Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Työnjohtajat

Rakennushankkeen työnjohtajat

Rakennushankkeen työnjohdossa käytetään vastaavaa ja erityisalojen työnjohtajia. Molempien hyväksymistä haetaan rakennusvalvonnasta erillisellä hakemuksella tai ilmoituksella. Hakemus tai ilmoitus tulee toimittaa täydellisesti täytettynä rakennusvalvontaviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Työnjohtajilla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus. Vastaava tai erityistyönjohtaja hakee hyväksymistä (tai tekee ilmoituksen) kirjallisesti, yhteys- ym. tiedot tulee ilmoittaa tarkasti sekä allekirjoittaa kaavake. Hyväksymisen kyseen ollessa tulee liittää tarvittavat opiskelu- ja työtodistuksien kopiot. Liitteenä voi olla myös toisen kunnan rakennusvalvonnan todistus toimimisesta vastaavista tehtävistä. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä ja että tällöin hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle. Työnjohtajaa valittaessa kannattaa selvittää hänen työkokemuksensa ja näytöt referenssikohteista. Tarkempia tietoja työnjohtajien valinnasta ja kelpoisuudesta saa rakennusvalvonnasta.

Vastaava työnjohtaja
Rakennukselle tulee nimetä vastaava työnjohtaja. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus ja kokemusta työnjohtotehtävistä. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että työn lopputulos on myönnettyjen lupien ja voimassa olevien säännösten ja määräysten mukainen. Hän ilmoittaa rakentamisen aloituksesta rakennusvalvontaan ja huolehtii siitä, että tarvittavat katselmukset pyydetään ajoissa ja että määrätyt tarkastukset suoritetaan aikataulussa. Vastaavan työnjohtajan on oltava paikalla kaikissa katselmuksissa.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistotyössä (kvv-työssä) tulee olla rakennusvalvonnan hyväksymä henkilö, joka johtaa kvv-työtä ja vastaa kvv-laitteiston asentamisesta. Kvv-työnjohtaja huolehtii osaltaan katselmuksen tilaamisesta ja on siinä läsnä. Kvv-työnjohtajalla on oltava vähintään tehtävään soveltuva teknikon tutkinto ja kokemusta tehtävistä. Pientalon työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös kokenut asentaja.   

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja
Kiinteistön ilmanvaihtolaitteistotyössä (iv-työssä) tulee olla rakennusvalvonnan hyväksymä henkilö, joka johtaa iv-työtä ja vastaa iv-laitteiston asentamisesta. Iv- työnjohtaja huolehtii osaltaan katselmuksen tilaamisesta ja on siinä läsnä. Iv-työnjohtajan tehtävät ovat soveltuvin osin samoja kuin edellä mainitut kvv- työnjohtajan tehtävät.


Sivu päivitetty 30.8.2017/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583