Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Ajankohtaista

Kouluun ilmoittautuminen

Kuntaan muuttavat / kunnasta muuttavat ottavat yhteyttä sivistystoimialan hallinnon sihteeriin, koulusihteereihin tai koulun rehtoriin. Oppilasilmoituslomake.

Vuonna 2012 tai aiemmin syntyneiden lasten huoltajille lähetetään lähikoulun osoittamispäätöksen mukana ohjeet kouluun ilmoittautumiseen. Mikäli kirjettä ei ole tullut ennen kouluun ilmoittautumisen alkamista, ota yhteyttä sivistystoimialan hallinnon sihteeriin.

Koulupaikka määräytyy koulumatkan, luokkakokojen ja esiopetuspaikan perusteella.  Mahdollista on hakea muuhunkin kuin omaan lähikouluun.

Kouluun tutustumispäivät ovat toukokuussa viikolla 19

Kouluihin tutustumispäivät lapsille ja heidän vanhemmilleen järjestetään toukokuussa viikolla nro 19, kesto noin kaksi tuntia:
- Tuorilan koulu ti 7.5.2019 klo 10.00. Päivää muutettu aiemmin ilmoitetusta (8.5.).
- Haukkamäen koulu to 9.5.2019 klo 11.30
- Nyhkälän koulu to 9.5.2019 klo 12.30

Hakeminen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuonna 2019-2020

Kaupungin järjestämään 1-2 luokkien ja erityisoppilaiden iltapäivätoimintaan haetaan kirjallisesti viimeistään 12.4.2019. Hakemukset toimitetaan sivistystoimialaan os. Karkkilan kaupunki, sivistystoimiala, PL 50, 03601 Karkkila.

Hakemuslomake löytyy osoitteesta https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Iltapaivatoiminta

Mikäli hakijoita iltapäivätoimintaan on enemmän kuin paikkoja, arvotaan paikat hakijoiden kesken. Ensisijalla ovat 1. luokkien oppilaat sekä erityisoppilaat.  Koulumatkaetuuden mukaista koulukuljetusta ei järjestetä koululaisten iltapäivätoimintaan tai sieltä pois.

Koululaisten iltapäivätoiminta lukuvuonna 2018-2019

Kaupungin järjestämässä iltapäivätoiminnassa on ryhmät Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan kouluilla. Mahdollisia vapaita paikkoja voi kysyä koulun rehtorilta.

Hakemuslomake löytyy kaupungin www-sivuilta kohdasta Palvelut => Koulutus ja opiskelu => iltapäivätoiminta. 

Koulutulokkaiden terveystarkastukset hoidetaan Karviaisessa

Karkkilan kaupungin ruokapalveluiden kouluruokakysely kevät 2019

Hyvä koululainen ja opettaja!

Tule mukaan suunnittelemaan yhdessä kouluruokailua. Ateriatarjonnan suunnittelua varten haluamme tietää mielipiteesi ruokailusta. Oppilaat laitattehan rastin oman luokkanne kohdalle ja opettajat koulunne kohdalle.

Kysely on käynnissä 21.1-28.2.2019 ja pääset siihen tästä 

 
Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2019-2020 vuonna 2013 syntyneille lapsille.

Esiopetukseen ilmoittautuminen sekä hakeminen esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen alkaa, ilmoittautumisaika  on 21.1.-8.2.2019.

Perheille lähetetään kotiin kirjeitse ohjeet ilmoittautumiseen /hakemiseen, lisätietoja voi lähettää  sähköpostitse  osoitteeseen  varhaiskasvatus@karkkila.fi

Lisää tietoja löytyy Esiopetuksen sivuilta


Haluatko tulla lastenhoitokurssille ja työskennellä palkallisena lasten hoitajana? 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokursseja järjestetään vastuuntuntoisille ja lapsirakkaille henkilöille, joilla on kiinnostusta ja aikaa hoitaa lapsia. Lastenhoitotehtävissä voi toimia 16 vuotta täytettyään.

Lastenhoitokurssille osallistuva saa valmiuksia toimia hoitajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminnassa tai kurssin voi suorittaa hankkiakseen lisätietoa lasten kanssa toimimisesta. Lastenhoitokurssi sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja harjoittelun lapsiperheessä.

Tämä toiminta on osa Lapsiperheiden palveluiden kehittämishanketta (LAPE-hanke)

 

Kesätervehdys#Uuttakoulua -hankkeesta

9.8.2019/AJ

Maakunnalliseen#Uuttakoulua -hankkeeseen on ilmoittautunut lähes 50 koulua. Karkkilan koulut ovat tässä mukana. Kehittämistyöskentelyyn on lähdössä mukaan 16 johto- jakehittämisryhmää ja 15 erilaista hyvinvointiryhmää. Muutamat koulut tulevatosallistumaan Opetushallituksen Kiihdyttämö-työskentelyyn. Hankkeen aikana toteutetaanneljä erilaista valmennus- ja kehittämisohjelmaa yhteistyössä Synesis Oy:n jaPositiivinen CV Oy:n kanssa. Valmennus- ja kehittämisohjelmiin osallistuvienaloitustapahtuma on 11.9.2019 Aalto yliopistossa. Hankekuntien sivistystoimenjohdolle, rehtoreille, vaikuttajille ja asiantuntijoille järjestetäänalueellinen konferenssi 12.11.2019 Järvenpää-talolla. Tilaisuuden tuleeavaamaan opetusministeri Li Andersson. Samana iltana vietetään Maailmansuurinta vanhempainiltaa.

Hankkeessatoteutetaan kaksi tutkimusta. Lisäksi alueilla toteutetaan kuusi osaamislabraa,joihin ovat tervetulleita kaikki hankekunnissa työskentelevät opettajat,rehtorit ja asiantuntijat. Sivistystoimenjohtajat kokoontuvat säännöllisestipohtimaan tulevaisuuden oppimisen kehittämistä Uudellamaalla. Päätämmehankevuoden yhteiseen alueelliseen tapahtumaan toukokuussa 2020. Kunnille onjaettu määräraha hankkeen toteuttamiseksi, ja elokuussa koulutyön alkaessakaikki on valmista yhteistyön käynnistämiseksi.

Hankkeeseenosallistuvien kuntien alueella asuu yli 50 000 peruskoululaista, jotenmuodostamme merkittävän lasten ja nuorten oppimis- ja elinympäristönUudellamaalla. #Uuttakoulua -hanke tarjoaa mahdollisuuden ammatilliselleoppimiselle, verkostojen muodostamiselle ja uudenlaisten tulevaisuudenaloitteiden muotoilemiselle. Verkostot tekevät meistä vahvempia ja osaavampia.Tehkäämme työmme mahdollisuuksia näkyväksi. #Uuttakoulua -hankkeessa on lupainnostua yhdessä!

#Uuttakoulua-hanke

Facebook @uuttakoulua

Instagram @uuttakoulua

Twitter @uuttakoulua

 


Sivu päivitetty 3.5.2019/sk


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi