Valikko Etsi
Palvelut / Joukkoliikenne / Taksiliikenne

Tavallisten taksimatkojen tilausnumero Karkkilassa on 0100 85 015.

Karkkilan taksiasema sijaitsee torin laidalla, Huhdintien ja Harjukadun kulmassa

 
Tiedote taksilupakiintiöistä Uudenmaan ELY-keskus 2016 - 11 - 01

Taksilupien  enimmäismäärät Suomen kuntiin on vahvistettu vuodelle 2017
Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet
Karkkilan alueen kiintiöpäätöksiin ja niiden perusteluihin pääset tästä linkistä.
Lisätietoja antaa  Uudenmaan ELY-keskus: esittelijä Lari Leppä, puh. 0295 021 305 

.............................................................

Kelan korvaamat taksimatkat

 Kelan korvaamien keskitettyjen taksimatkojen tilausmenettely otetaan käyttöön 10.12.2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, myös Karkkilassa.

Kelan korvaamat taksimatkat tilataan keskitetystä tilausnumerosta HUS-alueella 10.12.2014 lukien. Taksien suorakorvaus ja keskitetty tilausmenettely laajenevat samalla koko maahan Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
 
Kaikki Kelan korvaamat taksimatkat  HUS-alueella tilataan 10.12.2014 alkaen Helsingin ja Uudenmaan taksikeskuksesta numerosta 0100 84 000 (suomeksi) ja 0100 84 001(ruotsiksi)
 Puhelun hinta on 1,74 € + pvm. Jonotus on maksuton.
 
Näistä numeroista tilatuista matkoista asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa esittämällä Kela-kortin. Asiakas maksaa ainoastaan omavastuuosuuden, joka on tänä vuonna 14,25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Taksikeskus on auki ympäri vuorokauden joka päivä. Asiakas voi tilata useamman matkan samalla puhelinsoitolla.
 
Suorakorvausjärjestelmän ansiosta myös lyhyet, kustannuksiltaan alle omavastuun jäävät matkat tulevat Kelan tietoon, ja ne lasketaan mukaan matkakattokertymään.  Matkakaton täytyttyä Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin (SV191) osoituksena matkakaton täyttymisestä.  Tämän jälkeen asiakkaan ei tarvitse maksaa matkan omavastuuosuutta.
 
Jos asiakas ei halua käyttää suorakorvausmenettelyä, hän voi tilata matkan valitsemaltaan taksiyrittäjältä. Tällöin asiakas maksaa kuljettajalle koko taksimatkan hinnan itse ja hakee korvauksen Kelalta jälkikäteen.
 
Vuonna 2013 Kela korvasi HUS-alueella 714 000 taksimatkaa  91 000 asiakkaalle. Korvauksia maksettiin 28,4 milj. euroa. Vastaavasti koko maassa korvattiin 3,2 miljoonaa taksimatkaa 400 000 asiakkaalle, ja korvaukset olivat noin 170 miljoonaa euroa.
 
Taksimatkoihin kaksi omavastuuta vuoden 2015 alusta
 
Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, jonka mukaan vuoden 2015 alusta kaikkien Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousee 16 euroon. Samassa yhteydessä vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) nousee 272 euroon.

 Taksimatkoihin tulee lisäksi toinen omavastuu vuoden 2015 alusta lukien. Jos matkaa ei tilata Kelan osoittamasta keskitetystä tilausvälityskeskuksesta, taksimatkan omavastuuosuus on 32 euroa. Tätä omavastuuosuutta ei myöskään lasketa mukaan asiakkaan matkakattokertymään. 32 euron omavastuun joutuu maksamaan aina, vaikka asiakkaan matkakatto olisikin jo täyttynyt keskitetystä  tilausnumerosta tilattujen taksimatkojen tai joukkoliikenteellä tai omalla autolla tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista.
 
Myös oikeus tuttuun taksiin muuttuu
 
Koska asiakkaan matkatilaus välitetään asiakasta lähinnä olevalle, ajovuorossa olevalla taksille, asiakas ei voi valita suorakorvausmenettelyssä tiettyä kuljettajaa. Asiakas voi kuitenkin halutessaan esittää pyynnön kotikunnan autosta kotiutuessaan terveydenhuollosta.
 
Kelan vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta saavilla asiakkailla ja aiemmin sitä saaneilla 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä on edelleen oikeus käyttää tuttua taksinkuljettajaa, ns. vakiotaksia. Vakiotaksia voivat käyttää myös yksin matkustustavat alle 16-vuotiaat lapset ja vaikeasti sairaat lapset. Vakiotaksia ei siis tilata sairaanhoitopiirin alueen keskitetystä tilausnumerosta, vaan asiakas sopii matkan ajankohdan suoraan haluamansa autoilijan kanssa.  Vakiotaksioikeuden saamiseksi asiakkaan on otettava yhteyttä Kelaan.
 
Taksimatkaa varten tarvitaan todistus
 
Kela korvaa sairauden tai raskauden vuoksi tehdyt matkat terveydenhuoltoon sekä matkat Kelan järjestämään kuntoutukseen. Matkat korvataan ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Taksin käyttö korvataan silloin, kun terveydenhuolto määrittää asiakkaalle oikeuden taksimatkaan todistuksella SV 67,Todistus matkakorvausta varten. Asiakas säilyttää todistuksen itsellään, koska Kela voi tarvittaessa pyytää sitä jälkikäteen asiakkaalta. Matka korvataan taksilla tehtynä myös silloin, jos julkisia kulkuyhteyksiä ei ole kohtuudella käytettävissä ja matkustusaika tulee asiakkaalle kohtuuttoman pitkäksi. Tällöin korvataan taksilla tehtynä se osa matkasta, jossa ei ole joukkoliikennettä käytettävissä.
 
Yhdistely säästää kustannuksia
 
Taksimatkojen keskitetty tilausvälitys mahdollistaa sähköisen tiedonsiirron lisäksi Kelan korvaamien taksimatkojen yhdistelyn. Matkojen yhdistely hillitsee tehokkaasti kasvavia kustannuksia varsinkin alueilla, joilla välimatkat ovat pitkiä. Asiakkaan matkaa ei kuitenkaan yhdistellä, jos terveydenhuollon edustaja on katsonut, ettei se ole asiakkaan terveydentilan vuoksi mahdollista.
 
Vuonna 2013 matkojen yhdistelyllä säästettiin noin 10 miljoonaa euroa, vaikka järjestelmä oli käytössä vasta osassa maata.
 
Lisätietoja asiakkaille
 
Kelan palvelunumero sairausasioissa 020 692 204 arkisin klo 8–18
 Verkossa http://www.kela.fi/matkakorvaus
 
Näin tilaat taksin HUS-alueella-esite (pdf)


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi