Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Ajankohtaista

Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle alkaa maanantaina 20.1.2020, ja kestää perjantaihin 7.2.2020 saakka. Kouluun ilmoittaudutaan Wilman kautta, https://karkkila.inschool.fi

Kuntaan muuttavat / kunnasta muuttavat ottavat yhteyttä  koulusihteereihin, koulun rehtoriin tai sivistystoimialan hallinnon sihteeriin. Oppilasilmoituslomake.

Vuonna 2013 tai aiemmin syntyneiden lasten huoltajille lähetetään kouluun ilmoittautumisen loputtua lähikoulun osoittamispäätöksen mukana muu info, mm. kouluterveydenhoitajan info. 

Koulupaikka määräytyy koulumatkan, luokkakokojen ja esiopetuspaikan perusteella. On mahdollista on hakea muuhunkin kuin omaan lähikouluun. 

Kouluun tutustumispäivät ovat toukokuussa, tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Kouluihin tutustumispäivät lapsille ja heidän vanhemmilleen järjestetään toukokuussa, tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Koululaisten iltapäivätoiminta lukuvuonna 2020-2021

Kaupungin järjestämässä iltapäivätoiminnassa on ryhmät Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan kouluilla. Mahdollisia vapaita paikkoja voi kysyä koulun rehtorilta.

Hakemuslomake löytyy kaupungin www-sivuilta kohdasta Palvelut => Koulutus ja opiskelu => iltapäivätoiminta. https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Iltapaivatoiminta

Hakemukset toimitetaan sivistystoimialaan os. Karkkilan kaupunki, sivistystoimiala, PL 50, 03601 Karkkila.

Mikäli hakijoita iltapäivätoimintaan on enemmän kuin paikkoja, arvotaan paikat hakijoiden kesken. Ensisijalla ovat 1. luokkien oppilaat sekä erityisoppilaat.  Koulumatkaetuuden mukaista koulukuljetusta ei järjestetä koululaisten iltapäivätoimintaan tai sieltä pois.

Koulutulokkaiden terveystarkastukset hoidetaan Karviaisessa

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2020-2021 vuonna 2014 syntyneille lapsille.

Esiopetukseen ilmoittautuminen sekä hakeminen esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen on perinteisesti alkuvuodesta. Ilmoittautumisaika lv. 2020-2021 noudattaa kouluun ilmoittautumisen kanssa samaa aikataulua, eli 20.1.-7.2.2020. Esiopetukseen  ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella (www.karkkila.fi > Palvelut > Varhaiskasvatus ja esiopetus > Esiopetus). Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse osoitteeseen  varhaiskasvatus@karkkila.fi

Lisää tietoja löytyy Esiopetuksen sivuilta


Tiedote Karkkilan kaupungin esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion piirissä oleville Wilma-palvelun käyttäjille

Karkkilan kaupungin Wilma siirtyy Visman SaaS-palveluun 02.01.2020. 

SaaS-palvelun myötä Wilma-palvelin siirtyy Vismalle. Palvelimien siirron vuoksi palveluissa on käyttökatko 02.01.2020 klo 12-16.

Palvelun siirron jälkeen kirjautumisosoite Wilmaan on: https://karkkila.inschool.fi

Käyttäjätunnus ja salasana pysyy samana.

Linkin Wilmaan löydät myös Karkkilan peruskoulujen ja lukion kotisivuilta.

Mikäli käytätte mobiilisovellusta niin osoitemuutoksen johdosta kaikkien mobiilikäyttäjien tulee poistaa sovelluksesta vanha tili ja kirjautua sovellukseen uudelleen.

Ohje mobiilisovelluksen osoitteen muuttamiseksi:

  • Avaa mobiilisovellus ja valitse käyttäjätilit (vasen yläreuna valikko)
  • Paina käyttäjätunnusta ja valitse poista
  • Valitse + Valitse Wilma
  • Etsi karkkila.inschool.fi
  • Kirjaudu sovellukseen käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi

Jos olet unohtanut salasanasi, mene osoitteeseen https://karkkila.inschool.fi vaihda salasanasi kohdassa “Unohtuiko salasanasi” ( pitää olla Wilman ilmoitusasetuksiin tallennettuna sähköpostiosoite, jotta onnistuu tätä kautta )

Mikäli salasanan vaihto ei onnistu tai Wilman käytössä on muita ongelmia, ole yhteydessä koulujen kansliaan:    

yhteiskoulu, lukio ja esikoulut: Leena Mikkola leena.mikkola@karkkila.fi puh. 044 544 6394

alakoulut: Sari Kivirinne sari.kivirinne@karkkila.fi puh. 044 4675 398

HUOM ! 

Ylläolevat muutokset tulevat voimaan 02.01.2020 päivityksen jälkeen, jolloin kirjautumisosoite muuttuu. Siihen asti pääsee Wilmaan ainoastaan nykyisellä osoitteella ja sen jälkeen ainoastaan uudella osoitteella.

___________________________________________________________________________________________________________

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön ehkäisyyn


Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 19.11.2019 Karkkilan kaupungille 28.000 euroa valtionavustusta käytettäväksi ”Lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön ehkäisyyn monimediaalisessa maailmassa”. Avustus on myönnetty vuosille 2019 – 2021. 

Myönnetyllä avustuksella edistetään mm. toimintatapoja, jotka ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Tavoitteena on mm. ohjata ja opettaa lapsia ja nuoria  

• toimimaan nykyistä tiedostavammin sosiaalisessa mediassa,

• ymmärtämään oikeuksiaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan houkuttelutilanteissa, 

• arvioimaan, miltä osin sosiaalisen median käytön on hyvä olla yksityistä,

• ymmärtämään keille hän viestii käyttäessään erilaisia medioita,

• siinä, miten ja keihin hän voi ottaa yhteyttä, jos hän kokee kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää.


Sivua päivitetty 16.1.2020/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi