Valikko Etsi
Yrittäminen / Yritystuet ja rahoitus

Karkkilan alueella on monipuolisesti tarjolla erilaista yksityisrahoitusta pankkien ja vakuutusyhtiöiden kautta. Näistä yritysrahoitusmahdollisuuksista saat lisätietoa ottamalla yhteyttä suoraan paikkakuntamme liikelaitosten rahoituspalveluihin.

  

Uudenmaan ELY-keskuksen yritystuet

Uudenmaan ELY-keskuksella on tarjolla yritysten käytettöön monipuolisesti erilaisia tukimahdollisuuksia yritysten kehittämishankkeille, investointeihin, kansainvälistymiseen sekä henkilöstön kouluttamiseen ja kehittämiseen.

Karkkila kuuluu yritys- ja yhdistystoiminnan osalta kokonaan Uudenmaan ELY-keskuksen maaseututukien alueeseen.

Yritystukihankkeet on tarkoitettu alle 50 henkilötyövuotta työllistäville pk-yrityksille. Investointituen osuus on 20 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Tukea voi hakea joko Ykkösakseli ry:n kautta tai suoraan Uudenmaan ELY-keskuksesta. Tukea on tarjolla myös uuden yrityksen perustamiseen.

Lisätietoja www.uusimaaseutu.fi. Maaseutuohjelman toteuttajana ja yhteistyökumppanina on Länsi-Uudenmaan Leader-toimintaryhmä  Ykkösakseli ry. Voimassa oleva hankekausi 2015-2020 on siirtymässä jatrkoajalle vuoteen 2021. Uusi hankekausi käynnistyy 2022. 

Uudenmaan ELY-keskus, Yritysrahoitus ja kansainvälinen liiketoimintaryhmä, Opastinsilta 12 B, PL 36, 00521 HELSINKI. Vaihde 0295 021 000. Ohjeet ja lomakkeet tuen hakemiseksi: www.ely-keskus.fi/Uusimaa.


Keuken yritysneuvojat auttavat yrittäjiä maksutta hakuprosessissa

Karkkilan alueen yrityksille neuvontapalveluja tuottava Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke auttaa yrityksiämme maksutta niin erityisrahoituksen hakemisessa kuin muissakin hanke-asioissa. Keuken yritysneuvojat tapaavat asiakkaita joustavasti sekä asiakkaan luona että Keuken tiloissa eri puolilla toiminta-aluettaan, myös Karkkilassa. Yritysneuvonnan ajanvarausnumero on 050 341 3210, www.keuke.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Olemme käytettävissä!

 

Aloittavien ja toimivien pk- ja mikroyritysten julkinen erityisrahoitus:

Uusimaaseutu-yritystukiohjelma
tarjoaa investointi- ja kehittämisrahaa maaseutualueiksi luokiteltujen kuntien yrittäjille.
Karkkilan alue kuuluu kokonaisuudessaan tukikelpoiseen alueeseen, joten Karkkilan alueen yritykset voivat hakea kehittämis- ja investointiavustuksia yrityshankkeisiin tietyin rajoituksin. Lisätietoja Uusimaaseutu -sivuilta , Ykkösakseli ry:n hankeneuvojilta ja Uudenmaan ELY-keskuksesta. Tietoa yritystukiasioista tiivistetysti.

Finnvera Julkisten erityisrahoituslaitosten roolina on toimia yksityisten rahoitusmarkkinoiden täydentäjinä ja riskinjakajina. Sekä uudet yritykset että esimerkiksi nopeasti kasvavat teknologiayritykset ovat tämän kaltaisen tuen tarpeessa. Etenkin nykyhetken maailmanlaajuisesta rahoitustilanteesta johtuen on Finnveran osuus yritysluottojen takaajana tullut entistä merkittävämmäksi. Katso Finnveran sivuilta lisätietoja perustamislainasta, pienlainasta, naisyrittäjälainasta tai takauksesta.

Business Finland rahoituksen avulla yritys voi käynnistää haasteellisia tutkimus- ja kehitysprojekteja ja jakaa niihin liittyviä riskejä. Tekesin rahoituksen turvin yritys voi muuttaa kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi ja nopeuttaa niiden tulosten kaupallistamista.
Rahoitusvaihtoehtoja ovat tuotekehitysavustus, tuotekehityslaina ja pääomaehtoinen tuotekehityslaina tai niiden yhdistelmä. Projektin saamaan rahoitustasoon ja rahoitustyyppiin vaikuttaa projektin haastavuus ja etäisyys markkinoista sekä yrityksen muu rahoitustilanne.

Ely-keskus Uusimaa tukee ja neuvoo myös karkkilalaisia yrityksiä yritysten elinkaaren kaikissa vaiheissa tarjoamalla neuvonta- ja koulutuspalveluita sekä rahoitusta. Yrityspalvelujen lisäksi se hoitaa alueellista työvoimapolitiikkaa sekä edistää maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittymistä. Katso myös lisätietoja luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategiasta, Yrittämisestä työtä –projektista sekä naisille suunnatuista yrityspalveluista kuten koulutus- ja kehittämisohjelmista.

Elykeskuksen kautta haettavan starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja työttömän työnhakijan omaehtoista työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

ProAgria maaseutukeskukset tarjoavat maaseudun ja maaseutuelinkeinojen neuvonta- ja kehityspalveluja. Tukimuotoina investointi, kehittämis- ja käynnistystuet. Kohderyhminä ovat maatalousyritykset, maaseutualueiden mikroyritykset ja yritysryhmät.

Ykkösakseli ry, paikallinen Leader-toimintaryhmä, joka rahoittaa myös Karkkilassa paikallisia ja seudullisia alle 50 henkilöä työllistävien pk-yritysten ja yhdistysten kehittämishankkeita. Ykkösakselin rahoituspäätökset hyväksyy ja vahvistaa Uudenmaan ELY-keskus.

Keuke, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583