Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Uuttakoulua-hanke

#uuttakoulua -hanke on osa Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Karkkila osallistuu hankkeeseen 15 muun uusmaalaisen kunnan kanssa. #uuttakoulua -hankkeen aikana toteutetaan mittava prosessikoulutus ja verkostomaisia kunta- ja koulukohtaisia pilotteja. Hankekokonaisuudesta vastaa Tuusulan kunta, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyösssä Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen, DialogiAkatemian, Positiivisen CV:n, ME -säätiön, Vanhempainliiton, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston ja Opetushallituksen kanssa. Hanke alkoi 1.4.2019 ja päättyy 30.8.2020.


Mediatiedote #uuttakoulua -konferenssista 13.11.2019

Tulevaisuuden koulu  edellyttää vuorovaikutusta ja tilaa uuden luomiselle

Maailma muuttuu ja koulu muuttuusen mukana. #Uuttakoulua-hankkeen järjestämässä konferenssissa tiistaina12.11.2019 Järvenpäässä puhunut Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka  Heinonen totesi, että koululla ei ole vaihtoehtoja. 2020-luvun koulun tulee  pysyä mukana globaalissa muutoksessa.

- Kyse ei ole siitä,  etteikö olisi strategioita ja tietoa. Kyse on siitä, miten muutokset  toteutetaan. Haasteena on, että muutosvauhti on nopeaa, ja se jatkuu. Lasten januorten tarpeet ja valmiudet ovat erilaiset kuin 25 vuotta sitten.

Heinosen mukaan ei riitä,että kehitystyötä tehdään vain muutamissa kouluissa. Suomessa on reilut 2000  peruskoulua. Muutosten tulee ulottua kaikkiin.

- Miten muutokset  vaikuttavat koulujen arkeen ja miten ne tulisi siellä huomioida? Heinonen kysyi  Järvenpää-talolla.

Muutos ei tarkoita tilaratkaisuja  vaan uusia toimintatapoja

Heinonen korosti, että muutos  ei tarkoita välttämättä fyysisiä tilaratkaisuja ja uusia rakennuksia vaan  koulujen sisäisen toimintakulttuurin kehittämistä. Sitä, miten koulut turvaavat  ja varmistavat oppilaiden turvallisen ja laadukkaan oppimisen myös jatkossa.

- Koulut ovat osa ympäröivää  yhteiskuntaa. Niiden tulee rakentaa ja luoda mahdollisuuksia avoimelle  vuorovaikutukselle ja kohtaamiselle. Tie muutokseen käy koulujen sisältä ja  alhaalta ylöspäin.

Keinoja Heinosen mukaan  ovat muun muassa yhdessä kokeileminen, havainnoiminen ja oppiminen.

- Ratkaisut tulee etsiä  yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa paitsi koulun sisällä työskentelevien kesken  myös koulun verkostojen kuten vanhempien välillä. Se vaatii tilaa ja aikaa.

Ministeriöltä tukea  koulujen muutostyöhön

Opetusministeri Li Andersson  totesi #Uuttakoulua-konferenssissa, kuinka koulun perustehtävänä on tarjota  jokaiselle oppilaalle opetusta, ohjausta ja hänen tarvitsemaansa tukea.

- Koulu on olennainen osa  suomalaista arkea. Siksi yhteiskunnan muutokset näkyvät väistämättä myös koulussa.  Kun koulun sisäinen vuorovaikutuksen piiri on myönteinen, oppilas tulee  nähdyksi ja kuulluksi turvallisessa oppimisympäristössä.

Andersson huomautti, että  koulut eivät pärjää työssään yksin. Siksi hän lupasi ministeriön tuen muun  muassa esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen, oppimisen tukeen ja uusiin  muotoihin sekä oppilaiden lukutaidon kehityksen tukemiseen.

Huomion kärki  naapurikuntien sijaan naapurustoihin

Apulaisprofessori Venla  Bernelius Helsingin yliopistosta muistutti, että meidän tulisi unohtaa  maakuntien ja kuntien välisten erojen vertaaminen ja keskittyä naapurustojen  välisten erojen vertaamiseen.

- Sillä on huomattavampi  vaikutus oppimiseen ja oppilaiden hyvinvointiin.

#Uuttakoulua-hankkeeseen  kuuluu kaikkiaan 16 uusmaalaista kuntaa: Kerava, Tuusula, Järvenpää,  Nurmijärvi, Lohja, Kirkkonummi, Siuntio, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo, Vihti,  Karkkila, Raasepori, Hanko, Hyvinkää ja Inkoo. Hanketta koordinoi Tuusulan  kunta. Vuoden mittaisen hankkeen tavoitteena on kehittää kouluihin uusia  pedagogisia ja hyvinvointia vahvistavia toimintatapoja.

#Uuttakoulua-hankkeen  päätapahtumaa vietettiin tiistaina Keski-Uudellamaalla Järvenpäässä. Muita  konferenssissa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa tiedolla johtaminen,  lasten oikeudet ja lapsivaikutusten arviointi kuntien päätöksenteossa sekä peruskoulun tulevaisuuden näkymät  oppimistulosten ja hyvinvoinnin valossa.

Lisätiedot #Uuttakoulua  projektipäällikkö Minna Lumme, puh. 040-314 3424, minna.lumme@tuusula.fi, www.uuttakoulua.fi

Kuvia #uuttakoulua-konferenssista, kuvat Satu Hart.

Kesätervehdys #Uuttakoulua -hankkeesta

9.8.2019/AJ

Maakunnalliseen #Uuttakoulua -hankkeeseen on ilmoittautunut lähes 50 koulua. Karkkilan koulut ovat tässä mukana. Kehittämistyöskentelyyn on lähdössä mukaan 16 johto- ja kehittämisryhmää ja 15 erilaista hyvinvointiryhmää. Muutamat koulut tulevat osallistumaan Opetushallituksen Kiihdyttämö -työskentelyyn. Hankkeen aikana toteutetaan neljä erilaista valmennus- ja kehittämisohjelmaa yhteistyössä Synesis Oy:n ja Positiivinen CV Oy:n kanssa. Valmennus- ja kehittämisohjelmiin osallistuvien aloitustapahtuma on 11.9.2019 Aalto yliopistossa. Hankekuntien sivistystoimenjohdolle, rehtoreille, vaikuttajille ja asiantuntijoille järjestetään alueellinen konferenssi 12.11.2019 Järvenpää-talolla. Tilaisuuden tulee avaamaan opetusministeri Li Andersson. Samana iltana vietetään Maailmansuurinta vanhempainiltaa.

Hankkeessa toteutetaan kaksi tutkimusta. Lisäksi alueilla toteutetaan kuusi osaamislabraa, joihin ovat tervetulleita kaikki hankekunnissa työskentelevät opettajat, rehtorit ja asiantuntijat. Sivistystoimenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan tulevaisuuden oppimisen kehittämistä Uudellamaalla. Päätämme hankevuoden yhteiseen alueelliseen tapahtumaan toukokuussa 2020. Kunnille on jaettu määräraha hankkeen toteuttamiseksi, ja elokuussa koulutyön alkaessa kaikki on valmista yhteistyön käynnistämiseksi.

Hankkeeseen osallistuvien kuntien alueella asuu yli 50 000 peruskoululaista, joten muodostamme merkittävän lasten ja nuorten oppimis- ja elinympäristön Uudellamaalla. #Uuttakoulua -hanke tarjoaa mahdollisuuden ammatilliselle oppimiselle, verkostojen muodostamiselle ja uudenlaisten tulevaisuudenaloitteiden muotoilemiselle. Verkostot tekevät meistä vahvempia ja osaavampia. Tehkäämme työmme mahdollisuuksia näkyväksi. #Uuttakoulua -hankkeessa on lupa innostua yhdessä!

#uuttakoulua-hanke

Facebook @uuttakoulua

Instagram @uuttakoulua

Twitter @uuttakoulua


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi