Valikko Etsi
Karkkila / Vaalit ja äänestäminen / Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024.
 

Vaalipäivän äänestyspaikat
Karkkilan kaupunki on jaettu kolmeen äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat:

1. Keskusta Nyhkälän koulun ala-aula, Huhdintie 13
2. Haukkamäki Haukkamäen koulu, Vanha Turuntie 28
3. Toivike Toivikkeen päiväkoti, Pajakatu 15

Äänestys alkaa vaalipäivänä klo 9:00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20:00:aan. 
Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla, jonka esittäminen äänestyspaikalla jouduttaa vaalitoimitusta. Sen puuttuminen ei kuitenkaan ole esteenä äänestämiselle.

Ne Karkkilassa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Toivikkeen äänestysalueeseen.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh 044 467 5503. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään 29.5. – 4.6.2024 Karkkilan kaupungintalon sisääntuloaulassa osoitteessa Valtatie 26 D seuraavasti:

• ke ja to klo 13.00-19.00
• pe, la ja su klo 10.00-16.00
• ma-ti klo 13.00-19.00

Ennakkoäänestyksestä Toivokodissa, Mainiokodissa, Hoivamme Karkkila-hoitokodissa ja Karkkilan sosiaali- ja terveysaseman vuodeosastolla ilmoitetaan em. laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan ajalla 29.5– 4.6.2024. Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

 

Ilmoittautuminen europarlamenttivaalien kotiäänestykseen

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16 mennessä. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti lomakkeella tai puhelimitse puh. 044 467 5503. Lomakkeen voi lähettää kirjeitse osoitteeseen Karkkilan kaupungin keskusvaalilautakunta / Kirjaamo, PL 50, 03601 Karkkila tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@karkkila.fi.

Lomake löytyy tästä linkistä ( Lomake avautuu uuteen ikkunaan.)

Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen. Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi toimia myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

Europarlamenttivaalien ehdokaslistojen yhdistelmä löytyy täältä
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille uuteen ikkunaan.)


Sivua päivitetty 29.5.2024/ns

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi