Valikko Etsi
Yrittäminen / Hanketuet, yritysten investointi- ja kehittämistuet

Hanketuet, yritysten investointi-ja kehittämistuet

 

Karkkilan kaupunki ja karkkilalaiset yritykset ovat aktiivisesti mukana erilaisissa yrityselämää palvelevissa kehittämishankkeissa. Alueellinen yhteistyö tuo käytettäväksemme monenlaista asiantuntija-apua. 

Kehittämishankkeissa pureudutaan mm. teknologiateollisuuden kehittämiseen, tarjotaan rahoitusmahdollisuuksia yritysten investointeihin sekä parannetaan aikuisten urakehitystä kouluttautumisella. Myös ympäristöosaaminen ja innovaatiotoiminta ovat asialistalla.

Uudenmaan ELY-keskuksen maaseuturahaston elpymisvarojen kohdennus 2021 
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)


Yritysten kehittämisavustusten EU-rahoitushakua jatkettu 31.10.2021 asti, uusi rahoituskausi alkamassa 1.11.2021.
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Nykyisen EU-ohjelmakauden rahoituksen haku on tämän hetkisen tiedon mukaan päättymässä 31.10.2021 eli aiemmin ilmoitettua myöhemmin. Uuden EU-ohjelmakauden rahoituksen haun on tarkoitus käynnistyä 1.11.2021. Nykyisen EU-ohjelmakauden varat eivät kaikilla alueilla tule riittämään kaikkiin sinänsä rahoituskelpoisiin yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. 

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että jos hanke on käynnistynyt ennen 1.11.2021 eikä siihen ole voitu tai voida tehdä myönteistä päätöstä kuluvan ohjelmakauden varoista, hanketta ei voida rahoittaa uuden EU-ohjelmakauden varoista. Hankkeen aloittaminen ennen päätöksen saamista tapahtuu aina hakijan omalla riskillä. Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan jo ennen hakemuksen jättämistä! 

ELY-keskusten rahoitusasiantuntijat (asiantuntijahaku.ahtp.fi)
Aluehallinnon asiointipalvelu (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

ELY-keskuksen tiedotteen julkaisupäivä 31.8.2021

 

Yritysten kustannustuki haettavissa Valtiokonttorista 21.12.2021–18.2.2022

Yritysten viidennen hakukierroksen kustannustukea haetaan Valtiokonttorista sähköisen asiointipalvelun kautta 21.12.2021 -18.2.2022. (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Viidennen hakukierroksen tuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.–30.9.2021.

Kustannustuen viides hakukierros on avoinna 21.12.2021–18.2.2022. Hakemuksen tulee olla Valtiokonttorissa viimeistään 18.2.2022 klo 16.15. Huomioithan, että tämä koskee myös paperihakemuksia, joiden on oltava perillä Valtiokonttorissa viimeisenä hakupäivänä klo 16.15. Saman päivän postileima ei riitä.

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. 

Kustannustuen maksaminen perustuu lakiin yritysten määräaikaisesta kustannustuesta.

Kustannustuen viides kierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminta on kärsinyt julkisoikeudellisesta, koronapandemian torjuntaan liittyvästä rajoituksesta tukikautena 1.6.–30.9.2021. Rajoitus on voinut kohdistua suoraan yritykseen tai sen asiakaskuntaan.


Tuen ehdot:

Yrityksen Verohallinnolle 1.6.2021 ilmoitettu päätoimiala kuuluu tuen piiriin. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin mutta muut tuen ehdot täyttyvät, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti, jos yritykseen tai sen asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen koronapandemian torjuntaan liittyvä rajoitus.

Yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % vertailukausien välillä.

Yrityksellä on ollut palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Yrityksellä tulee kuitenkin olla Y-tunnus.

Jos yritys on perustettu pandemia-aikana, eli maaliskuussa 2020 tai sen jälkeen, yritykselle ei voida määritellä vertailukautta. Tämän vuoksi yritykselle ei myöskään voida myöntää kustannustukea.

Kustannustuen viides kierros on suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Toimialat, jotka ovat suoraan oikeutettuja kustannustukeen, on määritelty laissa kustannustuesta. 

Tukea voidaan kuitenkin myöntää harkinnanvaraisesti myös sellaisille toimialarajauksen ulkopuolisille yrityksille, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus. Tällainen rajoitus voi olla esimerkiksi aukioloaikoihin liittyvä rajoitus. Rajoitus voi kohdistua joko suoraan yritykseen tai sen merkittävään asiakaskuntaan.

Huomioitava kuitenkin on, että pelkkä viranomaisen suositus ei riitä perusteeksi tuen myöntämiselle toimialarajauksen ulkopuolelle. Näin ollen esimerkiksi yrityksen asiakaskuntaan kohdistuva etätyösuositus ei ole peruste tuen maksamiselle toimialarajauksen ulkopuoliselle yritykselle.

Kustannustuen lisätiedot ja hakuohjeet (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Keuke auttaa karkkilalaisia yrityksiä kustannustuen hakemisessa.
Lisätiedot: Keuke ajankohtaista - kriisineuvonta  www.keuke.fi
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Uudenmaan maaseutualueiden yritysten investointituki (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Uudenmaan maaseutualueiden yritysten investointituki on voimassa koko Karkkilan alueella.
Tukea haetaan Uudenmaan ELY-keskukselta. Tuen hakemisessa auttaa Länsi-Uudenmaan kuntien leadertoimija Ykkösakseli ry.

Valtion rakennerahaston hankehaut (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Uudenmaan ELY-keskuksen Yrityksen kehittämisavustus (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen tuki ja tarkoitettu rahoitustyökaluksi silloin, kun yritys on käynnistämässä sen normaalista toiminnasta poikkeavaa kehittämishanketta.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten kehittämistoimenpiteisiin, kuten kansainvälistymiseen, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen sekä investointeihin. Investoinnilla tarkoitetaan joko aineellista tai aineetonta investointia. Aineellisia investointeja ovat maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden ja kaluston hankkiminen. Aineettomia investointeja ovat ohjelmistojen, valmistusoikeuksien, patenttien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa.

Tuen myöntäminen perustuu hankkeesta tehtävään yritys- ja hankearviointiin missä huomioidaan muun muassa tuen vaikutus yrityksen liiketoiminnan kasvuun, kannattavuuteen ja yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyyn sekä alan kilpailutilanteeseen. ELY-keskuksen yritysrahoituksella tavoitellaan lisäksi mahdollisimman suurta vaikutusta alueiden elinvoimaan ja elinkeinotoiminnan kehittymiseen.

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Yrityksen kehittämisavustuksessa on jatkuva haku.

Lisätietoja saa Uudenmaan ELY-keskuksen hankeasiantuntijoilta.

(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Kehittämisavustuksen hakuohjeet
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

 

Tutustu Uudenmaan maaseutuohjelman hanketukiin ja lähde kehittämään omaa liiketoimintaasi Uudenmaan investointi- ja kehittämistukien avulla. (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)


Uudenmaan maaseutuohjelma 2014-2020 
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Kaikkialla Suomessa on käytössä alueelliset, läänikohtaiset maaseudun kehittämisstrategiat, jotka toimivat alueellisen kehittämisen tukena. Uudellamaalla toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa oman alueellisen toteuttamisohjelman mukaisesti. Alueellisessa ohjelmassa otetaan kantaa siihen, mihin maaseudun kehittämistoimiin alueella halutaan panostaa ja mitkä ovat alueelliset rajaukset. Uudenmaan alueellisen strategian päätavoitteet ovat:

•Menestyvä elinkeinoelämä
•Energiatehokas maaseutu ja puhdas ympäristö
•Hyvinvoiva maaseutuväestö

Uudenmaan maaseudun kehittämisstrategia 2020 valmistettiin laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa syksyllä 2012. Strategian pohjalta on työstetty alueellinen strategian toteuttamissuunnitelma. 

 Sivua päivitetty 5.1.2022/kk


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi