessa ovat kaikki Uudenmaan 26 kuntaa.

Hanketta koordinoi Uudenmaan liitto ja rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Toteutusaika on 1.3.2024–31.12.2025. Osana hankkeen toteutusta järjestetään Uudenmaan kulttuurimarkkinat -tapahtuma Musiikkitalolla Helsingissä 24.9.2024. 


Lue lisää hankkeesta täältä: https://uudenmaanliitto.fi/uudella-hankkeella-vahvistetaan-kulttuurin-yhdenvertaista-saatavuutta-maakunnassa/


21.3.2024

TE24 ja KOTO24: Työllisyyden ja kotoutumispalveluiden uudistus 1.1.2025 alkaen


Työllistämisen ja kotoutumisen lainsäädäntöä ja palveluita uudistetaan parhaillaan. Vuoden 2025 alusta valtion järjestämisvastuulla olevat työvoimapalvelut siirtyvät kuntien muodostamien työllisyysalueiden tehtäviksi. Uudistuksen myötä valtiolta siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta noin 100 erilaista TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palvelua ja tehtävää. 

Kotoutumisen uudistuksessa kunnan rooli kotoutumisen edistämisessä kasvaa. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. 

Näitä uudistuksia kutsutaan TE24 ja KOTO24-uudistuksiksi. 

Tekstin lopusta löydät linkin, josta pääset antamaan ideoita ja palautetta valmisteluun!


TE24-uudistus: Lohja-Karkkilan työllisyysalue

Lohjan ja Karkkilan kaupungit tulevat muodostamaan työllisyysalueen yhdessä.

Uudistuksen tavoitteena on tuoda palvelut lähemmäksi työnhakija- ja yritysasiakkaita, tehostaa työn ja tekijän kohtaamista, liittää työllisyyspalvelut osaksi kuntien ekosysteemiä ja sitoa TE-palvelut vahvasti kuntien elinvoiman kehittämiseen. Lohjan ja Karkkilan työvoiman ja työttömyyden rakenteet ovat hyvin samankaltaisia. Palveluita suunniteltaessa aiotaan ottaa huomioon eri asiakasryhmät ja niiden palvelutarpeet. Työllisyysalueen toimipisteet tullaan perustamaan molempiin kaupunkeihin.

Työllisyysalueen palveluiden rahoitus siirtyy valtiolta kunnille yleiskatteellisena valtionosuutena. Valtion henkilöstöä siirtyy Lohjan kaupungin palvelukseen 1.1.2025 alkaen liikkeenluovutuksena. Lohjan kaupunki toimii työllisyysalueen kuntalain mukaisena vastuukuntana.

Työllisyysalueen suunnittelun pohjana toimii yhteistyösopimus ja järjestämissuunnitelma, jotka Lohjan ja Karkkilan kaupunginvaltuustot hyväksyivät syksyllä 2023. Työllisyysalueen vastaavana yhteisenä toimielimenä toimii TE-lautakunta, joka perustetaan kevään 2024 aikana. Lautakunnassa on viisi jäsentä, kolme Lohjalta ja kaksi Karkkilasta.

KOTO24

Laki kotoutumisen edistämisestä uudistetaan niin, että se ottaa huomioon eduskunnan edellytykset kotoutumisen edistämisestä ja muuttuneen toimintaympäristön. Uusi laki korvaa nykyisin voimassa olevan samannimisen lain. Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa. Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahan muuttaneiden kotoutumista, selkeyttää eri toimijoiden vastuita, vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin muutostarpeisiin. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Valmistelu

TE24-uudistuksen tehokkaan valmistelun tueksi on perustettu eritasoisia valmisteluryhmiä. Valmistelua tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupunkien välillä. Valmistelutyötä ohjaa ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata, seurata ja tukea kokonaisuuden valmistelua. Valmisteluun osallistetaan myös sidosryhmiä.  

KOTO24-uudistuksen valmisteluun on perustettu oma työryhmä, jossa on mukana viranhaltijoita sekä Lohjalta että Karkkilasta. 

Otamme mielellään ideoita uudistuksien valmisteluun tämän linkin kautta.


19.3.2024

Vattolan rantapuiston tontit tulevat myyntiin lähiaikoina


Vattolassa rakennetaan urakoitsijan toimesta uutta asuinaluetta Vattolan rantapuistoa. Asemakaavassa asuinalueelle tulee kahdeksan uutta tonttia, jotka ovat Pyhäjärven äärellä. Tonteilta on kahden kilometrin matka Karkkilan keskustaan. Tontit sijoittuvat Vattolantien pohjoispuolelle olemassa olevien omakotitalojen ja Pyhäjärven väliin peltoaukealle. Peltoaukea rajautuu metsään, ranta-alueeseen sekä viereisiin omakotitalotontteihin. Tontit sijaitsevat rinteessä, joka laskee kohti järveä. Rakennettava katu on asemakaavassa nimetty Liistonkujaksi. Kunnallistekniikka valmistuu alustavasti heinäkuussa 2024.

Jokaisella tontilla on 150 m² rakennusoikeutta. Tonttien pinta-alat tulevat olemaan 635-850 m². Rakennusten tulee olla yksikerroksisia. Niiden julkisivun tulee olla puuta, ilmentäen modernia puuarkkitehtuuria. Vattolan rantapuiston tonttien suunnittelussa on erityisesti panostettu aurinkoisen pihan ja viihtyisän puutarhan luomiseen. Tavoitteena on luoda kaunis ja toimiva ympäristö, joka sulautuu harmonisesti ympäröivään luontoon.


Tonttien varaukset alkavat keväällä 2024, ja rakentamaan pääsee saman vuoden aikana. Vattolan rantapuiston tontit asetetaan myyntiin huutokaupat.com kanavan kautta. Tonttien pohjahinnaksi asetetaan tonttikohtaiset hinnat, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi eilisessä 18.3. pidetyssä valtuuston kokouksessa. Hinnat odottavat vielä lainvoimaisuutta. Tontit ovat myynnissä neljä viikkoa, jonka jälkeen jokainen tontti myydään suurimman tonttikohtaisen tarjouksen tehneelle.

Alla tonttikohtaiset hinnat (odottavat vielä lainvoimaisuutta):

Tontti 1         51 417,42 €
Tontti 2         47 295,36 €
Tontti 3         59 752,62 €
Tontti 11       57 960,00 €
Tontti 12       46 450,80 €
Tontti 13       44 691,30 €
Tontti 14       46 098,90 €
Tontti 15       45 887,76 €


12.3.2024

Tervetuloa mukaan Karkkilan Rautapäivien ohjelmistoon! Rautapäivien seuraava suunnittelupalaveri pidetään tiistaina 23.4. klo 16.30 - 18.

Karkkilan Rautapäivät järjestetään perinteiseen tapaan viikko ennen juhannusta. Tänä vuonna tapahtumaa vietetään torstaista sunnuntaihin 13. - 16.6. Rautapäivien ohjelmilla on pitkät perinteet, vuoden 2024 tapahtuma on järjestyksessään neljästoista.

Karkkilalaiset yhdistykset, yritykset ja muut Karkkilan sidosryhmät ovat tuttuun tapaan tervetulleita mukaan tapahtumien ja ohjelmien esittäjiksi! Perinteisiä ja vakiintuneita ohjelmia ovat muun muassa torstaina Rautapäivien avajaiset Karkkilasalissa, perjantaina Harjukadun toritapahtuma kauppatorilla, Rompetori perjantaina ja lauantaina sekä valurautapaistinpannutenniksen MM-kilpailut sunnuntaina. Näiden lisäksi olemme Rautapäiville saaneet paljon muitakin vuosittain toteutettuja ohjelmia. Kaikki ohjelmaideat ovat tervetulleita!

Rautapäivien seuraava suunnittelukokous pidetään tiistaina 23.4. klo 16.30-18 Karkkilan kaupungintalolla luokkatilassa nro 220 (Valtatie 26 D). Käynti kokoustilaan on kaupungintalon Veturiaulasta Etevan käytävälle, josta luokka löytyy alkupäästä oikealta. Kokoukseen ovat tervetulleita Rautapäivien tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet.

Ole hyvä ja ilmoita tapahtumasi tiedot ja ohjelmaideat Karkkilan kaupungille 15.4. mennessä.  Rautapäivien ohjelmatiedot pääset ilmoittamaan tästä. 

Rautapäivien koordinoinnista vastaa Karkkilan kaupunki.

Tervetuloa suunnittelemaan vuoden 2024 Karkkilan Rautapäivien ohjelmistoa! 

Lisätiedot
Tommi Kuutsa, 0500 9383 37
Birgitta Holttinen, 044 5533 429


22.2.2024

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen julkaisema Ikääntyneiden palveluopas on saatavilla


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen julkaisema Ikääntyneiden palveluopas on nyt saatavilla kaupungintalon palvelupiste Serveristä ja veturiaulan esitetelineestä, kaupunginkirjastosta, Karkkilan matkailuneuvonnasta (linja-autoasema, Huhdintien 10 - 12) sekä Kansankulmasta (Helsingintie 54).

Opas on suunniteltu palvelemaan niitä hyvinvointialueen ikääntyneitä asukkaita, joilla ei ole mahdollisuutta löytää sujuvasti tietoa hyvinvointialueen luvn.fi-verkkosivujen kautta.

Oppaaseen on koottu tietoa hyvinvointialueen palveluista. Mukana on myös lyhyelti tietoa muista ikääntyneitä koskevista palveluista, esimerkiksi Kelan tuista.

Lisää tietoa: https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2024/01/ikaantyneiden-palveluopas-on-ilmestynyt


23.1.2024

Hyviä yritysuutisia, SEW Industrial Gears Oy aloittaa uuden sekoitinvaihteiden valmistuksen Karkkilassa


Saksalainen SEW-EURODRIVE -konserni keskittää X.e-sarjan sekoitinvaihteiden valmistuksen Euroopassa Karkkilan teollisuusvaihdetehtaalle. Konsernin maailmanlaajuisessa teollisuusvaihteiden valmistusverkostossa on kuusi teollisuusvaihdetehdasta, joista yksi sijaitsee Suomessa. SEW Industrial Gears Oy:ssä ensimmäiset sekoitinvaihteet ovat jo valmistuksessa ja täyteen tuotantokapasiteettiin päästään ensimmäisen kvartaalin aikana.

SEW-EURODRIVEN lehdistötiedote 22.1.2024

Kuva: SEW Industrial Gears Oy:n tuotantolaitos sijaitsee Karkkilan yritysalueella, valtatie 2: n varrella.


22.1.2024

Karkkilan uudeksi kaupunginjohtajaksi valittiin Juha Jokitalo

Karkkilan kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 22.1. kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi Juha Jokitalon Tikkakoskelta. Jokitalo sai suoritetussa vaalissa 21 ääntä ja Mira Keitaanranta Keravalta sai 13 ääntä. Valtuusto valitsi Juha Jokitalon mahdollisen kieltäytymisen varalta varalle Mira Keitaanrannan.

Karkkilan kaupunginjohtajan virkaan saapui määräaikaan mennessä yhteensä 15 hakemusta, ja lisäksi yksi henkilö antoi suostumuksensa. Hakijoista 10 täytti viran kelpoisuusehdot. Valtuuston esityslista kaupunginjohtajan viran täyttämisestä löytyy täältä: https://karkkilad10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024245-9
Striimatun valtuuston kokouksen voit katsoa Karkkila-kanavalta: https://play.quickchannel.com/explore/ability1493

Kaupunginjohtajan tehtäviä hoitaa 30.4. asti apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski.


1.12.2023

Petäjätien tiesulku alkaa maanantaina 20.11.

 
Petäjätie suljetaan maanantaista 20.11. alkaen. Tiesulku liittyy Perkontien katu- ja kunnallistekniikan saneeraustöihin, jotka alkoivat syyskuussa. Perkontien työt jatkuvat ensi vuoden puolelle aina kevääseen asti.

Pahoittelemme saneeraustöistä aiheutuvia liikenteen häiriötä. Pyydämme alueella asuvia ja tiellä liikkujia ottamaan huomioon vaihtoehtoiset reitit ja liikennejärjestelyt.

Petäjätie on taas käytössä. Tiesulku on päättynyt.

Tiedotetta on päivitetty 19.12.2023/sf


10.11.2023

Karkkilassa kuvattu Cinéma Laika ensi-illassa ympäri Suomen


Karkkilassa kuvattu dokumenttielokuva Cinéma Laika sai Suomen ensi-iltansa 10.11. Elokuva kertoo Aki Kaurismäestä ja Karkkilasta. Elokuvaa kuvataan runolliseksi ”rakkauskirjeeksi” Karkkilalle.  Cinéma Laika -elokuvan traileri on katsottavissa täältä: https://www.youtube.com/watch?v=hxCbYPvAz4o

Kroatialainen elokuvaohjaaja Veljko Vidak kuvasi Karkkilassa reilun vuoden ajan. Elokuvan pääosassa on Aki Kaurismäen maailma ja elokuvateatterin rakentaminen entisen emalointilaitoksen tiloihin Högforsin ruukkialueelle. Elokuvassa esiintyy monia karkkilalaisia hahmoja ja valkokankaalla näkyy tuttuja maisemia Karkkilasta. Lisätiedot: https://cinemaorion.fi/elokuvat/cinema-laika/

Elokuvan ennakkonäytös oli kesäkuussa Sodankylän filmifestivaaleilla. Ennakkoon dokumentti nähtiin viime viikolla Sodankylän elokuvajuhlat kylässä -festivaalilla Karkkilassa. Nyt elokuva kiertää ympäri Suomen, ja se pyörii tietysti edelleen Kino Laikassakin. Dokumenttielokuvaa esitetään myös elokuvateattereissa ja festivaaleilla ympäri maailman.

Karkkilan kaupunki on toiminut Cinéma Laikan tuottajien 43e Parallèle Productions Veljko Vidakin ja Emmanuelle Felcen markkinointiyhteistyökumppanina. Karkkilan kaupunki kiittää Vidakia ja Felceä Karkkila-elokuvasta!


31.10.2023

Karkkilan apulaiskaupunginjohtajaksi Kari Korkiakoski 


Karkkilan valtuustoryhmien edustajat ovat valmistelleet yhdessä kaupunginjohtajan viran hoitamiseen liittyviä järjestelyitä. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan maanantai-iltana 30.10.2023. Nykyinen kaupunginjohtaja Tuija Telén on irtisanoutunut virastaan 1.1.2024 alkaen ja jää vuosilomalle jo 1.11.2023 siirtyessään Uudenmaan liittoon maakuntajohtajan virkaan. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan perustaa määräaikaisen apulaiskaupunginjohtajan viran. Apulaiskaupunginjohtaja toimii kaupunginjohtajan viran ensimmäisenä varahenkilönä eli käytännössä hoitaa kaupunginjohtajan viransijaisuutta 31.12.2023 saakka. Apulaiskaupunginjohtajan viran määräaikaisuuden kesto on kokonaisuudessaan 1.11.2023 - 30.4.2024. Näin varmistetaan merkittävien asioiden edistyminen valmistelussa sekä uuden kaupunginjohtajan viran hakuun ja virassa aloittamiseen liittyvät sujuvat järjestelyt.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan nimetä apulaiskaupunginjohtajaksi sosionomi Kari Korkiakosken. Päätös perustuu Korkiakosken suostumukseen. Korkiakoski aloittaa Karkkilan apulaiskaupunginjohtajana 1.11.2023. Kari Korkiakoski on toiminut Karkkilan kaupunginjohtajana vuosina 1994 - 2004. Lisäksi hän on ollut kuntajohtajana Joutsenossa sekä apulaiskaupunginjohtajana Lappeenrannassa.

  • Olemme todella tyytyväisiä yhdessä löytämäämme ratkaisuun, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Korhonen.
  • Saamme nyt Karkkilaan apulaiskaupunginjohtajan, jolle kaupunki on aiemmasta taustasta hyvin tuttu, samoin Korkiakoski tuntee kuntatalouden haasteet erinomaisen hyvin. Koko organisaation johtamisen ja kaiken toiminnan sujuva jatkuminen varmistuu tällä ratkaisulla hienosti, kun Korkiakoski aloittaa virassaan jo tällä viikolla.
     

Lisätiedot
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Korhonen, p. 045 135 4350


3.10.2023

Karkkilan kaupunki onnittelee vuoden 2023 Karkkilan vuoden yritystä Karkkilan Malliapu Oy:tä!

Vuoden 2023 Karkkilan yritys on Karkkilan Malliapu Oy. Palkinto julkistettiin Karkkilan Yrittäjät ry:n Y-juhlassa lauantaina 30.9.2023.  Palkinnon vastaanottivat yrityksen perustaja Hannu Ojanen sekä pojat Mikko ja Harri Ojanen. Lämpimät onnittelut Karkkilan Malliapu Oy:lle!

Kuva: Karkkilan kaupunki onnittelee Karkkilan Malliapu Oy:tä. Kuvassa vasemmalta lukien Karkkilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna Tallgren, Karkkilan Malliapu Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ojanen, yrityksen perustaja Hannu Ojanen, suunnittelija Harri Ojanen, Karkkilan kaupunginjohtaja Tuija Telén, Karkkilan elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä ja Karkkilan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Korhonen. Kuva Matti Kivistö.


Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi