Valikko Etsi
Karkkila / Strategiat ja ohjelmat / Digitaalinen tulevaisuus -hanke

Digitaalinen tulevaisuus erikokoisissa kunnissa hanke Karkkilassa

Digitaalinen tulevaisuus on Karkkilan, Kuhmoisen, Lohjan, Pälkäneen ja Virtain yhteisprojekti.

Hankkeessa painotetaan kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön mahdollisuutta osallistua ajasta ja paikasta riippumatta, päätöksenteon sähköistämisen mahdollisuuksia ja etätyön mahdollisuuksia. Tavoitteena on tukea kuntien digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista ja asiakaslähtöisyyttä. Digitalisaation ja prosessikehityksen avulla on mahdollista saavuttaa myös kustannussäästöjä.

Suomi.fi viestit ja muiden valtion kunnille tarjoamien palveluiden hyödyntäminen on osa hanketta.

Kehitettävät alueet ovat eri kuntien päävastuulla, jolloin kunta kehittää mallia, pilotoi mallin ja levittää tiedon muihin kuntiin, myös hankkeen ulkopuolisiin, kun malli on valmis.

Vastuualueet kunnittain

  • Sähköinen päätöksenteko - Karkkila  
  • Materiaali sähköiseen päätöksentekoon - Lohja 
  • Kuntalaisten palvelujen digitalisointi - Pälkäne 
  • Kuntalaisdemokratian digitalisointi - Kuhmoinen 
  • Etätyö ja monipaikkainen työ - Virrat ja Karkkila

Karkkilassa hanketta tulee toteuttamaan projektitiimi, johon haetaan tekijää myös Karkkilan ulkopuolelta. Pälkäneellä on kokonaishankkeen koordinointivastuu.


Projektille on myönnetty valtion tukea. https://vm.fi/-/valtiovarainministerio-on-myontanyt-vuoden-2020-avustukset-kuntien-digitalisaatiohankkeisiin

Digitaalinen tulevaisuus erikokoisissa kunnissa hankkeen kuvaus rahoitushakemuksesta:

Ohjelman ensisijainen tavoite on luoda kunnille uusi, moderni palveleva toimintamalli ja -kulttuuri, jotka ovat hyödynnettävissä myös muihin kuntiin. 

Tavoite on muuttaa toimintatapaa ja siirtyä kokonaan digitaaliseen toimintatapaan pilottikohteissa. Toimintatapa palvelee paremmin asiakkaita, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Uusien toimintatapojen tarkoitus on tehostaa toimintaprosesseja tuoden samalla taloudellista säästöä ja luotettavuutta. Suuri muutos tapahtuu ajattelutavan muutoksena, kun eri tahot saadaan oivaltamaan, mitä hyötyjä digitaalisuus kullekin mahdollistaa. 


Kaikkien osaohjelmien tavoitteena onkin ajasta ja paikasta riippumatta

  1. palvella kuntalaisia, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä paremmin,
  2. saada ajantasainen tieto näkyviin kaikille sitä tarvitseville ja 
  3. saada ajantasainen tieto muokattavaksi kaikille, joilla siihen on tarvetta. 

Toimenpiteinä tehdään toimintaprossien ja toimintatapojen muutos ja luodaan mallit, miten mitäkin olemassa olevaa tai kehitettävää ratkaisua kunnassa hyödynnetään tehokkaammin. Toiminnan muutos helpottaa asiakasprosesseja ja henkilöstön sekä toimielinten sisäisiä prosesseja, kun kukin taho saa tiedot ja voi tehdä omia tehtäviään silloin kun itselle parhaiten sopii.

Kunnissa seurataan aktiivisesti tapahtuvaa muutosta ja raportoidaan säännöllisesti osavuosiraporteissa ja esimerkiksi valtuustoseminaareissa. Kussakin organisaatiossa tiedotetaan tarvittaville tahoille, esimerkiksi hallitukselle ajankohtaisissa asioissa ohjelmassa toteutettavat toimenpiteet. Projektipäällikkö raportoi säännöllisesti toteutettavista toimenpiteistä ja kuntakohtaiset yhteyshenkilöt vievät tietoa kunkin kunnan osalta eteenpäin. 

Tuloksia jaetaan henkilöstölle ja kaikki mukana olevat kunnat sitoutuvat levittämään tietoa laajasti muihin kuntiin ohjelman aikana ja sen jälkeen. 

Ohjelma pohjautuu osallistuvien tahojen strategioihin digitaalisuuden hyödyntämisestä.

Sivu luotu 15.4.2021/mv


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583