Valikko Etsi
Karkkila / Strategiat ja ohjelmat / Digiloikka Karkkilassa -hanke

 Digiloikka Karkkilassa hanke päättyi, DIGITEK jatkaa

Hanke perustui Karkkilan strategiaan olla edelläkävijä digitalisaatiossa.  

”Karkkila haluaa olla Länsi-Uudenmaan aktiivisin kunta digitaalisten palvelujen käytössä. Ohjelmistoja uusitaan tarkoituksenmukaisesti ja päämäärätietoisesti sopivin askelin.” 

Hankerahoitus haettiin syksyllä 2019. Silloinen vs. konsernipalvelujohtaja Maarit Sihvonen laati yhdessä tiimin kanssa suunnitelman ja teki rahoitushakemuksen VM:lle..

Rahoitushakemuksen mukaisesti Digiloikka Karkkilassa – ohjelma jakautui kolmeen erilliseen ohjelmaan: 

1) Talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäminen 

2) Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelun kehittäminen ja 

3) Esteettömään palvelun kehittäminen 


Näillä kolmella ohjelmalla sujuvoitettiin Karkkilan kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon käytettävyyttä eri toimialoilla, etsittiin uusia malleja päätöksenteon helpottamiseksi sekä tarjottiin kaupunkilaisille ihmisläheisempiä ja helppokäyttöisempiä palveluja. 

Kaupunkilaisille tarjotut digitaaliset palvelut pilotoitiin ja otettiin ensimmäisenä käyttöön varhaiskasvatuksessa. 

Uusia ja kehittyneempiä sähköisiä palveluja kaupunkilaisille ovat muun muassa sähköiset lomakkeet ja niiden toimitus kuntaan tietoturvallisesti sähköisesti. Myös muu viestintä onnistuu nykyisin sähköisesti ja tietoturvallisesti suomi.fi-viestit palvelulla. Myös kunta toimittaa virallisen sähköisen viestinnän kuntalaisille suomi.fi-viestit -palvelulla. Nämä viestit menevät kuntalaiselle hänen valitsemallaan tavalla sähköisenä tai paperipostina. 

Tiedolla johtamisen tuloksia tulee myös kunnan nettisivuille näkyviin. Näitä ovat muun muassa ajantasaiset kuntatunnusluvut. 

Hankkeessa saatiin parannettua Karkkilan digitaalisia palveluita ja otettiin käyttöön palveluita, joissa osassa olimme kuntatasolla edelläkävijöitä koko Suomessa. 

Olemme saaneet hyviä kokemuksia monista käyttämistämme palveluista ja kerromme niistä edelleen muille kunnille. Hyvää kokemusta on esimerkiksi suomi.fi-viestit palvelusta ja sen ohessa TKJ palvelusta, jolla viesti menee perille kuntalaiselle, vaikka hän ei ottaisikaan sähköistä viestintää vastaan. Lomakeasioinnin hyödyntämisestä ja yhdistämisestä olemassa olevaan ohjelmaan on myös kokemusta.  

Seuraavaksi on tarve saada yhdistettyä Suomi.fi-viestit palvelu ja sen TKJ-palvelu asianhallintaan, jolloin esimerkiksi päätösten lähetys voidaan tehdä sähköisesti ja tietoturvallisesti. Asianhallintaan tarvitsee myös vastaanottaa suomi.fi-viestit kautta tulevaa aineistoa kuten sähköisiä lomakkeita.    


Jatkotoimet 

Digiloikassa tekemiämme toimintatapamuutoksia ja käyttöönottamiamme työkaluja olemme esitelleet eri yhteyksissä toisille kunnille. Vastaanotto on ollut positiivista ja monet muutkin kunnat ovat lähteneet tekemään tai suunnittelemaan vastaavia muutoksia ja prosessien kehityksiä. Työkaluja ja käyttöönottoja, joita olemme esitelleet laajemmin ja jotka ovat mahdollistaneet toiminnan kehittämistä ja muutosten tekemistä, ovat olleet muun muassa suomi.fi-viestit, sähköinen lomakeasiointi, Kyyhky-työkalu ja sähköinen allekirjoitus. 

Meneillään olevalle viiden kunnan yhteiselle projektille DIGITEKille (DIGItaalinen Tulevaisuus Erikokoisissa Kunnissa) olemme esitelleen tarkemminkin käyttämiämme ratkaisuja niin toiminnallisesti kuin teknisesti. 

Karkkilassa käyttöönotto jatkuu ja hyväksi varhaiskasvatuksessa havaittuja toimintatapoja ja käytäntöjä levitetään muualle organisaatioon. Osittain tätä jatkoa tehdään DIGITEK-hankkeessa. Osaan kehitykseen tarvitaan erillisiä projekteja, että saataisiin riittävästi aikaa kehitykseen. Tällaisia kohteita ovat muun muassa PTV ja sen hyödyntäminen laajemmin esimerkiksi nettisivustoilla. 

Digitekissä on suunniteltu jatkettavaksi ainakin seuraavia aiheita 

 Kuvateksti:
"Kaaviossa kuvattu Digiloikassa aloitetut ja Digitekissä jatkettavat toimet. 1.Sähköinen asianhallinta, 2. Sähköinen kokous, 3. Lomakeasiointi, 4. Varhaiskasvatuksen ohjelmistot, 5. PTV:n hyödyntäminen"

 

Digitek hankkeeseen voit tutustua lisää hankkeen Karkkilan sivuilta 

https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Digitaalinen-tulevaisuus-hanke

(sivu aukeaa uudelle välilehdelle)

 

Sivua päivitetty 25.1.2022/mv


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi