Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Teleliikenteen tukiasemat

Teleliikenteen tukiasemat


Vireillä olevat kohteet

Karkkilassa on vireillä useita Elisa Oyj:n ja DNA:n teleliikenteen tukiasemahankkeita. Laki sähköisen viestinnän palveluista §229 velvoittaa kiinteistönomistajan antamaan teleliikenneyritykselle paikan teleliikenteen sujuvuuden lisäämiseksi niin, että kaikilla kansalaisilla on hyvät mahdollisuudet käyttää teleliikenteen palveluja. Teleoperaattorit antavat antennitilaa rakentamistaan mastoista myös muille operaattoreille eli jokaiselle operaattorille ei rakenneta omaa mastoverkostoa.

Teleliikenteen 40m:n mastohankkeet eivät ole kaavoitushankkeita, vaan niiden sijoituspaikkojen määräalojen mahdollisesti tarvitsemista poikkeamisluvista järjestetään poikkemislupiin liittyvä naapurikuuleminen.
Jos masto voidaan rakentaa kaavan mukaiselle paikalle, se tarvitsee vain toimenpideluvan, josta rakennusvalvonta järjestää naapurikuulemisen.

RAKENTEILLA
Haapala, Härjänkankaantie/Pusulantie: 2G, 3G, 4G-antennien matkaviestintukiasema, 40m masto ja 8,5m2, I krs laitetila

POIKKEAMISLUPAVAIHEESSA
Tuorila, Huvilapuisto, Tuorilantie / Huvilatie

Matkaviestintukiaseman naapurien ja osallistenkuuleminen 25.3.-31.3.2021 (MRA 86§)

Elisa Oyj hakee poikkeamistaasemakaavasta matkaviestintukiasemalle, joka koostuu 40m:n putkiristikkomastostaja 8,5m2, I krs laitesuojasta 150m2 määräalalle kaupunginomistamalla tilalla 224-408-67-0. Uusi tukiasema tarvitaan alueenteleliikenneyhteyksien parantamiseksi ja masto tulee toimimaan yhteiskäyttötukiasemanamyös muille teleoperaattoreille.

Hakemukseen liittyvämateriaali on nähtävillä 25.3.-31.3.2021 Karkkilan kaupungintalon palvelupisteServerin aulassa klo 8-15.00 sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla kohdassaKuulutukset https://www.karkkila.fi/kuulutukset.asp . Lisätietoja kaavoituspäälliköltä.

Kaupungin asukkailla jamuilla osallisilla on oikeus antaa muistutus asiassa 31.3.2021 klo15.00 mennessä osoitteeseen Karkkilan kaupunki, PL 50, 03601 Karkkila taisähköpostilla kirjaamoon, kirjaamo@karkkila.fi. Muistutukseen viite: Kaavoituksen toimiala


SUUNNITTEILLA
Toivike, Karhunkorpi

Vattola / Kalliopuisto: asemakaavan mukainen >> edellyttää vain rakennusvalvonnan toimenpideluvan

KUMOTTU
Vanhakylä17.3.2021/ MVJaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi