Valikko Etsi
Karkkila / Strategiat ja ohjelmat / Digiloikka Karkkilassa -hanke

 Digiloikka Karkkilassa etenee

Koronapandemia on korostanut entisestään sähköisten palveluiden merkitystä.

Karkkilan kaupungin digitaalisia palveluita on kohennettu menneen ja kuluvan vuoden aikana Digiloikka Karkkilassa -hankkeella. Kaupunki sai hanketta varten 254 800 euroa hanketukea valtiovarainministeriöltä. Kuntia myös velvoitetaan digitaalisten palveluiden lisäämiseen, joten se on helpompaa saatujen hankerahoitusten avulla.

Digitaalisuudella parannetaan palveluja ja tehdään niistä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan ajasta ja paikasta riippumattomia, jolloin kaupunkilainen voi hoitaa asioitaan myös aikana, jolloin virastot eivät ole auki. Henkilökunta voi myös hoitaa asioita sopivana aikana, kun ei tarvitse olla tavoitettavissa juuri samaan aikaan, jolloin kaupunkilaisella on aikaa hoitaa asioitaan.

Käyttöön on tullut ja tulee myös sähköisiä lomakkeita kaupunkilaisten asiointikäyttöön. Näihin sähköisiin lomakkeisiin pääsee Karkkilan nettisivuilta. Jos lomake sisältää jotain salassa pidettävää ja/tai arkaluonteista tietoa, lomake toimitetaan kuntaan vahvasti tunnistautuneena, jolloin lähettäjä tietää lomakkeen pysyvän suojassa ja vastaanottaja tietää varmasti, kuka lomakkeen on lähettänyt. 


Varhaiskasvatus pilottikohde digitalisaatiossa

Varhaiskasvatus on digitaalisten palveluiden käyttöönotossa etulinjassa ja siellä on tavoite saada asioinnista mahdollisimman sujuvaa digitalisaatiota hyödyntäen. Uusien sähköisten lomakkeiden ohella kehitetään sähköistä asiointia ja uudistetaan tietojärjestelmiä. Vuonna 2022 saamme käyttöön uuden varhaiskasvatuksen tietojärjestelmäpalvelun, joka helpottaa niin asiakkaisen asiointia kuin henkilökunnan työtä.

Suomi.fi-viestit turvallista viestintää ja sähköisiä lomakkeita  

Vaikka hanke on vielä kesken ja tulossa on paljon muutoksia, on kaikille näkyviäkin asioita jo tehty.
Käyttöön on otettu esimerkiksi Suomi.fi-viestit-palvelu https://www.suomi.fi/viestit (linkki ohjautuu ulkopuoliselle sivulle ja avautuu uuteen ikkunaan). Ensimmäisinä käyttäjinä ovat olleet varhaiskasvatus, kirjasto, kirjaamo ja ruokapalvelut. Näiden pisteiden sähköisessä asioinnissa tietoturva paranee ja asiakas voi muun muassa lähettää sähköisesti tietoja, joita ei ole ollut aikaisemmin mahdollista lähettää sähköisesti tietoturvan takia. Ensimmäisenä tämä on näkynyt varhaiskasvatuksessa, kun tarvittavia ennen paperisia lomakkeita on voinut lähettää sähköisesti ja tietoturvallisesti.

Kun kuntalaisella on käytössä Suomi.fi-viestit palvelu sähköisenä, niin hän voi saada kunnasta lähetettävät päätökset sähköisinä heti itselleen. Jos vastaanottajalla ei ole käytössään sähköistä Suomi.fi-viestit palvelua, niin viestit tulevat automaattisesti kuntalaiselle paperipostiksi tulostettuina normaalina paperipostina muutaman päivän kuluessa.

Myös osien yhteen toimivuutta kehitetään, jotta kaikki tarvittava tieto siirtyy automaattisesti ja turvallisesti. Esimerkkinä henkilötunnuksia sisältävää tietoa ei voida lähettää asiakkaiden sähköpostista tai sähköpostiin, mutta se onnistuu Suomi.fi-viestit-palvelulla turvallisesti ja kunnan päässä tiedetään varmasti, keneltä viesti tulee tai kenelle se menee.

Käytössä olevia kuntalaisille näkyviä digitalisaatioita ovat esimerkiksi: 

 • Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi
  • Suomi.fi-viestit palvelulla voi asioida tietoturvallisesti
  • Lomakkeet ja kyselyt voi täyttää sähköisesti ja ne tulevat sähköisesti varhaiskasvatukseen
  • Kyyhky-palvelu on otettu käyttöön suomi.fi-viestien vastaanottamiseen ja lähettämiseen. Tällä palvelulla saamme lähetettyä viestit sähköisesti suomi.fi-viestit palvelulla riippumatta siitä vastaanottaako henkilö sähköistä vai paperipostia, eli jos vastaanottaja ei ole ottanut käyttöön sähköistä Suomi.fi-viestit palvelua lähtee viesti automaattisesti paperipostina.
 • Kirjaston sähköinen asiointi
  • Suomi.fi-viestit palvelulla voi asioida tietoturvallisesti esimerkiksi tilata itselleen PIN-koodin kirjaston aineiston etäkäyttöön
  • Lomakkeet ja kyselyt voi täyttää sähköisesti, ja ne tulevat sähköisesti ja tietoturvallisesti kirjastoon, esimerkiksi kirjastokorttihakemukset
 • Teknisen puolen sähköinen asiointi
  • Sähköinen lomakeasiointi on käytössä muun muassa toripaikan varauksissa, tonttihakemuksissa sekä ruokapalveluiden erityisruokavalioiden tilauksessa
 

Tulevaa

Karkkilan nettisivut ovat uudistumassa. Nykyiset sivut saadaan väritykseltään ja muiltakin välttämättömiltä osiltaan saavutettaviksi syksyn aikana.

Nettisivut on tavoitteena uudistaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä. 

Meillä on keväällä alkanut viiden kunnan yhteistyönä tehtävä Digitaalinen tulevaisuus erikokoisissa kunnissa -projekti DIGITEK. Tässä projektissa keskitytään Karkkilan osalta sähköisen päätöksenteon, asianhallinnan ja etätyöskentelymahdollisuuksien kehitykseen. Lisää DIGITEKistä täällä. DIGITEK projektissa jatketaan myös kuntalaisten sähköisen asioinnin kehittämistä.

 

Sivua päivitetty 15.9.2021/mv


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583