Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Vera-hanke

VERA-hanke
Vero- ja rakennusrekisterien ajantasaistamishanke

Hankkeen historia
Vuoden 2006 alussa Karkkilan kaupungin rakennusvalvonta ja mittaustoimisto ottivat käyttöön uuden yhteisen ohjelman, paikkatietojärjestelmän nimeltä Facta. Ennen käyttöönottoa havaittiin rekisterissä vakavia puutteita. Karkkilan rakennus- ja huoneistorekisteri ei ollut ajan tasalla eikä vastannut vaatimuksia.
Tämän johdosta käynnistettiin projekti joka nimettiin VERA: ksi. Syksyllä 2010 on aloitettu tarkastaa kiinteistöjä verotietojen, rakennus- ja huoneistorekisterin, ilmakuvien ja maastomittausten avulla.
 
Hankkeen perustelut
Voimassa olevan rakennuslainsäädännön mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.
Mikäli rakennus on rakennettu ilman asianmukaista lupaa, on kyseessä luvaton rakentaminen.  Tällöin velvoitetaan asianomainen hakemaan kohteelle rakennuslupa. Lupa myönnetään jälkikäteen, jos edellytykset siihen ovat olemassa. Mikäli lupaa ei voida myöntää, velvoitetaan omistaja purkamaan luvatta tehty rakennus. Lupamaksut luvattoman rakentamisen osalta ovat kaksinkertaiset luvalliseen verrattuna.
Rakennusvalvontaviranomaisella on maakäyttö- ja rakennuslain mukainen tarkastusoikeus
MRL 183 §

Hankkeen tavoite
Kiinteistö-, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito kuuluu Karkkilan kaupungin mittaustoimistolle ja rakennusvalvonnalle. Rekistereiden tietoja hyödynnetään asiakaspalvelussa, rutiinitöiden käsittelyssä, lupaseurannassa, tiedonkulussa sekä kiinteistöveron tarkastuksessa. Tietojen oikeellisuudesta hyötyvät kaikki sidosryhmät jota kautta se parantaa kaupungin uskottavuutta asiakaspalvelussa.
Lisäksi ajan tasalla olevien rekistereiden perusteella saadaan toimitettua verottajalle veroluettelosta puuttuvien kiinteistöjen ja rakennusten tiedot.

Maastomittaukset
Kiinteistö- ja rakennusrekisterin ajantasaistamishanke jatkuu maastomittauksin.
Mittauksen suorittajat liikkuvat Karkkilan kaupungin mittausosaston autolla ja heillä on henkilökortti esillä. Mittaukset suoritetaan virka-aikana klo 8-15. Mittaustyö suoritetaan kokonaisuudessaan ulkokautta. Käytännön kartoitustyön suorittavat paikkatieto insinööri Jani Hallenberg 044 767 4897 ja mittausmies Rami Salonen.

Rakennuksien mittauksilla pyritään saamaan mahdollisimman oikeat tiedot kiinteistön rakennuksista. Tähän tarvitaan tietoja myös kiinteistön omistajalta. Kiinteistön omistajan on mahdollista tarkistaa maksutta mittaustiedot mittaus- ja kiinteistötoimistosta.
Mittaustyön jälkeen kiinteistön omistajalle lähetetään täydennettäväksi KR-lomake.

Vera hankkeen aikataulu
Vuonna 2016 ja 2017 suoritetaan maastokäyntejä erityisesti ranta-alueilla.

Yhteyshenkilö
Rakennustarkastaja

 

Sivua päivitetty 30.8.2017/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583